Compatibiliteitsproblemen met voorwaardelijke opmaak

Tijdens de compatibiliteitscontrole zijn een of meer compatibiliteitsproblemen met betrekking tot voorwaardelijke opmaak aangetroffen.

Belangrijk: Los problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden op voordat u verdergaat met het opslaan van de werkmap in een eerdere bestandsindeling, zodat u permanent gegevensverlies of onjuiste functionaliteit kunt voorkomen.

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden moeten mogelijk worden opgelost voordat u de werkmapgegevens opslaat. Er gaan door deze problemen geen gegevens verloren en de functionaliteit blijft gelijk, maar wanneer u de werkmap in een eerdere versie van Microsoft Excel opent, ziet deze er mogelijk niet hetzelfde uit of werkt deze niet op dezelfde manier.

In dit artikel

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Probleem

Oplossing

Een aantal cellen bevat meer voorwaardelijke opmaak dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. In eerdere versies van Excel worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven.

Wat betekent dit?    In Excel 2016 en 2013 kan voorwaardelijke opmaak maximaal 64 voorwaarden bevatten, maar in Excel 97-2003 worden alleen de eerste drie voorwaarden weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met een voorwaardelijke opmaak en meer dan drie voorwaarden en breng de benodigde wijzigingen aan zodat niet meer dan drie voorwaarden worden gebruikt.

In een aantal cellen overlappen de bereiken van voorwaardelijke opmaak elkaar. In eerdere versies van Excel zullen niet alle voorwaardelijke opmaakregels van de overlappende cellen worden geëvalueerd. De overlappende cellen zullen verschillende voorwaardelijke opmaak hebben.

Wat betekent dit?    Overlappende bereiken met voorwaardelijke opmaak worden niet ondersteund in Excel 97-2003 en de voorwaardelijke opmaak wordt niet weergegeven zoals verwacht.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met overlappende bereiken voor voorwaardelijke opmaak en breng de benodigde wijzigingen aan om overlappen te voorkomen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak, zoals gegevensbalken, kleurenschalen of pictogrammensets, die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 ziet u geen typen voorwaardelijke opmaak, zoals gegevensbalken, kleurenschalen, pictogrammensets, waarden met een hoge of lage rangschikking, waarden boven of onder een gemiddelde, unieke of dubbele waarden en vergelijking van tabelkolommen om te bepalen welke cellen moeten worden opgemaakt.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die typen voorwaardelijke opmaak bevatten die nieuw zijn in Excel 2016, en breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan zodat alleen typen worden gebruikt die in de eerdere versie van Excel worden ondersteund.

Sommige cellen bevatten voorwaardelijke opmaak waarvoor het selectievakje Stoppen indien Waar is uitgeschakeld. In eerdere versies van Excel wordt dit selectievakje niet herkend en zal altijd worden gestopt na de eerste voorwaarde Waar.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 is voorwaardelijke opmaak zonder te stoppen zodra aan de voorwaarde is voldaan, geen optie. Voorwaardelijke opmaak wordt niet meer toegepast nadat de eerste voorwaarde waar is.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met voorwaardelijke opmaak waarbij de optie Stoppen indien Waar is uitgeschakeld en klik vervolgens op Herstellen om het compatibiliteitsprobleem op te lossen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak voor een niet-aangrenzend bereik (zoals bovenste/onderste N, bovenste/onderste N%, boven/onder gemiddelde of boven/onder standaarddeviatie). Dit wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 97-2003 is voorwaardelijke opmaak in niet-aaneengrenzende cellen niet zichtbaar.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met een type voorwaardelijke opmaak op een niet-aangrenzend bereik en breng de benodigde wijzigingen aan, zodat regels voor voorwaardelijke opmaak worden gebruikt die beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel.

Sommige draaitabellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die mogelijk niet correct werkt in eerdere versies van Excel. De regels voor voorwaardelijke opmaak geven niet dezelfde resultaten weer als u deze draaitabellen gebruikt in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In draaitabelrapporten in Excel 97-2003 worden mogelijk andere resultaten van voorwaardelijke opmaak weergegeven dan in draaitabelrapporten in Excel 2016 en 2013.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om draaitabelrapportvelden met regels voor voorwaardelijke opmaak te zoeken en pas vervolgens regels voor voorwaardelijke opmaak toe die beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden in andere werkbladen. Deze voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2016, Excel 2013 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak die verwijst naar waarden in andere werkbladen niet weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten die verwijst naar waarden in andere werkbladen en pas vervolgens voorwaardelijke opmaak toe die niet verwijst naar waarden in andere werkbladen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak waarbij 'Tekst met' wordt gebruikt met een celverwijzing of formule. Deze voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?     In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak waarin formules worden gebruikt voor tekst die regels bevat, niet weergegeven in het werkblad.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten waarin formules voor tekst worden gebruikt die regels bevat en pas voorwaardelijke opmaak toe die wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een regel die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel, omdat er een formulefout aanwezig is in het bijbehorende bereik.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 kan voorwaardelijke opmaak waarin bereikregels worden gebruikt, niet juist worden weergegeven in het werkblad als de bereikregels een formulefout bevatten.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die regels bevatten die op een bereik zijn gebaseerd en formulefouten bevatten. Breng vervolgens de benodigde wijzigingen aan zodat deze regels geen formulefouten bevatten.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een pictogrammencombinatie voor voorwaardelijke opmaak die niet wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak waarin een specifieke pictogrammenset-indeling wordt weergegeven, niet ondersteund. De pictogrammenset-indeling wordt niet in het werkblad weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten waarbij een bepaalde pictogrammencombinatie wordt weergegeven en zorg ervoor dat die pictogrammencombinatie niet wordt weergegeven in de voorwaardelijke opmaak.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een gegevensbalkregel waarin de instelling 'Negatieve waarde' wordt gebruikt. Deze gegevensbalken worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt voorwaardelijke opmaak die een gegevensbalkregel bevat waarvoor een negatieve waarde wordt gebruikt, niet in het werkblad weergegeven.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zieken die voorwaardelijke opmaak bevatten met negatieve gegevensbalken omdat de notatie voor negatieve waarden is ingesteld op Automatisch in het dialoogvenster Nieuwe opmaakregel (tabblad Start, groep Stijlen, Voorwaardelijke opmaak, Nieuwe regel) of omdat Asinstellingen is ingesteld op Automatisch of op Middelpunt van cel in het dialoogvenster Instellingen voor negatieve waarde en as (tabblad Start, groep Stijlen, Voorwaardelijke opmaak, Nieuwe regel, opmaakstijl Gegevensbalk, knop Negatieve waarde en as), en breng vervolgens de gewenste wijzigingen aan.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten voorwaardelijke opmaak die verwijst naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten gebieden met cellen. Deze voorwaardelijke opmaak worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt in een werkblad geen voorwaardelijke opmaak weergegeven die verwijst naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die voorwaardelijke opmaak bevatten die naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten gebieden met cellen verwijst en wijzig het aantal niet-aaneengesloten gebieden waarnaar wordt verwezen.

Naar boven

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Probleem

Oplossing

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten een gegevensbalkregel waarmee een opvulling, rand of balkrichting wordt ingesteld. Deze gegevensbalken worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en Excel 97-2003 wordt in het werkblad geen voorwaardelijke opmaak weergegeven die een gegevensbalkregel bevat waarin gebruik wordt gemaakt van een opvulling of een rand in een effen kleur of van instellingen van links naar rechts en van rechts naar links voor gegevensbalken.

Alle regels voor voorwaardelijke opmaak blijven echter beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2016 of 2013, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 2007 of Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met een gegevensbalkregel met voorwaardelijke opmaak waarin gebruik wordt gemaakt van een opvulling of een rand in een effen kleur of van instellingen van links naar rechts en van rechts naar links voor gegevensbalken. Breng vervolgens de vereiste wijzigingen aan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×