Compatibiliteitsproblemen met formules in Excel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Tijdens de compatibiliteitscontrole zijn een of meer compatibiliteitsproblemen met vorige versies van Microsoft Excel met betrekking tot formules aangetroffen.

Begin met Excel 2007, al dan niet standaard, tijdens de compatibiliteitscontrole wordt gecontroleerd op problemen met vorige versies van Excel. Als u alleen geïnteresseerd in een specifieke versie bent, schakelt u de selectievakjes uit voor de andere versies.

Dialoogvenster compatibiliteitscontrole voor Excel

Belangrijk: 

  • Als u problemen ondervindt in de lijst Aanzienlijk functionaliteitsverlies, moet u deze oplossen voordat u het bestand opslaat zodat u permanent gegevensverlies of onjuiste functionaliteit kunt voorkomen.

  • Problemen in de lijst Gering kwaliteitsverlies moeten mogelijk worden opgelost voordat u de werkmapgegevens opslaat. Er gaan door deze problemen geen gegevens verloren en de functionaliteit blijft gelijk, maar wanneer u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent, ziet deze er mogelijk niet hetzelfde uit of werkt deze niet op dezelfde manier.

Tip: Als u veel problemen te onderzoeken hebt, selecteert u Kopiëren naar een nieuw werkblad. Gebruik het nieuwe blad Compatibiliteitsrapport om elk probleem te behandelen.

In dit artikel

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Problemen die een gering kwaliteitsverlies leiden tot

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Probleem

Oplossing

Sommige werkbladen bevatten meer matrixformules die verwijzen naar andere werkbladen dan worden ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Sommige van deze matrixformules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger werkmapmatrices die naar andere werkbladen verwijzen worden alleen beperkt door beschikbare geheugen, maar in Excel 97-2003 is werkbladen alleen maximaal 65.472 werkbladmatrices die naar andere werkbladen verwijzen kunnen bevatten. Werkmapmatrices de maximale limiet overschrijdt, wordt geconverteerd naar en weergegeven #VALUE! fouten.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die matrixformules bevatten die verwijzen naar een ander werkblad en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules bevatten matrices met meer elementen dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Matrices met meer dan 256 kolommen of 65536 rijen worden niet opgeslagen en kunnen andere resultaten produceren.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en hoger kunt u matrixformules die elementen voor meer dan 256 65.536 rijen en kolommen bevatten. In Excel 2007 groter is dan de limiet voor matrixelementen en kan verschillende resultaten retourneren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die matrixformules bevatten met meer elementen dan in eerdere versies van Excel wordt ondersteund en breng de benodigde wijzigingen aan.

Sommige formules bevatten meer waarden, verwijzingen en/of namen dan worden ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger is de maximale lengte van formule-inhoud is 8192 tekens en de maximale lengte van de interne formule is 16.384 bytes. In Excel 97-2003 is de maximale lengte van formule-inhoud is 1024 tekens en de maximale lengte van de interne formule is 1800 bytes. Wanneer de combinatie van formule-argumenten (inclusief waarden, verwijzingen en/of namen) de maximale limieten van Excel 97-2003 overschrijdt, treden de formules in #VALUE! fouten wanneer u de werkmap in een eerdere bestandsindeling van Excel opslaat.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten die de maximale formulelengte van Excel 97-2003 overschrijden en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules hebben meer geneste niveaus dan wordt ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan zeven geneste niveaus worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger een formule kan maximaal 64 geneste niveaus bevatten, maar in Excel 97-2003 is het maximale aantal geneste niveaus slechts 7.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met meer dan 7 geneste niveaus en breng de benodigde wijzigingen aan om #WAARDE!-fouten te voorkomen.

Sommige formules bevatten functies met meer argumenten dan worden ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan 30 argumenten per functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger kan een formule 255 argumenten bevatten, maar in Excel 97-2003 is de maximale limiet voor argumenten in een formule slechts 30.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met meer dan 30 argumenten en breng de benodigde wijzigingen aan om #WAARDE!-fouten te voorkomen.

Sommige formules gebruiken meer operanden dan is toegestaan door de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger is het maximale aantal operanden die kunnen worden gebruikt in formules wordt maximaal 1024, maar in Excel 97-2003 is het maximale aantal operanden in formules slechts 40.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten met meer dan 40 operanden en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #WAARDE! te voorkomen.

Sommige formules bevatten functies met meer argumenten dan wordt ondersteund door de geselecteerde bestandsindeling. Formules met meer dan 29 argumenten per functie worden niet opgeslagen en worden geconverteerd naar fouten van het type #WAARDE!.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger een door de gebruiker gedefinieerde functie (UDF) die u maakt met behulp van Visual Basic for Applications (VBA) maximaal 60 argumenten bevatten, maar in Excel 97-2003 is het aantal argumenten in UDF's door VBA tot 29 zijn beperkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met functies die meer dan 29 argumenten gebruiken, en breng de benodigde wijzigingen aan om #WAARDE!-fouten te voorkomen. Mogelijk moet u VBA-code gebruiken om door de gebruiker gedefinieerde functies te wijzigen.

Een of meer functies in deze werkmap zijn niet beschikbaar in eerdere versies van Excel. Wanneer deze functies in eerdere versies opnieuw worden berekend, wordt de fout #NAAM? weergegeven en niet de huidige resultaten.

Wat betekent dit?    Excel 2007 en hoger bieden nieuwe en gewijzigde functies. Omdat deze functies niet beschikbaar in Excel 97-2003 zijn, wordt deze #NAME retourneren? Fout in plaats van de verwachte resultaten wanneer de werkmap wordt geopend in de eerdere versie van Excel...

In sommige gevallen wordt het voorvoegsel _xlfn toegevoegd aan de formule, bijvoorbeeld =_xlfn.ALS.FOUT (1;2).

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die functies bevatten die niet beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel en breng vervolgens de noodzakelijke wijzigingen aan om de fout #NAAM? te voorkomen.

Er zijn compatibele functies aanwezig voor alle functies waarvan de naam is gewijzigd. U kunt die functies gebruiken om fouten te voorkomen.

Nieuwe functies kunnen worden vervangen door de juiste functies die beschikbaar zijn in eerdere versies van Excel. U kunt formules die nieuwe functies gebruiken ook verwijderen door deze te vervangen door de resultaten van de formules.

Sommige formules bevatten verwijzingen naar tabellen die niet worden ondersteund in de geselecteerde bestandsindeling. Deze verwijzingen worden omgezet in celverwijzingen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger kunt u gestructureerde verwijzingen dit eenvoudiger en meer intuïtieve voor gebruik met de tabel om gegevens te maken wanneer u formules die verwijzen naar een tabel, op gedeelten van een tabel of de hele tabel gebruikt. Deze functie wordt niet ondersteund in Excel 97-2003 en gestructureerde verwijzingen worden geconverteerd naar celverwijzingen.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met formules met gestructureerde verwijzingen naar tabellen, zodat u deze kunt wijzigen in de celverwijzingen die u wilt gebruiken.

Sommige formules bevatten verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen die momenteel niet zijn geopend in dit exemplaar van Excel. Deze verwijzingen worden geconverteerd naar #VERW! als de werkmap wordt opgeslagen in de indeling Excel 97-2003 omdat ze niet kunnen worden geconverteerd naar bladverwijzingen.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger kunt u gestructureerde verwijzingen dit eenvoudiger en meer intuïtieve voor gebruik met de tabel om gegevens te maken wanneer u formules die verwijzen naar een tabel, op gedeelten van een tabel of de hele tabel gebruikt. Deze functie wordt niet ondersteund in Excel 97-2003 en gestructureerde verwijzingen worden geconverteerd naar celverwijzingen. Echter als de gestructureerde verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen die niet momenteel is geopend verwijzen zijn, wordt ze geconverteerd naar en weergegeven als fouten van #REF.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de cellen te zoeken die formules bevatten met gestructureerde verwijzingen naar tabellen in andere werkmappen, zodat u ze kunt wijzigen om zo de fout #VERW! te voorkomen.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten regels voor gegevensvalidatie die verwijzen naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten gebieden met cellen. Deze regels voor gegevensvalidatie worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en hoger kunnen regels voor gegevensvalidatie verwijzen naar meer dan 8192 niet-aaneengesloten celgebieden. In Excel 97-2007, is dit type gegevensvalidatieregel wordt niet ondersteund, en niet beschikbaar is.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die regels voor gegevensvalidatie bevatten die naar meer dan 8192 niet- aaneengesloten gebieden verwijzen en breng de benodigde wijzigingen aan.

Een of meer cellen in deze werkmap bevatten regels voor gegevensvalidatie die verwijzen naar waarden in andere werkbladen. Deze regels voor gegevensvalidatie worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    U kunt regels voor gegevensvalidatie die naar waarden in andere werkbladen verwijzen in Excel 2010 en hoger. In Excel 97-2007, wordt dit type gegevensvalidatie wordt niet ondersteund en kan niet worden weergegeven op het werkblad.

Echter alle regels voor gegevensvalidatie blijven beschikbaar in de werkmap en worden toegepast wanneer de werkmap opnieuw wordt geopend in Excel 2010 en hoger, tenzij de regels zijn bewerkt in Excel 97-2007.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken die regels voor gegevensvalidatie bevatten die verwijzen naar waarden in andere werkbladen en breng de benodigde wijzigingen aan op het tabblad Instellingen van het dialoogvenster Gegevensvalidatie (tabblad Gegevens, groep Hulpmiddelen voor gegevens).

Deze werkmap bevat een bereik voor gegevensconsolidatie met verwijzingen naar cellen die buiten de limiet voor rijen en kolommen van de geselecteerde bestandsindeling vallen. Formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied worden aangepast en worden mogelijk niet correct weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger kunnen samenvoeging gegevensbereiken formules die naar gegevens buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling verwijzen bevatten. In Excel 97-2003 is de grootte van het werkblad alleen 256 kolommen bij 65.536 rijen. Formule verwijzingen naar gegevens in cellen buiten de limiet van deze kolom en rij aangepast en mogelijk niet correct weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om bereiken voor gegevensconsolidatie te zoeken die formuleverwijzingen bevatten naar gegevens die buiten de limiet voor rijen en kolommen van Excel 97-2003 vallen en breng de benodigde wijzigingen aan.

Deze werkmap bevat aangepaste beschrijvingen voor functies die door gebruikers in VBA zijn gedefinieerd. Alle aangepaste beschrijvingen worden verwijderd.

Wat betekent dit?    In kunt Excel 2010 en hoger u Visual Basic for Applications (VBA) door de gebruiker gedefinieerde functies (UDF's) maken met de beschrijvingen van de aangepaste. Aangepaste beschrijvingen worden niet ondersteund in Excel 97-2007 en worden verwijderd.

Wat moet u doen?    U hoeft niets te doen omdat alle aangepaste beschrijvingen worden verwijderd.

Naar boven

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Probleem

Oplossing

Sommige matrixformules in deze werkmap verwijzen naar een hele kolom. In eerdere versies van Excel kunnen deze formules bij het herberekenen worden geconverteerd naar fouten van het type #GETAL!.

Wat betekent dit?    Matrixformules die naar een hele kolom in Excel 2007 en hoger verwijzen wordt geconverteerd naar en weergegeven als #NUM! fouten bij het herberekenen in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de matrixformules te zoeken die verwijzen naar een hele kolom, zodat u vervolgens de noodzakelijke wijzigingen kunt aanbrengen om de fout #GETAL! te voorkomen.

Een of meer gedefinieerde namen in deze werkmap bevatten formules die meer dan de 255 toegestane tekens bevatten in de geselecteerde bestandsindeling. Deze formules worden opgeslagen, maar worden afgekapt als ze worden bewerkt in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Als benoemde bereiken in formules de limiet van 255 tekens overschrijden die in Excel 97-2003 wordt ondersteund, werkt de formule correct, maar wordt afgekapt in het dialoogvenster Naam en kan niet worden bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met benoemde bereiken in formules en breng de benodigde wijzigingen aan zodat gebruikers de formules kunnen bewerken in Excel 97-2003.

Sommige formules in deze werkmap zijn gekoppeld aan andere werkmappen die gesloten zijn. Als deze formules in eerdere versies van Excel worden herberekend zonder de gekoppelde werkmappen te openen, kunnen tekens die de limiet van 255 tekens overschrijden, niet worden geretourneerd.

Wat betekent dit?    Als formules in een werkmap zijn gekoppeld aan andere werkmappen die gesloten zijn, kunnen ze maximaal 255 tekens weergeven bij herberekening in Excel 97-2003. De formuleresultaten kunnen zijn afgekapt.

Wat moet u doen?    Zoek de cellen met formules die zijn gekoppeld aan andere werkmappen die gesloten zijn, zodat u de koppelingen kunt controleren en de benodigde wijzigingen kunt aanbrengen om afgekapte formuleresultaten in Excel 97-2003 te voorkomen.

Een formule voor gegevensvalidatie heeft meer dan 255 tekens.

Wat betekent dit?    Wanneer formules voor gegevensvalidatie de limiet van 255 tekens, die wordt ondersteund in Excel 97-2003, overschrijden, werken de formules correct, maar worden ze afgekapt en kunnen ze niet worden bewerkt.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om cellen te zoeken met gegevensvalidatie in formules, en gebruik minder tekens in de formule zodat gebruikers deze kunnen bewerken in Excel 97-2003.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×