Compatibiliteitscontrole in PowerPoint

PowerPoint voor Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u de compatibiliteitscontrole gebruikt, kan in berichten worden aangegeven dat er functionaliteit verloren gaat als u een PowerPoint-presentatie opslaat als een PowerPoint 97-2003-bestand (.ppt). Dit document bevat de berichten die tijdens de compatibiliteitscontrole kunnen worden gegenereerd. Gebruik de informatie onder elk bericht om te zien waardoor het bericht wordt weergegeven en suggesties te bekijken over de uit te voeren actie. 

Voor meer informatie over het gebruik van de compatibiliteitscontrole raadpleegt u:

Er zijn twee soorten berichten van de compatibiliteitscontrole:

 1. In de meeste gevallen, gaan verloren bewerkingsfunctionaliteit alleen wanneer u het bestand in een eerdere versie van PowerPoint opent. Als u bijvoorbeeld een presentatie met een SmartArt-graphicopslaat naar een eerdere versie van de PowerPoint-indeling en u dit bestand opent in bepaalde eerdere versies van PowerPoint, wordt de SmartArt-graphic gewijzigd in een afbeelding. Als u het bestand echter weer opent in een nieuwere versie van PowerPoint en u geen wijzigingen hebt aangebracht in de SmartArt-graphic, kunt u de SmartArt-graphicverder bewerken. Dit soort berichten bevat ‘een eerdere versie van PowerPoint’.

 2. In het tweede geval gaat functionaliteit definitief verloren. Als u bijvoorbeeld de tekst van een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling hebt gewijzigd, is deze tekst definitief verloren.

U kunt bepaalde inhoud in nieuwere versies van PowerPoint in eerdere versies van PowerPointniet bewerken. Vormen en tekst met nieuwe effecten worden bijvoorbeeld geconverteerd naar afbeeldingen (bitmaps) in bepaalde eerdere versies van PowerPoint om ervoor te zorgen dat deze er hetzelfde uitzien in een presentatie. U kunt hierdoor niet de lijndikte, opvulkleur of andere aspecten van de vormen en tekst wijzigen. Wanneer de tekst is geconverteerd naar een bitmap, worden animaties van deze tekst niet weergegeven tijdens de presentatie.

Tip:   Als u wijzigen van een SmartArt-graphic, een vorm of andere objecten in uw presentatie wilt, sla een kopie van uw PowerPoint-presentatie en sla vervolgens de kopie als een PowerPoint 97-2003-bestand (.ppt). Op deze manier kunt u wijzigingen aanbrengen in de originele presentatie als uw SmartArt-graphics, vormen of andere objecten worden geconverteerd naar afbeeldingen wanneer u de presentatie opslaat in de bestandsindeling van een eerdere versie.

Mediaclips die zijn ingesloten of bijgewerkt in PowerPoint 2010 of nieuwere versies worden geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt in eerdere versies van PowerPoint bewerken.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een mediaclip die is ingevoegd of bijgewerkt in de presentatie.

Voeg de clip opnieuw in en gebruik Koppelen aan bestand in plaats van insluiten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden sommige effecten geconverteerd naar afbeeldingen die worden gebruikt als opvulling voor de vorm. U kunt nog steeds tekst bewerken omdat de tekst boven op deze afbeeldingen wordt weergegeven.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: (binnenste) schaduw, gloed, schuine randen, vloeiende randen of opvulling met kleurovergang.

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden de vorm en eventuele tekst in deze vorm geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Tekst met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, (binnenste) schaduw, gloed, transformeren, 3D-draaiing, tekstkaders of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de teksteffecten.

Doorgehaalde of dubbel doorgehaalde tekst, tekstkolommen, tekst met inspringing op niveau 6 - 9 of verticale tekst.

Verwijder deze met de knoppen in de groep Lettertype of de groep Alinea op het tabblad Start.

Een vorm met een weerspiegelingseffect.

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding wordt de SmartArt-afbeelding geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een SmartArt-afbeelding.

SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar één object dat niet kan worden bewerkt in versies van PowerPoint die ouder zijn dan Office PowerPoint 2007. U kunt echter de optie Groep opheffen toepassen op de SmartArt-afbeelding, zodat deze kan worden gewijzigd in eerdere versies van PowerPoint. Wanneer u de SmartArt-afbeelding hebt geconverteerd naar afzonderlijke vormen, is de functionaliteit op de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt niet meer beschikbaar.

Voor het behoud van het uiterlijk van de tabel wordt de tabel geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in een eerdere versie van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een tabel met WordArt in de cellen.

Verwijder de teksteffecten.

Een tabel met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, schuine celrand, schaduw of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een effect toevoegt aan een vorm en de geconverteerde afbeelding hierdoor groter wordt dan 30 MB.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de vorm

Mogelijke oplossing

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint en worden effecten verwijderd.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Dit bericht kan worden weergegeven als uw presentatie een aangepaste werkbalk Snelle toegang, aangepaste onderdelen van de gebruikersinterface die niet worden ondersteund in oudere versies van PowerPoint dan Office PowerPoint 2007, of beide bevat. Deze aangepaste functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer knoppen die specifiek voor deze presentatie zijn toegevoegd aan de werkbalk Snelle toegang.

Een aangepaste interface.

Aangezien de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Office PowerPoint 2007 en PowerPoint 2010 heel erg afwijkt van de menu’s en werkbalken in eerdere versies van PowerPoint, zijn aanpassingen die zijn aangebracht in Office PowerPoint 2007 of PowerPoint 2010 niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

In eerdere versies van PowerPoint kunt u vergelijkbare aangepaste opdrachten toevoegen aan werkbalken en menu's.

In Microsoft Office Excel 2007 en hoger heeft een werkblad 16.384 kolommen en 1.048.576 rijen. Werkbladen in eerdere versies van Excel hebben echter slechts 256 kolommen bij 65.536 rijen. Gegevens in cellen die buiten deze kolom- en rijlimiet vallen, gaan verloren in eerdere versies van Excel. Bij formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied treedt de fout #VERW! op.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een grafiek die is gemaakt van gegevens in cellen buiten de rij- en kolomlimiet van de geselecteerde bestandsindeling.

Klik in de compatibiliteitscontrole van Excel op Zoeken om de cellen en bereiken te zoeken die buiten de rij- en kolomlimiet vallen. Selecteer deze rijen en kolommen en plaats deze binnen de rij- en kolomlimiet van het werkblad of verplaats deze naar een ander werkblad met de opdrachten Knippen en Plakken.

Dit bericht wordt weergegeven, wanneer u een presentatie met een aangepaste indeling met een of meer ActiveX-besturingselementen opslaat als een PowerPoint 97-2003-presentatie (.ppt).

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer ActiveX-besturingselementen die zijn toegevoegd aan een aangepaste indeling.

Als uw presentatie geen code bevat, klikt u op Doorgaan. De code wordt nu uit de presentatie verwijderd.

Als de presentatie code bevat en u deze wilt behouden, klikt u op Annuleren.

Notities: 

 • U kunt geen code die is gekoppeld aan ActiveX-besturingselementen in aangepaste indelingen, opslaan in eerdere bestandsindelingen dan PowerPoint 2007.

 • Als u wilt voorkomen dat de code verloren gaat of beschadigd raakt, slaat u het bestand op als een presentatiebestand (.pptx).

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een aangepaste indeling met aangepaste tekst opslaat.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een aangepaste indeling met aangepaste tekst.

Wanneer u aangepaste tekst opslaat in een eerdere versie, wordt de tekst automatisch gewijzigd in de standaardtekst van de tijdelijke aanduiding of in een tekstvak.

Wijzig de tijdelijke aanduiding in een tekstvak en typ de aangepaste tekst in het tekstvak.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een animatie-effect toevoegt aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect dat is toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Wanneer u dit opslaat in een eerdere versie, wordt de tijdelijke aanduiding automatisch gewijzigd in de standaard tijdelijke aanduiding zonder animatie.

Wijzig de tijdelijke aanduiding in een tekstvak of vorm en pas de animatie hierop toe.

Wanneer u bepaalde animatie-effecten op vormen toepast en u de presentatie vervolgens opslaat in de bestandsindeling van een eerdere versie van PowerPoint, zijn de animaties mogelijk niet zichtbaar. Dit komt doordat de animatie is verbonden met tekst of een vorm die is omgezet in een afbeelding.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect dat is toegepast op een vorm die niet meer kan worden bewerkt (bijvoorbeeld SmartArt-afbeeldingen).

Wanneer u dit opslaat in een eerdere versie, wordt de tijdelijke aanduiding automatisch gewijzigd in de standaard tijdelijke aanduiding zonder animatie.

Wijzig het object als volgt in een afbeelding met animatie:

 1. Selecteer de vorm op de dia.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de vorm en selecteer Opslaan als afbeelding.

 3. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Afbeeldingen op Afbeelding.

 4. Ga naar de afbeelding en klik op Invoegen.

 5. Pas de animatie toe op de afbeelding.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement opslaat. Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement is een besturingselement dat niet is ingeschakeld. Zie ActiveX-instellingen in Office-bestanden in- of uitschakelen voor meer informatie over het inschakelen van Active X-besturingselementen.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement.

 1. Klik op de berichtenbalk op Opties. Er wordt een beveiligingsdialoogvenster weergegeven waarin u het ActiveX-besturingselement kunt inschakelen. Als u dit doet, wordt het ActiveX-besturingselement geïnitialiseerd. Zie ActiveX-instellingen in Office-bestanden in- of uitschakelen voor informatie over hoe u een veilige keuze kunt maken voordat u op een optie klikt.

 2. Als het bericht nog steeds wordt weergegeven nadat u stap 1 hebt uitgevoerd, verwijdert u het ActiveX-besturingselement uit uw presentatie.

Gebruik tijdens de compatibiliteitscontrole mogelijke verlies van functionaliteit identificeren wanneer u uw presentatie Microsoft Office PowerPoint 2007 in de bestandsindeling van een eerdere versie van PowerPoint opslaat. Dit document bevat de berichten die tijdens de compatibiliteitscontrole kunnen worden gegenereerd. Gebruik de informatie onder elk bericht om te zien waardoor het bericht wordt weergegeven en suggesties te bekijken over de uit te voeren actie.

Er zijn twee verschillende soorten berichten van de compatibiliteitscontrole.

In de meeste gevallen, gaan verloren bewerkingsfunctionaliteit alleen bij het openen van het bestand in een eerdere versie van PowerPoint. Als u een presentatie opslaan met een SmartArt-afbeelding naar een eerdere versie van PowerPoint-indeling en vervolgens dat bestand in een eerdere versie van PowerPoint openen, wordt er bijvoorbeeld de SmartArt-afbeelding worden gewijzigd in een afbeelding. Echter als u het bestand opnieuw in Office PowerPoint 2007, zonder wijzigingen aan die afbeelding SmartArt-afbeelding opent, kunt u blijven bewerken van de SmartArt-afbeelding. Deze typen berichten hebben "in eerdere versies van PowerPoint" erin.

In het tweede geval verliest u definitief functionaliteit. Als u bijvoorbeeld de tekst van een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling hebt gewijzigd, is deze tekst definitief verloren.

U kunt bepaalde inhoud Office PowerPoint 2007 in eerdere versies van PowerPoint niet kunt bewerken. Bijvoorbeeld, worden shapes en tekst met nieuwe effecten geconverteerd naar afbeeldingen (bitmaps) in eerdere versies van PowerPoint om ervoor te zorgen dat ze er hetzelfde in een presentatie uitzien. U kunt hierdoor niet de lijndikte, opvulkleur of andere aspecten van de vormen en tekst wijzigen. Ook wanneer de tekst wordt omgezet in een bitmap, eventuele animaties op die tekst niet worden weergegeven tijdens de presentatie.

Tip: Als u wijzigen van een SmartArt-afbeelding wilt, vorm of andere objecten in uw presentatie Office PowerPoint 2007 , sla een kopie van uw presentatie Office PowerPoint 2007 en sla vervolgens de kopie als een PowerPoint 97-2003-bestand. Als u dit doet, kunt u wijzigingen aanbrengen aan uw oorspronkelijke Office PowerPoint 2007 presentatie als uw SmartArt-afbeeldingen, vormen of andere objecten worden omgezet in afbeeldingen als u de presentatie in de bestandsindeling van een eerdere versie opslaat.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden sommige effecten geconverteerd naar afbeeldingen die worden gebruikt als opvulling voor de vorm. U kunt nog steeds tekst bewerken omdat de tekst boven op deze afbeeldingen wordt weergegeven.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten of opvulling met kleurovergang.

Voor het behoud van het uiterlijk van de vorm worden de vorm en eventuele tekst in deze vorm geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Tekst met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, schaduw (binnenste of perspectief), vervorming, 3D-draaiing, tekstkaders of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Het teksteffect, kader of opvulling verwijderen.

Doorgehaalde of dubbel doorgehaalde tekst, tekstkolommen, tekst met inspringing op niveau 6 - 9 of verticale tekst.

Verwijder deze met de knoppen in de groep Lettertype of de groep Alinea op het tabblad Start.

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten of opvulling met kleurovergang.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

De 3D-effect verwijderen.

Voor het behoud van het uiterlijk van de SmartArt-afbeelding wordt de SmartArt-afbeelding geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een SmartArt-afbeelding.

SmartArt-afbeeldingen worden geconverteerd naar één object dat niet kan worden bewerkt in versies van PowerPoint die ouder zijn dan Office PowerPoint 2007. U kunt echter de SmartArt-afbeelding in afzonderlijke vormen converteren, die vervolgens met behulp van eerdere versies van PowerPoint kan worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat wanneer u de SmartArt-afbeelding naar afzonderlijke vormen converteren, functionaliteit op de tabbladen Hulpmiddelen voor SmartArt niet langer beschikbaar is.

Behoud van het uiterlijk van de tabel, wordt de tabel geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt in een eerdere versie van PowerPoint bewerken.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een tabel met WordArt in de cellen.

Verwijderen van de WordArt-stijl.

Een tabel met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, schuine celrand, schaduw of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een effect toevoegt aan een vorm en de geconverteerde afbeelding hierdoor groter wordt dan 30 MB.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de vorm

Oplossing t o proberen

Een vorm met een of meer van de volgende effecten: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

Verwijder de effecten of opvulling met kleurovergang.

Voor het behoud van het uiterlijk van de gegroepeerde vormen worden de gegroepeerde vormen geconverteerd naar een afbeelding die u niet kunt bewerken in eerdere versies van PowerPoint en worden effecten verwijderd.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Gegroepeerde vormen met een of meer van de volgende effecten toegepast op alle vormen: weerspiegeling, gloed, schuine rand, vloeiende randen, 3D-draaiing of opvullingen (kleurovergang, afbeelding en patroon).

De 3D-effect verwijderen.

Dit bericht kan worden weergegeven als uw presentatie een aangepaste werkbalk Snelle toegang, aangepaste onderdelen van de gebruikersinterface die niet worden ondersteund in oudere versies van PowerPoint dan Office PowerPoint 2007, of beide bevat. Deze aangepaste functies zijn niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer knoppen die specifiek voor deze presentatie zijn toegevoegd aan de werkbalk Snelle toegang.

Een aangepaste interface.

Omdat de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface in Office PowerPoint 2007 heel erg afwijkt van de menu's en werkbalken in eerdere versies van PowerPoint, zijn aanpassingen die zijn aangebracht in Office PowerPoint 2007 niet beschikbaar in eerdere versies van PowerPoint.

In eerdere versies van PowerPoint kunt u vergelijkbare aangepaste opdrachten toevoegen aan werkbalken en menu's.

In Microsoft Office Excel 2007, de grootte van het werkblad is 16.384 kolommen 1.048.576 rijen, maar de grootte van de werkbladen van eerdere versies van Excel is alleen 256 kolommen bij 65.536 rijen. Gegevens in cellen die buiten deze kolom- en rijlimiet vallen, gaan verloren in eerdere versies van Excel. Bij formuleverwijzingen naar gegevens in dit gebied treedt de fout #VERW! op.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een grafiek die is gemaakt op basis van gegevens in cellen buiten de rij- en kolomgrenzen van de geselecteerde bestandsindeling.

Klik in de Office Excel 2007 compatibiliteitscontrole, op Zoeken om de cellen en bereiken die valt buiten de limieten voor rij en kolom, selecteert u deze en plaats deze binnen de limieten voor kolom en rij of in een ander werkblad met behulp van de Knippen en te vinden Plakken opdrachten.

Wanneer u een Office PowerPoint 2007 -presentatie met een aangepaste indeling met een of meer ActiveX-besturingselementen als een PowerPoint 97-2003-presentatie (.ppt) opslaat, wordt dit bericht wordt weergegeven.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een of meer ActiveX-besturingselementen toegevoegd aan een aangepaste indeling.

Als uw presentatie geen code bevat, klikt u op Doorgaan.

Als de presentatie code bevat, klikt u op Annuleren.

Notities: 

 • U kunt programmacode die is gekoppeld aan ActiveX-besturingselementen in aangepaste indelingen in eerdere bestandsindelingen van PowerPoint niet opslaan in Office PowerPoint 2007.

 • Als u wilt voorkomen dat de code verloren gaat of beschadigd raakt, sla het bestand als een PowerPoint 2007 -presentatiebestand (.pptx).

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een aangepaste indeling met aangepaste tekst opslaat.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een aangepaste indeling met aangepaste tekst.

De aangepaste tekst verwijderen uit de aangepaste indeling.

Selecteer de aangepaste tekst binnen de tijdelijke aanduiding in de weergave diamodel en verwijder deze. De standaard tijdelijke aanduiding voor tekst wordt geretourneerd als de aangepaste tekst wordt verwijderd.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een animatie-effect toevoegt aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect dat is toegevoegd aan een tijdelijke aanduiding in een aangepaste indeling.

Het animatie-effect verwijderen uit de tijdelijke aanduiding door het volgende te doen:

 1. Selecteer de tijdelijke aanduiding in de weergave diamodel.

 2. Klik op het tabblad animaties in de groep animaties op Aangepaste animatie.

 3. Klik in de Aangepaste animatie - taakvenster, op verwijderen.

Wanneer u bepaalde animatieffecten op vormen toepassen en sla uw presentatie in de bestandsindeling van een eerdere versie van PowerPoint, is het mogelijk dat er niet de animaties te zien. Dit komt omdat de animatie is toegepast op tekst of een vorm die in een afbeelding is ingeschakeld.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een animatie-effect is toegepast op een shape die bewerkt worden kan.

De animatie verwijderen door het volgende te doen:

 1. Klik op de vorm met de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Selecteer op het tabblad animaties in de groep animaties in de lijst animatieGeen animatie.

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een presentatie met een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement opslaat. Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement is een besturingselement dat niet is ingeschakeld. Zie voor meer informatie over het inschakelen van ActiveX-besturingselementen in- of uitschakelen van ActiveX-besturingselementen in Office-documenten.

Het bericht wordt weergegeven vanwege dit object in de presentatie

Mogelijke oplossing

Een niet-geïnitialiseerd ActiveX-besturingselement.

 1. Klik op de berichtenbalk op Opties. Het dialoogvenster beveiliging wordt weergegeven waarmee u de optie voor het inschakelen van ActiveX-besturingselement. Als u dit doet, wordt het ActiveX-besturingselement geïnitialiseerd. Zie voor informatie over hoe u een veilige keuze voordat u op een optie in- of uitschakelen van ActiveX-instellingen in Office-bestanden.

 2. Als u gaat u verder met het bericht wordt weergegeven na het uitvoeren van stap 1, verwijdert u het ActiveX-besturingselement uit uw presentatie.

Verwante onderwerpen

Hoe open ik een PowerPoint 2013-presentatie in PowerPoint 2003 of eerder?
Open een presentatie die is gemaakt in een andere versie van PowerPoint

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×