Communicatie beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U beheert de communicatie in SharePoint Workspace met Communicatiebeheer. Klik op het tabblad Bestand op Info, klik op Verbindingsinstellingen en vervolgens op Communicatiebeheer om Communicatiebeheer te openen.

Tip: U kunt Communicatiebeheer ook openen door in de taakbalk op het pictogram van SharePoint Workspace te klikken en vervolgens op Communicatiebeheer.

Wat wilt u doen?

Gegevenscommunicatie weergeven

Onderbreken communicatie

Offline werken

Bekijken of bijwerken netwerkinstellingen

Gegevenscommunicatie weergeven

Communicatiebeheer biedt informatie over de algehele communicatiestatus en over de communicatiestatus van afzonderlijke werkruimten en andere activiteiten, zoals berichten en uitnodigingen. Met gegevenstellers boven aan het venster wordt bijgehouden hoeveel gegevens u momenteel verzendt en ontvangt. Een statusbericht (links van de gegevenstellers) geeft informatie over de huidige status van de communicatie. In de volgende tabel worden de verschillende statusberichten beschreven.

Activiteit

Status

Communiceert normaal

U werkt online en er zijn geen communicatieactiviteiten onderbroken.

Communiceert normaal (sommige activiteiten zijn onderbroken)

U werkt online maar u hebt ten minste één communicatieactiviteit onderbroken.

Werkt offline (sinds mm/dd/jj, uu:mm)

U werkt offline. De tijdindicator geeft aan hoe lang u al in deze status bent.

Voorbereiden om offline te gaan werken...

U bent aan het overstappen van online werken naar offline werken.

Voorbereiden om online te gaan werken...

U bent aan het overstappen van offline werken naar online werken.

Kan niet communiceren (sinds mm/dd/jj, uu:mm)

SharePoint Workspace kan geen lokaal IP-adres detecteren. De tijdindicator geeft aan hoe lang u al in deze status bent.

Communiceert niet (sinds mm/dd/jj, uu:mm)

Alle pogingen tot communicatie zijn mislukt. De tijdindicator geeft aan hoe lang u al in deze status bent.

Communicatie weergeven per werkruimte of activiteit

In de activiteitentabel van Communicatiebeheer wordt statusinformatie weergegeven over uw werkruimten, berichten en uitnodigingen, en over andere accounts die u eventueel op deze computer hebt.

In de volgende tabel worden de activiteiten en de verschillende statusberichten weergegeven.

Activiteit

Status

Synchroniseren van workspace naam

Niet actief: SharePoint Workspace is aan het wachten om gegevens voor de werkruimte te verzenden/ontvangen. Onderbroken: de werkruimte is momenteel onderbroken.

<Gegevens> nog te verzenden, <Gegevens> nog te ontvangen: de hoeveelheid gegevens die momenteel wordt verzonden of ontvangen.

Wijzigingen samenvoegen: SharePoint Workspace assimileert gegevens in de werkruimte.

Onderbroken: <Gegevens> nog te verzenden, <Gegevens> nog te ontvangen: u hebt de werkruimte onderbroken terwijl er nog gegevens te verzenden of te ontvangen zijn.

Naam werkruimte verzenden

<Gegevens> nog te verzenden: SharePoint Workspace is de werkruimte aan het verzenden en er zijn nog gegevens te verzenden.

Onderbroken: <Gegevens> nog te verzenden: u hebt de werkruimte onderbroken terwijl die aan het verzenden was en er nog gegevens te verzenden waren.

Naam werkruimte ontvangen

<Gegevens> nog te ontvangen: SharePoint Workspace is de werkruimte aan het installeren en er worden nog gegevens ontvangen.

Onderbroken: <Gegevens> nog te ontvangen: u hebt de werkruimte onderbroken terwijl die aan het verzenden was en er nog gegevens te verzenden waren.

Berichten en uitnodigingen

Niet actief: SharePoint Workspace is aan het wachten om berichten of uitnodigingen te verzenden/ontvangen.

<Gegevens> nog te verzenden, <Gegevens> nog te ontvangen: de hoeveelheid gegevens van het bericht of de uitnodiging die SharePoint Workspace momenteel aan het verzenden of ontvangen is.

Onderbroken: de berichtenfunctie is momenteel onderbroken.

Onderbroken: <Gegevens> nog te verzenden, <Gegevens> nog te ontvangen: u hebt de berichtenfunctie onderbroken terwijl er nog gegevens te verzenden of te ontvangen zijn.

Diverse communicatie

<Gegevens> nog te verzenden, <Gegevens> nog te ontvangen: de hoeveelheid gegevens die wordt verzonden of ontvangen buiten werkruimte- en berichtenactiviteiten om.

Naar boven

Communicatie onderbreken

U kunt de communicatie onderbreken voor een geselecteerde werkruimte of voor berichten en uitnodigingen. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u het verzenden of ontvangen van grote hoeveelheden gegevens wilt uitstellen.

Als u de communicatie voor een werkruimte of activiteit wilt onderbreken, schakelt u deze uit. Het statusbericht voor de werkruimte of activiteit verandert in 'Onderbroken'. Als u de communicatie wilt hervatten, schakelt u de werkruimte of activiteit weer in.

U kunt ook op Alles onderbreken klikken om de communicatie voor alle werkruimten en berichtactiviteiten in een keer te onderbreken. Deze functie is vooral handig als u een groot aantal werkruimten hebt en de communicatie voor deze allemaal wilt onderbreken, op een (of enkele) na. In dat geval kunt u Alles onderbreken selecteren en vervolgens bepaalde werkruimten weer inschakelen om daarvoor de communicatie te hervatten.

Als u een activiteit in een werkruimte of communicatie onderbreekt, nog steeds ontvangt u binnenkomende gegevens als SharePoint Workspace-clients communiceren via statische IP-adresmodus en:

 • Een ander lid van de werkruimte die u hebt onderbroken, een eerdere versie van SharePoint Workspace uitvoert.

 • Een contactpersoon die een eerdere versie van SharePoint Workspace uitvoert, u een bericht of uitnodiging verzendt.

Opmerking: Als SharePoint Workspace-clients communiceren via een relayserver en u een werkruimte of communicatieactiviteit onderbreekt, ontvangt u geen inkomende gegevens.

Naar boven

Offline werken

Wanneer u offline werkt, wordt alle gegevenscommunicatie van SharePoint Workspace opgeschort en wordt uw status weergegeven als 'offline' voor andere gebruikers van SharePoint Workspace.

Offline werken is vooral handig wanneer u lokaal wilt werken zonder updates te verzenden of ontvangen en wanneer u er de voorkeur aan geeft dat anderen u zien als tijdelijk niet beschikbaar.

Als u wilt starten op offline werken, klikt u op Offline werken in de communicatie-Manager. Het pictogram SharePoint Workspace in het Windows melding gebied verandert er als volgt uit: pictogram SharePoint Workspace offline

Als u weer online wilt werken, klikt u op Online werken in Communicatiebeheer.

Tip: U kunt ook overschakelen tussen offline/online werken door op het SharePoint Workspace-pictogram op de taakbalk te klikken en vervolgens op Offline werken.

Naar boven

Netwerkinstellingen weergeven of bijwerken

U kunt vanuit Communicatiebeheer de netwerkinstellingen en diagnostische gegevens weergeven voor de identiteiten in uw account. Dit kan nodig zijn voor technische ondersteuningsdoeleinden. U kunt ook overschakelen tussen een automatisch netwerkadres (een apparaat-URL die automatisch aan uw computer wordt toegewezen) en een statisch netwerkadres (een apparaat-URL die u zelf opgeeft).

Uw instellingen weergeven

Ga als volgt te werk om de netwerkinstellingen weer te geven die door uw identiteit worden gebruikt om te communiceren met andere gebruikers van SharePoint Workspace:

 1. Open Communicatiebeheer.

 2. Klik op Netwerkinstellingen.

  In het dialoogvenster Geavanceerde netwerkinstellingen worden de netwerkinstellingen voor de geselecteerde identiteit weergegeven. Als u de netwerkinstellingen voor een andere identiteit wilt weergeven, selecteert u deze in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik op Kopiëren naar het Klembord om de hele lijst met netwerkinstellingen te kopiëren zodat u deze in een andere toepassing kunt plakken.

 4. Klik op OK.

Uw netwerkadres wijzigen

In het dialoogvenster Geavanceerde netwerkinstellingen kunt u ook het netwerkadres van uw computer wijzigen.

 1. Klik op de instelling Netwerkadres voor <Naam van computer> (deze computer) en klik op Wijzigen.

 2. Klik op Automatisch (standaard) of Statisch. Als u statisch selecteert, voert u het nieuwe adres in.

  Opmerking: Als u statisch selecteert, moeten al uw apparaten een statisch IP-adres gebruiken.

 3. Klik op OK.

  Het statische adres wordt gevalideerd en u ontvangt een waarschuwing wanneer dit ongeldig is. Als het adres geldig is, wordt de lijst met apparaten in het dialoogvenster Geavanceerde netwerkinstellingen vernieuwd om de wijziging weer te geven.

 4. Klik op OK.

Als u overschakelt naar een automatisch IP-adres, wordt het statische IP-adres verwijderd, worden de aanwezigheidsapparaten voor de computer hersteld en wordt de eerder gebruikte relayserver weer teruggezet.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×