Class Notebook-hulpprogramma's voor OneNote 2016 voor Mac (preview-versie)

Met de Class Notebook Tools voor OneNote 2016 voor Mac kunnen docenten niet alleen tijd besparen, maar ook efficiënter werken met hun klasnotitieblokken.

Het betreft onder andere deze hulpmiddelen:

 • Pagina's of nieuwe secties snel en eenvoudig distribueren aan leerlingen/studenten

 • Secties snel en eenvoudig kopiëren naar inhoudsbibliotheken in meerdere notitieblokken

 • Werk van leerlingen/studenten op volgorde nakijken (bijvoorbeeld opdrachten of toetsen)

 • Eenvoudig navigeren in notitieblokken voor leerlingen/studenten via een lijst met leerlingen/studenten

 • Functionaliteit van de app Klasnotitieblok starten

 • Beschikken over handige informatiebronnen voor de community en de professionele ontwikkeling


Tabblad Klasnotitieblok

Als u beheerdersrechten hebt voor een klasnotitieblok, wordt het tabblad Klasnotitieblok weergegeven wanneer u zich in dat notitieblok bevindt.


Class Notebook-beheerprogramma's op het lint


Pagina distribueren

Gebruik dit voor het makkelijk verdelen van pagina's onder alle leerlingen in een klas.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt distribueren. Dit kan een pagina zijn in de inhoudsbibliotheek, de ruimte voor samenwerking of een sectie in het klasnotitieblok.

 2. Klik op Pagina verdelen.

 3. Kies een leerlingen-/studentensectie waarnaar u de pagina wilt kopiëren. De pagina wordt gekopieerd naar alle persoonlijke notitieblokken van leerlingen/studenten die deze sectie bevatten.


Dialoogvenster Pagina verdelen


Tips: 

 • Als de leerling/student de sectie niet heeft (of heeft verwijderd), wordt deze automatisch gemaakt en wordt de pagina ingevoegd.

 • U kunt ervoor kiezen om meerdere pagina's te distribueren door te klikken op een pagina en vervolgens te klikken op een andere pagina terwijl u Shift of Command ingedrukt houdt.


Nieuwe sectie verdelen

Gebruik deze functie als u een nieuwe, lege sectie onder alle leerlingen wilt verdelen. U kunt de functie bijvoorbeeld gebruiken om een nieuwe sectie Labs te maken in het notitieblok van elke leerling.

 1. Klik op Nieuwe sectie distribueren.

 2. Typ de naam van de nieuwe sectie die u wilt distribueren aan leerlingen/studenten. Als u op Distribueren klikt, wordt de nieuwe, lege sectie toegevoegd aan het notitieblok van leerlingen/studenten.


Dialoogvenster Nieuwe sectie verdelen


Tip: U kunt op deze manier een nieuwe sectie maken in het persoonlijke notitieblok van leerlingen/studenten en vervolgens een aantal pagina's toevoegen aan de sectie met de hierboven uitgelegde functie Pagina distribueren.


Kopiëren naar Inhoudsbibliotheek

Gebruik dit hulpmiddel om een bestaande sectie (bijvoorbeeld een sectie Hoofdcurriculum) naar een of meer klasnotitieblokken te kopiëren.

 1. De standaardinstelling is dat de huidige sectie wordt geselecteerd. U kunt de geselecteerde sectie wijzigen in het deelvenster aan de linkerkant.

 2. Selecteer een of meer notitieblokken waarnaar u de sectie wilt kopiëren.


Dialoogvenster Kopiëren naar inhoudsbibliotheek


Tip: Deze functie kan handig zijn aan het begin van een semester of schooljaar.


Huiswerk nakijken

Hiermee kunnen docenten snel huiswerk van leerlingen/studenten nakijken dat eerder door een docent is opgegeven.

 1. Klik op Huiswerk nakijken.

 2. Kies een sectie (bijvoorbeeld Huiswerk) om een lijst te zien met alle pagina's die naar die sectie zijn gedistribueerd.

 3. Selecteer een pagina en doorloop vervolgens de lijst met leerlingen om hun werk na te kijken.


  Taakvenster Controleren


  Tip: U kunt leerlingen/studenten sorteren op voornaam of op achternaam.


Notitieblokken voor leerlingen/studenten weergeven

Hier kunt u een lijst weergeven van alle leerlingen/studenten en hun secties, zodat u gemakkelijk hun activiteiten kunt bekijken.

 1. Klik op Notitieblokken voor leerlingen/studenten weergeven.

 2. Selecteer een leerling/student en vervolgens de sectie die u wilt bekijken.


  Taakvenster Notitieblokken voor leerlingen/studenten weergeven


  Tip: U kunt leerlingen/studenten sorteren op voornaam of op achternaam.


Beheren

Met elk van de knoppen in de vervolgkeuzelijst Beheren wordt een browser gestart waarmee de app Klasnotitieblok in Office 365 kan worden geopend. Vervolgens kunt u alle functies online beheren in Klasnotitieblok.


Menu van de knop Beheren


Informatiebronnen

Professionele ontwikkeling

Met deze knop kunt u de beschikking krijgen over nuttige bronnen en aanvullende informatie en tips.


Menu van de knop Resources


Feedback verzenden

Met de knop Feedback verzenden op het lint kunt u rechtstreeks feedback verzenden naar het team van ontwikkelaars. Klik erop en uw standaard-e-mailclient wordt geopend, zodat u ons een e-mail kunt sturen.


Knop Feedback verzenden

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×