Cijfers van studenten online weergeven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt alle cijfers van iedere student online weergeven en cijfers bijhouden door ze als een lijst in Mijn site bij te houden. Terwijl u alle cijfers in de lijst kunt zien en wijzigen, kan de student alleen de cijfers op de pagina met webonderdelen zien. De pagina gebruikt de aanmeldingsgegevens van de student en het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker om alleen informatie met betrekking tot die student weer te geven.

Wanneer u met de lijst werkt, gebruikt u de gegevensbladweergave zodat u alle cijfers van alle studenten kunt zien. In deze weergave kunt u snel nieuwe cijfers aan de lijst toevoegen of bestaande cijfers wijzigen.

In de gegevensbladweergave Cijfer invoeren kunt u de cijfers bijwerken.
De docent gebruikt de gegevensbladweergave kunt u snel nieuwe toevoegen of wijzigen van bestaande cijfers.

Wanneer de student zich aanmeldt bij het schoolnetwerk en deze pagina met webonderdelen bezoekt, ziet hij of zij alleen zijn of haar cijfers.

De studentenweergave van de cijferlijst met de cijfers van één student.
De student ziet alleen de cijfers in de pagina met webonderdelen.

De pagina met webonderdelen geeft alleen de cijfers van de student weer, omdat het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker alleen informatie weergeeft die betrekking heeft op de gebruikersnaam van de persoon die de pagina bekijkt. De lijst op deze pagina is zo geconfigureerd dat de student alleen weergavemachtigingen heeft voor zijn of haar cijfers; de student kan zijn of haar cijfers niet wijzigen op deze pagina.

Voer de volgende handelingen uit om deze functionaliteit te maken:

 1. Maak een nieuw of gebruik een bestaand Excel-werkblad , maakt u een werkblad in een Excel-werkmap waarin u studentengegevens en cijfers worden gebruikt. Als u al een bestaand werkblad met de studentengegevens hebt, kunt u met de volgende stap gaan. Als uw cijfers zijn opgeslagen in een lijst die zich al op uw Mijn Site, kunt u de volgende stap overslaan en Ga naar de derde stap: een gegevensbladweergave maken.

 2. De lijst maken , zult u de informatie in het werkblad importeren in uw site als een nieuwe lijst. Nadat u de nieuwe lijst hebt gemaakt, kunt u archiveren of de werkmap verwijderen omdat u de werkmap niet meer nodig hebt. U werkt in deze lijst voor nieuwe toevoegen of wijzigen van bestaande cijfers.

 3. Een gegevensbladweergave maken , u kunt een weergave voor de lijst wilt maken, zodat u eenvoudig kunt nieuwe toevoegen of bestaande cijfers bijwerken.

 4. De studentenweergave van een leerling / maken , u maakt een beperkte weergave voor leerlingen en studenten omdat de lijst met aanvullende informatie die u niet wilt weergeven in de pagina met webonderdelen kan bevatten.

 5. Een pagina met webonderdelen maken , maakt u een pagina met webonderdelen waar een leerling/student zijn cijfers kunt zien. Deze pagina wordt alleen weergegeven voor de cijfers van de student die op deze pagina wordt gezocht.

 6. De webonderdelen toevoegen , u het webonderdeel Lijstweergave en een webonderdeel voor huidige gebruiker Filter wordt toegevoegd aan de pagina met webonderdelen u in de vorige stap hebt gemaakt.

 7. Het webonderdeel configureren , configureert u het webonderdeel Lijstweergave als de studentenweergave wilt gebruiken.

 8. Verbinding maken met de webonderdelen , maakt u verbinding de webonderdelen samen zodat alleen de cijfers van de student die op deze pagina wordt gezocht.

Stap 1: een nieuw Excel-werkblad maken of een bestaand Excel-werkblad gebruiken

Uw werkblad moet de volgende kolommen bevatten:

 • Gebruikersnaam: De naam die de student gebruikt om zich bij het schoolnetwerk aan te melden. Het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker gebruikt deze gegevens om alleen de cijfers van die student weer te geven.

 • Een kolom voor cijfers voor huiswerk en examens: de cijfers voor huiswerk en voor examens van iedere student.

Uw werkblad lijkt waarschijnlijk op het volgende werkblad:

Het werkblad met de studentengegevens en cijfers die in dit artikel worden gebruikt.
Het werkblad met de studentengegevens en cijfers. Het werkblad heeft extra kolommen voor de voor- en achternaam van de student.

Nadat u het werkblad hebt gemaakt, slaat u het op naar een locatie die via de site toegankelijk is, zoals het lokale station.

Stap 2: de lijst maken

 1. Klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op Maken op de pagina Alle site-inhoud.

  Tip: In de meeste gevallen kunt u het menu Siteacties Knopafbeelding gebruiken en deze stap overslaan.

 1. Op de pagina Maken Onder Aangepaste lijsten klikt u op Werkblad importeren.

 2. Typ in het vak naam op de pagina NieuwEnglish4-2008. De naam weergegeven in de titelbalk weergegeven en in de URL van de nieuwe lijst.

 3. Typ in het vak Beschrijvingcijfers worden gebruikt voor de klas Engels 4-2008. De beschrijving wordt weergegeven onder de titel op de nieuwe lijst.

 4. Klik op Bladeren. Op de eigenschappenpagina Bestand kiezen gaat u naar de locatie van het werkblad, klikt u op het werkblad en klikt u op Openen.

 5. Op de pagina Nieuw klikt u op Importeren.

 6. Op de eigenschappenpagina Importeren naar Windows SharePoint Services-lijst in de lijst Type bereik klikt u op Cellenbereik.

  Het dialoogvenster Importeren met cellenbereik geselecteerd in de lijst Cellenbereik.

 7. Klik in het vakje Bereik selecteren en selecteer in Excel de cellen met de informatie die u in deze lijst wilt importeren.

 8. Klik op Importeren.

Opmerking: Nadat u de nieuwe lijst met de informatie van het werkblad hebt gemaakt, kunt u de werkmap archiveren of verwijderen, omdat u de cijfers rechtstreeks in deze lijst invoert of bijwerkt. Het werkblad is niet verbonden met de lijst.

Stap 3: een gegevensbladweergave maken

Dit is de weergave die u, de leerkracht, gebruikt om nieuwe cijfers toe te voegen en bestaande cijfers bij te werken.

 1. Klik op het menu weergave Menu Beeld , klikt u op Weergave maken.

 2. Op de pagina Weergave maken: Nederlands4-2008 klikt u onder Kies een weergave-indeling op Gegevensbladweergave.

 3. Typ in het vak WeergavenaamCijfers invoeren. Deze naam wordt weergegeven in het menu Beeld op de nieuwe lijst.

 4. Klik op OK.

Stap 4: een studentenweergave maken

Dit is de weergave die de studenten gebruiken om hun cijfers te bekijken.

 1. Klik op het menu weergave Menu Beeld , klikt u op Weergave maken.

 2. Op de pagina Weergave maken: Nederlands4-2008 klikt u onder Kies een weergave-indeling op Standaardweergave.

 3. Typ in het vak Weergavenaamcijfers. Deze naam wordt weergegeven in de lijst Geselecteerde weergave aan het taakvenster van het webonderdeel English4-2008 .

 4. Onder Doelgroep voor deze weergave in de sectie Doelgroep klikt u op Een openbare weergave maken.

 5. In de sectie Kolommen schakelt u alle selectievakjes uit voor kolommen die u wilt verbergen voor de studenten. Laat de kolom Gebruikersnaam geselecteerd, aangezien het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker deze kolom gebruikt om alleen de cijfers van een student weer te geven.

 6. Klik op het toepasselijke nummer in de lijst Positie van links om de kolommen te schikken.

 7. Klik op OK.

Stap 5: een pagina met webonderdelen maken

Dit is de pagina met webonderdelen waar studenten hun cijfers kunnen zien.

 1. Klik op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op Maken op de pagina Alle site-inhoud.

  Tip: In de meeste gevallen kunt u het menu Siteacties Knopafbeelding gebruiken en deze stap overslaan.

 1. Onder Webpagina's op de pagina Maken klikt u op Pagina met webonderdelen.

 2. Typ in het vak Weergavenaamleerlingen/studenten. De naam weergegeven in de titelbalk en de URL van de nieuwe pagina.

 3. In Kies een opmaaksjabloon in de sectie Indeling klikt u op Volledige pagina, verticaal.

 4. In de lijst Documentbibliotheek in de sectie Locatie opslaan klikt u op Gedeelde documenten.

 5. Klik op Maken.

Maak een aantekening van de URL van deze pagina. Wanneer de pagina klaar is, geeft u deze URL aan de studenten.

Stap 6: de webonderdelen toevoegen

 1. Op de pagina met webonderdelen klikt u op Een webonderdeel toevoegen.

 2. Onder de sectie Lijst en bibliotheken in het vakje Webonderdelen toevoegen -- Dialoogvenster van webpagina schakelt u het selectievakje Nederlands4-2008 in.

 3. Onder de sectie Filters schakelt u het selectievakje Filter voor huidige gebruiker in.

 4. Klik op Toevoegen.

Stap 7: de webonderdelen configureren

 1. Klik op het webonderdeel English4-2008bewerken knop Menu Webonderdeel op en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

  Nu wordt het taakvenster geopend zodat u de eigenschappen kunt configureren om de juiste weergave te tonen en te voorkomen dat studenten cijfers wijzigen. Dit is een alleen-lezen weergave waarmee alleen informatie wordt weergegeven voor de gebruiker die volgens SharePoint de pagina bekijkt.

  Het taakvenster van het webonderdeel waar u de eigenschappen van het webonderdeel kunt configureren.

 2. In de lijst Geselecteerde weergave klikt u op Cijfers.

  Het taakvenster van het webonderdeel met alle items geselecteerd in de lijst Geselecteerde weergave.

 3. Klik op OK in het bericht dat u ziet als u een andere weergave kiest.

 4. In de lijst Type werkbalk klikt u op Geen werkbalk. Met deze optie in de lijst wordt de werkbalk van het webonderdeel Nederlands4-2008 verborgen, zodat een student zijn of haar cijfers niet kan wijzigen.

  Het taakvenster van het webonderdeel met Geen werkbalk geselecteerd in de lijst Type werkbalk.

 5. Klik op OK.

 6. Klik op de huidige gebruiker filterwebonderdeel, klikt u op de bewerken knop Menu Webonderdeel en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen.

  Nu wordt het taakvenster geopend, zodat u de eigenschappen kunt configureren om alleen de informatie weer te geven die betrekking heeft op de gebruikersnaam van de persoon die de pagina bekijkt.

  Het taakvenster voor het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker

 7. Onder Op te geven waarde selecteren klikt u op Huidige gebruikersnaam.

  Klik op de optie voor huidige gebruikersnaam in het taakvenster van het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker.

 8. In het taakvenster klikt u op OK.

Stap 8: de webonderdelen verbinden

 1. Klik op de huidige gebruiker filterwebonderdeel, klikt u op de bewerken knop Menu Webonderdeel , wijs verbindingenaan, wijs Filter waarden verzenden naaren klik vervolgens op English4-2008.

 2. In de lijst Veldnaam van de consument klikt u op Gebruikersnaam en vervolgens op Voltooien.

 3. Klik op Bewerkingsmodus verlaten.

Wanneer een student zich bij het schoolnetwerk aanmeldt en naar de studentenpagina gaat, geeft het webonderdeel Filter voor huidige gebruiker alleen cijfers voor die gebruiker weer. U hebt de werkbalk voor de lijst op deze pagina uitgeschakeld om te voorkomen dat studenten hun cijfers wijzigen.

Nieuwe toevoegen of bestaande cijfers bijwerken, gaat u naar de lijst. Klik op het menu weergave Menu Beeld , op Cijfers invoeren om te wijzigen in de gegevensbladweergave, zodat u kunt snel nieuwe toevoegen of bestaande cijfers bijwerken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×