Cellen samenvoegen en de samenvoeging van cellen opheffen in Excel voor Mac

Door samenvoegen maakt u van twee of meer cellen een nieuwe, grotere cel. Op deze manier kunt u een label maken dat meerdere kolommen breed is.

In dit voorbeeld zijn de cellen A1, B1 en C1 samengevoegd tot het label 'Verkoop per maand' ter beschrijving van de informatie in rij 2 tot en met 7.

Cellen samenvoegen boven andere cellen

Cellen samenvoegen

U kunt twee of meer cellen samenvoegen door de volgende stappen te volgen:

 1. Selecteer twee of meer aangrenzende cellen die u wilt samenvoegen.

  Belangrijk: Zorg dat alle gegevens die u wilt behouden in de cel linksboven staan en houd er rekening mee dat alle gegevens in de andere samengevoegde cellen zullen worden verwijderd. Als u gegevens uit die andere cellen wilt bewaren, kopieert u die naar een andere plaats in het werkblad voordat u met samenvoegen begint.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Samenvoegen en centreren.
  Selecteer op het tabblad Start de optie Samenvoegen en centreren.

Tips: 

 • Als Samenvoegen en centreren is uitgeschakeld, controleert u of u niet een cel aan het bewerken bent en of de cellen die u wilt samenvoegen niet zijn opgemaakt als een Excel-tabel. Cellen die zijn opgemaakt als een tabel hebben meestal rijen met om en om afwisselende kleurtinten, en mogelijk filters voor de kolomkoppen.

 • Als u cellen wilt samenvoegen zonder de inhoud te centreren, klikt u eerst op de pijl naast Samenvoegen en centreren en vervolgens op Rij samenvoegen of Cellen samenvoegen.

Samenvoeging van cellen opheffen

Als u een samenvoeging van cellen wilt opheffen, klikt u op de samengevoegde cel en kiest u Samenvoeging van cellen opheffen in het menu Samenvoegen en centreren (zie de afbeelding hierboven).

Een cel in meerdere cellen splitsen

U kunt de tekst in een of meer cellen verspreiden over meerdere cellen. Dit is het tegenovergestelde van samenvoeging, waarmee u tekst van twee of meer cellen combineert in één cel.

U kunt bijvoorbeeld een kolom met volledige namen splitsen in aparte kolommen Voornaam en Achternaam:

Situatie voor en na het splitsen van tekst over twee kolommen

Volg de onderstaande stappen om de tekst te splitsen in meerdere kolommen:

 1. Selecteer de cel of de kolom met de tekst die u wilt splitsen.

 2. Opmerking: U kunt zoveel rijen selecteren als u wilt, maar niet meer dan een kolom. Zorg er ook voor dat er voldoende lege kolommen aan de rechterkant staan, zodat er geen gegevens worden verwijderd. Voeg indien nodig lege kolommen toe.

 3. Klik op Gegevens > Tekst naar kolommen. De wizard Tekst naar kolommen converteren wordt geopend.

 4. Klik op Gescheiden > Volgende.

 5. Schakel het selectievakje Spatie in en schakel de rest van de selectievakjes uit. U kunt ook de vakjes Komma en Spatie inschakelen als uw tekst op die manier gescheiden is (bijvoorbeeld “Jansen, Jan” met een komma en een spatie tussen de namen). In het deelvenster onderaan wordt een voorbeeld van de gegevens weergegeven.

  Stap 2 van de wizard; onder Delimeters kiest u hoe uw gegevens moeten worden gescheiden; onder Voorbeeld ziet u een voorbeeld van uw gegevens

 6. Klik op Volgende en kies de notatie voor uw nieuwe kolommen. Als u niet de standaardnotatie wilt gebruiken, kiest u een notatie zoals Tekst. Klik vervolgens op de tweede kolom met gegevens in het venster Voorbeeld van gegevens en klik op dezelfde notatie. Herhaal dit voor alle kolommen in het voorbeeldvenster.
  Stap 3 in de wizard, tekstoptie geselecteerd

 7. Klik op de knop Afbeelding van de knop Dialoogvenster samenvouwen rechts van het vak Bestemming om het pop-upvenster samen te vouwen.

 8. Selecteer ergens in uw werkboek de cellen waarin u de gesplitste gegevens wilt plaatsen. Als u bijvoorbeeld de volledige naam in een voornaam en een achternaam verdeelt, selecteert u het juiste aantal cellen in twee afzonderlijke kolommen.

  Selecteer de cellen waarin u de gesplitste cellen wilt plakken

 9. Klik op de knop Knop Uitvouwen om het pop-upvenster weer uit te vouwen en klik op Voltooien.

  Klik op de knop Uitvouwen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×