Cellen samenvoegen en de samenvoeging van cellen opheffen

Cellen samenvoegen en de samenvoeging van cellen opheffen

U kunt een afzonderlijke cel niet splitsen, maar u kunt het wel laten lijken alsof een cel is gesplitst door de cellen erboven samen te voegen. U wilt cel A2 bijvoorbeeld splitsen in drie cellen die naast elkaar worden weergegeven onder cel A1 (u wilt cel A1 gebruiken als kop). U kunt cel A2 niet splitsen, maar u kunt dit effect verkrijgen door de cellen A1, B1 en C1 samen te voegen tot één cel. U typt vervolgens gegevens in de cellen A2, B2 en C2. Het lijkt nu alsof deze drie cellen zijn gesplitst onder één grotere cel (A1) die als kop fungeert. Bekijk deze korte video om te zien hoe u dat doet.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Wanneer u twee of meer aangrenzende horizontale of verticale cellen samenvoegt, worden de cellen omgezet in één grotere cel die meerdere kolommen of rijen breed is. In het volgende voorbeeld wordt de tekst in de samengevoegde cel gecentreerd met de opdracht Samenvoegen en centreren.

tekst in een samengevoegde cel

Belangrijk:  Wanneer u meerdere cellen samenvoegt, wordt de inhoud van slechts één cel (de cel linksboven voor talen van links naar rechts, of de cel rechtsboven voor talen van rechts naar links) weergegeven in de samengevoegde cel. De inhoud van de andere cellen die u samenvoegt, wordt verwijderd.

Wanneer u de cellen hebt samengevoegd, kunt u een samengevoegde cel weer splitsen in afzonderlijke cellen. Als u niet meer weet welke cellen zijn samengevoegd, kunt u met de opdracht Zoeken snel samengevoegde cellen vinden.

Opmerking:  U kunt een cel die niet is samengevoegd niet splitsen. Zie De inhoud van een cel over de aangrenzende kolommen verdelen voor meer informatie over het splitsen van de inhoud van een niet-samengevoegde cel over meerdere cellen.

Cellen samenvoegen

Door het samenvoegen worden twee of meer cellen gecombineerd in één nieuwe, grotere cel. Dit is een goede manier om een label te maken dat betrekking heeft op meerdere kolommen. Hier zijn bijvoorbeeld de cellen A1, B1 en C1 samengevoegd om een label te maken voor de maandelijkse verkoopcijfers als beschrijving van de gegevens in de rijen 2 tot en met 7.

Cellen samenvoegen boven andere cellen

 1. Selecteer twee of meer aangrenzende cellen die u wilt samenvoegen.

  Belangrijk: Zorg ervoor dat de gegevens die u in de samengevoegde cel wilt gebruiken zich in de cel linksboven bevinden. De gegevens in alle overige samengevoegde cellen worden verwijderd. Als u de gegevens van de overige cellen wilt bewaren, kopieert u deze naar een andere plaats in het werkblad voordat u de cellen samenvoegt.

 2. Klik op Start > Samenvoegen en centreren.

  De knop Samenvoegen en centreren

  Als Samenvoegen en centreren grijs wordt weergegeven, controleert u of u niet een cel aan het bewerken bent en of de cellen die u wilt samenvoegen zich niet in een tabel bevinden.

  Tip:  Als u cellen wilt samenvoegen zonder de inhoud te centreren, klikt u eerst op de pijl naast Samenvoegen en centreren en vervolgens op Rij samenvoegen of Cellen samenvoegen.

  Als u van gedachten verandert, kunt u de samengevoegde cellen altijd weer splitsen.

Samengevoegde cellen splitsen

Als u de samenvoeging ongedaan wilt maken direct nadat u deze hebt samengevoegd, drukt u op Ctrl+Z. Klik in andere gevallen op Samenvoegen en centreren om samengevoegde cellen te splitsen.

 1. Selecteer de samengevoegde cellen die u wilt splitsen.

Tip:  Gebruik de opdracht Zoeken om alle samengevoegde cellen in het werkblad te vinden.

 1. Klik op Start > Samenvoegen en centreren.

De knop Samenvoegen en centreren

Tip:  U kunt ook op de pijl naast Samenvoegen en centreren klikken en vervolgens op Samenvoeging van cellen opheffen klikken.

Alle gegevens die zich in de samengevoegde cel bevinden, worden naar de cel in de linkerbovenhoek verplaatst wanneer de samenvoeging wordt opgeheven.

Voor- en nadat samengevoegde cellen zijn gesplitst

Naar boven

Aangrenzende cellen samenvoegen

 1. Selecteer twee of meer aangrenzende cellen die u wilt samenvoegen.

  Opmerking: Controleer of de gegevens die u in de samengevoegde cel wilt weergeven, zich bevinden in de cel linksboven in het geselecteerde bereik. Alleen de gegevens in de cel linksboven blijven behouden in de samengevoegde cel. De gegevens in de andere cellen van het geselecteerde bereik worden verwijderd. Kopieer andere gegevens die u nodig hebt naar een andere locatie op het werkblad, voordat u de cellen samenvoegt.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Uitlijning op Samenvoegen en centreren.

  Knop Samenvoegen en centreren in de groep Uitlijning

  De cellen worden samengevoegd in een rij of kolom en de celinhoud wordt gecentreerd in de samengevoegde cel. Als u cellen wilt samenvoegen zonder de inhoud te centreren, klikt u op de pijl naast Samenvoegen en centreren en klikt u op Rij samenvoegen of Cellen samenvoegen.

  Opmerking:  Als de knop Samenvoegen en centreren niet beschikbaar is, zijn de geselecteerde cellen mogelijk geopend in de bewerkingsmodus of bevinden de cellen zich in een Excel-tabel. Als u de bewerkingsmodus wilt annuleren, drukt u op Enter. U kunt cellen in een Excel-tabel niet samenvoegen.

 3. Als u de tekstuitlijning in de samengevoegde cel wilt wijzigen, selecteert u de cel en klikt u op een van de uitlijningsknoppen in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

  Opmerking: 

 4. Formuleverwijzingen in andere cellen worden automatisch zo aangepast dat de celverwijzing van de samengevoegde cel wordt gebruikt.

 5. Aangezien voor sorteerbewerkingen alle te sorteren cellen dezelfde grootte moeten hebben, is het niet mogelijk om een bereik met een combinatie van samengevoegde en niet-samengevoegde cellen te sorteren.

Een samengevoegde cel splitsen

Als u een samengevoegde cel wilt splitsen, moet u deze eerst selecteren.

 1. Selecteer de samengevoegde cel die u wilt splitsen.

  Wanneer u een samengevoegde cel selecteert, wordt de knop Samenvoegen en centreren Knopafbeelding ook geselecteerd weergegeven in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

  Knop Samenvoegen en centreren in de groep Uitlijning

 2. Als u de samengevoegde cel wilt splitsen, klikt u op Samenvoegen en centreren Knopafbeelding of klikt u op de pijl naast Samenvoegen en centreren en klikt u op Samenvoeging van cellen ongedaan maken.

  Tip:  Direct na het samenvoegen van cellen kunt u de samenvoeging ook opheffen door op Ongedaan maken te klikken op de werkbalk Snelle toegang of door op Ctrl+Z te drukken.

  De inhoud van de samengevoegde cel wordt weergegeven in de cel linksboven in het bereik van gesplitste cellen.

Samengevoegde cellen zoeken

 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Zoeken en selecteren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik op Zoeken.

 3. Klik op het tabblad Zoeken op Opties en klik op Opmaak.

  Opmerking: Als u de knop Opmaak niet ziet, klikt u op Opties.

 4. Schakel op het tabblad Uitlijning onder Tekstconfiguratie het selectievakje Cellen samenvoegen in en klik op OK.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt zoeken naar de volgende samengevoegde cel, klikt u op Volgende zoeken.

   In Excel wordt de volgende samengevoegde cel op het werkblad geselecteerd.

  • Klik op Alles zoeken.

   In Excel wordt een lijst met alle samengevoegde cellen weergegeven in het onderste gedeelte van het dialoogvenster Zoeken en vervangen. Wanneer u een samengevoegde cel in deze lijst selecteert, wordt deze samengevoegde cel geselecteerd op het werkblad.

Naar boven

Wist u dat...

Als u geen Office 365-abonnement hebt of niet over de nieuwste versie van Office beschikt, kunt u deze nu proberen:

Office 365 of de laatste versie van Excel proberen

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en oplossen

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×