Cellen

Cellen samenvoegen en de samenvoeging van cellen opheffen

Cellen samenvoegen en de samenvoeging van cellen opheffen

U kunt een afzonderlijke cel niet splitsen, maar u kunt het wel laten lijken alsof een cel is gesplitst door de cellen erboven samen te voegen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Cellen samenvoegen

 1. Selecteer de cellen die u wilt samenvoegen.

 2. Selecteer Samenvoegen & centrum.

  Belangrijk: Wanneer u meerdere cellen samenvoegt, wordt de inhoud van slechts één cel (de cel linksboven voor talen van links naar rechts, of de cel rechtsboven voor talen van rechts naar links) weergegeven in de samengevoegde cel. De inhoud van de andere cellen die u samenvoegt, wordt verwijderd.

Samenvoeging van cellen opheffen

 1. Selecteer de pijl-omlaag bij Samenvoegen en centreren.

 2. Selecteer samenvoeging van cellen opheffen.

Belangrijk: 

 • U kunt een cel die niet is samengevoegd niet splitsen. Zie De inhoud van een cel over de aangrenzende kolommen verdelen voor meer informatie over het splitsen van de inhoud van een niet-samengevoegde cel over meerdere cellen.

 • Wanneer u de cellen hebt samengevoegd, kunt u een samengevoegde cel weer splitsen in afzonderlijke cellen. Als u niet meer weet welke cellen zijn samengevoegd, kunt u met de opdracht Zoeken snel samengevoegde cellen vinden.

Door samenvoegen maakt u van twee of meer cellen een nieuwe, grotere cel. Op deze manier kunt u een label maken dat meerdere kolommen breed is.

In dit voorbeeld zijn de cellen A1, B1 en C1 samengevoegd tot het label 'Verkoop per maand' ter beschrijving van de informatie in rij 2 tot en met 7.

Cellen samenvoegen boven andere cellen

Cellen samenvoegen

U kunt twee of meer cellen samenvoegen door de volgende stappen te volgen:

 1. Selecteer twee of meer aangrenzende cellen die u wilt samenvoegen.

  Belangrijk: Zorg dat alle gegevens die u wilt behouden in de cel linksboven staan en houd er rekening mee dat alle gegevens in de andere samengevoegde cellen zullen worden verwijderd. Als u gegevens uit die andere cellen wilt bewaren, kopieert u die naar een andere plaats in het werkblad voordat u met samenvoegen begint.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Samenvoegen en centreren.
  Selecteer op het tabblad Start de optie Samenvoegen en centreren.

Tips: 

 • Als Samenvoegen en centreren is uitgeschakeld, controleert u of u niet een cel aan het bewerken bent en of de cellen die u wilt samenvoegen niet zijn opgemaakt als een Excel-tabel. Cellen die zijn opgemaakt als een tabel hebben meestal rijen met om en om afwisselende kleurtinten, en mogelijk filters voor de kolomkoppen.

 • Als u cellen wilt samenvoegen zonder de inhoud te centreren, klikt u eerst op de pijl naast Samenvoegen en centreren en vervolgens op Rij samenvoegen of Cellen samenvoegen.

Samenvoeging van cellen opheffen

Als u een samenvoeging van cellen wilt opheffen, klikt u op de samengevoegde cel en kiest u Samenvoeging van cellen opheffen in het menu Samenvoegen en centreren (zie de afbeelding hierboven).

Een cel in meerdere cellen splitsen

U kunt de tekst in een of meer cellen verspreiden over meerdere cellen. Dit is het tegenovergestelde van samenvoeging, waarmee u tekst van twee of meer cellen combineert in één cel.

U kunt bijvoorbeeld een kolom met volledige namen splitsen in aparte kolommen Voornaam en Achternaam:

Situatie voor en na het splitsen van tekst over twee kolommen

Volg de onderstaande stappen om de tekst te splitsen in meerdere kolommen:

 1. Selecteer de cel of de kolom met de tekst die u wilt splitsen.

 2. Opmerking: U kunt zoveel rijen selecteren als u wilt, maar niet meer dan een kolom. Zorg er ook voor dat er voldoende lege kolommen aan de rechterkant staan, zodat er geen gegevens worden verwijderd. Voeg indien nodig lege kolommen toe.

 3. Klik op Gegevens > Tekst naar kolommen. De wizard Tekst naar kolommen converteren wordt geopend.

 4. Klik op Gescheiden > Volgende.

 5. Schakel het selectievakje Spatie in en schakel de rest van de selectievakjes uit. U kunt ook de vakjes Komma en Spatie inschakelen als uw tekst op die manier gescheiden is (bijvoorbeeld “Jansen, Jan” met een komma en een spatie tussen de namen). In het deelvenster onderaan wordt een voorbeeld van de gegevens weergegeven.

  Stap 2 van de wizard; onder Delimeters kiest u hoe uw gegevens moeten worden gescheiden; onder Voorbeeld ziet u een voorbeeld van uw gegevens

 6. Klik op volgende en kies de gewenste indeling voor de nieuwe kolommen. Als u de standaardindeling niet wilt, kiest u een opmaak, zoals tekst, en klikt u vervolgens op de tweede kolom met gegevens in het venster voorbeeld van gegevens en klikt u nogmaals op dezelfde opmaak. Herhaal dit voor alle kolommen in het voorbeeld venster.
  Stap 3 in de wizard, tekstoptie geselecteerd

 7. Klik op de knop Dialoogvenster samenvouwen, knopafbeelding rechts van het vak Bestemming om het pop-upvenster samen te vouwen.

 8. Selecteer ergens in uw werkboek de cellen waarin u de gesplitste gegevens wilt plaatsen. Als u bijvoorbeeld de volledige naam in een voornaam en een achternaam verdeelt, selecteert u het juiste aantal cellen in twee afzonderlijke kolommen.

  Selecteer de cellen waarin u de gesplitste cellen wilt plakken

 9. Klik op de knop Knop Uitvouwen om het pop-upvenster weer uit te vouwen en klik op Voltooien.

  Klik op de knop Uitvouwen

Door samenvoegen maakt u van twee of meer cellen een nieuwe, grotere cel. Dit is een goede manier om een label te maken dat betrekking heeft op meerdere kolommen. Hier zijn bijvoorbeeld de cellen A1, B1 en C1 samengevoegd om een label te maken voor de maandelijkse verkoopcijfers als beschrijving van de gegevens in de rijen 2 tot en met 7.

Cellen samenvoegen boven andere cellen

Cellen samenvoegen

 1. Klik op de eerste cel en houd SHIFT ingedrukt terwijl u klikt op de laatste cel in het bereik dat u wilt samenvoegen.

  Belangrijk: Zorg ervoor dat slechts één van de cellen in het bereik gegevens bevat.

 2. Klik op Start > Samenvoegen en centreren.

  De knop Samenvoegen en centreren op het lint

  Als Samenvoegen & centreren grijs wordt weergegeven, controleert u of u niet een cel aan het bewerken bent of dat de cellen die u wilt samenvoegen niet in een tabel staan.

  Tip:  Als u cellen wilt samenvoegen zonder de gegevens te centreren, klikt u op de samengevoegde cel en klikt u vervolgens op de opties links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen naast Samenvoegen & centreren.

  Als u van gedachten verandert, kunt u het samenvoegen altijd ongedaan maken door op de samengevoegde cel te klikken en vervolgens te klikken op samenvoegen & centreren.

Samenvoeging van cellen opheffen

Als u de samenvoeging van cellen wilt opheffen direct na het samenvoegen, drukt u op CTRL + Z. anders doet u het volgende:

 • Klik op de samengevoegde cel en klik op start > samenvoeg & centrum.

  De knop Samenvoegen en centreren op het lint

  De gegevens in de samengevoegde cel worden naar de cel links verplaatst wanneer de cellen worden gesplitst.

  Voor- en nadat samengevoegde cellen zijn gesplitst

Door twee of meer cellen samen te voegen maakt u een nieuwe, grotere cel. Op deze manier kunt u een etiket maken dat meerdere kolommen breed is. Ga als volgt te werk om cellen samen te voegen:

 1. Sleep de selectiegreep Selectiegreep om de cellen te selecteren die u wilt samenvoegen. Sleep bijvoorbeeld de greep van cel A1 naar cel C1.

 2. Tik op uw iPad op Samenvoegen.

  Samenvoeging van cellen opheffen

  Tik op uw iPhone op het pictogram Bewerken Tik om het lint weer te geven , tik op Start als dit nog niet is geselecteerd, en tik vervolgens op Samenvoegen en centreren.

  De opdracht Samenvoegen en centreren

Belangrijk: Alleen de gegevens in de cel linksboven uit een bereik van geselecteerde cellen, blijven in de samengevoegde cel staan. De gegevens in de andere cellen van het geselecteerde bereik worden verwijderd.

Als Samenvoegen of Samenvoegen en centreren niet beschikbaar is op het tabblad Start, controleert u of de cellen die u wilt samenvoegen niet in een tabel staan.

Als u van gedachten verandert, kunt u altijd de samenvoeging van de cellen opheffen.

 1. Selecteer een samengevoegde cel.

 2. Tik op het tabblad Start nogmaals op Samenvoegen of Samenvoegen en centreren.

Als Samenvoegen of Samenvoegen en centreren niet beschikbaar is op het tabblad Start, is de geselecteerde cel mogelijk geen samengevoegde cel.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en oplossen

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×