Cellen, rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een cel in Excel verplaatst of kopieert, worden alle gegevens in de doelcel overschreven door de inhoud van de verplaatste of gekopieerde cel. Alle opmaak die is toegepast op de cel (met inbegrip van voorwaardelijke opmaak en gegevensvalidatie), overschrijft eventuele opmaak die al aanwezig was in de doelcel.

Als de cel een formule bevat, worden de celverwijzing niet aangepast. Daarom wordt in de verplaatste of gekopieerde cel en in alle cellen die daarnaar verwijzen de foutwaarde #REF! weergegeven. In dat geval moet u de verwijzingen handmatig aanpassen. Zie Fouten opsporen in formules voor meer informatie.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Cellen verplaatsen of kopiëren

 1. Selecteer de cellen of het bereik van cellen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Wijs de rand aan van de cel of het bereik van cellen die u hebt geselecteerd.

 3. Zodra de aanwijzer verandert in een Handaanwijzer , voert u een van de volgende handelingen uit:

Handeling

Actie

Cellen verplaatsen

Sleep de cellen naar een andere locatie.

Cellen kopiëren

Houd OPTION ingedrukt en sleep de cellen naar een andere plaats.

 1. Opmerking: Wanneer u cellen naar een nieuwe locatie sleept of plakt en er al gegevens op deze locatie staan, worden de bestaande gegevens in Excel overschreven.

Rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren

 1. Selecteer de rijen of kolommen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Wijs de rand aan van de cel of het bereik van cellen die u hebt geselecteerd.

 3. Zodra de aanwijzer verandert in een Handaanwijzer , voert u een van de volgende handelingen uit:

Handeling

Actie

Rijen of kolommen verplaatsen

Sleep de rijen of kolommen naar een andere plaats.

Rijen of kolommen verplaatsen

Houd OPTION ingedrukt en sleep de rijen of kolommen naar een andere plaats.

Gegevens verplaatsen of kopiëren tussen bestaande rijen of kolommen

Houd SHIFT ingedrukt en sleep de rij of kolom tussen bestaande rijen of kolommen. In Excel wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe rij of kolom.

Kolommen converteren naar rijen, of rijen converteren naar kolommen

 1. Kopieer de rijen of kolommen die u wilt transponeren.

 2. Selecteer de doelcel (de eerste cel van de rij of kolom waarin u de gegevens wilt plakken) voor de rijen of kolommen die u wilt transponeren.

 3. Op het tabblad Start, onder Bewerken, klikt u op de pijl naast Plakken en vervolgens op Transponeren.

  Tabblad Start, groep Bewerken

  Opmerking: Kolommen en rijen mogen elkaar niet overlappen. Als u bijvoorbeeld waarden selecteert in kolom C, en deze probeert te plakken in een rij die kolom C overlapt, wordt een foutbericht weergegeven. Het doelgebied van een geplakte kolom of rij moet buiten de oorspronkelijke waarden liggen.

Zie ook

Invoegen of verwijderen van cellen, rijen en kolommen

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×