Cellen, rijen en kolommen verplaatsen of kopiëren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u rijen en kolommen verplaatst of kopieert, worden alle gegevens erin ook verplaatst of gekopieerd, inclusief formules en de resulterende waarden, opmerkingen, celindelingen en verborgen cellen.

Als de cel een formule bevat, worden de TE102657239 niet aangepast. De inhoud van de verplaatste of gekopieerde cel en van de cellen waarnaar deze verwijst, kan dus de #REF weer geven! als resultaat. Als dat gebeurt, moet u de verwijzingen hand matig aanpassen. Zie fouten opsporen in formules voor meer informatie.

Met de opdracht knippen of kopiëren kunt u geselecteerde cellen, rijen en kolommen verplaatsen of kopiëren, maar u kunt ze ook verplaatsen of kopiëren met behulp van de muis.

Volg deze stappen als u cellen wilt verplaatsen of kopiëren:

 1. Selecteer de cel, rij of kolom die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u rijen of kolommen wilt verplaatsen, klikt u op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Knippen Bijschrift 4 .

   excel-lint

   Toetscombinatie: Druk op Ctrl+X.

  • Als u rijen of kolommen wilt kopiëren, klikt u op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Kopiëren Bijschrift 4 .

   Toetscombinatie: Druk op Ctrl+C.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een rij of kolom onder of rechts van de positie waarnaar u de selectie wilt verplaatsen of kopiëren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Geknipte cellen invoegen als u rijen of kolommen wilt verplaatsen.

  • Klik op Gekopieerde cellen invoegen als u rijen of kolommen wilt kopiëren.

   Opmerking: Als u op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Plakken knopafbeelding klikt (of op Ctrl+V drukt) in plaats van op een opdracht in het snelmenu, wordt de bestaande inhoud van de doelcellen vervangen.

Rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren met behulp van de muis

 1. Selecteer de rij of kolom die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u rijen of kolommen wilt verplaatsen, wijst u de rand van de selectie aan. Als de aanwijzer verandert in een verplaatsingsaanwijzer Excel-verplaatsaanwijzer , sleept u de rijen of kolommen naar een andere locatie.

  • Als u rijen of kolommen wilt kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de rand van de selectie aanwijst. Als de aanwijzer verandert in een kopieeraanwijzer kopieeraanwijzer , sleept u de rijen of kolommen naar een andere locatie.

   Belangrijk: Houd tijdens het slepen de Ctrl-toets ingedrukt. Als u Ctrl loslaat voordat u de muisknop loslaat, worden de rijen of kolommen verplaatst in plaats van gekopieerd.

  Wanneer u de muis gebruikt om gekopieerde of geknipte kolommen of rijen in te voegen, wordt de bestaande inhoud van de doel cellen vervangen. Als u gekopieerde of geknipte rijen en kolommen wilt invoegen zonder de bestaande inhoud te vervangen, klikt u met de rechter muisknop op de rij of kolom rechts van de plaats waarnaar u de selectie wilt verplaatsen of kopiëren, en klikt u vervolgens op geknipte cellen of gekopieerde cellen invoegen.

  Opmerking: U kunt geen niet-aangrenzende rijen of kolommen met de muis verplaatsen of kopiëren.

Cellen verplaatsen of kopiëren

 1. Selecteer de cellen of het TE102657360 van cellen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Wijs de rand aan van de cel of het bereik dat u hebt geselecteerd.

 3. Wanneer de aanwijzer verandert in een Handaanwijzer , voert u een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Cellen verplaatsen

Sleep de cellen naar een andere locatie.

Cellen kopiëren

Houd OPTION ingedrukt en sleep de cellen naar een andere locatie.

Opmerking: Wanneer u cellen naar een nieuwe locatie sleept of plakt, worden de oorspronkelijke gegevens overschreven door Excel als er al gegevens op die locatie staan.

Rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren

 1. Selecteer de rijen of kolommen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Wijs de rand aan van de cel of het bereik dat u hebt geselecteerd.

 3. Wanneer de aanwijzer verandert in een Handaanwijzer , voert u een van de volgende handelingen uit:

Bewerking

Werkwijze

Rijen of kolommen verplaatsen

Sleep de rijen of kolommen naar een andere locatie.

Rijen of kolommen kopiëren

Houd OPTION ingedrukt en sleep de rijen of kolommen naar een andere locatie.

Gegevens verplaatsen of kopiëren tussen bestaande rijen of kolommen

Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de rij of kolom sleept tussen bestaande rijen of kolommen. Excel maakt ruimte voor de nieuwe rij of kolom.

Kolommen converteren naar rijen of rijen naar kolommen

 1. Kopieer de rijen of kolommen die u wilt transponeren.

 2. Selecteer de doelcel (de eerste cel van de rij of kolom waarin u de gegevens wilt plakken) voor de rijen of kolommen die u wilt transponeren.

 3. Klik op het tabblad Start onder bewerkenop de pijl naast Plakkenen klik vervolgens op transponeren.

  Tabblad Start, groep Bewerken

  Opmerking: Kolommen en rijen kunnen elkaar niet overlappen. Als u bijvoorbeeld waarden selecteert in kolom C en deze wilt plakken in een rij die kolom C overlapt, wordt een fout bericht weer gegeven. Het doel gebied van een geplakte kolom of rij moet zich buiten de oorspronkelijke waarden bevinden.

Zie ook

Cellen, rijen en kolommen invoegen of verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×