Cellen, rijen en kolommen verplaatsen of kopiëren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u rijen en kolommen verplaatst of kopieert, worden alle gegevens erin ook verplaatst of gekopieerd, inclusief formules en de resulterende waarden, opmerkingen, celindelingen en verborgen cellen.

Als de cel een formule bevatten, worden de celverwijzing worden niet aangepast. De inhoud van de verplaatste of gekopieerde cel of cellen die naar deze verwijzen mogelijk daarom kunnen weergeven, de #REF! foutwaarde als resultaat. Als dat het geval is, moet u de verwijzingen handmatig aanpassen. Zie voor meer informatie bepalen fouten in formules

U kunt de opdracht Knippen of de opdracht kopiëren gebruiken om te verplaatsen of kopiëren van geselecteerde cellen, rijen en kolommen, maar u kunt ook ze verplaatsen of kopiëren met de muis.

Volg deze stappen als u cellen wilt verplaatsen of kopiëren:

 1. Selecteer de cel, rij of kolom die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u rijen of kolommen wilt verplaatsen, klikt u op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Knippen Bijschrift 4 .

   excel-lint

   Toetscombinatie: Druk op Ctrl+X.

  • Als u rijen of kolommen wilt kopiëren, klikt u op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Kopiëren Bijschrift 4 .

   Toetscombinatie: Druk op Ctrl+C.

 3. Klik met de rechtermuisknop op een rij of kolom onder of rechts van de positie waarnaar u de selectie wilt verplaatsen of kopiëren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Geknipte cellen invoegen als u rijen of kolommen wilt verplaatsen.

  • Klik op Gekopieerde cellen invoegen als u rijen of kolommen wilt kopiëren.

   Opmerking: Als u op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Plakken knopafbeelding klikt (of op Ctrl+V drukt) in plaats van op een opdracht in het snelmenu, wordt de bestaande inhoud van de doelcellen vervangen.

Rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren met behulp van de muis

 1. Selecteer de rij of kolom die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u rijen of kolommen wilt verplaatsen, wijst u de rand van de selectie aan. Als de aanwijzer verandert in een verplaatsingsaanwijzer Excel-verplaatsaanwijzer , sleept u de rijen of kolommen naar een andere locatie.

  • Als u rijen of kolommen wilt kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de rand van de selectie aanwijst. Als de aanwijzer verandert in een kopieeraanwijzer kopieeraanwijzer , sleept u de rijen of kolommen naar een andere locatie.

   Belangrijk: Houd tijdens het slepen de Ctrl-toets ingedrukt. Als u Ctrl loslaat voordat u de muisknop loslaat, worden de rijen of kolommen verplaatst in plaats van gekopieerd.

  Als u de muis gebruikt voor het invoegen van gekopieerde of geknipte kolommen of rijen, wordt de bestaande inhoud van de doelcellen vervangen. Als u gekopieerde of geknipte rijen of kolommen wilt invoegen maar de bestaande inhoud van de doelcellen wilt behouden, klikt u met de rechtermuisknop op de rij of kolom onder of rechts van de positie waarnaar u de selectie wilt verplaatsen of kopiëren. Klik vervolgens op Geknipte cellen invoegen of op Gekopieerde cellen invoegen.

  Opmerking: U kunt geen niet-aangrenzende rijen of kolommen met de muis verplaatsen of kopiëren.

Cellen verplaatsen of kopiëren

 1. Selecteer de cellen of bereik van cellen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Wijs de rand van de cel of het bereik dat u hebt geselecteerd.

 3. Wanneer de aanwijzer verandert in een Handaanwijzer , voert u een van de volgende opties:

Actie

Werkwijze

Cellen verplaatsen

Sleep de cellen naar een andere locatie.

Cellen kopiëren

Houd OPTION ingedrukt en sleept u de cellen naar een andere locatie.

Opmerking: Wanneer u sleept of cellen op een nieuwe locatie, als er bestaande gegevens op die locatie plakken, worden de oorspronkelijke gegevens overschreven in Excel.

Rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren

 1. Selecteer de rijen of kolommen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Wijs de rand van de cel of het bereik dat u hebt geselecteerd.

 3. Wanneer de aanwijzer verandert in een Handaanwijzer , voert u een van de volgende opties:

Actie

Werkwijze

Rijen of kolommen verplaatsen

Sleep de rijen of kolommen naar een andere locatie.

Kopie rijen of kolommen

Houd OPTION ingedrukt en sleep de rijen of kolommen naar een andere locatie.

Gegevens tussen bestaande rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren

Houd SHIFT ingedrukt en sleep met de rij of kolom tussen bestaande rijen of kolommen. Excel kunt u ruimte voor de nieuwe rij of kolom.

Kolommen omzetten in rijen naar kolommen

 1. Kopieer de rijen of kolommen die u wilt transponeren.

 2. Selecteer de doelcel (de eerste cel van de rij of kolom waarin u gegevens wilt plakken uw) voor de rijen of kolommen die u zijn transponeren.

 3. Klik op het tabblad Start onder bewerken, klikt u op de pijl naast Plakkenen klik vervolgens op Transponeren.

  Tabblad Start, groep Bewerken

  Opmerking: Kolommen en rijen elkaar niet overlappen. Bijvoorbeeld als u waarden in kolom C selecteert en probeert te plakken in een rij die overlapt met kolom C, wordt een foutbericht wordt weergegeven. Het gebied van de bestemming van een geplakte kolom of rij moet zich buiten de oorspronkelijke waarden.

Zie ook

Cellen, rijen en kolommen invoegen of verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×