Rijen en kolommen

Cellen, rijen en kolommen invoegen of verwijderen

Cellen, rijen en kolommen invoegen of verwijderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt lege cellen boven of links van de actieve cel in een werkblad invoegen. Wanneer u lege cellen invoegt, worden andere cellen in dezelfde kolom omlaag geschoven en cellen in dezelfde rij naar rechts geschoven om plaats te maken voor de nieuwe cellen. Op vergelijkbare wijze kunt u rijen invoegen boven een geselecteerde rij en kolommen links van een geselecteerde kolom. Ook kunt u cellen, rijen en kolommen verwijderen.

In Microsoft Excel gelden de volgende limieten voor kolommen en rijen: 16.384 kolommen breed en 1.048.576 rijen hoog.

Zie Een werkblad invoegen of verwijderen voor meer stappen voor hele werkbladen.

Wat wilt u doen?

 1. Selecteer de cel of het cellenbereik waar u de nieuwe lege cellen wilt invoegen. Selecteer precies evenveel cellen als u wilt invoegen. Selecteer bijvoorbeeld vijf cellen als u vijf lege cellen wilt invoegen.

  Als u de selectie van cellen wilt annuleren, klikt u op een cel in het werkblad.

  Zie cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren verderop in dit onderwerp voor meer informatie over het maken van selecties.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen en klik vervolgens op Invoegen.

  • Klik op het tabblad Start, in de groep Cellen op de pijl onder Invoegen en klik vervolgens op Cellen invoegen.

   Nieuwe cellen invoegen op het tabblad Start

 3. In het dialoogvenster Invoegen klikt u op de richting waarin u de omringende cellen wilt verschuiven.

Wanneer u cellen invoegt in een werkblad, worden de verwijzingen aangepast, of het nu relatieve of absolute celverwijzingen zijn. Hetzelfde geldt voor cellen die u verwijdert, behalve wanneer een formule rechtstreeks verwijst naar een verwijderde cel. Als u wilt dat verwijzingen automatisch worden aangepast, is het verstandig waar mogelijk bereikverwijzingen te gebruiken in uw formules in plaats van afzonderlijke cellen op te geven.

 • U kunt cellen met gegevens en formules invoegen door de cellen te kopiëren of te knippen, met de rechtermuisknop op de gewenste plaklocatie te klikken en vervolgens te klikken op Gekopieerde cellen invoegen of Geknipte cellen invoegen.

Tips    

 • Als u het invoegen van een cel wilt herhalen, klikt u op de locatie waar u de cel wilt invoegen en drukt u op Ctrl+Y.

 • Als er opmaak is toegepast, kunt u met de knop Snelle analyse aangeven welke Opmaak u wilt gebruiken voor de ingevoegde cellen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één rij wilt invoegen, selecteert u de rij of een cel in de rij waarboven u de nieuwe rij wilt invoegen. Wanneer u bijvoorbeeld boven rij 5 een nieuwe rij wilt invoegen, klikt u op een cel in rij 5.

  • Als u meerdere rijen wilt invoegen, selecteert u de rijen waarboven u de rijen wilt invoegen. Selecteer precies evenveel rijen als het aantal rijen dat u wilt invoegen. Selecteer bijvoorbeeld drie rijen als u drie nieuwe rijen wilt invoegen.

  • Als u niet-aangrenzende rijen wilt invoegen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u niet-aangrenzende rijen selecteert.

  Als u de selectie van cellen wilt annuleren, klikt u op een cel in het werkblad.

  Zie cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren verderop in dit onderwerp voor meer informatie over het maken van selecties.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen en klik vervolgens op Invoegen.

  • Klik op het tabblad Start, in de groep Cellen op de pijl onder Invoegen en klik vervolgens op Bladrijen invoegen.

   Klik op Invoegen en klik daarna op Bladrijen invoegen

Opmerking: Wanneer u cellen invoegt in een werkblad, worden de verwijzingen aangepast, of het nu relatieve of absolute celverwijzingen zijn. Hetzelfde geldt voor cellen die u verwijdert, behalve wanneer een formule rechtstreeks verwijst naar een verwijderde cel. Als u wilt dat verwijzingen automatisch worden aangepast, is het verstandig waar mogelijk bereikverwijzingen te gebruiken in uw formules in plaats van afzonderlijke cellen op te geven.

Tips    

 • Als u het invoegen van een rij wilt herhalen, klikt u op de locatie waar u de rij wilt invoegen en drukt u op Ctrl+Y.

 • Als er opmaak is toegepast, kunt u met de knop Snelle analyse aangeven welke Opmaak u wilt gebruiken voor de ingevoegde rijen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één kolom wilt invoegen, selecteert u de kolom of een cel in de kolom rechts van de positie waar u de nieuwe kolom wilt invoegen. Wanneer u bijvoorbeeld links van kolom B een nieuwe kolom wilt invoegen, klikt u op een cel in kolom B.

  • Als u meerdere kolommen wilt invoegen, selecteert u de kolommen rechts van de gewenste invoegpositie. Selecteer precies evenveel kolommen als het aantal kolommen dat u wilt invoegen. Selecteer bijvoorbeeld drie kolommen als u drie nieuwe kolommen wilt invoegen.

  • Als u niet-aangrenzende kolommen wilt invoegen, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u niet-aangrenzende kolommen selecteert.

  Als u de selectie van cellen wilt annuleren, klikt u op een cel in het werkblad.

  Zie cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren verderop in dit onderwerp voor meer informatie over het maken van selecties.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cellen en klik vervolgens op Invoegen.

  • Klik op het tabblad Start, in de groep Cellen op de pijl onder Invoegen en klik vervolgens op Bladkolommen invoegen.

   Klik op Invoegen en klik daarna op Bladkolommen invoegen

Opmerking: Wanneer u cellen invoegt in een werkblad, worden de verwijzingen aangepast, of het nu relatieve of absolute celverwijzingen zijn. Hetzelfde geldt voor cellen die u verwijdert, behalve wanneer een formule rechtstreeks verwijst naar een verwijderde cel. Als u wilt dat verwijzingen automatisch worden aangepast, is het verstandig waar mogelijk bereikverwijzingen te gebruiken in uw formules in plaats van afzonderlijke cellen op te geven.

Tips    

 • Als u het invoegen van een kolom wilt herhalen, klikt u op de locatie waar u de kolom wilt invoegen en drukt u op Ctrl+Y.

 • Als er opmaak is toegepast, kunt u met de knop Snelle analyse aangeven welke Opmaak u wilt gebruiken voor de ingevoegde kolommen.

 1. Selecteer de cellen, rijen of kolommen die u wilt verwijderen.

  Als u de selectie van cellen wilt annuleren, klikt u op een cel in het werkblad.

  Zie cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren verderop in dit onderwerp voor meer informatie over het maken van selecties.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Cellen op de pijl naast Verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u geselecteerde cellen wilt verwijderen, klikt u op Cellen verwijderen.

  • Als u geselecteerde rijen wilt verwijderen, klikt u op Bladrijen verwijderen.

  • Als u geselecteerde kolommen wilt verwijderen, klikt u op Bladkolommen verwijderen.

   U kunt met de rechtermuisknop op geselecteerde cellen klikken, op Verwijderen klikken en vervolgens de gewenste optie kiezen. U kunt ook met de rechtermuisknop op geselecteerde rijen of kolommen klikken en vervolgens op Verwijderen klikken.

 3. Als u een cel of een cellenbereik verwijdert, klikt u in het dialoogvenster Verwijderen op Cellen naar links verplaatsen, Cellen naar boven verplaatsen, Hele rij of Hele kolom.

  Als u rijen of kolommen verwijdert, worden de andere rijen of kolommen automatisch omhoog of naar links verschoven.

Tips    

 • Als u het verwijderen van cellen, rijen of kolommen wilt herhalen, selecteert u de volgende cellen, rijen of kolommen en drukt u op Ctrl+Y.

 • U kunt de verwijderde gegevens desgewenst onmiddellijk herstellen nadat u deze hebt verwijderd. U klikt dan op de werkbalk Snelle toegang op Verwijderen ongedaan maken of u drukt op Ctrl+Z.

 • Als u op de toets Delete drukt, wordt alleen de inhoud van de geselecteerde cellen verwijderd, de cellen zelf blijven behouden.

 • In Excel worden formules automatisch bijgewerkt door verwijzingen naar verplaatste cellen aan te passen aan de nieuwe locaties van de cellen. Indien een formule echter verwijst naar een cel die is verwijderd, wordt de foutwaarde #VERW! weergegeven.

Gewenste selectie

Werkwijze

Eén cel

Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

Een reeks cellen

Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. U kunt ook Shift ingedrukt houden en op de pijltoetsen drukken om de selectie uit te breiden.

U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

Een groot cellenbereik

Klik op de eerste cel van het bereik en houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

Alle cellen in een werkblad

Klik op de knop Alles selecteren.

Knop Alles selecteren

U kunt het hele werkblad ook selecteren door op Ctrl+A te drukken.

Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+A het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+A drukt, selecteert u het gehele werkblad.

Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd Ctrl ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

U kunt ook de eerste cel of het eerste cellenbereik selecteren en vervolgens op Shift+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op Shift+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

U kunt de selectie van een cel of celbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

Een hele rij of kolom

Klik op de rij- of kolomkop.

Koppen in een werkblad

Rijkop

2. Kolomkop

U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op de toets Ctrl+Shift+Pijl te drukken (Pijl-Rechts of Pijl-Links voor rijen, Pijl-Omhoog of Pijl-Omlaag voor kolommen).

Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met de toets Ctrl+Shift+Pijl de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op de toets Ctrl+Shift+Pijl drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

Aangrenzende rijen of kolommen

Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens Shift ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

Niet-aangrenzende rijen of kolommen

Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie en houd vervolgens Ctrl ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

De eerste of laatste cel in een rij of kolom

Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets Ctrl+pijl (Pijl-rechts + Pijl-links voor rijen, Pijl-omhoog of Pijl-omlaag voor kolommen).

De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

Druk op Ctrl+Home om de eerste cel in het werkblad of in een Excel-tabel te selecteren.

Druk op Ctrl+End om de laatste cel in het werkblad of in een Excel-tabel met gegevens of opmaak te selecteren.

Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+End om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

Cellen tot het begin van het werkblad

Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op Ctrl+Shift+Home om de selectie van cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

Meer of minder cellen dan de actieve selectie

Houd Shift ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Een vraag stellen in het Excel-communityforum.

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Gerelateerde informatie

Basistaken in Excel

Overzicht van formules in Excel

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×