Cellen

Cellen en celinhoud verplaatsen of kopiëren

Cellen en celinhoud verplaatsen of kopiëren

Gebruik knippen, kopiërenen Plakken om de celinhoud te verplaatsen of te kopiëren. Of kopieer specifieke inhoud of kenmerken van de cellen. Als u bijvoorbeeld de resultaatwaarde van een formule kopieert zonder de formule te kopiëren, of alleen de formule kopiëren.

Bij het verplaatsen of kopiëren van een cel wordt de cel door Excel verplaatst of gekopieerd, met inbegrip van de formules en het resultaat van de formules, de celopmaak en de opmerkingen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

U kunt cellen verplaatsen in Excel door ze te slepen en neer te zetten of u kunt de opdrachten Knippen en Plakken gebruiken.

Cellen verplaatsen door ze te slepen en neer te zetten

 1. Selecteer de cellen of het bereik met cellen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Wijs de rand van de selectie aan.

 3. Wanneer de aanwijzer verandert in een aanwijzer waarmee u kunt verplaatsen verplaatsingsaanwijzer , sleept u de cel of het bereik met cellen naar een andere locatie.

Cellen verplaatsen met behulp van knippen en plakken

 1. Selecteer een cel of een bereik met cellen.

 2. Selecteer start > knip Knippen of druk op CTRL + X.

 3. Selecteer een cel waarnaar u de gegevens wilt verplaatsen.

 4. Selecteer start > Plakken Plakken of druk op CTRL + V.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Kopieer cellen in uw werkblad met de opdrachten Kopiëren en Plakken.

 1. Selecteer de cel of het celbereik.

 2. Selecteer Kopiëren of druk op Ctrl+C.

 3. Selecteer Plakken of druk op Ctrl+V.

 1. Selecteer de cellen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

  Cellen of bereiken selecteren

 2. Voer op het tabblad Start in de groep Klembord een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van excel-lint

  • Als u cellen wilt verplaatsen, klikt u op Horizontal line created with hyphen AutoFormat knippen .

   Sneltoets    U kunt ook op Ctrl+X drukken.

  • Als u cellen wilt kopiëren, klikt u op Knopvlak kopiëren .

   Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

  Tip: Als u de selectie naar een ander werkblad of een andere werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, klikt u op de tab van het werkblad of gaat u naar de andere werkmap en selecteert u de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Bijschrift 4 .

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+V drukken.

Notities: 

 • In Excel wordt een knipperende rand weergegeven rond cellen die u voor knippen of kopiëren hebt geselecteerd. Druk op Esc om de knipperende rand te annuleren.

 • Wanneer u in Excel cellen verplaatst door deze te knippen en te plakken, worden de bestaande gegevens in het plakgebied vervangen.

 • Als u specifieke opties wilt kiezen bij het plakken van cellen, klikt u op de pijl onder plakken Bijschrift 4 en klikt u vervolgens op de gewenste optie. U kunt bijvoorbeeld op Plakken speciaal of afbeeldingklikken.

 • Standaard wordt op het werkblad in Excel de knop Plakopties weergegeven, zodat u bij het plakken van cellen beschikt over speciale opties, zoals Opmaak van bron behouden. Als u niet wilt dat deze knop telkens bij het plakken van cellen wordt weergegeven, kunt u deze optie uitschakelen. Ga naar het tabblad Bestand en klik op Opties. Schakel vervolgens in de categorie Geavanceerd onder Knippen, kopiëren en plakken het selectievakje Knop voor plakopties weergeven wanneer inhoud wordt geplakt uit.

Slepen en neerzetten is standaard ingeschakeld zodat het mogelijk is om cellen te verplaatsen en te kopiëren met behulp van de muis.

 1. Selecteer de cellen die u wilt verplaatsen of kopiëren. U kunt ook een bereik van cellen selecteren.

  Celinhoud selecteren in Excel

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u cellen of een bereik van cellen wilt verplaatsen, wijst u de rand van de selectie aan. Als de aanwijzer verandert in een verplaatsingsaanwijzer Verplaatsingsaanwijzer , sleept u de cellen of het bereik van cellen naar een andere locatie.

  • Als u cellen of een bereik van cellen wilt kopiëren, houdt u Ctrl ingedrukt en wijst u de rand van de selectie aan. Als de aanwijzer verandert in een kopieeraanwijzer kopieeraanwijzer , sleept u de cellen of het bereik van cellen naar een andere locatie.

Opmerking: Wanneer u in Excel cellen verplaatst, worden de bestaande gegevens in het plakgebied vervangen.

Bij het kopiëren van cellen worden celverwijzingen automatisch aangepast. Dit gebeurt echter niet bij het verplaatsen van cellen, waarbij mogelijk voor de inhoud van deze cellen en van cellen die ernaar verwijzen, verwijzingsfouten worden weergegeven. In dat geval moet u de verwijzingen handmatig aanpassen.

Als het geselecteerde kopieergebied verborgen cellen, rijen of kolommen bevat, worden deze in Excel ook gekopieerd. Mogelijk moet u cellen tijdelijk zichtbaar maken die u niet wilt kopiëren.

 1. Selecteer de cel of de cellen met de gegevens die u wilt verplaatsen of kopiëren. U kunt ook een bereik van cellen selecteren.

  Cellen of bereiken selecteren

 2. Voer op het tabblad Start in de groep Klembord een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van excel-lint

  • Als u de selectie wilt verplaatsen, klikt u op Horizontal line created with hyphen AutoFormat knippen .

   Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+X drukken.

  • Als u de selectie wilt kopiëren, klikt u op Knopvlak kopiëren .

   Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied en selecteer vervolgens Geknipte cellen of Gekopieerde cellen.

  Tip    Als u de selectie naar een ander werkblad of een andere werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, klikt u op de tab van het werkblad of gaat u naar de andere werkmap en selecteert u de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 4. Klik in het dialoogvenster Plakken invoegen op de richting waarin u de omringende cellen wilt verplaatsen.

Opmerking    Bij het invoegen van volledige rijen of kolommen worden de omringende rijen en kolommen naar beneden en naar links verplaatst.

Als sommige cellen, rijen of kolommen in het werkblad niet worden weergegeven, kunt u opgeven of u alle cellen of alleen de zichtbare cellen wilt kopiëren. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen de weergegeven samenvattingsgegevens op een overzichtswerkblad te kopiëren.

 1. Selecteer de cellen die u wilt kopiëren.

  Cellen of bereiken selecteren

 2. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Bewerken op Zoeken en selecteren. Klik vervolgens op Selecteren speciaal.

  Powerpoint 2010-oefening

 3. Klik onder Selecteren op Alleen zichtbare cellen en klik op OK.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep klembord op Knopvlak kopiëren .

  afbeelding van excel-lint

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 5. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

  Tip: Als u de selectie naar een ander werkblad of een andere werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, klikt u op de tab van het werkblad of gaat u naar de andere werkmap en selecteert u de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 6. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Bijschrift 4 .

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+V drukken.

 • Als u op de pijl onder plakken Bijschrift 4 , kunt u kiezen uit verschillende plakopties die u op de selectie kunt toepassen.

De gekopieerde gegevens worden door Excel in opeenvolgende rijen of kolommen geplakt. Als het plakgebied verborgen rijen of kolommen bevat, moet u deze mogelijk zichtbaar maken om alle gekopieerde cellen te zien.

Als u verborgen of gefilterde gegevens naar een andere toepassing of een ander exemplaar van Excel kopieert, worden alleen zichtbare cellen gekopieerd.

 1. Selecteer het bereik van cellen dat lege cellen bevat.

  Cellen of bereiken selecteren

 2. Klik op het tabblad Start in de groep klembord op Knopvlak kopiëren .

  afbeelding van excel-lint

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl onder Plakken Bijschrift 4 en klik vervolgens op Plakken speciaal.

 5. Schakel het selectievakje Lege cellen overslaan in.

 1. Dubbelklik op de cel met de gegevens die u wilt verplaatsen of kopiëren.

  Opmerking    Standaard kunt u celgegevens rechtstreeks in de cel bewerken en selecteren door erop te dubbelklikken, maar het is ook mogelijk om celgegevens op de formulebalk te bewerken en te selecteren.

 2. Selecteer in de cel de tekens die u wilt verplaatsen of kopiëren.

  Cellen of bereiken selecteren

 3. Voer op het tabblad Start in de groep Klembord een van de volgende handelingen uit:

 4. afbeelding van excel-lint

  • Als u de selectie wilt verplaatsen, klikt u op Horizontal line created with hyphen AutoFormat knippen .

   Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+X drukken.

  • Als u de selectie wilt kopiëren, klikt u op Knopvlak kopiëren .

   Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 5. Klik in de cel waarin u de tekens wilt plakken, of dubbelklik op een andere cel om de gegevens te verplaatsen of te kopiëren.

 6. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Bijschrift 4 .

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+V drukken.

 7. Druk op ENTER.

  Opmerking: Als u dubbelklikt op een cel of op F2 drukt om de actieve cel te bewerken, werken de pijltoetsen alleen binnen de desbetreffende cel. Als u de pijltoetsen wilt gebruiken om naar een andere cel te gaan, moet u eerst op Enter drukken om de bewerkingen in de actieve cel te voltooien.

Als u gekopieerde gegevens plakt, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Alleen de celopmaak plakken, zoals letterkleur of opvulkleur, en niet de inhoud van de cellen.

 • Eventuele formules in de cel converteren naar de berekende waarden, zonder daarbij de bestaande opmaak te overschrijven.

 • Alleen de formules plakken, en niet de berekende waarden.

 • Selecteer de cel of het celbereik met de waarden, celopmaak of formules die u wilt verplaatsen of kopiëren.

  Cellen of bereiken selecteren

 • Klik op het tabblad Start in de groep klembord op Knopvlak kopiëren .

  afbeelding van excel-lint

  Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 • Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied of de cel waarin u de waarde, celopmaak of formule wilt plakken.

 • Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl onder Plakken Bijschrift 4 en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Waarden als u alleen waarden wilt plakken.

  • Klik op Opmaak als u alleen celopmaak wilt plakken.

  • Klik op Formules als u alleen formules wilt plakken.

   Opmerking: Als de gekopieerde formules relatieve celverwijzingen bevatten, worden de verwijzingen (en de relatieve gedeelten van gemengde celverwijzingen) in de gedupliceerde formules aangepast. Stel dat cel B8 de formule =SOM(B1:B7) bevat. Als u de formule naar cel C8 kopieert, verwijst de gedupliceerde formule naar de bijbehorende cellen in die kolom: =SOM(C1:C7). Als de gekopieerde formule absolute celverwijzingen bevat, worden de verwijzingen in de gedupliceerde formules niet gewijzigd. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u ook de verwijzingen in de oorspronkelijke formules wijzigen in relatieve of absolute verwijzingen en de cellen vervolgens opnieuw kopiëren.

Als u gekopieerde gegevens plakt, worden voor de geplakte gegevens de instellingen voor de kolombreedte van de doelcellen gebruikt. Voer de volgende stappen uit als u de kolombreedte wilt aanpassen aan die van de doelcellen.

 1. Selecteer de cellen die u wilt verplaatsen of kopiëren.

  Cellen of bereiken selecteren

 2. Voer op het tabblad Start in de groep Klembord een van de volgende handelingen uit:

  afbeelding van excel-lint

  • Als u cellen wilt verplaatsen, klikt u op Horizontal line created with hyphen AutoFormat knippen .

   Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+X drukken.

  • Als u cellen wilt kopiëren, klikt u op Knopvlak kopiëren .

   Sneltoets     U kunt ook op Ctrl+C drukken.

 3. Selecteer de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

  Tip: Als u de selectie naar een ander werkblad of een andere werkmap wilt verplaatsen of kopiëren, klikt u op de tab van het werkblad of gaat u naar de andere werkmap en selecteert u de cel in de linkerbovenhoek van het plakgebied.

 4. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Klembord op de pijl onder Plakken Bijschrift 4 en klik vervolgens op breedte van bronkolommen behouden.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×