Office
Aanmelden
Cellen, bereiken, rijen of kolommen op een werkblad selecteren

Cellen, bereiken, rijen of kolommen op een werkblad selecteren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Op een werkblad kunt u cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren, bijvoorbeeld om de gegevens in de selectie op te maken of andere cellen, rijen of kolommen in te voegen. U kunt ook de celinhoud geheel of gedeeltelijk selecteren en de bewerkingsmodus inschakelen zodat u de gegevens kunt wijzigen.

U kunt cellen en bereiken in een Microsoft Excel-tabel net zo selecteren als cellen en bereiken in een werkblad, maar het selecteren van rijen en kolommen in een tabel verschilt van het selecteren van rijen en kolommen in een werkblad.

Opmerking: Als een werkblad is beveiligd, is het wellicht niet mogelijk om cellen of de celinhoud in een werkblad te selecteren.

Cellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

Gewenste selectie

Werkwijze

Eén cel

Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

Een reeks cellen

Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en op de pijltoetsen drukken om de selectie uit te breiden.

U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

Een groot cellenbereik

Klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

Een groot cellenbereik zonder te scrollen

Klik op de eerste cel in het bereik om deze te selecteren, en klik vervolgens in het vak Naam aan de linkerkant van de formulebalk.

Vak Naam

Vak Naam

Typ de celverwijzing van de laatste cel in het bereik die u wilt selecteren, en houd vervolgens Shift ingedrukt terwijl u op Enter drukt.

Alle cellen in een werkblad

Klik op de knop Alles selecteren .

Knop Alles selecteren

U kunt het hele werkblad ook selecteren door op CTRL+A te drukken.

Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met CTRL+A het huidige gebied. Als u nogmaals op CTRL+A drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

Opmerking: Schakel alle cellen in het actieve bereik, drukt u op CTRL + SHIFT + *.

Niet-aangrenzende cellen of cellenbereiken

Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd CTRL ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

U kunt ook de eerste cel of het eerste cellenbereik selecteren en vervolgens op SHIFT+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op SHIFT+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

Note U kunt de selectie van een cel of celbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

Een hele rij of kolom

Klik op de rij- of kolomkop.

Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

Rijkop.

Kolomkop

U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op de toets CTRL+SHIFT+PIJL te drukken (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

Opmerking Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met de toets Ctrl+Shift+Pijl de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op de toets Ctrl+Shift+Pijl drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

Aangrenzende rijen of kolommen

Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens SHIFT ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

Niet-aangrenzende rijen of kolommen

Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie en houd vervolgens CTRL ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

De eerste of laatste cel in een rij of kolom

Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets CTRL+PIJL (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

Cellen tot het begin van het werkblad

Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

Meer of minder cellen dan de actieve selectie

Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de active cell en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

Notities: 

  • Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

  • In Excel worden geselecteerde cellen of bereiken gemarkeerd. Deze markeringen worden niet weergegeven op de afdruk. Als u de cellen met markering wilt weergeven wanneer u een werkblad afdrukt, kunt u arcering toepassen op de cel.

  • Als Scroll-Lock is ingeschakeld, wordt Scroll-Lock weergegeven op de statusbalk. Wanneer u op een pijltoets drukt terwijl Scroll-Lock is ingeschakeld, schuift u één rij omhoog of omlaag, of één kolom naar links of rechts. Als u de pijltoetsen gebruikt om te schuiven tussen cellen, moet u Scroll-Lock uitschakelen.

  • Als de selectie wordt uitgebreid wanneer u op een cel klikt of met de pijltoetsen in het werkblad navigeert, hebt u waarschijnlijk op F8 of Shift+F8 gedrukt om de selectie uit te breiden of om gegevens aan de selectie toe te voegen. In dat geval wordt Selectie uitbreiden of Toevoegen aan selectie weergegeven op de statusbalk. Druk nogmaals op F8 of Shift+F8 om het uitbreiden van of het toevoegen aan een selectie te annuleren.

Naar boven

De inhoud van een cel selecteren

De inhoud van een cel selecteren

Werkwijze

In de cel

Dubbelklik op de cel en sleep vervolgens over de inhoud die u wilt selecteren in de cel.

In de formulebalk Knopafbeelding

Klik op de cel en sleep vervolgens over de inhoud die u wilt selecteren in de formulebalk.

Met het toetsenbord

Druk F2 om de cel te bewerken, gebruik de pijltoetsen om het invoegpunt te verplaatsen en druk op Shift+Pijl om de inhoud te selecteren.

Naar boven

Rijen en kolommen selecteren in een Excel-tabel

U kunt cellen en bereiken in een tabel op dezelfde manier selecteren als in een werkblad, maar het selecteren van tabelrijen en -kolommen is anders dan het selecteren van werkbladrijen en -kolommen.

Gewenste selectie

Werkwijze

Een tabelkolom met of zonder tabelkopteksten

Klik op de bovenrand van de kolomkoptekst of de kolom in de tabel. De volgende selectiepijl wordt weergegeven om aan te geven dat u de kolom kunt selecteren door te klikken.

Selectiepijl van tabelkolom

Opmerking    Klik eenmaal op de bovenrand om de gegevens in de tabelkolom te selecteren. Klik tweemaal om de hele tabelkolom te selecteren.

U kunt ook op een willekeurige plaats in de tabelkolom klikken en vervolgens op CTRL +Spatiebalk drukken, of u kunt op de eerste cel in de tabelkolom klikken en vervolgens op CTRL+SHIFT+Pijl-Omlaag drukken.

Opmerking    Druk eenmaal op CTRL+Spatiebalk om de gegevens in de tabelkolom te selecteren en druk tweemaal op CTRL+Spatiebalk om de hele tabelkolom te selecteren.

Een tabelrij

Klik op de linkerrand van de tabelrij. De volgende selectiepijl wordt weergegeven om aan te geven dat u de rij kunt selecteren door te klikken.

Selectiepijl van tabelrij

U kunt op de eerste cel in de tabelrij klikken en vervolgens op CTRL+SHIFT+Pijl-Rechts drukken.

Alle tabelrijen en -kolommen

Klik linksboven in de tabel. De volgende selectiepijl wordt weergegeven om aan te geven dat u alle tabelgegevens in de tabel kunt selecteren door te klikken.

selectiepijl tabelhoek

Klik tweemaal in de linkerbovenhoek van de tabel om de hele tabel, inclusief de tabelkoppen, te selecteren.

U kunt ook op een willekeurige plaats in de tabel klikken en daarna op CTRL+A drukken om alle gegevens in de tabel te selecteren. Of u kunt op de cel linksboven in de tabel klikken en vervolgens op CTRL+SHIFT+End drukken.

Druk tweemaal op CTRL+A om de hele tabel, inclusief de tabelkoppen, te selecteren.

Naar boven

Meer informatie

Opmerking: Als u een cel selecteert, worden er in sommige gevallen ook een aantal aangrenzende cellen geselecteerd. Voor tips over hoe u dit probleem kunt oplossen, leest u de post How do I stop Excel from highlighting two cells at once? (Hoe voorkom ik dat er twee cellen tegelijk worden geselecteerd in Excel?) in de community.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×