CEL, functie

De functie CEL geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel. Als u bijvoorbeeld wilt controleren of een cel een numerieke waarde bevat in plaats van tekst, voordat u met de cel een berekening uitvoert, kunt u de volgende formule gebruiken:

= Als (cel ("type"; a1) = "w"; a1 * 2; 0)

Met deze formule wordt A1*2 alleen berekend als cel A1 een numerieke waarde bevat en wordt 0 als resultaat gegeven als A1 tekst bevat of leeg is.

Syntaxis

CEL(infotype; [verwijzing])

De syntaxis van de functie CEL heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

infotype   

Vereist

Dit is een tekstwaarde waarmee u opgeeft welk informatietype u voor de cel wilt ophalen. De volgende lijst bevat de mogelijke waarden voor het argument infotype en de bijbehorende resultaten.

verwijzing    

Optioneel

De cel waarover u informatie wilt ophalen. Als u dit weglaat, wordt de informatie die is opgegeven in het argument infotype geretourneerd voor de laatste gewijzigde cel. Als het argument verw een cellenbereik is, haalt de functie CEL alleen de informatie op voor de cel linksboven in het bereik.

infotype-waarden

In de volgende lijst worden de tekstwaarden beschreven die kunnen worden gebruikt voor het argument infotype. U moet de waarden in de functie cel invoeren met aanhalingstekens ("").

infotype

Resultaat

"adres"

De verwijzing naar de eerste cel in de verwijzing in de vorm van tekst.

"kolom"

Het kolomnummer van de cel in de verwijzing.

"kleur"

De waarde 1 als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, anders is het resultaat 0 (nul).

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"inhoud"

De waarde van de cel linksboven in de verwijzing; geen formule.

"bestandsnaam"

De bestandsnaam (met het volledige pad) van het bestand dat de verwijzing bevat (als tekst). Als het werkblad met de verwijzing nog niet is opgeslagen, is het resultaat een lege tekenreeks ("").

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"notatie"

De tekstwaarde die overeenkomt met de getalnotatie van de cel. De volgende tabel bevat de tekstwaarden voor de verschillende notaties. Als de cel kleuropmaak voor negatieve waarden bevat, wordt "-" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven. Als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst, wordt "()" aan het einde van de tekstwaarde weergegeven.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"haakjes"

De waarde 1 als de cel een notatie bevat waarmee positieve waarden of alle waarden tussen haakjes worden geplaatst; anders is het resultaat 0.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"voorvoegsel"

De tekstwaarde die overeenkomt met het voorvoegsel van de cel. Geeft als resultaat een enkel aanhalingsteken (') als de cel links uitgelijnde tekst bevat, een dubbel aanhalingsteken (") als de cel rechts uitgelijnde tekst bevat, een caret (^) als de cel gecentreerde tekst bevat, een backslash (\) als de cel uitgevulde tekst bevat en lege tekst ("") als de cel iets anders bevat.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"bescherming"

De waarde 0 als de cel niet is vergrendeld en 1 als de cel wel is vergrendeld.

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

"rij"

Het rijnummer van de cel in de verwijzing.

"type"

De tekstwaarde die overeenkomt met het type gegevens in de cel. Geeft als resultaat "g" (leeg) als de cel leeg is, "l" (label) als de cel een tekstconstante bevat en "w" (waarde) als de cel iets anders bevat.

"breedte"

Retourneert een matrix met 2 items.

Het eerste item in de matrix is de kolombreedte van de cel, afgerond naar een geheel getal. Een eenheid voor de kolombreedte komt overeen met de breedte van een teken in de standaardtekengrootte.

Het tweede item in de matrix is een Booleaanse waarde, de waarde is waar als de kolombreedte de standaardwaarde of onwaar is als de breedte van de gebruiker expliciet is ingesteld. 

Opmerking: Deze waarde wordt niet ondersteund in Excel voor het web, Excel Mobile en Excel Starter.

Notatiecodes van CEL

In de volgende lijst vindt u de tekstwaarden die het resultaat van de functie CEL zijn als het argument infotype "notatie" is en het argument verw een cel is die is opgemaakt met een ingebouwde getalnotatie.

Excel-getalnotatie

Resultaat van de functie CEL

Standaard

"G"

0

"F0"

#.##0

"0,0"

0,00

"F2"

#.##0,00

".2"

€ #.##0_-;€ #.##0-

"C0"

€ #.##0_-;[Rood]€ #.##0-

"C0-"

€ #.##0,00_-;€ #.##0,00-

"C2"

€ #.##0,00_-;[Rood]€ #.##0,00-

"C2-"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? of # ??/??

"G"

d-m-jj of d-m-jj u:mm of dd-mm-jj

"D4"

d-mmm-jj of dd-mmm-jj

"D1"

d-mmm of dd-mmm

"D2"

mmm-jj

"D3"

dd-mm

"D5"

u:mm AM/PM

"D7"

u:mm:ss AM/PM

"D6"

u:mm

"D9"

u:mm:ss

"D8"

Opmerking: Als het argument infotype in de functie cel is ' indeling ' en u later een andere notatie toepast op de cel waarnaar wordt verwezen, moet u het werkblad herberekenen (druk op F9) om de resultaten van de functie cel bij te werken.

Voorbeelden

Voorbeelden van de functie cel

Meer hulp nodig?

U kunt altijd een expert in de Excel tech Communityvragen, ondersteuning krijgen in de Answers-Communityof een nieuwe functie of verbetering voor de voice mail van Excel-gebruikersvoorstellen.

Zie ook

De opmaak van een cel
wijzigeneen cel waarnaar wordt verwezen

door een cel te maken ofte wijzigen, kunt u voorwaardelijke opmaak in een cel toevoegen, wijzigen, zoeken of wissen

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×