Categorieën in de sitemap toevoegen of wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De sitemap is een centrale locatie vanwaaruit u alle websites kunt bekijken en indelen die aan een portal-site zijn gekoppeld. U kunt de sites onderbrengen in categorieën om de sites op een zinvolle manier in te delen en weer te geven. Naarmate uw portal-site zich uitbreidt en uw organisatie verandert, kunt u de categorieën in de sitemap het beste wijzigen. U kunt de standaardcategorieën in de sitemap aanpassen aan de structuur of bedrijfsprocessen van uw organisatie.

Opmerking: Nadat u categorieën hebt gewijzigd of nieuwe hebt toegevoegd, moet u alle bestaande sites bewerken om ervoor te zorgen dat deze in de juiste categorieën staan. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat de nieuwe of gewijzigde categorieën beschikbaar zijn op de pagina Site maken.

Een nieuwe categorie toevoegen aan de sitemap

 1. Klik op de bovenste navigatiebalk op Sites om de sitemap te openen.

 2. Klik in de sitemap op het menu Siteacties en klik op Pagina bewerken.

 3. Klik in de sectie Categorieën op Nieuwe categorie maken.

 4. Typ een naam voor de nieuwe categorie in het vak Kolomnaam op de pagina Kolom maken. Controleer of de optie Keuze is geselecteerd en selecteer desgewenst aanvullende categorie-instellingen. Typ vervolgens de gewenste weer te geven keuzen onder de categoriekop.

 5. Controleer of het selectievakje Toevoegen aan standaardweergave is ingeschakeld en klik op OK.

 6. Klik op de pagina Customize Sites in de sectie Weergaven op Categorieën.

 7. Schik de kolommen door in de sectie Kolommen opties te selecteren in de lijst Positie vanaf links en klik op OK.

 8. Klik op de bovenste navigatiebalk op Sites om terug te gaan naar de sitemap en klik op Publiceren.

Categorieën wijzigen in de sitemap

 1. Klik op de bovenste navigatiebalk op Sites om de sitemap te openen.

 2. Klik in de sitemap op het menu Siteacties en klik op Pagina bewerken.

 3. Klik in de sectie Categorieën op Sites en categorieën bewerken.

 4. Klik op de pagina Sites op het menu Instellingen en klik op Lijstinstellingen.

 5. Klik op de pagina Customize Sites in de sectie Kolommen op de naam van de categorie die u wilt wijzigen.

 6. Breng de gewenste wijzigingen aan op de pagina Kolom wijzigen en klik op OK.

 7. Klik op de pagina Customize Sites in de sectie Weergaven op Categorieën.

 8. Als op de pagina Weergave bewerken het selectievakje Dit als standaardweergave instellen wordt weergegeven, schakelt u dit in. Schakel tevens in de sectie Kolommen het selectievakje in voor de kolom (categorie) die u hebt gewijzigd en controleer of de kolom op de juiste plaats staat in de lijst Positie vanaf links.

 9. Klik op OK om terug te gaan naar de pagina Customize Sites.

 10. Klik op de bovenste navigatiebalk op Sites om terug te gaan naar de sitemap en klik op Publiceren.

Een sitemapcategorie verwijderen

 1. Klik op de bovenste navigatiebalk op Sites om de sitemap te openen.

 2. Klik in de sitemap op het menu Siteacties en klik op Pagina bewerken.

 3. Klik in de sectie Categorieën op Sites en categorieën bewerken.

 4. Klik op de pagina Sites op het menu Instellingen en klik op Lijstinstellingen.

 5. Klik op de pagina Customize Sites in de sectie Kolommen op de naam van de categorie die u wilt verwijderen.

 6. Schuif tot onder aan de pagina Kolom wijzigen en klik op Verwijderen.

 7. Klik op de bovenste navigatiebalk op Sites om terug te gaan naar de sitemap en klik op Publiceren.

De sitemapcategorie van een bestaande site toevoegen of wijzigen

 1. Klik op de bovenste navigatiebalk van de introductiepagina van de portal-site op Sites om de sitemap te openen.

 2. Klik in het menu Siteacties op Alle site-inhoud weergeven.

 3. Klik op de pagina Alle site-inhoud in de sectie Lijsten op Sites.

 4. Klik op de pagina Sites in het menu Beeld op Alle sites.

 5. Houd de aanwijzer boven de site die u wilt wijzigen, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Item bewerken.

 6. Selecteer op de pagina Sites de categorie waarin de site moet worden weergegeven en klik op OK.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×