Office
Aanmelden

Capaciteitsplanning en belastingtest van SharePoint Online

In dit artikel wordt beschreven hoe u een implementatie kunt uitvoeren in SharePoint Online zonder traditionele belastingtests uit te voeren, omdat dit niet is toegestaan.

Hoewel actief testen op belasting in SharePoint Online ten sterkste wordt afgeraden, kunt u er op een andere manier achter komen of een site een goede gebruikerservaring biedt als u deze start.

Met SharePoint Online hoeft u geen capaciteitsplanning uit te voeren. Dit gebeurt automatisch als onderdeel van onze service. Met on-premises omgevingen wordt een belastingtest uitgevoerd om te kijken of de schaalaanname klopt en om het breekpunt van een farm te vinden door de belasting op te voeren. Met SharePoint Online moeten de zaken anders worden aangepakt. In een omgeving met meerdere tenants, moeten alle tenants in dezelfde farm te worden beschermd, dus eventuele belastingtests worden automatisch beperkt. Dit betekent dat u teleurstellende en mogelijk misleidende resultaten ontvangt bij het uitvoeren van een belastingtest voor uw omgeving.

Een van de belangrijkste voordelen van SharePoint Online via een on-premises implementatie is de elasticiteit van de cloud. Onze grootschalige omgeving is ingesteld om dagelijks service te bieden aan miljoenen gebruikers. Het is dus van belang dat er efficiënt met de capaciteit wordt omgesprongen door de farms zo nodig automatisch uit te breiden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de capaciteitstoename wordt gepland en de schaal ter plekke wordt aangepast. Er wordt ook beschreven welke aanpak u kunt gebruiken zonder belastingtests.

Hoe Office 365 de belasting voorspelt de capaciteit uitbreidt

Het beheer van de servercapaciteit van SharePoint Online vindt op twee manieren plaats:

  • Voorspellen van de capaciteit

  • Taakverdeling op enkelvoudige serverfarms

In tegenstelling tot het plannen voor een on-premises omgeving in verband met het voorspellen van de capaciteit in SharePoint Online, kunnen statistische gegevens worden verzameld en de mogelijke vereisten in een bepaalde servergroep grafisch weergegeven. De totale vraag ziet eruit als de groeilijn met de aanvragen in de zone (waar de zone een groep SharePoint-farms is). Zie onderstaande afbeelding:

dialoogvenster nieuwe blog-account

Hoewel de groei per farm onvoorspelbaar is, is het totale aantal aanvragen in een zone wel te voorspellen. Door de groeitrends in SharePoint Online te identificeren, kan een toekomstige uitbreiding worden gepland.

Om efficiënt van de capaciteit gebruik te maken en met een onverwachte groei rekening te houden, wordt in elke farm de front-endbelasting automatisch gevolgd en zo nodig de schaal aangepast. De belasting van de CPU is de belangrijkste maatstaf als signaal voor het opschalen van de front-endservers. De piekbelasting van de CPU dient onder de veertig procent te blijven. Daardoor is er nog voldoende buffer om onverwachte pieken op te vangen. Als de belasting bij een evenwichtstoestand de veertig procent benadert, worden front-ends aan de farm toegevoegd.

Office Word 2003 bekijken

Extra servers kunnen snel aan een farm worden toegevoegd door diegene te gebruiken die eerder aan de zone zijn toegevoegd door gebruik te maken van voorspellingen op basis van gebruik.

Hoe kan ik het starten van een site plannen?

U mag verwachten dat de farm waarop u de nieuwe site start, automatisch in de gaten wordt gehouden, zodat nieuwe front-endservers worden toegevoegd, zoals boven beschreven. Daarom hoeven we ook niet gewaarschuwd te worden als de nieuwe site wordt gestart.

Op basis van andere aanbevolen procedures voor één pagina in SharePoint Online, lijkt het onwaarschijnlijk dat de start van een nieuwe site voor bijvoorbeeld 100.000 gebruikers een negatieve invloed op de farm heeft.

Bij een release van een nieuwe SharePoint Online-site dienen enkele strategieën te worden gepland. Zoals weergegeven in de volgende afbeelding is het aantal gebruikers dat wordt uitgenodigd vaak aanzienlijk hoger dan het aantal dat werkelijk van de site gebruikmaakt. U ziet hier een strategie over het uitrollen van een release. Deze methode is niet alleen nuttig als het op prestaties aankomt, maar er kunnen ook manieren mee worden gevonden om de SharePoint-site te verbeteren voordat de overgrote meerderheid van de gebruikers deze te zien krijgt.

btw-records bijhouden

In de testfase is het goed om feedback te krijgen van betrokken en betrouwbare gebruikers. Op die manier kunnen het gebruik en de prestaties van het systeem worden gemeten.

Vervolgens wordt de site in fasen voor alle gebruikers uitgerold, terwijl feedback wordt gegeven en de prestaties regelmatig worden beoordeeld. Het voordeel hiervan is dat het systeem langzaam wordt geïntroduceerd en verbeteringen worden aangebracht naarmate het meer wordt gebruikt. Ook kan hiermee worden ingespeeld op de verhoogde belasting naarmate de site voor telkens meer gebruikers wordt uitgerold.

Ten slotte kunnen klanten, ondanks dat belastingtests verboden zijn, de beschikbaarheid en latentie van de service te beoordelen door periodiek pings uit te voeren. Hiermee wordt een baseline voor de site vastgesteld. Deze pings dienen niet te vaak te worden uitgevoerd om beperkingsproblemen, zoals hierboven besproken, te voorkomen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×