Business Contact Manager-rapporten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Business Contact Manager voor Outlook, kunt u een van de meer dan 50 rapporten gebruiken om de status van uw Accounts, zakelijke contactpersonen, potentiële klanten, verkoopkansen, activiteiten, zakelijke projecten en marketingcampagnes weer te geven. U kunt rapporten kunt maken, sorteren en filteren gegevens, organiseren en bijhouden van bedrijfsactiviteiten en definieer uw doelstellingen bedrijven. If Business Contact Manager voor Outlook is integrated with an boekhoudsysteem, you can also run financial reports.

Wat wilt u doen?

Een Business Contact Manager-rapport uitvoeren

Een Business Contact Manager-rapport aanpassen

Een Business Contact Manager-rapport exporteren naar Microsoft Office Excel * of andere toepassingen voor verdere analyse

Een Business Contact Manager-rapport als een bestandsbijlage Excel * per e-mail verzenden

Een marketingcampagne uit een Business Contact Manager-rapport starten

Opslaan, vernieuwen of een Business Contact Manager-rapport afdrukken

Een Business Contact Manager-rapport uitvoeren

Als u een rapport wilt uitvoeren wijst u in het menu Business Contact Manager de optie Rapporten aan, wijst u een groep rapporten aan en selecteert u vervolgens een rapporttype, of klikt u op Opgeslagen rapport openen.

Opmerking: Als een door gebruiker gedefinieerd veld dat is opgenomen in een rapport wordt verwijderd uit de actieve database, wordt in een opgeslagen rapport niet de aangepaste informatie weergegeven. Rapporten worden namelijk opnieuw uitgevoerd elke keer als ze worden geopend. Dit heeft geen invloed op rapporten die naar Excel* zijn geëxporteerd, omdat dergelijke rapporten in een ander programma zijn opgeslagen.

Voor hulp bij het wijzigen van het rapport, klikt u op de knop Help-pictogram Helpop de werkbalk rapporten .

Tip: Een account of zakelijke contactpersoon wordt in het rapport Verwaarloosde accounts of Verwaarloosde zakelijke contactpersonen opgenomen als de record al 90 dagen of langer niet is bijgewerkt.

Naar boven

Een Business Contact Manager-rapport aanpassen

U kunt rapporten in Business Contact Manager voor Outlook op verschillende manieren aanpassen.

 • Voordat u een rapport uitvoert, kunt u door de gebruiker gedefinieerde velden toevoegen aan de formulieren en kunt u de waarden bewerken die beschikbaar zijn in de lijsten voor bepaalde velden. Deze lijsten worden ook wel vervolgkeuzelijsten genoemd.

 • Nadat u het rapport hebt uitgevoerd, kunt u met de tabbladen Eenvoudig filter en Geavanceerd filter in het rapportfilter de records in het rapport verfijnen.

 • Voordat u het rapport opslaat of afdrukt, kunt u met de opdrachten in het deelvenster Weergave aanpassen wijzigingen aanbrengen in de opmaak en inhoud van het rapport en kunt u bijvoorbeeld de door de gebruiker gedefinieerde velden of aangepaste kolommen weergeven die u aan de formulieren hebt toegevoegd.

In de volgende tabel zijn de aanpassingen vermeld die u kunt toepassen op rapporten, met een koppeling naar het Help-onderwerp voor nadere informatie.

Aanpassingen die u kunt toepassen op rapporten

Aanpassing

Help-onderwerp

Door de gebruiker gedefinieerde velden toevoegen aan een formulier

Business Contact Manager-formulieren aanpassen via door de gebruiker gedefinieerde velden

Een vervolgkeuzelijst in een formulier bewerken

Vervolgkeuzelijsten in Business Contact Manager-formulieren aanpassen

Record in een rapport filteren

Records filteren in Business Contact Manager-rapporten

Naar boven

Een Business Contact Manager-rapport exporteren naar Microsoft Office Excel* of een andere toepassing voor nadere analyse

Rapporten opgeslagen in Business Contact Manager voor Outlook worden standaard opgeslagen in de bestandsindeling Business Contact Manager-rapport met de bestandsextensie .BCR. U kunt het rapport echter ook voor nadere analyse exporteren naar Excel* of een andere toepassing. Als u de rapportgegevens naar een andere toepassing wilt exporteren, exporteert u het rapport naar Excel* en kopieert u daar het rapport of slaat u het daar op in de gewenste bestandsindeling.

 1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Rapporten aan en klik op Opgeslagen rapport openen.

 2. Klik op het rapport dat u wilt openen.

 3. Klik in het menu Bestand op Exporteren naar Excel.

 4. Sla het rapport op in Excel* met de gewenste bestandsindeling.

Naar boven

Een Business Contact Manager-rapport als een Excel*-bestandsbijlage verzenden in e-mail

U kunt een rapport als Excel*-bijlage ter revisie in een e-mailbericht verzenden.

 1. Open het rapport dat u wilt verzenden.

 2. Klik in het menu Bestand op E-mail met Excel-bijlage verzenden.

  Er wordt een nieuw e-mailbericht geopend waaraan het rapport als bijlage is toegevoegd.

 3. Voeg de vereiste gegevens toe voor het verzenden van het e-mailbericht en klik op Verzenden.

Opmerking: Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Rapporten aan en klik op Opgeslagen rapport openen als u een opgeslagen rapport wilt openen. De bestandsnaam van het rapport bevat de bestandsnaamextensie .BCR.

Naar boven

Een marketingcampagne starten vanuit een Business Contact Manager-rapport

Met Business Contact Manager voor Outlook kunt u een marketingcampagne maken en starten vanuit een rapport over accounts, zakelijke contactpersonen of potentiële klanten.

 1. Een rapport uitvoeren

  Wijs in het menu Business Contact Manager de opdracht Rapporten aan, wijs Accounts, Zakelijke contactpersonen of Potentiële klanten aan en klik op het rapport dat u wilt maken of klik op Opgeslagen rapport openen.

 2. Het rapport verfijnen met behulp van filters (optioneel)

  1. Als u een specifieke lijst geadresseerden wilt maken voor uw marketingcampagne, klikt u in het rapport in het menu Acties op Rapport filteren.

  2. Gebruik in het dialoogvenster Filter de tabbladen Eenvoudig filter en Geavanceerd filter om de gewenste gegevens op te geven.

  3. Klik op het tabblad Resultaten bekijken om de gefilterde lijst met geadresseerden weer te geven. Als dit niet het gewenste resultaat is, gaat u terug naar het tabblad Eenvoudig filter of Geavanceerd filter en verfijnt u de filters verder tot u het gewenste resultaat verkrijgt.

  Tip: Als u een marketingcampagne wilt maken die alleen geselecteerde geadresseerden bevat, drukt u eerst op de CTRL-toets en selecteert u de geadresseerden die u wilt opnemen in de lijst.

 3. Een marketingcampagne maken uit het rapport.

  Wijs Marketingcampagne starten aan in het menu Acties en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

  1. Klik op Alle geselecteerde items om een nieuwe marketingcampagne te maken die alle geadresseerden in het rapport bevat.

  2. Klik op Geselecteerde items om een nieuwe marketingcampagne te maken die alleen de geadresseerden bevat die u in het rapport hebt geselecteerd.

 4. De marketingcampagne starten.

  Vul het formulier Marketingcampagne in en klik op de knop Starten op het formulier.

Naar boven

Een Business Contact Manager-rapport opslaan, vernieuwen of afdrukken

 • Klik voor het opslaan van het rapport in het menu Bestand op Rapport opslaan of op Rapport opslaan als.

  Opmerking: Als een gebruikersveld dat is opgenomen in een rapport wordt verwijderd uit de actieve database nadat het rapport is opgeslagen, wordt het veld niet in het rapport weergegeven als het opnieuw wordt uitgevoerd. Rapporten worden namelijk opnieuw uitgevoerd elke keer als ze worden geopend. Dit heeft geen invloed op rapporten die naar Excel* zijn geëxporteerd, omdat dergelijke rapporten in een ander programma zijn opgeslagen.

 • Klik in het menu Beeld op Rapport vernieuwen om een rapport te vernieuwen.

  Opmerking: Een rapport kan alleen worden vernieuwd als het is geopend in Business Contact Manager voor Outlook. Als u een rapport wilt vernieuwen dat al in een andere toepassing is opgeslagen, opent u Business Contact Manager voor Outlook, voert u het rapport opnieuw uit, exporteert u het naar de andere toepassing en slaat u het daar opnieuw op.

 • Klik in het menu Bestand op Afdrukken om een rapport af te drukken.

De zelfstandige versie van Microsoft Office Outlook 2007 met Business Contact Manager kan worden gebruikt met Excel 2007 of Excel 2003.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×