Business Contact Manager-formulieren aanpassen met door de gebruiker gedefinieerde velden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met behulp van Business Contact Manager voor Outlook, kunt u aanpassen uw Account, zakelijke contactpersoonverkoopkansen bedrijfsproject formulieren om weer te geven exact de informatie die u wilt bijhouden. Bijvoorbeeld als u een makelaar, u mogelijk wilt bijhouden het soort eigenschap (huis of commerciële) of een klant geïnteresseerd is. Formulieren aanpast, krijgt u de flexibiliteit om beter sorteren, filteren, classificeren en uw gegevens analyseren. Eén manier hiervoor is uw eigen door de gebruiker gedefinieerde velden, maken en toevoegen of verwijderen, om de gewenste manier van uw formulieren ontwerpen.

U kunt deze door de gebruiker gedefinieerde velden op dezelfde manier die u de velden in de standaard-formulieren gebruikt. Als een makelaar wilt u wellicht bijvoorbeeld een e-mailbericht verzenden naar alle klanten die op zoek bent naar een twee-slaapkamers. U kunt de lijst met geadresseerden met behulp van het type eigenschappenveld dat u hebt gemaakt voor het formulier filteren.

Nadat u een aangepast formulier hebt gemaakt, wordt dit opgeslagen als BCMX-bestand, dat u met de andere leden van uw team kunt delen. U kunt ook door anderen gemaakte aanpassingen importeren.

Opmerking: Business Contact Manager-formulieren zijn aanpassen door het toevoegen van velden, bekend als de gebruiker gedefinieerde velden, of door te wijzigen van de lijst met items die beschikbaar in een veld (vervolgkeuzelijst zijn). U niet de indeling van formulieren wijzigen of verwijderen van de standaardvelden.

Wat wilt u doen?

Een aangepaste groep of veld maken

Een formulier met door gebruiker gedefinieerde velden aanpassen

Verwijderen van een gebruiker gedefinieerde velden die niet meer nodig is

Aanpassingen exporteren en importeren

Een door de gebruiker gedefinieerd(e) groep of veld maken

Wanneer u een Business Contact Manager voor Outlook-formulier invult, gebruikt u de velden van het accountformulier, bijvoorbeeld Accountnaam of Kantoor, om de gegevens in te voeren. Elk veld maakt deel uit van een groep op dat formulier. De velden Accountnaam en Kantoor maken bijvoorbeeld beide deel uit van de groep Account. De groepsnaam wordt op het formulier weergegeven als subkop.

Belangrijk: Elk veld dat in een formulier wordt opgenomen moet deel uitmaken van een groep. Als u geen groep opgeeft, wordt er automatisch een standaardgroep gemaakt.

 1. Wijs Formulieren aanpassen aan in het menu Business Contact Manager, wijs Door de gebruiker gedefinieerde velden beheren aan en klik op Account, Zakelijke contactpersoon, Verkoopkans of Zakelijk project.

 2. Klik in het dialoogvenster Door de gebruiker gedefinieerde velden beheren in de lijst Pagina op de pagina waaraan u een door de gebruiker gedefinieerd veld wilt toevoegen.

 3. Klik op de knop Groep om een groep te identificeren voor de nieuwe door de gebruiker gedefinieerde velden en typ een naam voor deze groep in het dialoogvenster Een groep toevoegen.

 4. Selecteer de groep en klik op de knop Bewerken om de naam van de groep te wijzigen.

 5. Klik op de knop Veld toevoegen.

 6. Typ de gewenste veldnaam in het dialoogvenster Een veld toevoegen en selecteer een Gegevenstype (zoals Tekst, Getal of Datum/tijd) en een Indeling voor het gekozen gegevenstype.

  Opmerking: Als u het veld met een bepaald gegevenstype hebt opgeslagen, kunt u het gegevenstype niet meer wijzigen. In plaats daarvan moet u het bestaande gegevenstype verwijderen en een nieuw gegevenstype kiezen.

  Wat is een gegevenstype?

  Wanneer u een veld maakt, moet u beslissen welk soort gegevens dit veld gaat bevatten. U kunt kiezen uit:

  Soort gegevens

  Selecteer het overeenkomstige gegevenstype

  Woorden of zinnen van maximaal 96 tekens

  Tekst

  Getal met of zonder decimaalteken (maximaal 19 cijfers aan weerszijden van het decimaalteken).

  Getal

  Procenten

  Percentage

  Prijzen, inkomsten of andere financiële gegevens

  Valuta

  Antwoorden op eenvoudige vragen zoals ja of nee, aan of uit, waar of onwaar

  Ja/Nee

  Datums of tijden in een van de beschikbare indelingen in Outlook

  Datum of tijd

  Gehele getallen

  Integer

  Een van te voren ingevulde lijst met mogelijke invoer om tijd te besparen en de consistentie tussen formulieren te garanderen.

  Vervolgkeuzelijst

Tip: Nadat u een gebruiker gedefinieerd veld in een formulier hebt gemaakt, kunt u deze opnieuw elders gebruiken. In het dialoogvenster een veld toevoegen , klikt u op veld uit een andere entiteit toevoegenen klik vervolgens op het gewenste veld. U kunt maximaal 40 velden per formulier kunt.

Terug naar boven

Een formulier aanpassen met door de gebruiker gedefinieerde velden

In het dialoogvenster Door de gebruiker gedefinieerde velden kunt u velden of groepen velden maken, bewerken, verplaatsen en verwijderen.

 1. Wijs in het menu Business Contact Manager de optie Formulieren aanpassen aan, wijs Door de gebruiker gedefinieerde velden beheren aan en klik op Account, Zakelijke contactpersoon, Verkoopkans of Zakelijk project.

 2. Selecteer in het juiste De gebruiker gedefinieerde velden dialoogvenster, in de lijst pagina de pagina die u wilt aanpassen. Als u eerder door de gebruiker gedefinieerde velden hebt toegevoegd, worden deze weergegeven in de volgorde waarin deze worden weergegeven op de pagina.

  Voer een van de volgende handelingen uit als u deze velden wilt beheren:

  • Als u wilt een nieuwe groep of veld toevoegen aan dit formulier, Zie maken een door de gebruiker gedefinieerde groep of veld.

  • Een gebruiker gedefinieerde als veld wilt bewerken, klikt u op de naam van de groep of het veld en klik vervolgens op bewerken. Typ de gegevens die u wilt.

   Opmerking: Het gegevenstype kan niet worden bewerkt. Zie voor meer informatie over het bewerken van een veld beheren van de gebruiker gedefinieerde velden in Business Contact Manager: een veld bewerken.

  • U wijzigt de volgorde van deze velden, selecteer de groep of veld dat u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Omhoog of de knop Omlaag verplaatsen . U wijzigt de positie van een groep of veld in de kolom links of naar rechts, selecteert u het item en klik vervolgens op Naar links verplaatsen als u wilt verplaatsen van het item naar links of naar Naar rechts verplaatsen naar het item naar rechts verplaatsen.

  • Klik op de knop Verplaatsen naar als u een groep of veld naar een andere pagina van hetzelfde formulier wilt verplaatsen.

Terug naar boven

Een door de gebruiker gedefinieerd veld verwijderen dat niet langer nodig is

Als u een door de gebruiker gedefinieerd(e) groep of veld niet langer nodig hebt, klikt u op de knop Verwijderen, waarmee de groep of het veld wordt verwijderd van de pagina of het formulier.

Opmerking: Wanneer u een door de gebruiker gedefinieerd veld op een formulier verwijdert, worden ook alle gegevens verwijderd die aan dit veld zijn gekoppeld in uw Business Contact Manager-database. Als u denkt dat u deze gegevens later nog nodig hebt, moet u eerst een back-up maken van de database voordat u het veld verwijdert. Alleen de database-eigenaar kan een back-up maken van de database.

Hoe?

Als u de database-eigenaar bent, wijst u in het menu Business Contact Manager de optie Databasehulpmiddelen aan en klikt u op Database beheren. Klik in het dialoogvenster Database beheren, op het tabblad Back-up maken/terugzetten, op Back-up maken van de database.

Terug naar boven

Aanpassingen exporteren en importeren

Wanneer u een set formulieren hebt gemaakt, kunt u uw aangepaste formulieren delen met uw collega's.

Aanpassingen exporteren

De door u gemaakte aanpassingen, inclusief door de gebruiker gedefinieerde velden, groepen en de posities van velden en groepen worden opgeslagen als BCMX-bestand.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Import en export aan en klik op Business Contact Manager voor Outlook.

 2. Klik in de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren op Bestand exporteren.

 3. Klik op Business Contact Manager-aanpassingen (.BCMX) en klik op Volgende.

 4. Klik op Bladeren om een locatie te selecteren voor uw aanpassingsbestand.

Kies een algemeen toegankelijke locatie, zodat u het aanpassingsbestand daadwerkelijk kunt delen met uw collega's.

Aanpassingen van anderen importeren

 1. Klik in het menu Business Contact Manager op Aanpassingen importeren.

 2. Klik in de wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren op Volgende.

 3. Klik op Bladeren om het aanpassingsbestand (.BCMX) dat u wilt importeren te zoeken, en klik op Volgende.

De aanpassingen worden toegepast op de bestaande formulieren in uw database.

Opmerking: Dit aanpassingsbestand is alleen van toepassing op de huidige database. Telkens als u een andere database maakt of selecteert, moet u het bestand opnieuw importeren.

Terug naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×