Bronnen voor het maken van toegankelijke sites in SharePoint Online

Bronnen voor het maken van toegankelijke sites in SharePoint Online

In SharePoint Online kunt u eenvoudig sites maken met de kant-en-klare standaardsjablonen (zoals Blog, Teamsite, Projectsite, enzovoort). Met deze standaardsjablonen wordt inhoud op de pagina's op uw site geplaatst die is ontworpen met toegankelijkheid als uitgangspunt.

Dit artikel is bedoeld voor personen die hun site willen aanpassen nadat deze is gemaakt en die de aangepaste site toegankelijk willen maken voor personen met een beperking. Het behandelt de noodzakelijke informatie voor het aanpassen van uw site, inclusief de behoeften van gebruikers en richtlijnen voor toegankelijkheid. U vindt er ook koppelingen naar bronnen voor eenvoudige aanpassingen terwijl u de site toegankelijk houdt.

Notities: 

 • Zie Sjablonen gebruiken om verschillende soorten SharePoint-sites te maken voor meer informatie over de soorten sites die u kunt maken in SharePoint Online en hoe u deze kunt gebruiken.

 • Dit artikel beschrijft enkele algemene, eenvoudige aanpassingen die iedereen in een browser aan sites kan aanbrengen via de gebruikersinterface van SharePoint Online, zonder dat u kennis hoeft te hebben van de onderliggende code. Het aanpassen van de code voor een site, zoals HTML, CSS of JavaScript, of het maken van uitgebreide aanpassingen vallen buiten het kader van dit artikel. De informatie over toegankelijkheid in dit artikel is echter van toepassing op alle aanpassingen van een site, ongeacht het kader.

In dit artikel

Doelstellingen voor toegankelijke sites

Voor veel mensen is de toegankelijkheid van SharePoint het vijfde wiel aan de wagen. Ze denken dat het iets is wat een webontwikkelaar aan de code voor de site verandert nadat de site is gemaakt (zoals het aanpassen van de HTML-, CSS- of JavaScript-code).

Toegankelijkheid dient echter een onderdeel uit te maken van het ontwerpproces dat u overweegt voordat het werk aan de site begint. Met dit in het achterhoofd dient u er vooraf rekening mee te houden wat de effecten op de toegankelijkheid zijn van de aanpassingen aan een site die in SharePoint Online is gemaakt. Als u een site wilt aanpassen, dient u het volgende in gedachten te houden:

 • De site moet voor iedereen bruikbaar zijn.

  Toegankelijkheid gaat over het ontwikkelen van een site die iedereen kan gebruiken, dus ook mensen met een beperking. Bruikbaarheid is een essentiële factor. Als u niet makkelijk door de site kunt navigeren om te vinden wat u zoekt of te doen wat u wilt, dan lukt iemand anders dat ook niet.

 • Bruikbaarheid voor personen met een beperking

  Toegankelijkheid geldt voor iedereen. Niemand mag worden uitgesloten. Bij het bouwen van een site dient u tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een beperking door de site ook voor hun toegankelijk te maken. Het zijn tenslotte ook gebruikers van de site, net zoals alle anderen in uw organisatie.

Bij het ontwerpen van sites met toegankelijkheid in gedachten maakt u uw sites:

 • Toegankelijk, ongeacht het apparaat of de invoermethode (bijvoorbeeld een bureaubladbrowser, spraakbrowser, browser voor de mobiele telefoon, computer in de auto, enzovoort).

 • Toegankelijk, ongeacht de beperkingen waar iemand tijdens het werk mee te maken heeft (luidruchtige omgeving, kamers met verschillende belichtingsgraden, handsfree rijomgeving, enzovoort).

 • Voorspelbaar. Voor een site is innovatie belangrijk, maar voorspelbaarheid is essentieel. Als de navigatie op uw site eenvoudig te begrijpen en voorspelbaar is, dan is de toegankelijkheid groter.

Bronnen

What is web accessibility? (Wat is webtoegankelijkheid?)

Microsoft accessibility training: Introduction to Web Accessibility (Toegankelijkheidstraining van Microsoft: inleiding tot toegankelijkheid)

Guide for businesses and government organizations that are creating accessible content for people with disabilities (Handleiding voor bedrijven en overheidsinstanties die toegankelijke inhoud maken voor personen met een beperking)

Guide for educators who are creating accessible content for people with disabilities (Handleiding voor docenten die toegankelijke inhoud maken voor personen met een beperking)

Microsoft Accessibility Blog (Blog: Microsoft Toegankelijkheid)

Informatie over de doelgroep (gebruikers met een beperking) en hun behoeften

De term 'personen met een beperking' is van toepassing op miljoenen mensen met een breed scala aan behoeften. Elke groep gebruikers heeft echter zijn eigen specifieke wensen. In de volgende tabel vindt u een aantal van de meestvoorkomende gebreken en de desbetreffende behoeften van personen met deze beperking. Als u een site hebt gemaakt in SharePoint Online en u wilt deze aanpassen, dan is het uiterst belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen van de aanpassing op elke doelgroep zijn.

Opmerking:  Met 'ondersteunende technologieën' wordt de groep softwaretechnologieën omschreven die rekening houdt met de behoeften van personen met een beperking. In de volgende tabel vindt u enkele van deze technologieën, zoals schermlezers. Zie 'Experimenteren met ondersteunende technologieën waarvan de doelgroep gebruikmaakt' verderop in dit artikel voor meer informatie over de verschillende soorten ondersteunende technologieën.

Enkele van de meestvoorkomende beperkingen en de desbetreffende toegankelijkheidsbehoeften:

Beperking

Normale ondersteunende behoeften

Blind of slechtziend

 • Sneltoetsen (zonder gebruik van de muis).

 • Een voorspelbare tabvolgorde en herkenningspunten op een webpagina (inclusief dialoogvensters) waardoor de gebruiker een mentaal model kan maken zodat deze de weg op de pagina niet kwijtraakt.

 • Gesproken feedback van schermlezers - één type ondersteunende technologie.

 • Alternatieven voor visuele elementen (afbeeldingen, pictogrammen en dergelijke) en een beschrijving van alle afbeeldingen (ook degene die alleen maar decoratief zijn), zoals alternatieve tekst.

 • Gesproken afschriften van video's en instellingen voor videospelers, zoals de mogelijkheid automatisch afspelen uit te schakelen zodat het geluid van de video en de gesproken feedback van een schermlezer niet overlappen.

 • Helder en alomvattend taalgebruik dat niet altijd verwijst naar het 'zien' van een bepaald element. Dus in plaats van 'Zie xyz' kunt u 'Xyz is opgenomen' zeggen. En in plaats van 'Bekijk de video' kunt u een alternatief bieden: 'Bekijk de video of luister naar het gesproken afschrift van de video.'

 • Grotere letters zodat de tekst makkelijk is te lezen of een zwarte tekst of tekst met hoog contrast.

Ga naar Microsoft guide for people who are blind or have low vision (Handleiding van Microsoft voor blinde of slechtziende personen) als u wilt weten hoe Microsoft tegemoetkomt aan de behoeften van deze doelgroep.

Kleurenblindheid

Kleurenblindheid is ingedeeld in twee hoofdtypen: problemen met onderscheid tussen rood en groen en problemen met onderscheid tussen blauw en geel. Houd rekening met het volgende als u uw site aanpast:

 • Alternatieven voor kleur voor het overbrengen van belangrijke informatie. Bedenk dat kleur niet het enige middel is om de informatie op uw site over te brengen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een hyperlink in kleur ook is onderstreept, zodat ook een kleurenblinde persoon weet dat het om een koppeling gaat.

 • Heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Zwart-witschema's zijn voor kleurenblinde personen makkelijker te onderscheiden.

 • Webpagina's met tekst met eenvoudige achtergronden (zonder patronen).

Zie Visual disabilities: Color-blindness (Visuele beperkingen: kleurenblindheid) voor meer informatie.

Beperkte motorische vaardigheden

 • Sneltoetsen (zonder of met beperkt gebruik van de muis).

 • Mogelijkheden om de belangrijkste acties te annuleren, zoals een knop Annuleren voor het verwijderen van een kanaal op een videoportal om ervoor te zorgen dat de gebruiker eventuele fouten kan herstellen die met een invoermethode zijn gemaakt.

 • Manieren om lange lijsten over te slaan (bijvoorbeeld een koppeling waarmee een gebruiker naar de bovenkant, de onderkant of de volgende sectie op een pagina kan gaan).

 • Koppelingen met meer dan enkele woorden, waarop het moeilijk valt te klikken. Neem in plaats van bijvoorbeeld 'Klik hier' de volledige tekst van de koppeling op, die meestal langer is.

Doof of slechthorend

 • Bijschriften en tekstafschriften voor video's. • Tekstafschriften voor audio.

 • Alternatieven voor gesproken aanwijzingen.

 • Helder en alomvattend taalgebruik die alternatieven biedt voor het 'luisteren' naar een element. Voorbeeld: in plaats van te zeggen 'Luister', kunt u zeggen 'Luister of lees het bijbehorende tekstafschrift'.

Cognitieve beperking, zoals dyslexie of ADD

Personen met dyslexie zeggen dat ze de tekst voor hun ogen zien 'zwemmen'. Zo lijkt de tekst van de ene regel in die van die eronder te zijn samengedrukt. Of ze zien samengevoegde of vervormde tekst. Ze hebben dezelfde behoeften als slechtziende personen, met name een vermindering van de hoeveelheid tekst. Ze kunnen ook baat hebben bij bekende lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd een cursief lettertype, alleen maar hoofdletters of onderstreepte tekst.

Personen met ADD hebben moeite zich op een zin, een taak en dergelijke te concentreren. Zij hebben behoefte aan een eenvoudig ontwerp, waar ze zich makkelijker op kunnen concentreren. Ze kunnen moeilijk de informatie verwerken van een site die bomvol elementen zit. Maak efficiënt gebruik van de witte ruimtes op de site en gebruik links uitgelijnde tekst. Vermijd gecentreerde of uitgevulde tekst.

Bronnen

Verhalen van gebruikers: How people with disabilities use the web (Verhalen van gebruikers: hoe personen met een beperking het web gebruiken)

Microsoft guides for various types of disabilities and ideas for addressing them (Microsoft-handleidingen voor diverse soorten beperkingen en tips voor het gebruik)

Het identificeren van het beleid, de vereisten en richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid van uw bedrijf

Wanneer iemand inhoud voor het web of een intranetsite van een bedrijf maakt die toegankelijk moet zijn voor personen met een beperking, dient te worden voldaan aan bepaalde richtlijnen voor toegankelijkheid. Wanneer u afwijkt van de kant-en-klare standaardsjablonen die SharePoint Online te bieden heeft voor het bouwen van websites, dient u met het bovenstaande rekening mee te houden en, afhankelijk van de mate van aanpassing, minimaal het volgende in acht te nemen:

 • Als u een website wilt bouwen, kijk dan eerst aan welke richtlijnen en vereisten voor toegankelijkheid u dient te voldoen die voor uw organisatie zijn opgesteld. Dit geldt ook voor aangepaste sites in SharePoint Online.

 • Neem contact op met de persoon die hiervoor verantwoordelijk is en bespreek de gevolgen van het aanpassen van uw site. Vraag hem of haar ook welke hulpmiddelen geschikt zijn voor het testen van bepaalde aspecten met betrekking tot de toegankelijkheid van de site.

 • Stel de contactpersoon op de hoogte van uw plannen en laat de plannen en de voortgang van uw aanpassingen regelmatig beoordelen om problemen te voorkomen.

 • Praat met collega's met een beperking en vraag hun mening over uw plannen voor het aanpassen van uw site in SharePoint Online. Zij kunnen inzicht geven in de uitdagingen waar ze dagelijks mee te maken hebben bij het gebruik van websites in het algemeen en in de specifieke problemen bij het gebruik van intranetsites. Mogelijk wordt u op ideeën gebracht bij het aanpassen van de website of hebt u een realistischer doel voor ogen.

Bronnen

Microsoft Developer Network (MSDN) Accessibility website (Website over toegankelijkheid van het Microsoft Developer Network (MSDN))

Vertrouwd raken met de huidige, algemeen geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen voor allerlei soorten websites

Sites die in SharePoint Online worden gemaakt zijn tenslotte websites, net als alle andere. De algemene richtlijnen die u gebruikt voor het maken van toegankelijke inhoud voor een website zijn dus ook van toepassing op sites die in SharePoint Online worden gemaakt of aangepast. De volgende richtlijnen zijn uitgebreid en gedetailleerd.

Bronnen

Web content accessibility guidelines (WCAG) from World Wide Web Consortium (W3C) (Richtlijnen voor toegankelijkheid voor webinhoud van het World Wide Web Consortium (W3C)) Het W3C is een internationale community van personen die samenwerken om webstandaards te ontwikkelen, inclusief richtlijnen voor webtoegankelijkheid. De WCAG bevat enkele van de meest uitgebreide richtlijnen over webtoegankelijkheid en vormt de basis voor toegankelijkheidsregulering in talloze landen. WCAG is feitelijk de standaard waarnaar u dient te streven bij het ontwikkelen van moderne web- en intranetsites.

WebAIM (Engelstalig) biedt naslag- en ontwerpgidsen WebAIM is een toonaangevende autoriteit op het gebied van webtoegankelijkheid die services biedt voor volledige webtoegankelijkheid. De missie van WebAIM heeft ten doel organisaties in staat te stellen webinhoud toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

Daarnaast dienen personen die voor een ministerie of instantie van de overheid van de Verenigde Staten werken, te voldoen aan de federale aanbestedingsregels. Zie Section 508 standards for web-based intranet and internet information and applications (Sectie 508-standaarden voor intranet- en internetinformatie en -toepassingen op het web) voor meer informatie.

Alles bijeenbrengen: kenmerkende aanpassingen toegankelijk maken op sites die in SharePoint Online zijn gemaakt

U bent vertrouwd met toegankelijkheid als ontwerpcomponent en met de gevolgen van het afwijken van standaardsjablonen voor toegankelijkheid van SharePoint Online. U kunt nu beginnen met het aanpassen van uw site terwijl de toegankelijkheid behouden blijft.

Enkele nuttige artikelen:

In SharePoint kunt u eenvoudig sites maken met de kant-en-klare standaardsjablonen (zoals Blog, Teamsite, Projectsite, enzovoort). Met deze standaardsjablonen wordt inhoud op de pagina's geplaatst die is ontworpen met toegankelijkheid als uitgangspunt.

Dit artikel is bedoeld voor personen die hun site willen aanpassen nadat deze is gemaakt en die de aangepaste site toegankelijk willen maken voor personen met een beperking. Het behandelt de noodzakelijke informatie voor het aanpassen van uw site, inclusief de behoeften van gebruikers en richtlijnen voor toegankelijkheid. U vindt er ook koppelingen naar bronnen voor eenvoudige aanpassingen terwijl u de site toegankelijk houdt.

Notities: 

 • Zie Sjablonen gebruiken om verschillende soorten SharePoint-sites te maken voor meer informatie over de soorten sites die u kunt maken in SharePoint en hoe u deze kunt gebruiken.

 • Dit artikel beschrijft enkele algemene, eenvoudige aanpassingen die iedereen in een browser aan sites kan aanbrengen via de gebruikersinterface van SharePoint, zonder dat u kennis hoeft te hebben van de onderliggende code. Het aanpassen van de code voor een site, zoals HTML, CSS of JavaScript, of het maken van uitgebreide aanpassingen, valt buiten het kader van dit artikel. De informatie over toegankelijkheid in dit artikel is echter van toepassing op alle aanpassingen van een site, ongeacht het kader.

In dit onderwerp

Doelstellingen voor toegankelijke sites

Voor veel mensen is de toegankelijkheid van SharePoint het vijfde wiel aan de wagen. Ze denken dat het iets is wat een webontwikkelaar aan de code voor de site verandert nadat de site is gemaakt (zoals het aanpassen van de HTML-, CSS- of JavaScript-code).

Toegankelijkheid dient echter een onderdeel uit te maken van het ontwerpproces dat u overweegt voordat het werk aan de site begint. Met dit in het achterhoofd dient u er vooraf rekening mee te houden wat de effecten op de toegankelijkheid zijn van de aanpassingen aan een site die in SharePoint is gemaakt. Als u een site wilt aanpassen, dient u het volgende in gedachten te houden:

 • De site moet voor iedereen bruikbaar zijn.

  Toegankelijkheid gaat over het ontwikkelen van een site die iedereen kan gebruiken, dus ook mensen met een beperking. Bruikbaarheid is een essentiële factor. Als u niet makkelijk door de site kunt navigeren om te vinden wat u zoekt of te doen wat u wilt, dan lukt iemand anders dat ook niet.

 • Bruikbaarheid voor personen met een beperking

  Toegankelijkheid geldt voor iedereen. Niemand mag worden uitgesloten. Bij het bouwen van een site dient u tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met een beperking door de site ook voor hun toegankelijk te maken. Het zijn tenslotte ook gebruikers van de site, net zoals alle anderen in uw organisatie.

Bij het ontwerpen van sites met toegankelijkheid in gedachten maakt u uw sites:

 • Toegankelijk, ongeacht het apparaat of de invoermethode (bijvoorbeeld een bureaubladbrowser, spraakbrowser, browser voor de mobiele telefoon, computer in de auto, enzovoort).

 • Toegankelijk, ongeacht de beperkingen waar iemand tijdens het werk mee te maken heeft (luidruchtige omgeving, kamers met verschillende belichtingsgraden, handsfree rijomgeving, enzovoort).

 • Voorspelbaar. Voor een site is innovatie belangrijk, maar voorspelbaarheid is essentieel. Als de navigatie op uw site eenvoudig te begrijpen en voorspelbaar is, dan is de toegankelijkheid groter.

Resources

What is web accessibility? (Wat is webtoegankelijkheid?)

Microsoft accessibility training: Introduction to Web Accessibility (Toegankelijkheidstraining van Microsoft: inleiding tot toegankelijkheid)

Guide for businesses and government organizations that are creating accessible content for people with disabilities (Handleiding voor bedrijven en overheidsinstanties die toegankelijke inhoud maken voor personen met een beperking)

Guide for educators who are creating accessible content for people with disabilities (Handleiding voor docenten die toegankelijke inhoud maken voor personen met een beperking)

Microsoft Accessibility Blog (Blog: Microsoft Toegankelijkheid)

Informatie over de doelgroep (gebruikers met een beperking) en hun behoeften

De term 'personen met een beperking' is van toepassing op miljoenen mensen met een breed scala aan behoeften. Elke groep gebruikers heeft echter zijn eigen specifieke wensen. In de volgende tabel vindt u een aantal van de meestvoorkomende gebreken en de desbetreffende behoeften van personen met deze beperking. Als u een site hebt gemaakt in SharePoint en u wilt deze aanpassen, dan is het uiterst belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen van de aanpassing op elke doelgroep zijn.

Opmerking:  Met 'ondersteunende technologieën' wordt de groep softwaretechnologieën omschreven die rekening houdt met de behoeften van personen met een beperking. In de volgende tabel vindt u enkele van deze technologieën, zoals schermlezers. Zie 'Experimenteren met ondersteunende technologieën waarvan de doelgroep gebruikmaakt' verderop in dit artikel voor meer informatie over de verschillende soorten ondersteunende technologieën.

Enkele van de meestvoorkomende beperkingen en de desbetreffende toegankelijkheidsbehoeften:

Beperking

Normale ondersteunende behoeften

Blind of slechtziend

 • Sneltoetsen (zonder gebruik van de muis).

 • Een voorspelbare tabvolgorde en herkenningspunten op een webpagina (inclusief dialoogvensters) waardoor de gebruiker een mentaal model kan maken zodat deze de weg op de pagina niet kwijtraakt.

 • Gesproken feedback van schermlezers - één type ondersteunende technologie.

 • Alternatieven voor visuele elementen (afbeeldingen, pictogrammen en dergelijke) en een beschrijving van alle afbeeldingen (ook degene die alleen maar decoratief zijn), zoals alternatieve tekst.

 • Gesproken afschriften van video's en instellingen voor videospelers, zoals de mogelijkheid automatisch afspelen uit te schakelen zodat het geluid van de video en de gesproken feedback van een schermlezer niet overlappen.

 • Helder en alomvattend taalgebruik dat niet altijd verwijst naar het 'zien' van een bepaald element. Dus in plaats van 'Zie xyz' kunt u 'Xyz is opgenomen' zeggen. En in plaats van 'Bekijk de video' kunt u een alternatief bieden: 'Bekijk de video of luister naar het gesproken afschrift van de video.'

 • Grotere letters zodat de tekst makkelijk is te lezen of een zwarte tekst of tekst met hoog contrast.

Ga naar Microsoft guide for people who are blind or have low vision (Handleiding van Microsoft voor blinde of slechtziende personen) als u wilt weten hoe Microsoft tegemoetkomt aan de behoeften van deze doelgroep.

Kleurenblindheid

Kleurenblindheid is ingedeeld in twee hoofdtypen: problemen met onderscheid tussen rood en groen en problemen met onderscheid tussen blauw en geel. Houd rekening met het volgende als u uw site aanpast:

 • Alternatieven voor kleur voor het overbrengen van belangrijke informatie. Bedenk dat kleur niet het enige middel is om de informatie op uw site over te brengen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat een hyperlink in kleur ook is onderstreept, zodat ook een kleurenblinde persoon weet dat het om een koppeling gaat.

 • Heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Zwart-witschema's zijn voor kleurenblinde personen makkelijker te onderscheiden.

 • Webpagina's met tekst met eenvoudige achtergronden (zonder patronen).

Zie Visual disabilities: Color-blindness (Visuele beperkingen: kleurenblindheid) voor meer informatie.

Beperkte motorische vaardigheden

 • Sneltoetsen (zonder of met beperkt gebruik van de muis).

 • Mogelijkheden om de belangrijkste acties te annuleren, zoals een knop Annuleren voor het verwijderen van een kanaal op een videoportal om ervoor te zorgen dat de gebruiker eventuele fouten kan herstellen die met een invoermethode zijn gemaakt.

 • Manieren om lange lijsten over te slaan (bijvoorbeeld een koppeling waarmee een gebruiker naar de bovenkant, de onderkant of de volgende sectie op een pagina kan gaan).

 • Koppelingen met meer dan enkele woorden, waarop het moeilijk valt te klikken. Neem in plaats van bijvoorbeeld 'Klik hier' de volledige tekst van de koppeling op, die meestal langer is.

Doof of slechthorend

 • Bijschriften en tekstafschriften voor video's.

 • Tekstafschriften voor audio.

 • Alternatieven voor gesproken aanwijzingen.

 • Helder en alomvattend taalgebruik die alternatieven biedt voor het 'luisteren' naar een element. Voorbeeld: in plaats van te zeggen 'Luister', kunt u zeggen 'Luister of lees het bijbehorende tekstafschrift'.

Cognitieve beperking, zoals dyslexie of ADD

Personen met dyslexie zeggen dat ze de tekst voor hun ogen zien 'zwemmen'. Zo lijkt de tekst van de ene regel in die van die eronder te zijn samengedrukt. Of ze zien samengevoegde of vervormde tekst. Ze hebben dezelfde behoeften als slechtziende personen, met name een vermindering van de hoeveelheid tekst. Ze kunnen ook baat hebben bij bekende lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd een cursief lettertype, alleen maar hoofdletters of onderstreepte tekst.

Personen met ADD hebben moeite zich op een zin, een taak en dergelijke te concentreren. Zij hebben behoefte aan een eenvoudig ontwerp, waar ze zich makkelijker op kunnen concentreren. Ze kunnen moeilijk de informatie verwerken van een site die bomvol elementen zit. Maak efficiënt gebruik van de witte ruimtes op de site en gebruik links uitgelijnde tekst. Vermijd gecentreerde of uitgevulde tekst.

Resources

Verhalen van gebruikers: How people with disabilities use the web (Verhalen van gebruikers: hoe personen met een beperking het web gebruiken)

Microsoft guides for various types of disabilities and ideas for addressing them (Microsoft-handleidingen voor diverse soorten beperkingen en tips voor het gebruik)

Het identificeren van het beleid, de vereisten en richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid van uw bedrijf

Wanneer iemand inhoud voor het web of een intranetsite van een bedrijf maakt die toegankelijk moet zijn voor personen met een beperking, dient te worden voldaan aan bepaalde richtlijnen voor toegankelijkheid. Wanneer u afwijkt van de kant-en-klare standaardsjablonen die SharePoint te bieden heeft voor het bouwen van websites, dient u met het bovenstaande rekening mee te houden en, afhankelijk van de mate van aanpassing, minimaal het volgende in acht te nemen:

 • Als u een website wilt bouwen, kijk dan eerst aan welke richtlijnen en vereisten voor toegankelijkheid u dient te voldoen die voor uw organisatie zijn opgesteld. Dit geldt ook voor aangepaste sites in SharePoint.

 • Neem contact op met de persoon die hiervoor verantwoordelijk is en bespreek de gevolgen van het aanpassen van uw site. Vraag hem of haar ook welke hulpmiddelen geschikt zijn voor het testen van bepaalde aspecten met betrekking tot de toegankelijkheid van de site.

 • Stel de contactpersoon op de hoogte van uw plannen en laat de plannen en de voortgang van uw aanpassingen regelmatig beoordelen om problemen te voorkomen.

 • Praat met collega's met een beperking en vraag hun mening over uw plannen voor het aanpassen van uw site in SharePoint. Zij kunnen inzicht geven in de uitdagingen waar ze dagelijks mee te maken hebben bij het gebruik van websites in het algemeen en in de specifieke problemen bij het gebruik van intranetsites. Mogelijk wordt u op ideeën gebracht bij het aanpassen van de website of hebt u een realistischer doel voor ogen.

Resources

Microsoft Developer Network (MSDN) Accessibility website (Website over toegankelijkheid van het Microsoft Developer Network (MSDN))

Vertrouwd raken met de huidige, algemeen geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen voor allerlei soorten websites

Sites die in SharePoint worden gemaakt zijn tenslotte websites, net als alle andere. De algemene richtlijnen die u gebruikt voor het maken van toegankelijke inhoud voor een website zijn dus ook van toepassing op sites die in SharePoint worden gemaakt of aangepast. De volgende richtlijnen zijn uitgebreid en gedetailleerd.

Web content accessibility guidelines (WCAG) from World Wide Web Consortium (W3C) (Richtlijnen voor toegankelijkheid voor webinhoud van het World Wide Web Consortium (W3C)) Het W3C is een internationale community van personen die samenwerken om webstandaards te ontwikkelen, inclusief richtlijnen voor webtoegankelijkheid. De WCAG bevat enkele van de meest uitgebreide richtlijnen over webtoegankelijkheid en vormt de basis voor toegankelijkheidsregulering in talloze landen. WCAG is feitelijk de standaard waarnaar u dient te streven bij het ontwikkelen van moderne web- en intranetsites.

WebAIM (Engelstalig) biedt naslag- en ontwerpgidsen WebAIM is een toonaangevende autoriteit op het gebied van webtoegankelijkheid die services biedt voor volledige webtoegankelijkheid. De missie van WebAIM heeft ten doel organisaties in staat te stellen webinhoud toegankelijk te maken voor personen met een beperking.

Daarnaast dienen personen die voor een ministerie of instantie van de overheid van de Verenigde Staten werken, te voldoen aan de federale aanbestedingsregels. Zie Section 508 standards for web-based intranet and internet information and applications (Sectie 508-standaarden voor intranet- en internetinformatie en -toepassingen op het web) voor meer informatie.

Alles bijeenbrengen: kenmerkende aanpassingen toegankelijk maken op sites die in SharePoint zijn gemaakt

U bent vertrouwd met toegankelijkheid als ontwerpcomponent en met de gevolgen als u afwijkt van standaardsjablonen voor toegankelijkheid van SharePoint. U kunt nu beginnen met het aanpassen van uw site terwijl de toegankelijkheid behouden blijft.

Enkele nuttige artikelen:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×