Bronnen delen met een resourcegroep

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de dezelfde resources aan meerdere projecten toewijzen of gedeelde resources in meer dan één project gebruiken, kunt u alle resourcegegevens van de in een enkel bestand met de naam van een resourcegroepcombineren.

U kunt het gebruiken van een resourcegroep voor het plannen van de werklast van resources aan meerdere projecten, conflicten tussen toewijzingen in verschillende projecten identificeren en Zie hoe de tijd op elk project is toegewezen.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over resourcegroepen

Een resourcegroep voor het delen van bronnen tussen projecten maken

Toewijzingen in een delersbestand bijwerken en wijzigingen verzenden aan de resourcegroep

Resources delen stoppen

Meer informatie over resourcegroepen

Met een resourcegroep kunt u eenvoudiger personen of apparatuur beheren die zijn toegewezen aan taken in meer dan één projectbestand. Met de resourcegroep worden resourcegegevens gecentraliseerd, zoals de resourcenaam, gebruikte kalender, resource-eenheden en tarieventabellen.

Elk project dat resources van de resourcegroep gebruikt, wordt een delersbestand genoemd.

Tip: Maak een nieuw (afzonderlijk) projectbestand alleen voor de resourcegegevens. Zodoende kunt u eenvoudiger resourcegegevens en taaktoewijzingen tussen de delende bestanden en de resourcegroep beheren.

Voordat en nadat de resourcegroep is gemaakt

Knopafbeelding Voordat u een resourcegroep is gemaakt, bevat elk project eigen resourcegegevens. Sommige van deze gegevens mogelijk overlappen of zelfs een conflict veroorzaken met informatie over dezelfde resources gebruikt in andere projecten.

Knopafbeelding Nadat een gedeelde resourcegroep is gemaakt, wordt de resourcegegevens in elk project is afkomstig uit de één resourcegroep. Toewijzingsgegevens, evenals de kostentarieven en de beschikbaarheid voor alle resources, bevinden zich op één centrale locatie.

Knopafbeelding Het is ook gemakkelijker om overbezetting van resources die worden veroorzaakt door conflicterende toewijzingen over meerdere projecten weer te geven.

Als u Microsoft Office Project Professional 2007 gebruikt en de ondernemingsresourcegroep van uw organisatie resources bevat, hoeft u geen resourcegroep te maken. Ondernemingsresources worden ingesteld voor uw volledige organisatie en zijn beschikbaar via de opdracht Team samenstellen uit onderneming in het menu Extra.

Wanneer u bent aangemeld bij Microsoft Office Project Server 2007 terwijl u Office Project Professional 2007 gebruikt, kunt u geen gebruik maken van een niet-ondernemingsresourcegroep en geen resources delen. Alleen de ondernemingsresourcegroep is beschikbaar voor u.

U kunt echter een niet-ondernemingsresourcegroep gebruiken en bronnen delen als u Microsoft Project gebruikt zonder u aan te melden bij de server, bijvoorbeeld om een projectbestand te bewerken dat u in een e-mailbericht hebt ontvangen.

Opmerking: Als u lees-/schrijftoegang tot de resourcegroep hebt, kunt u deze openen en de gegevens in de resourcegroep of het delende bestand beheren. Als u echter niet bent gemachtigd om de resourcegroep te wijzigen, wordt de resourcegroep als alleen-lezen geopend zodra u het delende bestand opent. Wanneer u in het delende bestand werkt, kunt u de verschillende resourcetoewijzingen in andere delende bestanden bekijken via de gegevens die in de resourcegroep zijn gedupliceerd.

Naar boven

Een resourcegroep maken om resources te delen tussen projecten

 1. Open het project dat resources van een ander project deelt. Dit wordt het delende project.

 2. Open het project met de resources die u wilt delen. Dit wordt het resourcegroepproject.

 3. Klik in het menu Venster op het delende project.

 4. Wijs in het menu Extra van het delende project de optie Resources delen aan en klik op Resources delen.

 5. Klik op Resources gebruiken en klik in het vak Van op het resourcegroepproject dat u in stap 2 hebt geopend.

 6. Selecteer onder Bij conflict met kalendergegevens of resourcegegevens geldt het projectbestand dat voorrang heeft.

  • Klik op Groep heeft voorrang als u wilt dat conflicterende gegevens van het delende project worden overschreven met resourcegegevens in het resourcegroepproject. Deze optie is standaard geselecteerd.

   Als bijvoorbeeld de resource met de naam Karen Berg maximumeenheden van 100% in het delende project heeft en dezelfde resource maximumeenheden van 75% in het resourcegroepproject heeft en u aangeeft dat de groep voorrang heeft, blijft de waarde van 75% behouden als de maximumeenheden voor Karen Berg.

  • Klik op Delend bestand heeft voorrang als u wilt dat conflicterende gegevens van het resourcegroepproject worden overschreven met resourcegegevens in het delende project.

   Als Karen Berg bijvoorbeeld een standaardtarief van EUR 50 heeft in het delende project en dezelfde resource een standaardtarief van EUR 45 heeft in het resourcegroepproject en u aangeeft dat het delende bestand voorrang heeft, blijft de waarde van EUR 50 behouden als standaardtarief voor Karen Berg.

 7. Klik op OK.

  De resources zijn nu beschikbaar voor gebruik in het actieve project. Als u al resources hebt opgegeven voor uw project, worden de resources van beide projecten gecombineerd.

Opmerking: Standaard overschrijft de resourcegroep de resourcegegevens in de delende bestanden als de betreffende gegevens conflicteren met gegevens in de resourcegroep. Als bijvoorbeeld een resource de naam Lea Muller in de resourcegroep heeft en u deze naam wijzigt in Karen Berg in het delende bestand, wordt de naam weer gewijzigd in Lea Muller wanneer u het delende bestand de volgende keer opent. Zodoende wordt voorkomen dat de resourcegroep wordt beschadigd door onbedoelde wijzigingen.

Naar boven

Toewijzingen bijwerken in een delend bestand en wijzigingen verzenden naar de resourcegroep

Wanneer meerdere projecten een resourcegroep delen, kunt u toewijzingsgegevens in het resourcegroepbestand periodiek bijwerken terwijl met een delend bestand bezig bent. Als u het resourcegroepbestand bijwerkt, kunnen anderen eventuele wijzigingen zien die van invloed zijn op hun project voordat u het bestand sluit.

 1. Open het delende bestand.

 2. Selecteer in het geopende dialoogvenster Resourcegroep openen om toewijzingen te bekijken voor alle delende bestanden.

  De resourcegroep wordt geopend als alleen-lezen bestand. Toewijzingen voor het huidige delende bestand en toewijzingen in andere delende bestanden voor deze resourcegroep worden weergegeven in de weergave Resourcegebruik.

 3. Taken en toewijzingen voortgangsgegevens voor het huidige delende project bijwerken. Als u de weergave Resourcegebruik of de weergave Taakgebruik gebruikt, kunt u tijdgebonden of totaal gepland, werkelijken resterende hoeveelheid werk bijwerken.

 4. Wijs in het menu Extra de optie Resources delen aan en klik op Resourcegroep bijwerken.

Opmerking: Wanneer de resourcegroep wordt geopend met lees-/schrijftoegang, bevat het delende bestand automatisch de meest recente gegevens en is de opdracht Resourcegroep bijwerken niet beschikbaar.

Naar boven

Het delen van resources beëindigen

Als uw project resources in een resourcegroep of een ander projectbestand deelt, kunt u deze loskoppelen van het andere bestand. Resources met toewijzingen in uw projectbestand blijven behouden in het project nadat het bestand is losgekoppeld van de resourcegroep of het andere projectbestand, maar de overige resources in de resourcegroep of het andere bestand zijn niet langer beschikbaar. U kunt ook alle bestanden loskoppelen van de resourcegroep die de resources deelt.

Opmerking: Meestal wilt u niet dat de taaktoewijzingen moeten worden bewaard binnen de resourcegroep nadat u de delersbestandlosgekoppeld. Toewijzingen worden echter worden behouden als u uw delersbestand loskoppelen van de resourcegroep wanneer de resourcegroep niet is geopend, of als u niet de resourcegroep opslaan nadat u de delersbestand verbreken. Als u wilt de taaktoewijzingen verwijderen uit de groep, verbinding verbreken het delersbestand vanuit het bronbestand van de groep en alle gegevens verwijderd uit de resourcegroep handhaven van de voormalige delersbestand. Als er al resterende taken in uw resourcegroep opnieuw verbinding maakt de delersbestand aan de resourcegroep en deze opnieuw verbinding verbreken.

Het actieve delende bestand loskoppelen van de resourcegroep

U kunt het actieve projectbestand loskoppelen van de resourcegroep of een ander bestand waarmee dit is verbonden en resources deelt.

 1. Open de resourcegroep met de resources die u deelt.

 2. Klik in het dialoogvenster Resourcegroep openen op Bron openen groep Lezen/schrijven, zodat u resourcegegevens kunt wijzigen. In het achterhoofd behouden de groep die openen houdt de machtiging Lezen/schrijven met anderen uit de groep bijwerken met nieuwe informatie.

 3. Open het project.

 4. Wijs terwijl het project is geopend in het menu Extra de optie Resources delen aan en klik op Resources delen.

 5. Klik op Eigen resources gebruiken en klik op OK.

 6. Klik op Opslaan Knopafbeelding .

 7. Klik in het menu Venster op het resourcegroepbestand.

 8. Klik op het menu bestand op Opslaan Knopafbeelding .

Het resourcegroepbestand loskoppelen van alle bestanden die dat delen

U kunt het resourcegroepbestand loskoppelen van alle bijbehorende delende bestanden.

 1. Open het resourcegroepbestand.

 2. Klik in het dialoogvenster Resourcegroep openen op Bron openen groep Lezen/schrijven, zodat u resourcegegevens kunt wijzigen. In het achterhoofd behouden de groep die openen houdt de machtiging Lezen/schrijven met anderen uit de groep bijwerken met nieuwe informatie.

 3. Wijs in het menu Extra de optie Resources delen aan en klik op Resources delen.

 4. Als u één of meer bestanden wilt loskoppelen, selecteert u in het dialoogvenster Resources delen het bestand of de bestanden en klikt u op Openen.

  Als u alle bestanden wilt loskoppelen, klikt u in het dialoogvenster Resources delen op Alles openen.

  Microsoft Office Project 2007 worden alle delende bestanden tijdelijk samengevoegd in een hoofdproject.

 5. Klik in het menu Venster op het resourcegroepbestand.

 6. Wijs in het menu Extra de optie Resourcesaan en klik op Resources delen.

 7. Selecteer in het vak Koppelingen delen de bestanden die u wilt loskoppelen van de resourcegroep.

  Als u meerdere selecties wilt maken, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op elk bestand klikt. Als u alle bestanden wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u op het eerste en laatste bestand klikt.

 8. Klik op Koppeling verbreken.

  In Office Project 2007 wordt elk bestand bijgewerkt waarvan de koppeling naar de resourcegroep is verbroken.

  Opmerking: Projecten met taken die zijn toegewezen aan resources in de resourcegroep, behouden deze toewijzingen (maar latere wijzigingen worden niet bijgewerkt in de resourcegroep). De projecten die u loskoppelt hebben niet langer toegang tot resources in de resourcegroep.

 9. Klik op Opslaan.

 10. Klik in het menu venster Selecteer elke delersbestand en klik op Opslaan Knopafbeelding .

 11. Selecteer in het menu Venster het tijdelijk samengevoegde hoofdproject.

 12. Klik in het menu Bestand op Sluiten.

  Opmerking: Sla wijzigingen in dit bestand niet op. Als u dat wel doet, wordt het tijdelijke hoofdprojectbestand opgeslagen.z

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×