Briefpapier of achtergronden thema's toepassen op e-mailberichten

Briefpapier of achtergronden thema's toepassen op e-mailberichten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Briefpapier in Microsoft Outlook bevat achtergronden en patronen en biedt een reeks ontwerpelementen, zoals lettertypen, opsommingstekens, kleuren en effecten. U kunt kiezen uit een vooraf gedefinieerde lijst met Outlook-briefpapier en thema's zodat u eenvoudig HTML-indeling e-mailberichten kunt aanpassen.

Opmerking: Deze procedures werken alleen als u HTML als uw berichtindeling gebruikt. Als u wilt weten hoe u HTML gebruikt als de berichtindeling, Zie: hoe wijzig ik de opmaak van al mijn nieuwe berichten in HTML?

Outlook-briefpapier en -thema's toepassen op alle berichten

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op E-mail.

 4. Klik op Briefpapier en lettertypen.

 5. Klik op het tabblad Persoonlijk briefpapier op Thema.

  Opmerking: Als u deze procedure wilt uitvoeren zonder dat HTML is ingesteld als berichtindeling, wordt de melding Thema's zijn niet geïnstalleerd weergegeven.

 6. Klik onder Kies een thema op het thema of briefpapier dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 7. Selecteer het lettertype en de opties die u wilt gebruiken.

Hoe wijzig ik de opmaak van al mijn nieuwe berichten in HTML?

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op E-mail.

 4. Klik onder Berichten opstellen in de lijst Berichten in deze opmaak opstellen op HTML.

Outlook-briefpapier en -thema's toepassen in een enkel bericht

 1. Klik op het tabblad Start.

 2. In de groep Nieuw op Nieuwe Items, wijs E-mailbericht meten klik vervolgens op Meer briefpapier.

 3. Klik onder Kies een thema op het thema of briefpapier dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 4. Typ en verzend uw bericht.

Outlook-briefpapier en -thema's uitschakelen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op E-mail.

 4. Klik onder Berichten opstellen op Briefpapier en lettertypen.

 5. Klik op het tabblad Persoonlijk briefpapier op Thema.

 6. Klik onder Kies een thema op (Geen thema)

Microsoft Outlook ondersteunt drie berichtindelingen:

 • HTML     Dit is de standaardberichtindeling in Outlook. Dit is ook de beste indeling om te gebruiken als u berichten wilt maken die op traditionele documenten lijken, met meerdere lettertypen, kleuren en lijsten met opsommingstekens. Als u een van de opties selecteert waarbij u een bericht kunt opmaken (HTML- of RTF-indeling), wordt het bericht standaard in de HTML-indeling verzonden. Wanneer u HTML gebruikt, weet u dus dat wat u verzendt, ook is wat de ontvanger ziet.

 • Tekst zonder opmaak     Dit is een indeling dat alle e-toepassingen ondersteuning. U kunt instellen dat Outlook openen van berichten die u in als tekst zonder opmaak ontvangt. Tekst zonder opmaak biedt geen ondersteuning vet, cursief, gekleurde lettertypen of andere tekst met opmaak. Het is evenmin mogelijk afbeeldingen die worden weergegeven in de berichttekst, hoewel u de afbeeldingen als bijlagen kunt opnemen.

 • Outlook Rich Text format (RTF)    Dit is een indeling van Microsoft die alleen door de volgende e-mailtoepassingen wordt ondersteund:

  • Microsoft Exchange Client versie 5.0 en 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 en 97

   U kunt RTF gebruiken wanneer u berichten stuurt binnen een organisatie waar Microsoft Exchange wordt gebruikt. Wij raden u echter aan de HTML-indeling te gebruiken. RTF ondersteunt tekstopmaak, waaronder opsommingstekens, uitlijning en gekoppelde objecten. In Outlook worden berichten die met RTF zijn opgemaakt, automatisch geconverteerd naar HTML wanneer u de berichten stuurt naar een geadresseerde op internet zodat de berichtopmaak behouden blijft en bijlagen worden ontvangen. Outlook maakt vergader- en taakverzoeken automatisch ook op met stemknoppen zodat deze items intact kunnen worden verzonden over internet naar andere Outlook-gebruikers, ongeacht de standaardindeling van het bericht. Als het bericht een taak- of vergaderverzoek is, wordt dat in Outlook automatisch geconverteerd naar de internetagenda-indeling, een gebruikelijke indeling voor internetagenda-items, zodat het bericht door andere e-mailtoepassingen kan worden ondersteund.

Gerelateerde informatie

Briefpapier maken voor e-mailberichten

Achtergronden en briefpapier op antwoorden en doorgestuurde berichten wijzigen of verwijderen

Opmerking: Deze procedures werken alleen als u HTML als uw berichtindeling gebruikt. Als u wilt weten hoe u HTML gebruikt als de berichtindeling, Zie: hoe wijzig ik de opmaak van al mijn nieuwe berichten in HTML?

Outlook-briefpapier en -thema's toepassen op alle berichten

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op E-mail.

 4. Klik op Briefpapier en lettertypen.

 5. Klik op het tabblad Persoonlijk briefpapier op Thema.

  Opmerking: Als u deze procedure wilt uitvoeren zonder dat HTML is ingesteld als berichtindeling, wordt de melding Thema's zijn niet geïnstalleerd weergegeven.

 6. Klik onder Kies een thema op het thema of briefpapier dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 7. Selecteer het lettertype en de opties die u wilt gebruiken.

Hoe wijzig ik de opmaak van al mijn nieuwe berichten in HTML?

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op E-mail.

 4. Klik onder Berichten opstellen in de lijst Berichten in deze opmaak opstellen op HTML.

Outlook-briefpapier en -thema's toepassen in een enkel bericht

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Nieuw op Nieuwe Items, wijs E-mailbericht meten klik vervolgens op Meer briefpapier.

 2. Klik onder Kies een thema op het thema of briefpapier dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 3. Typ en verzend uw bericht.

Outlook-briefpapier en -thema's uitschakelen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op E-mail.

 4. Klik onder Berichten opstellen op Briefpapier en lettertypen.

 5. Klik op het tabblad Persoonlijk briefpapier op Thema.

 6. Klik onder Kies een thema op (Geen thema)

Microsoft Outlook ondersteunt drie berichtindelingen:

 • HTML     Dit is de standaardberichtindeling in Outlook. Dit is ook de beste indeling om te gebruiken als u berichten wilt maken die op traditionele documenten lijken, met meerdere lettertypen, kleuren en lijsten met opsommingstekens. Als u een van de opties selecteert waarbij u een bericht kunt opmaken (HTML- of RTF-indeling), wordt het bericht standaard in de HTML-indeling verzonden. Wanneer u HTML gebruikt, weet u dus dat wat u verzendt, ook is wat de ontvanger ziet.

 • Tekst zonder opmaak     Dit is een indeling dat alle e-toepassingen ondersteuning. U kunt instellen dat Outlook openen van berichten die u in als tekst zonder opmaak ontvangt. Tekst zonder opmaak biedt geen ondersteuning vet, cursief, gekleurde lettertypen of andere tekst met opmaak. Het is evenmin mogelijk afbeeldingen die worden weergegeven in de berichttekst, hoewel u de afbeeldingen als bijlagen kunt opnemen.

 • Outlook Rich Text format (RTF)    Dit is een indeling van Microsoft die alleen door de volgende e-mailtoepassingen wordt ondersteund:

  • Microsoft Exchange Client versie 5.0 en 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 en 97

   U kunt RTF gebruiken bij het verzenden van berichten binnen een organisatie die gebruikmaakt van Microsoft Exchange; echter is het raadzaam de HTML-indeling te gebruiken. RTF-indeling, inclusief opsommingstekens, uitlijning en gekoppelde objecten. Outlook converteert automatisch berichten RTF-indeling naar HTML al dan niet standaard wanneer u ze naar een internetgeadresseerde, verzendt zodat de berichtopmaak wordt gehandhaafd en bijlagen worden ontvangen. Outlook wordt ook automatisch opgemaakt vergadering en taakverzoeken en berichten met stemknoppen zodat deze items kunnen worden verzonden intact op Internet naar andere Outlook-gebruikers, ongeacht de standaardindeling van het bericht. Als het bericht Internet gebonden is aan een taak of vergaderverzoek, Outlook automatisch geconverteerd naar internetagenda opmaken, een algemene indeling voor agenda-items van Internet, zodat andere e-mailtoepassingen kan worden ondersteund.

Gerelateerde informatie

Briefpapier maken voor e-mailberichten

Briefpapier kopiëren naar een andere computer

Achtergronden en briefpapier op antwoorden en doorgestuurde berichten wijzigen of verwijderen

Opmerking: Deze procedures werken alleen als u HTML als uw berichtindeling gebruikt. Klik in het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad E-mailindeling . Klik in de lijst Deze berichtindeling gebruiken op HTML.

Outlook-briefpapier en -thema's toepassen op alle berichten

 1. Vanuit het hoofdvenster van Outlook op het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad E-mailindeling .

 2. Klik in de lijst Deze berichtindeling gebruiken op HTML.

 3. Klik op Briefpapier en lettertypen.

 4. Klik op het tabblad Persoonlijk briefpapier op Thema.

 5. Klik onder Kies een thema op het thema of briefpapier dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

  dialoogvenster Thema of briefpapier

 6. Selecteer het lettertype en de opties die u wilt gebruiken.

 7. Desgewenst kunt u opmerkingen die u in antwoorden bericht typt wilt markeren met uw naam, schakel het selectievakje Mijn opmerkingen markeren met en typ een label, zoals uw naam.

 8. Als u wilt dat uw lettertype wordt weergegeven in een andere kleur telkens wanneer u beantwoordt of doorstuurt, selecteert u het selectievakje kiest u een nieuwe kleur bij beantwoorden of doorsturen in.

 9. Klik tweemaal op OK.

  Wanneer u nieuwe berichten maakt, worden ze automatisch het e-mailpapier of gekozen thema gebruikt.

Tip: Als u wilt Kies Outlook-briefpapier en thema's in een geopend bericht op het tabblad Invoegen in de groep toevoegen op handtekeningen klik vervolgens op handtekeningen. Klik op het tabblad Persoonlijk e-mailpapier en klik vervolgens op thema.

Opmerking: Outlook-briefpapier en thema's kunnen niet worden aangepast.

Outlook-briefpapier en -thema's toepassen in een enkel bericht

 1. Vanuit het hoofdvenster van Outlook in het menu Acties , wijst u Nieuwe e-mailbericht viaen klik vervolgens op Meer briefpapier.

 2. Klik onder Kies een thema op het thema of briefpapier dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 3. Typ en verzend uw bericht.

Opmerking: Briefpapier of thema's kunnen niet worden toegepast op antwoorden.

Outlook-briefpapier en thema's uitschakelen

 1. Vanuit het hoofdvenster van Outlook op het menu Extra op Optiesen klik vervolgens op het tabblad E-mailindeling .

 2. Klik op Briefpapier en lettertypen.

 3. Klik op het tabblad persoonlijk briefpapier op thema.

 4. Klik onder Kies een thema, klikt u op geen themaen klik vervolgens op OK om de dialoogvensters te sluiten.

Microsoft Outlook ondersteunt drie berichtindelingen:

 • HTML     Dit is de standaardberichtindeling in Outlook. Dit is ook de beste indeling om te gebruiken als u berichten wilt maken die op traditionele documenten lijken, met meerdere lettertypen, kleuren en lijsten met opsommingstekens. Als u een van de opties selecteert waarbij u een bericht kunt opmaken (HTML- of RTF-indeling), wordt het bericht standaard in de HTML-indeling verzonden. Wanneer u HTML gebruikt, weet u dus dat wat u verzendt, ook is wat de ontvanger ziet.

 • Tekst zonder opmaak     Dit is een indeling dat alle e-toepassingen ondersteuning. U kunt instellen dat Outlook openen van berichten die u in als tekst zonder opmaak ontvangt. Tekst zonder opmaak biedt geen ondersteuning vet, cursief, gekleurde lettertypen of andere tekst met opmaak. Het is evenmin mogelijk afbeeldingen die worden weergegeven in de berichttekst, hoewel u de afbeeldingen als bijlagen kunt opnemen.

 • Outlook Rich Text format (RTF)    Dit is een indeling van Microsoft die alleen door de volgende e-mailtoepassingen wordt ondersteund:

  • Microsoft Exchange Client versie 5.0 en 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 en 97

   U kunt RTF gebruiken wanneer u berichten stuurt binnen een organisatie waar Microsoft Exchange wordt gebruikt. Wij raden u echter aan de HTML-indeling te gebruiken. RTF ondersteunt tekstopmaak, waaronder opsommingstekens, uitlijning en gekoppelde objecten. In Outlook worden berichten die met RTF zijn opgemaakt, automatisch geconverteerd naar HTML wanneer u de berichten stuurt naar een geadresseerde op internet zodat de berichtopmaak behouden blijft en bijlagen worden ontvangen. Outlook maakt vergader- en taakverzoeken automatisch ook op met stemknoppen zodat deze items intact kunnen worden verzonden over internet naar andere Outlook-gebruikers, ongeacht de standaardindeling van het bericht. Als het bericht een taak- of vergaderverzoek is, wordt dat in Outlook automatisch geconverteerd naar de internetagenda-indeling, een gebruikelijke indeling voor internetagenda-items, zodat het bericht door andere e-mailtoepassingen kan worden ondersteund.

Gerelateerde informatie

Achtergronden en briefpapier op antwoorden en doorgestuurde berichten wijzigen of verwijderen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×