BIT.EX.OF, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie BIT.EX.OF in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat een bitsgewijze EX.OF van twee getallen.

Syntaxis

BIT.EX.OF(getal1;getal2)

De syntaxis van de functie BIT.EX.OF heeft de volgende argumenten:

  • getal1    Vereist. Dit moet groter dan of gelijk aan 0 zijn.

  • getal2    Vereist. Dit moet groter dan of gelijk aan 0 zijn.

Opmerkingen

  • BIT.EX.OF retourneert een decimaal getal dat het resultaat is van de som van een bitsgewijze XOR (exclusieve OR) van de parameters.

  • Als een van de argumenten buiten de limieten valt, geeft BIT.EX.OF de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als een van de argumenten groter is dan (2^48)-1, geeft BIT.EX.OF de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft BIT.EX.OF de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • In het resultaat is elke bitpositie 1 als de waarden van de parameters op die bitpositie ongelijk zijn, met andere woorden: als de ene waarde 0 is en de andere 1. Als u bijvoorbeeld BIT.EX.OF(5,3) opgeeft, wordt 5 geschreven als het binaire getal 101 en 3 als het binaire getal 11. Voor deze vergelijking kunt u 3 beter opvatten als 011. De bitwaarden op de drie posities in dit voorbeeld zijn alleen op de meest rechtse positie hetzelfde. Een ongelijk resultaat levert een 1 op voor de tweede en derde positie van rechts, en een gelijk resultaat levert een 0 op voor de meest rechtse positie.

  • De waarde die wordt geretourneerd voor een 1 op een bitpositie loopt van rechts naar links op als macht van twee. De meest rechtse bit retourneert 1 (2^0), de bit aan de linkerkant daarvan retourneert 2 (2^1) enzovoort.

  • In hetzelfde voorbeeld wordt 0 geretourneerd voor de meest rechtse positie omdat daar een 0 staat, 2 (2^1) wordt geretourneerd voor de tweede bitpositie van rechts (waar een 1 staat) en 4 (2^2) voor het meest linkse bit (waar ook een 1 staat). Het totaal als decimale waarde is 6.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

Hoe het werkt

=BIT.EX.OF(5;3)

Retourneert het totaal van de bitsgewijze 'Exclusieve of'-vergelijking op elke bitpositie.

6

De binaire weergave van het getal 5 is 101 en de binaire weergave van 3 is 11. U kunt 11 uitdrukken als 011, zodat beide getallen uit 3 cijfers bestaan. Bij een bitsgewijze 'Exclusieve of'-vergelijking wordt gecontroleerd of beide cijfers op elke positie niet gelijk zijn en als deze voorwaarde Waar is, wordt een positieve waarde voor de betreffende positie geretourneerd.

Test: Op welke posities zijn de cijfers niet gelijk?

5 in binaire weergave = 101

3 in binaire weergave = 011

jjn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×