Binnenkomende e-mailondersteuning voor een lijst of bibliotheek inschakelen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Voordat e-mailberichten kunnen worden ontvangen voor een lijst of bibliotheek, moet de site-eigenaar ondersteuning van inkomende e-mail inschakelen en configureren voor de lijst of bibliotheek.

Wat wilt u doen?

Overzicht

E-mailinstellingen voor een bibliotheek inschakelen en configureren

Inschakelen en configureren van e-mailinstellingen voor een lijst met aankondigingen

Inschakelen en configureren van e-mailinstellingen voor een lijst van de agenda

E-mailinstellingen voor een discussiebord inschakelen en configureren

Overzicht

Windows SharePoint Services 3.0, kan een site-eigenaar inschakelen en configureren van binnenkomende e-mailondersteuning voor het volgende:

 • Document-, afbeeldings- of formulierenbibliotheek

 • Lijst met aankondigingen

 • Kalenderlijst

 • Discussiebord

 • Weblog

Als u een lijst of bibliotheek maakt, kunt u ondersteuning voor inkomende e-mail inschakelen voor de bovengenoemde typen lijsten en bibliotheken. Hiervoor moet ondersteuning van inkomende e-mail zijn ingeschakeld in Centraal beheer. Tijdens deze procedure moet u het e-mailadres opgeven van de lijst of bibliotheek. Alle andere configuratieopties worden echter ingesteld op de standaardwaarden, wanneer u een lijst of bibliotheek maakt.

Notities: 

 • U kunt geen inhoud aan lijsten en bibliotheken in sites voor vergaderwerkruimten toevoegen door e-mail te verzenden.

 • Als u wilt inschakelen of binnenkomende e-mailondersteuning voor een lijst of bibliotheek configureren, moet u de machtiging Lijsten beheren op de lijst of bibliotheek. De machtiging Lijsten beheren is standaard toegewezen aan de Site-eigenaren SharePoint-groep.

De stappen waarmee u de e-mailinstellingen voor een lijst of bibliotheek wijzigt, verschillen per type lijst en bibliotheek. In de volgende secties worden de stappen beschreven waarmee u ondersteuning van inkomende e-mail inschakelt en configureert voor de hierboven vermelde typen lijsten en bibliotheken.

Naar boven

E-mailinstellingen inschakelen en configureren voor een bibliotheek

Ga als volgt te werk om e-mailinstellingen in te schakelen en te configureren voor een document-, afbeeldings- of formulierenbibliotheek.

 1. Open de bibliotheek waarvoor u e-mailinstellingen wilt inschakelen en configureren.

 2. In het menu Instellingenmenuafbeelding, klik op Instellingen van documentbibliotheek, Instellingen voor afbeeldingsbibliotheekof Formulier Bibliotheekinstellingen, afhankelijk van het type bibliotheek zijn u inschakelen en configureren.

 3. Klik op Instellingen voor binnenkomende e-mailonder communicatie.

  Opmerking: De koppeling Instellingen voor inkomende e-mail is niet beschikbaar als ondersteuning voor inkomende e-mail niet is ingeschakeld in Centraal beheer.

 4. In de sectie E-Mail , klik op Ja om te schakelen deze bibliotheek e-mail kan ontvangen.

 5. Typ een unieke naam wilt gebruiken als onderdeel van het e-mailadres voor deze bibliotheek in het vak e-mailadres .

 6. Kies waar u wilt opslaan en het groeperen van e-mailbijlagen in deze bibliotheek in de sectie E-mailbijlagen en kiest u of u bestanden wilt overschrijven met dezelfde naam.

  Als u opgeeft dat bestanden met dezelfde naam niet worden overschreven en als u later een bestand wilt opslaan dat dezelfde naam heeft als een bestand dat al in de bibliotheek voorkomt, worden vier willekeurige cijfers aan het einde van de bestandsnaam van de nieuwe bijlage toegevoegd. Als deze actie niet kan worden uitgevoerd, wordt een GUID (globally unique identifier) toegevoegd aan de bestandsnaam. Als met deze beide acties geen unieke bestandsnaam kan worden gemaakt, wordt de bijlage verwijderd.

 7. Kies in de sectie E-mailbericht of het oorspronkelijke e-mailbericht opslaan in deze bibliotheek.

  Als u Jakiest, wordt het oorspronkelijke bericht wordt opgeslagen als een afzonderlijk item in de bibliotheek.

 8. Kies in de sectie Uitnodigingen voor vergaderingen van e- of bijlagen bij uitnodigingen voor vergaderingen opslaan in deze bibliotheek.

 9. Kies in de sectie E-mailbeveiliging of e-mailberichten van alleen leden van de site die schrijven kunt naar de bibliotheek of naar archief het e-mailberichten archiveren.

  Belangrijk: Als u e-mailberichten van alle afzenders archiveert, kan iedereen naar de bibliotheek schrijven. Ook niet-geverifieerde gebruikers kunnen in dat geval naar de bibliotheek schrijven. Dit vormt een mogelijk beveiligingsrisico en u moet deze optie dan ook zorgvuldig overwegen.

 10. Klik op OK als uw instellingen wilt opslaan.

Opmerking: Als u Ja op deze optie selecteert, archieven bestanden die zijn bijgevoegd bij uitnodigingen voor vergaderingen naar de documentbibliotheek. Houd er rekening mee dat e-mailhandlers weet niet andere lijsten die u een bepaald deel van een e-mail verzendt. Als u de uitnodiging voor een vergadering met zowel de agenda en een documentbibliotheek verzendt, wordt het vergaderverzoek in de kalenderlijst wordt gearchiveerd en eventuele bijlagen die is gekoppeld aan het vergaderverzoek in de documentbibliotheek worden gearchiveerd.

Naar boven

E-mailinstellingen inschakelen en configureren voor een lijst met aankondigingen

 1. Open de lijst met aankondigingen waarvoor u ondersteuning van inkomende e-mail wilt inschakelen en configureren.

 2. Klik op Instellingenen klik vervolgens op Lijstinstellingen.

 3. Klik op Instellingen voor binnenkomende e-mailonder communicatie.

  Opmerking: De koppeling Instellingen voor inkomende e-mail is niet beschikbaar als ondersteuning voor inkomende e-mail niet is ingeschakeld in Centraal beheer.

 4. Kies Ja om te deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail in de sectie E-Mail en typ vervolgens de alias die u wilt gebruiken om e-mail te verzenden aan deze lijst.

 5. Kies of u wilt archiveren van het e-mailbijlagen in deze lijst in de sectie E-mailbijlagen .

  Opmerking: Als u Neekiest, kunnen e-mailbijlagen moeten worden verwijderd.

 6. Kies in de sectie E-mailbericht of het oorspronkelijke e-mailbericht opslaan in deze lijst.

  Als u Jakiest, wordt het oorspronkelijke e-mailbericht wordt opgeslagen als een bijlage.

 7. Kies in de sectie Uitnodigingen voor vergaderingen van e- of archiveren van uitnodigingen voor vergaderingen die zijn verzonden als e-mailbericht in deze lijst.

  Als u Ja voor deze optie, kunt de uitnodigingen voor de vergadering aan de lijst Aankondigingen archiveren. Houd er rekening mee dat e-mailhandlers is niet bekend aan welke andere lijsten u e-mail verzenden naar, kunt u een uitnodiging voor de vergadering verzenden naar het e-mailadres van de agenda zowel het e-mailadres van de lijst Aankondigingen (de Ja op voor deze instelling kiezen). Op deze manier het vergaderverzoek wordt weergegeven in de agenda en de lijst Aankondigingen.

 8. Kies in de sectie E-mailbeveiliging of e-mailberichten van alleen leden van de site die aan de lijst kunt schrijven accepteren of e-mail het e-mailberichten accepteren.

  Belangrijk: Als u e-mailberichten van alle afzenders archiveert, kan iedereen naar de bibliotheek schrijven. Ook niet-geverifieerde gebruikers kunnen in dat geval naar de bibliotheek schrijven. Dit vormt een mogelijk beveiligingsrisico en u moet deze optie dan ook zorgvuldig overwegen.

 9. Klik op OK als uw instellingen wilt opslaan.

Naar boven

E-mailinstellingen inschakelen en configureren voor een kalenderlijst

 1. Open de kalenderlijst waarvoor u ondersteuning van inkomende e-mail wilt inschakelen en configureren.

 2. Klik op Instellingenen klik vervolgens op Lijstinstellingen.

 3. Klik op Instellingen voor binnenkomende e-mailonder communicatie.

  Opmerking: De koppeling Instellingen voor inkomende e-mail is niet beschikbaar als ondersteuning voor inkomende e-mail niet in Centraal beheer is.

 4. Kies Ja om te deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail in de sectie E-Mail en typ vervolgens de alias die u wilt gebruiken om e-mail te verzenden aan deze lijst.

 5. Kies of u wilt dat deze lijst voor het archiveren van e-mailbijlagen in de sectie E-mailbijlagen .

  Opmerking: Als u Neekiest, kunnen e-mailbijlagen moeten worden verwijderd.

 6. Kies in de sectie E-mailbeveiliging of archiveren van e-mail van alleen leden van de site die aan de lijst kunt schrijven of e-mail het e-mailberichten accepteren.

  Belangrijk: Als u e-mailberichten van alle afzenders archiveert, kan iedereen naar de bibliotheek schrijven. Ook niet-geverifieerde gebruikers kunnen in dat geval naar de bibliotheek schrijven. Dit vormt een mogelijk beveiligingsrisico en u moet deze optie dan ook zorgvuldig overwegen.

 7. Klik op OK als uw instellingen wilt opslaan.

Naar boven

E-mailinstellingen inschakelen en configureren voor een discussiebord

 1. Open het discussiebord waarvoor u ondersteuning van inkomende e-mail wilt inschakelen en configureren.

 2. Klik op Instellingenen klik vervolgens op Lijstinstellingen.

 3. Klik op Instellingen voor binnenkomende e-mailonder communicatie.

  Opmerking: De koppeling Instellingen voor inkomende e-mail is niet beschikbaar als ondersteuning voor inkomende e-mail niet is ingeschakeld in Centraal beheer.

 4. Kies Ja om te deze lijst inschakelen voor het ontvangen van e-mail in de sectie E-Mail en typ vervolgens de alias die u wilt gebruiken om e-mail te verzenden naar deze site.

 5. Kies of u wilt dat deze lijst voor het archiveren van e-mailbijlagen in de sectie E-mailbijlagen .

  Opmerking: Als u Neekiest, kunnen e-mailbijlagen moeten worden verwijderd.

 6. Kies in de sectie E-mailbericht of het oorspronkelijke e-mailbericht opslaan in deze lijst.

  Als u Jakiest, wordt het oorspronkelijke e-mailbericht opgeslagen als een bijlage.

 7. Kies in de sectie Uitnodigingen voor vergaderingen van e- of om op te slaan uitnodigingen voor vergaderingen die zijn verzonden als e-mailbericht in deze lijst.

  Als u Ja voor deze optie kunt uitnodigingen voor vergaderingen aan het discussiebord archiveren. Houd er rekening mee dat e-mailhandlers is niet bekend aan welke andere lijsten u e-mail verzenden naar, kunt u een uitnodiging voor de vergadering verzenden naar het e-mailadres van de agenda zowel het e-mailadres van een discussiebord (de Ja op om deze instelling te kiezen). Op deze manier het vergaderverzoek wordt weergegeven in de agenda en het discussiebord.

 8. Kies in de sectie E-mailbeveiliging of archiveren van e-mail van alleen leden van de site die aan de lijst kunt schrijven of e-mail het e-mailberichten accepteren.

  Belangrijk: Als u e-mailberichten van alle afzenders archiveert, kan iedereen naar de bibliotheek schrijven. Ook niet-geverifieerde gebruikers kunnen in dat geval naar de bibliotheek schrijven. Dit vormt een mogelijk beveiligingsrisico en u moet deze optie dan ook zorgvuldig overwegen.

 9. Klik op OK als uw instellingen wilt opslaan.

Naar boven

Zie ook

Een waarschuwing maken of een abonnement op een RSS-feed

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×