Bijschriften of ondertitels toevoegen in PowerPoint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Afhankelijk van de versie van PowerPoint die u gebruikt, kunt u gebruikmaken van ingebouwde functies, een invoeg toepassing of tijdelijke oplossingen om ondertiteling of ondertitels toe te voegen aan Video's en audio bestanden in uw presentaties. Door ondertiteling toe te voegen, maakt u uw presentatie toegankelijk voor een groter publiek, met inbegrip van mensen met een slechthorende handicap en personen die andere talen uitspreken dan de versie in uw video.

Zie uw Power Point-presentaties toegankelijk makenvoor meer informatie over aanbevolen procedures voor toegankelijkheid.

Vanaf versie 2016 heeft PowerPoint een nieuwe, eenvoudigere indeling voor ondertitelings bestanden, die WebVTT worden genoemd. In de video speler in de volgende versies van PowerPoint kunnen deze bijschriften worden weer gegeven wanneer u de video afspeelt:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint voor Office 365

De ondertiteling wordt opgeslagen in een tekst bestand met de bestands extensie. VTT. U kunt een ondertitelings bestand maken met uw eigen bijschrift of een hulp middel voor het maken van een bijschrift. Als u online wilt zoeken naar beschik bare hulpprogram ma's en gedetailleerde instructies, typt u ' Create VTT file ' in de zoek machine.

Voor instructies over het weer geven van bijschriften bij het bekijken van een video in deze versies van PowerPoint, raadpleegt u closed captioning of ondertiteling inschakelen.

Vereisten voor deze functie

In Office 2016 is de beschik baarheid van de functie closed captioning afhankelijk van de manier waarop Office is geïnstalleerd. Closed captioning is alleen beschikbaar voor Office 2016  -installaties met klik-en-klaar . Op MSI gebaseerde installaties hebben geen functies voor het sluiten van de ondertiteling. Lees de volgende sectie om te zien of de functie beschikbaar is voor uw installatie van PowerPoint 2016.

 1. Open een Office 2016-toepassing.

 2. Selecteer in het menu Bestand de optie Account.

 3. Voor Office 2016   -installaties met klik-en-klaar hebt u een knop bijwerk opties.

  Installaties op basis van MSI hebben de knop Bijwerkopties niet. U ziet alleen de knop Over <naam van toepassing>.

  Installaties met Klik-en-Klaar hebben een knop Bijwerkopties op de pagina Account. Installaties met MSI hebben deze knop niet.

Als u een MSI-installatie van Office 2016 hebt, leest u de instructies in de sectie 2013 van dit artikel om te zien welke ondertitelings functies beschikbaar zijn voor u.

Ondertiteling maken

Maak een ondertitelings bestand met de bestands extensie. VTT voor het toevoegen van bijschriften. Zie closed captioning for a videovoor instructies over het maken van het bijschrift bestand.

Ondertiteling toevoegen aan een video

U kunt bijschriften toevoegen aan presentaties die u hebt opgenomen met behulp van de gesp roken tekst, scherm opnamen en andere video (met uitzonde ring van online Video's) die u invoegt in PowerPoint. Op dit moment wordt het toevoegen van bijschriften aan een opname met alleen audio niet ondersteund.

 1. Open in PowerPoint in de weer gave normaal de dia met de video waaraan u ondertitels wilt toevoegen.

 2. Selecteer de video op de dia.

 3. Klik op het tabblad Afspelen op de knop Bijschriften invoegen en selecteer Bijschriften invoegen.

  Ondertiteling invoegen in of verwijderen uit een video in PowerPoint
 4. Blader in het dialoogvenster Bijschriften invoegen naar het ondertitelingsbestand. Selecteer het bestand en klik vervolgens op Invoegen.

 5. Herhaal de procedure als u nog een ondertitelingsbestand wilt toevoegen.

 6. Speel de video af en controleer of de ondertitels correct worden weergegeven.

Ondertiteling uit een video verwijderen

Als u een Closed Caption-bestand wilt bewerken dat is ingevoegd in een video in PowerPoint, kunt u het bestand eerst verwijderen, wijzigen en opnieuw toevoegen aan de video. Voordat u het bestand uit de PowerPoint-video verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u de oorspronkelijke kopie van het ondertitelings bestand hebt opgeslagen op uw PC.

Als u meerdere ondertitelingsbestanden aan een video hebt toegevoegd, worden alle ondertitelingsbestanden die aan de video zijn toegewezen, verwijderd aan de hand van de volgende procedure.

 1. Open in PowerPoint in de weer gave normaal de dia met de video die de bijschriften bevat.

 2. Selecteer de video op de dia.

 3. Klik op het tabblad Afspelen op de knop Bijschriften invoegen en selecteer Alle bijschriften verwijderen.

  Ondertiteling invoegen in of verwijderen uit een video in PowerPoint

Verwante onderwerpen

Toegankelijkheidsfuncties in video's afspelen in PowerPoint

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor PowerPoint

In PowerPoint 2013 en PowerPoint 2010 kunt u met de MSI-versie van PowerPoint 2016, stempel (de invoeg toepassing ondertiteling toe text for micro soft power point) ondertiteling toevoegen aan uw video-en audio bestanden. Als u met geLabelde video-en audio bestanden werkt waarvoor al time-TTML-bestanden (Text Markup) zijn gekoppeld, kunt u deze in deze invoeg toepassing rechtstreeks in uw presentatie importeren. Als u geen TTML-bestand hebt, kunt u bijschriften rechtstreeks toevoegen aan uw presentatie met behulp van de stempel bijschrift editor.

Met de invoeg toepassing stempel kunt u het volgende doen:

 • Importeer bijschriften uit een TTML-bestand (Timed Text Markup) om bijschriften te maken voor een audio of video in de presentatie.

 • Ondertiteling maken en bewerken in Power Point 2010, 2013 of 2016.

 • Verwijder de ondertiteling.

 • Bijschriften exporteren naar een TTML-bestand.

 • Bijschriften in-en uitschakelen in de presentatie modus. Gebruikers van wie deze invoeg toepassing is geïnstalleerd, kunnen dit ook doen.

 • Een video/audio afspelen gebruiken tijdens het bewerken van bijschriften in een geTimede tekst.

 • Bijschriften uitlijnen wanneer ze zijn verplaatst of als u de grootte van de video opnieuw wilt instellen.

 • Communicative tekst opmaak gegevens importeren uit het TTML-bestand, bijvoorbeeld: stijl, kleur en uitlijning.

Wat wilt u doen?

STEMPEL downloaden en installeren

Stap 1: uw versie van micro soft Office bevestigen

Stap 2: stempel downloaden

Stap 3: stempel installeren

Sneltoetsen

Nieuwe bijschriften maken met de bijschrift editor

Bijschriften als een TTML-bestand importeren

Bijschriften bewerken of verwijderen in de bijschrift editor

Bijschriften uitlijnen, weer geven, verbergen of verwijderen

Bijschriften uitlijnen als u de video verplaatst of de grootte ervan wijzigt

Bijschriften in de presentatie weer geven of verbergen

Bijschriften verwijderen uit de presentatie

STEMPEL downloaden en installeren

De invoeg toepassing is ontworpen voor Power Point 2010, 2013 of 2016 en u moet de juiste invoeg toepassing voor uw versie van Office (32-bits of 64-bits) installeren.

Stap 1: uw versie van micro soft Office bevestigen

Als u wilt controleren welke versie van Office u gebruikt en welk installatie programma u moet downloaden, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in Power Point op het tabblad bestand.

 2. Klik op Help.

 3. Onder info over micro soft power point vindt u informatie over de versie van Office die u hebt geïnstalleerd, inclusief of 32-bits of 64-bits is.

Stap 2: stempel downloaden

Nadat u zeker weet welke versie u nodig hebt, kunt u de invoeg toepassing downloaden door het volgende te doen:

 1. Ga naar de ondertiteling toe-tekst invoeg toepassing voor micro soft power point (stempel).

 2. Kies de juiste versie voor uw computer en sla het. zip-bestand op uw computer op.

 3. Pak de bestanden uit naar een map op uw computer.

Stap 3: stempel installeren

Nadat u het juiste stempel bestand hebt gedownload, installeert u het door het volgende te doen:

 1. Ga naar de map waarin u de installatie bestanden hebt uitgepakt en voer POSTZEGEL Setup (32-bits of 64-bits). msi uit.

 2. Volg de stappen in de installatie wizard.

Ga als volgt te werk om te controleren of de invoeg toepassing correct is geïnstalleerd:

 1. Open PowerPoint.

 2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 3. Klik op invoeg toepassingen en controleer of de ondertitelingsinvoegtoepassing voor micro soft power point wordt vermeld onder actieve invoeg toepassingen voor toepassingen.

  PowerPoint-opties, scherm Invoegtoepassingen met STAMP gemarkeerd

Nadat u de stempel invoeg toepassing hebt geïnstalleerd, ziet u nieuwe opties op het tabblad afspelen in de groep hulp middelen voor audio of video, wanneer u een audio-of video-item hebt geselecteerd in de presentatie. De opdrachten op het lint worden ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van het geselecteerde media-item en de bijschriften zijn al aan de groep gekoppeld.

Sneltoetsen

De knoppen op de kop-editor kunnen worden geopend met standaard micro soft Windows Alt + Key Accelerators.

De volgende toetsen zijn ook toegewezen aan functies in de bijschrift editor:

Toets

Functie

F2

2 seconden afspelen terugGaan

F3

De begin tijd van het huidige bijschrift instellen

F4

De eind tijd van het huidige bijschrift instellen

F5

De focus instellen op bijschrift tekst voor bewerken

F6 of invoegen

Nieuw bijschrift invoegen onder aan raster en begin tijd instellen

Verwijderen

Huidig bijschrift verwijderen

Ctrl+P

Het afspelen starten of onderbreken

CTRL+SHIFT+S

De afspeel snelheid vertragen

CTRL+SHIFT+N

De normale afspeel snelheid hervatten

Ctrl+Shift+G

Verhoogt de afspeel snelheid

Nieuwe bijschriften maken met de bijschrift editor

Bijschrifteditor met aangeduid bijschrift

1 afspelen

2 bijschrift toevoegen

3 de begin-en eind tijd instellen

4 bijschrift tekst toevoegen of wijzigen

5 bijwerkings bijschriften

6 Ga als volgt te werk om nieuwe bijschriften toe te voegen aan een audio of video in uw presentatie:

 1. Ga naar het tabblad Invoegen, klik op het video-of Audio menu en selecteer het media type en de locatie die u wilt invoegen in uw presentatie.

  Opmerking: Zie geluiden in een presentatie toevoegen en afspelen voor meer informatie.

 2. Klik in hulp middelen voor audio of hulp middelen voor video op het tabblad afspelen en klik vervolgens op het menu bijschriften toevoegen.

 3. Klik op Bijschriften maken.
  Tabblad Afspelen, menu Ondertitels toevoegen geselecteerd

 4. Klik in de Bijschrift editor op de knop afspelen om het afspelen van de audio of video te starten.

 5. Terwijl Media wordt afgespeeld, luistert u naar het dialoog venster waarvoor u een bijschrift wilt toevoegen en klikt u op Nieuw bijschrift Knop Nieuw bijschrift om een bijschrift toe te voegen. Het bijschrift wordt gemaakt met het huidige afspeel tijdstip van de media als begin tijd van het bijschrift.

  Als u op begin tijd klikt, wordt het begin punt van het actieve bijschrift opnieuw ingesteld.

 6. U kunt vervolgens een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Klik in het tekst veld bijschrift en typ de tekst die u wilt weer geven in het bijschrift. ofwel

  • Klik op eind tijd instellen Knop Eindtijd instellen om de eind tijd van het bijschrift in te stellen op de huidige afspeel positie van de media. U kunt ook hand matig het einde van elk bijschrift invoeren. Als u de eind tijd leeg laat, wordt de begin tijd van het volgende bijschrift aangepast.

 7. Herhaal stap 4 en 5 om aanvullende bijschriften te maken.

  U hoeft geen bijschriften te maken in de juiste volg orde. Als u een nieuw bijschrift wilt toevoegen tussen twee bestaande bijschriften, klikt u op sorteren om ze in te stellen in de volg orde van de tijd.

Bijschriften als een TTML-bestand importeren

Als bijschriften voor uw media al zijn gemaakt en opgeslagen als een TTML-bestand, kunt u ze als volgt importeren in Power Point:

 1. Ga naar het tabblad Invoegen, klik op het video-of Audio menu en selecteer het media type en de locatie die u wilt invoegen in uw presentatie.

  Zie geluiden toevoegen en afspelen in een presentatie of een video bestand invoegen en afspelen vanaf uw PC of OneDrive voor meer informatie.

 2. Klik in hulp middelen voor audio of hulp middelen voor video op het tabblad afspelen en klik vervolgens op het menu bijschriften toevoegen.

 3. Klik op bijschriften uit bestand.
  Tabblad Afspelen, knop Ondertitel toevoegen geselecteerd.

 4. Blader naar de locatie van het TTML-bestand, selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op openen.

 5. Als u de bijschriften wilt bewerken nadat ze in uw presentatie zijn geïmporteerd, schakelt u het selectie vakje bijschriften bewerken in.

 6. Klik op OK.

Bijschriften bewerken of verwijderen in de bijschrift editor

Wanneer u media selecteert waaraan al bijschriften zijn toegevoegd, kunt u de ondertiteling als volgt bewerken:

 1. Klik op het tabblad afspelen op bijschriften bewerken.

  Hulpmiddelen voor video, tabblad Afspelen met Ondertitels bewerken gemarkeerd

 2. Klik in het tekst gebied van het bijschrift dat u wilt bewerken en breng de gewenste wijzigingen aan.

 3. Klik op Bijschriften bijwerken.

U kunt een bijschrift als volgt verwijderen:

 1. Klik op het tabblad afspelen op Opties voor bewerken.

 2. Selecteer de rij van het bijschrift dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op bijschrift verwijderen.

Als u de bijschriften wilt zien die u hebt ingevoerd of gewijzigd , schakelt u over naar de diavoorstellings weergave van uw presentatie en klikt u op de audio of video om deze te starten.

Bijschriften uitlijnen, weer geven, verbergen of verwijderen

Bijschriften uitlijnen als u de video verplaatst of de grootte ervan wijzigt

Als u de grootte van de video in uw presentatie verplaatst of de grootte ervan wijzigt, kunt u de ondertiteling opnieuw uitlijnen door de video te selecteren en vervolgens op bijschriften uitlijnen op het tabblad afspelen te klikken.

Bijschriften in de presentatie weer geven of verbergen

U kunt bijschriften verbergen in de weer gave in uw presentatie door de media te selecteren en vervolgens op verbergen te klikken op het tabblad afspelen.

Als u bijschriften verBergt, worden deze niet verwijderd uit de presentatie.

Als u bijschriften wilt weer geven die u eerder hebt verborgen, selecteert u de media en klikt u op weer geven op het tabblad afspelen.

Bijschriften verwijderen uit de presentatie

Als u bijschriften van de media in uw presentatie volledig wilt verwijderen, selecteert u de media en klikt u op verwijderen op het tabblad afspelen.

Verwante onderwerpen

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

In PowerPoint 2007 kunt u bijschriften toevoegen door uw presentatie te converteren naar een video, die u publiceert als webpagina of tekst vakken met animaties gebruikt. Nieuwere versies van PowerPoint bieden andere manieren waarop u bijschriften voor Video's kunt maken.

Door Glenna Shaw

Overzicht:    In Glenna Shaw worden drie dingen besproken die u aan uw presentatie kunt toevoegen om de beperkingen van de accountant te compenseren, zoals slechthorenden, achtergrond ruis, slechte geluids apparatuur of presentaties die in een andere taal worden geleverd. Door bijschriften toe te voegen (woorden onder aan uw dia's waarmee dialoog venster wordt gecommuniceerd), ondertitels (woorden in de dia die de dialoog uitzenden) of aantekeningen (woorden op de dia die het dialoog venster communiceren of vertalen), kunt u het bereik van de presentatie en zorg ervoor dat uw bericht duidelijk wordt bezorgd.

PowerPoint blijft groeien als een medium voor de verspreiding van ideeën, van traditionele presentaties tot education for Performance Art. Dit is een fantastische manier, omdat het gemakkelijker wordt om informatie te maken die beschikbaar is voor een wereld wijde doel groep. Maar wat als uw publiek een accountants beperking heeft, zoals een fysieke uitdaging, een omgeving met ruis, niet-functionerende geluids apparatuur of een andere taal spreekt? Het gemakkelijkste antwoord is om visuele dialoog aan uw presentatie toe te voegen. Het niet zo gemakkelijkste antwoord is hoe u het goed kunt doen.

Zie uw Power Point-presentaties toegankelijk makenvoor algemene informatie over de aanbevolen procedures voor toegankelijkheid.

Inhoud

Overzicht

Bijschriften voor presentaties openen

Aantekeningen in presentaties

OnderTitels in presentaties

Overzicht

Het verschil tussen open en closed bijschriften, onderTitels, annotaties en transcripties

Voor de toepassing van dit artikel gelden de volgende voor waarden:

 • Bijschriften: een reeks woorden die boven aan een presentatie worden geplaatst waarmee de dialoog wordt gecommuniceerd

 • OnderTitels: een reeks woorden die boven aan een presentatie worden geplaatst en waarmee de afwijkende dialoog wordt omgezet

 • Annotaties: een reeks woorden die boven de hoofd tekst van een presentatie worden geplaatst waarmee de dialoog wordt gecommuniceerd of de buitenlandse dialoog wordt omgezet

 • Transcripties: een schriftelijke record van de dialoog

 • Open: worden altijd weer gegeven en kunnen niet worden uitgeschakeld

 • Gesloten: worden in-en uitgeschakeld door de viewer

EEN Word over sectie 508 van de werking van de reValidatie Act

In 1998 heeft het Congres de verwerkings methode aangepast om te vereisen dat federale agentschappen hun elektronische en informatie technologie toegankelijk maken voor personen met een handicap. Nadat u een geluid aan uw presentatie hebt toegevoegd, wordt dit in Power Point geclassificeerd als een multi media-product: producten die meer dan één medium omvatten en die niet beperkt zijn tot, video Programma's, gefragmenteerde dia-productie en computer die is gegenereerd. vormen. Om te voldoen aan de vereisten van sectie 508 moeten de presentaties voldoen aan de volgende normen met betrekking tot gehoor problemen:

 • Alle trainings-en informatieve video-en multi media-producties die de missie van het Agentschap ondersteunen, ongeacht de indeling, die spraak-of andere audio gegevens bevatten die nodig zijn om de inhoud te kunnen zien, moeten open of Closed captioned zijn.

 • Alle trainings-en informatieve video-en multi media-producties die de missie van het Agentschap ondersteunen, ongeacht de indeling, die visuele informatie bevatten die nodig is voor het weten van de inhoud, worden beschreven in de vorm van audio beschrijving

 • Het weer geven of weer geven van een alternatieve tekst presentatie of audio beschrijvingen kunnen alleen door gebruikers worden geselecteerd als dit permanent is

Zie uw Power Point-presentaties toegankelijk makenvoor meer informatie over de vereisten voor andere secties 508.

De beSchik bare methoden

Er zijn drie basis methoden voor het toevoegen van visuele dialoog met uw presentaties:

 • Uw presentatie converteren naar een video en bijschriften toevoegen

 • Uw presentatie publiceren op een webpagina en Transcripten opnemen in uw notities

 • Tekst vakken en aangepaste animaties gebruiken om de bijschriften te maken en te animeren

Het converteren van de presentatie naar een video met bijschriften is de ideale methode, maar kan niet worden uitgevoerd zonder software van derden. Het notitie gedeelte van de dia gebruiken om transcripties weer te geven op een webpagina met frames is de eenvoudigste, maar minst wenselijke methode omdat deze niet is gesynchroniseerd met de dialoog. Er zijn een grote verscheidenheid aan technieken om aangepaste animaties te gebruiken, maar het effect van traditionele bijschriften die omhoog schuiven vanaf de onderkant van het scherm in volg orde van de dialoog, vereist een beetje van gedachte.

Bijschriften voor presentaties openen

In deze sectie:

Een bijschrift toevoegen aan diamodellen
verschuivende effecten maken voor tijdelijke aanduidingen
voor bijschriften Voeg bijschriften voor bijschriften toeaan diamodellen
Voeg bijschriften toe aandia's
Voeg tekst toe aan hetBijschrift Tijdelijke aanduidingenVerwijder overbodige bijschriften
aangepaste animaties
opnemen geluids effecten
opnemen
gesp roken tekst en/of tijds instellingen voor try-out
Een aangepaste bijschrift sjabloon maken
Hebt u nog geen upgrade uitgevoerd naar Power Point 2007?

Een bijschrift toevoegen aan diamodellen

Tenzij u aantekeningen voor al uw visuele dialoog gaat gebruiken, moet u eerst ruimte op uw dia's vrijmaken om ondertitels of ondertitels aan de onderkant van het scherm toe te voegen. De beste manier om dit te doen is met het diamodel en de aangepaste indelingen.

 1. Verwijder de tijdelijke aanduidingen voor de datum, voet tekst en pagina nummers uit uw diamodel omdat u deze ruimte nodig hebt voor uw bijschriften. Schakel het selectie vakje voet teksten op het lint uit voor elke dia-model indeling.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Groep model indeling op het tabblad Diamodel

 2. Het ontwerp aanpassen om ruimte te maken voor uw bijschriften. Voeg onderaan alle dia-indelingen die worden gebruikt in uw presentatie, een tekstvak voor tijdelijke aanduidingen toe met de volgende instellingen:

  • Maximale Hoogte:. 75, breedte: 10 '

  • Positie Horizon taal: 0 ', verticaal: 6,75 '

  • Instellen Left: 1 ", right: 1 ', Top:. 05 ', bottom:. 05 '

  • Verticaal uitlijnen: centreren, horizon taal uitlijnen: centreren

  • Niet AutoAanpassen, tekst niet kleiner maken, de grootte van de vorm niet aanpassen aan tekst, tekst niet laten teruglopen in de vorm

  • Effen opvulling: zwart, lijn: geen lijn

  • Letter type: Arial (hoofd tekst) 12 pt., wit

  • Opsommings tekens verwijderen

  • Tabstops verwijderen

 3. U kunt uw eigen tekst prompt toevoegen aan de nieuwe tijdelijke aanduiding voor het bijschrift.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Voor beeld van een titel en een dia-indeling voor inhoud

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Na weer gave van een titel en inhoud van dia-model

 4. Klik op de buiten rand van de tijdelijke aanduiding voor het bijschrift en gebruik de pijl toetsen om deze rechtstreeks onder de dia te plaatsen.

 5. Voeg een rechthoek met dezelfde grootte en instellingen toe als de tijdelijke aanduiding voor de onderkant van de dia. Dit is de achtergrond waarop uw bijschriften worden weer gegeven. U wilt geen tekst in de rechthoek, of wilt u dat deze een tijdelijke aanduiding wordt.

Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

De shape rechthoek die is toegevoegd aan de indeling van het diamodel

Lichtkrant effecten voor bijschriften voor bijschriften maken

U kunt nu de aangepaste animaties maken die ervoor zorgen dat de bijschriften van de onderkant worden verschoven zodat ze kunnen worden gesynchroniseerd met uw gesp roken tekst.

 1. Klik op het lint op het tabblad Animaties en klik vervolgens op aangepaste animatie. Klik op effect toevoegen, bewegings paden, 6. Opgesteld.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Diamodel met pijl-omhoog bewegend pad

 2. Klik op de vervolg keuzelijst naast uw animatiepad in het deel venster Aangepaste animatie en klik vervolgens op effect opties.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Deel venster Aangepaste animatie

 3. In het dialoog venster omhoog, op het tabblad effect, wijzigt u de instellingen in vergrendeld en schakelt u vloeiend begin en vloeiend maken uit.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

 4. Wijzigen nadat animatie is verborgen bij de volgende muis klik.

 5. Klik op het tabblad tekst animatie en wijzig de groeps tekst naar alle Alinea's en schakel de optie animatie van bijgevoegde shape uit.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

 6. Klik op OK.

 7. Klik op de rode pijl en wijzig de grootte van het animatiepad door de rode pijl rechtstreeks naar het midden van de achtergrond rechthoek te slepen.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Diamodel met aangepast animatiepad

 8. Wijzig de grootte van het weergave gebied door te slepen op de schuif regelaar in de rechter benedenhoek. U wilt een groot deel van het gebied rond de dia kunnen zien. Ik heb 30% gekozen.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Status balk met een zoom percentage van 30%

Tijdelijke aanduidingen voor bijschriften toevoegen aan diamodellen

 1. Klik op het tabblad Start op het lint omdat u nu kopiëren en plakken gaat gebruiken om de resterende tijdelijke aanduidingen voor bijschriften te maken.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Pictogrammen kopiëren en plakken in de groep klem bord op het tabblad Start

 2. Klik op de buiten rand van de tijdelijke aanduiding voor het bijschrift en klik vervolgens op het pictogram kopiëren en plakken om een tijdelijke aanduiding voor een bijschrift te maken.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Diamodel met 2 bijschriften voor bijschriften

 3. Klik op de nieuwe tijdelijke aanduiding voor het bijschrift en verplaats met de pijl toetsen de nieuwe tijdelijke aanduiding voor het bijschrift totdat deze direct onder de eerste wordt weer gegeven.

 4. Als u dezelfde methode gebruikt, klikt u op het nieuwe bewegingspad en verplaatst u de pijl toetsen naar de gewenste positie, totdat de aanwijzer zich direct boven het eerste bewegingspad bevindt.

  Tip:    Houd de CTRL-toets ingedrukt terwijl u met de pijl toetsen objecten in kleinere stappen kunt verplaatsen.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Diamodel met animatie paden die boven op elkaar zijn uitgelijnd

 5. Herhaal deze stappen totdat u de tijdelijke aanduidingen voor bijschriften hebt die u nodig hebt.

  Elke tijdelijke aanduiding voor bijschriften bevat ongeveer drie regels tekst. Pas de grootte van het scherm aan als dat nodig is om te zien wat u aan het doen bent. Ik heb in het voor beeld een totaal van 10 tijdelijke aanduidingen voor bijschriften gemaakt. Hiermee krijgt u ongeveer 30 regels tekst voor mijn bijschriften per dia. U moet exact de positie van de animatie paden hebben, aangezien ze het uiterlijk van de tekst bepalen. U kunt echter de werkelijke aanduidingen voor bijschriften meer of minder uitspreiden, zodat u deze eenvoudig kunt bewerken.

  Bijschriften, aantekeningen en ondertitels aan presentaties toevoegen

  Diamodel met 10 bijschriften voor bijschriften

  Als u de bijschriften wilt toevoegen aan de resterende diamodel-indelingen, klikt u buiten het gebied direct erboven en rechts van de achtergrond rechthoek van het bijschrift.

 6. Terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt in de muis sleept u een rechthoek om alle tijdelijke aanduidingen voor bijschriften te bedrukken. Hiermee worden alle items tegelijk geselecteerd.

  Bijschriften van Glenna Shaw

  Diamodel met alle tijdelijke aanduidingen voor bijschriften geselecteerd

 7. Klik nu op het pictogram kopiëren op het tabblad Start en ga naar de indeling van het diamodel waar u ze naartoe wilt kopiëren, klik ergens in het gebied voor het bewerken van dia's en klik op het pictogram plakken.

  10 Caption Placeholders

  Diamodel met selectie grepen voor alle tijdelijke aanduidingen voor bijschriften

 8. Klik op het pictogram auto tekst dat wordt weer gegeven en kies Bron opmaak behouden.

  Slide master with formatting options displayed

  Slide master with formatting options displayed

 9. Herhaal deze stappen voor alle diamodel-indelingen die u in uw presentatie gebruikt. U kunt ook andere tijdelijke aanduidingen voor deze indelingen aanpassen om ruimte te bieden voor de bijschriften.

 10. U kunt de weer gave van het diamodel nu sluiten door op het lint op het tabblad Diamodel te klikken en vervolgens op model weergave sluiten te klikken.

  Schermafbeelding van een exportscript voor voorbeeldgegevens voor Windows

  Schermafbeelding van een exportscript voor voorbeeldgegevens voor Windows

Bijschriften toevoegen aan Dia's

Nu u de aangepaste indelingen met aangepaste bijschriften voor bijschriften hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken met de dia's in uw presentatie. Wanneer u een nieuwe dia maakt met behulp van een van de aangepaste indelingen, worden de tijdelijke aanduidingen voor bijschriften weer gegeven in de dia en klaar om te worden ingevuld.

Aangepaste indelingen Toep assen

De tijdelijke aanduidingen voor bijschriften worden mogelijk niet weer gegeven op een of meer van uw bestaande dia's. Dit is vooral het geval wanneer u aan een presentatie werkt die is gemaakt in Power Point 2003. Pas de nieuwe indelingen toe op dia's die de tijdelijke aanduidingen voor bijschriften niet weer geven. Breng zo nodig wijzigingen aan in de weer gave van dia's om ruimte te maken voor de bijschriften.

Tekst toevoegen aan tijdelijke aanduidingen voor bijschriften

Dit is het tamelijk eenvoudige gedeelte.

Vanaf de eerste tijdelijke aanduiding onder de dia typt u de tekst in de tijdelijke aanduidingen voor de bijschriften. Let erop dat u niet te veel in een tijdelijke aanduiding hoeft te typen. Als u de tekst hebt ingevoerd in de sectie Notities, kopieert en plakt u de tekst van uw notities in de tijdelijke aanduidingen in segmenten. U hoeft nog niet te veel een tijdelijke aanduiding voor bijschriften te hebben. Alle dia's volt ooien.

Tekst typen in een organigram

Tekst typen in een organigram

Overbodige bijschriften verwijderen

Als u te veel bijschriften voor bijschriften hebt, kunt u deze niet echt verwijderen omdat ze zich in de model indeling bevinden. In plaats daarvan kunt u zien dat ze worden weer gegeven door hun eigen animatie te verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Animaties en vervolgens op aangepaste animatie om het deel venster Aangepaste animatie weer te geven.

 2. Klik op de aangepaste animatie voor de eerste tijdelijke aanduiding voor het bijschrift.

 3. Klik op de vervolg keuze pijl en klik op effecten kopiëren naar dia.

  Tabblad Opmaken van de openbare website van SharePoint Online

  Tabblad Opmaken van de openbare website van SharePoint Online

 4. Selecteer de lege tijdelijke aanduiding voor animaties door op elke animatie te klikken en de Shift-toets ingedrukt te houden.

  Selected empty placeholder animations in the Custom Animation pane

  Selected empty placeholder animations in the Custom Animation pane

 5. Klik nu op de knop verwijderen.

  Het eigenschappenvenster van het browserbesturingselement weergeven

  Het eigenschappenvenster van het browserbesturingselement weergeven

  De lege tijdelijke aanduidingen voor bijschriften worden nu niet weer gegeven tijdens de diavoorstelling.

Aangepaste animaties opnemen

U hebt waarschijnlijk uw eigen aangepaste animaties die u hebt toegevoegd aan de diavoorstelling, zodat u deze kunt toevoegen aan de animaties voor de bijschriften.

 1. Ga naar een dia met aangepaste animaties en herhaal de stappen voor het kopiëren van de tijdelijke aanduidingen voor bijschriften naar uw dia.

 2. Verplaats vervolgens uw animaties in het deel venster Aangepaste animatie om de bijschriften om te zetten in uw eigen aangepaste animaties.

  Houd er rekening mee dat de bijschriften zijn ingesteld op verdwijnen bij de volgende muis klik, zodat u deze instelling mogelijk moet wijzigen en eind animaties kunt toevoegen voor de relevante bijschrift tekst.

  In het onderstaande voor beeld is er een animatie toegepast op de afbeelding van de kinderen.

 3. Om dit te kunnen doen, heb ik de muis aanwijzer verbergen in het eerste bijschrift verwijderd en een eind animatie toegevoegd om het bijschrift te verwijderen wanneer u na de animatie van de afbeelding van de onderliggende items klikt. Denk eraan dat u de instellingen voor de tijds instellingen van een eind animatie wijzigt.

 4. Stel de tekst van de groep in op alle Alinea's en schakel de optie animatie van bijgevoegde shape uit. Ik heb ervoor gekozen dat het volgende bijschrift automatisch wordt weer gegeven na de eind animatie van het eerste bijschrift.

Zorg ervoor dat u elke dia test om er zeker van te zijn dat uw aangepaste animaties correct werken.

Lijst met draaitabelvelden

Lijst met draaitabelvelden

Geluids effecten opnemen

Als uw presentatie geluids effecten heeft, voegt u een beschrijving voor de presentatie toe in de tekst van een bijschrift. Plaats de beschrijving tussen vier Kante haken [] om aan te geven dat het een geluid is, bijvoorbeeld [wenteling].

Het is mogelijk dat een presentatie niet compatibel is met 508 omdat deze niet kan worden toegevoegd/detracerd van de inhoud van de presentatie, maar dat is een considerate ding.

Gesp roken tekst opnemen en/of tijds instellingen voor try-out

Als dit een nieuwe presentatie is, neemt u de gesp roken tekst op en zorg er dan voor dat u tijds instellingen opneemt in de gesp roken tekst.

Als dit een bestaande presentatie is en u de gesp roken tekst niet opnieuw wilt opnemen, kunt u alleen tijds instellingen opnemen en opslaan. Dit gebeurt met de functie tijds instellingen voor try-out . Dit is ook handig als u een presentatie met een volledig leesbaar visueel dialoog venster wilt hebben, ongeacht of u de presentatie wilt laten opspreken.

Een aangepaste bijschrift sjabloon maken

Nu u de tijdelijke aanduidingen en indelingen voor bijschriften hebt gemaakt, kunt u deze opslaan als een aangepaste sjabloon , zodat u deze opnieuw kunt gebruiken. U kunt deze sjabloon aanpassen met een groot aantal verschillende ontwerpen en de integriteit van de tijdelijke aanduidingen voor bijschriften en-indelingen behouden.

Hebt u nog geen upgrade uitgevoerd naar Power Point 2007?

U kunt nog steeds bijschriften toevoegen, maar dat is niet zo flexibel. Volg dezelfde instructies, behalve in plaats van aangepaste tijdelijke aanduidingen, Maak tekst vakken op een afzonderlijke dia en kopieer deze naar al uw dia's.

Aantekeningen in presentaties

Aangezien aantekeningen a rechtstreeks op een dia zijn geplaatst, zijn ze bijzonder gemakkelijk in Power Point.

Aantekeningen toevoegen aan een dia

Bepaal eerst hoe en/of waarom u een aantekening wilt opnemen en toevoegen aan de dia. In de bovenstaande dia hebt u bijvoorbeeld een afbeelding van kinderen met animatie die u kunt inkorten. Ik heb ook een geluids effect van kinderen die lachen wanneer dit effect wordt afgespeeld. Dus ik kan graag een aantekening toevoegen die het gelachende onderliggende, gelachende geluids effect weergeeft. Als ik deze functie wil doen, kan ik een afroep vorm toevoegen en van animatie voorzien met de woorden [kinderen lachend] tussen haakjes om het geluids effect te zien.

Webonderdeelmenu voor een analytisch staafdiagram in PerformancePoint

Webonderdeelmenu voor een analytisch staafdiagram in PerformancePoint

Annotaties hoeven zich niet in een shape te bevinden, maar u kunt ze wel markeren als u ze wilt gebruiken. U kunt ze ook aanpassen door het gebruik van aangepaste animaties.

OnderTitels in presentaties

Omdat ondertitels meestal worden gebruikt voor een vreemde taal, moet u de tekst in uw bijschriften vertalen in de gewenste taal en dezelfde technieken gebruiken die worden beschreven in Open bijschriften voor presentaties. U kunt ook aantekeningen gebruiken voor de ondertitels of een combi natie van beide.

Presentaties verdelen

Aangezien het ideaal is om de presentatie te bekijken met of zonder bijschriften en/of ondertitels, kunt u dit aanpassen door uw presentatie te verdelen met beide opties: met bijschriften/ondertitels en zonder bijschriften/ondertitels.

Foto van Glenna Shaw

Glenna Shaw is een MVP (Most Valued Professional) voor Power Point en de eigenaar van Glenna Shaw visuele communicatie. Ze bevat een certificaat in de toegankelijke informatie technologie en is een gecertificeerde mede werker van project management met de federale regering.

Verwante onderwerpen

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×