BijFout, macroactie

In Access kunt u de macroactie BijFout gebruiken om op te geven wat er moet gebeuren wanneer er een fout optreedt in een macro.

Opmerking: De macroactie BijFout is niet beschikbaar in Access-webapps.

Instelling

De macroactie BijFout heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Ga naar

Geef op wat er moet worden uitgevoerd wanneer zich een fout voordoet. Klik op de vervolgkeuzepijl en klik vervolgens op een van de volgende instellingen:

Instelling

Beschrijving

Volgende

Access legt de details van de fout vast in het object MacroError, maar stopt de macro niet. De macro gaat verder met de volgende actie.

Macronaam

Access stopt de huidige macro en voert de macro uit die in het argument Macronaam wordt genoemd.

Mislukt

Access stopt de huidige macro en geeft een foutbericht weer.

Macronaam

Als het argument Ga naar is ingesteld op Macronaam, typt u de naam van de submacro die moet worden gebruikt voor de foutafhandeling. De naam die u typt, moet overeenkomen met de naam van een submacro in de huidige macro. U kunt geen naam van een ander macro-object invoeren. In het onderstaande voorbeeld bevindt de submacro ErrorHandler zich in hetzelfde macro-object als de macroactie BijFout.

Dit argument moet leeg zijn als het argument Ga naar is ingesteld op Volgende of Mislukt.

Opmerking: Het macro-ontwerpvenster is gewijzigd in Access 2010. Als u Access 2007 gebruikt, moet de naam van de macro die voor foutafhandeling wordt gebruikt, overeenkomen met een naam in de kolom Macronaam van de huidige macro.

Opmerkingen

  • De macroactie BijFout wordt meestal aan het begin van een macro geplaatst, maar u kunt de actie ook later in de macro plaatsen. De regels die door de actie tot stand zijn gebracht, treden in werking wanneer de actie wordt uitgevoerd.

  • Als u het argument Ga naar op Mislukt instelt, werkt Access op dezelfde manier als het programma zou doen als er geen actie BijFout in de macro was geplaatst. Dat wil zeggen dat wanneer zich een fout voordoet, Access de macro stopt en een standaardfoutbericht weergeeft. Het belangrijkste gebruik voor de instelling Mislukt is om foutafhandelingen uit te schakelen die u eerder in een macro hebt bepaald.

Voorbeeld

De volgende macro laat het gebruik van de macroactie BijFout zien. In dit voorbeeld geeft de actie BijFout op dat Access een aangepaste submacro voor foutafhandeling met de naam ErrorHandler moet uitvoeren wanneer er een fout optreedt. Als er een fout optreedt in een van de daaropvolgende acties, springt Access naar de submacro ErrorHandler. De submacro ErrorHandler geeft een berichtvak weer dat naar het object MacroError verwijst om informatie over de fout weer te geven.

Naam van de submacro

Actie

Argumenten

BijFout

Ga naar: Macronaam

Macronaam: ErrorHandler

[Actie 2]

...

[Actie n]

ErrorHandler

Berichtvak

Bericht: ="Fout " & [MacroError].[Number] & " in de actie" & [MacroError].[ActionName] & "."

Pieptoon: Ja

Type: Geen

Titel: Er is een fout opgetreden

Hier ziet u een schermafbeelding van de Macro-ontwerper in Access (Access-versie 2010 en hoger) met het vorige voorbeeld. In dit geval veroorzaakt de expressie in de actie LokaleVarInstellen een fout, omdat deze een getal door nul probeert te delen. Access gaat naar de submacro met de naam ErrorHandler en geeft de foutgegevens in een berichtvak weer.

Macro-ontwerpvlak in Access met een macroactie BijFout.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×