Bibliotheken maken of verwijderen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een typische bibliotheek Een SharePoint-bibliotheek is een locatie op een site waar u kunt maken, opslaan, bijwerken, en samenwerken met teamleden aan bestanden. Elk type bibliotheek, document, afbeelding, formulier en wiki-pagina, wordt een lijst met bestanden en belangrijke informatie over de bestanden, zoals wie de laatste persoon is voor het wijzigen van het bestand, zodat iedereen de bestanden gebruiken om samen te werken. Als u klaar bent met een bibliotheek, kunt u bestanden archiveren, de niet-gebruikte bibliotheek verwijderen en Bespaar schijfruimte server.

Opmerking: Als u een bibliotheek wilt maken of verwijderen, moet u gemachtigd zijn om lijsten te maken.

Ik wil

Meer informatie over bibliotheken

Een bibliotheek maken

Een bibliotheek verwijderen

Volgende stappen

Meer informatie over bibliotheken

In een SharePoint-bibliotheek kunt u documenten, werkbladen, presentaties, formulieren en andere bestandstypen maken en beheren. Sommige bibliotheken worden voor u gemaakt wanneer u een nieuwe site maakt, zoals de bibliotheek Gedeelde documenten in een teamsite. U kunt deze bibliotheken naar wens aanpassen of u kunt uw eigen aanvullende bibliotheken maken. Elk type bibliotheek heeft een specifiek doel en sommige bibliotheken hebben een andere set functies en beleidsregels voor gedrag.

Documentbibliotheek     Voor veel typen bestanden, inclusief documenten en werkbladen, gebruikt u een documentbibliotheek. U kunt andere soorten bestanden opslaan in een documentbibliotheek, hoewel sommige bestandstypen om beveiligingsredenen zijn geblokkeerd. Als u werkt met programma's die niet zijn geblokkeerd, kunt u die bestanden maken vanuit de bibliotheek. Zo kan uw marketingteam bijvoorbeeld een eigen documentbibliotheek hebben voor planningsmaterialen, persberichten en publicaties.

Afbeeldingsbibliotheek     Voor het delen van een verzameling digitale afbeeldingen of illustraties gebruikt u een afbeeldingsbibliotheek. Hoewel afbeeldingen kunnen worden opgeslagen in andere typen SharePoint-bibliotheken, hebben afbeeldingsbibliotheken diverse voordelen. Vanuit een afbeeldingsbibliotheek kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen bekijken in een diavoorstelling, afbeeldingen downloaden naar uw computer en afbeeldingen bewerken met compatibele grafische programma's, zoals Microsoft Paint. Het maken van een afbeeldingsbibliotheek is het overwegen waard als u afbeeldingen van teamevents of productlanceringen wilt opslaan. U kunt ook vanaf een andere locatie op uw site een koppeling maken naar afbeeldingen in uw bibliotheek, bijvoorbeeld vanaf een wikipagina of vanuit een blog.

Formulierbibliotheek     Als u een groep op XML gebaseerde zakelijke formulieren wilt beheren, gebruikt u een formulierbibliotheek. Uw organisatie wil bijvoorbeeld een formulierbibliotheek gebruiken voor de onkostendeclaraties. Voor het instellen van een formulierbibliotheek is een XML-editor of een ontwerpprogramma voor XML-formulieren nodig, zoals Microsoft InfoPath. Het in te vullen formulier is een XML-bestand dat uitsluitend die gegevens bevat die in het formulier zijn ingevuld, zoals de declaratiedatum en het bedrag. Alle andere informatie voor de onkostendeclaratie wordt uit de formuliersjabloon gehaald. Nadat de declaraties zijn ingevuld, kunt u de formuliergegevens samenvoegen of exporteren om deze te analyseren.

Wikipaginabibliotheek    Als u wilt een verzameling verbonden wikipagina's maken, gebruikt u een wikipaginabibliotheek. Een wiki kan meerdere mensen dagelijkse informatie verzamelen in een indeling die gemakkelijk te maken en wijzigen. U kunt ook wiki-pagina's met afbeeldingen, tabellen, hyperlinks en interne koppelingen, aan uw bibliotheek toevoegen. Bijvoorbeeld, als uw team Hiermee maakt u een wiki-site voor een project, kunt de site opslaan tips en trucs in een reeks pagina's die met elkaar verbinden.

Opmerking: Afhankelijk van uw site en configuratie worden er door SharePoint Foundation 2010 automatisch aanvullende systeembibliotheken gemaakt, zoals de stijlbibliotheek, siteactivabibliotheek en sitepaginabibliotheek. U kunt deze specifieke bibliotheek echter niet via de gebruikersinterface maken.

Naar boven

Een bibliotheek maken

Opmerking: De procedure voor het maken van een bibliotheek in een site voor vergaderwerkruimten verschilt van de onderstaande procedure. Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het maken en aanpassen van een vergaderwerkruimte.

 1. Navigeer naar de site waar u de bibliotheek wilt maken.

 2. Klik op Site-acties Menu Siteacties , klikt u op Alle Site-inhoud weergevenen klik vervolgens op maken knop maken .

  Opmerking: Het uiterlijk van en het pad naar een SharePoint-site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 3. Klik onder Bibliotheken op het gewenste type bibliotheek, zoals Documentbibliotheek of Afbeeldingsbibliotheek.

 4. Typ een naam voor de bibliotheek in het vak Naam. Dit is een verplicht veld.
  De naam wordt boven aan de bibliotheekpagina weergegeven, maakt deel uit van het webadres van de bibliotheekpagina en wordt weergegeven in navigatiehulpmiddelen waarmee gebruikers de bibliotheek kunnen zoeken en openen.

 5. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van het doel van de bibliotheek. Dit veld is optioneel.
  De beschrijving wordt boven aan de bibliotheekpagina weergegeven, onder de naam van de bibliotheek. Als u het ontvangen van inhoud via e-mail wilt inschakelen voor de bibliotheek, voegt u het e-mailadres van de bibliotheek toe aan de beschrijving, zodat anderen het e-mailadres gemakkelijk kunnen vinden.

 6. Als u wilt een koppeling toevoegen aan deze bibliotheek opheffen op de werkbalk Snelstarten, Controleer het volgende Ja zijn geselecteerd in de sectie Navigatie .

 7. Sommige bibliotheken bieden ondersteuning voor de integratie van binnenkomende e-mail. Als de sectie Binnenkomende e-mail wordt weergegeven, is door de beheerder ingesteld dat uw site inhoud kan ontvangen via e-mail. Klik op Ja als u wilt dat andere gebruikers bestanden aan de bibliotheek kunnen toevoegen door deze als bijlagen bij e-mailberichten te verzenden. Typ vervolgens in het vak E-mailadres het eerste gedeelte van het adres dat mensen voor de bibliotheek moeten gebruiken.

  Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het configureren van e-mailinstellingen voor een bibliotheek.

 8. Klik op Ja in het gedeelte Versiegeschiedenis van Document of de sectie Versiegeschiedenis van afbeelding als u wilt dat er een versie wordt gemaakt telkens wanneer er een bestand wordt ingecheckt in de bibliotheek.

  U kunt later bepalen of u zowel primaire als secundaire versies wilt opslaan en hoeveel versies van elk u wilt bijhouden.

 9. Voor sommige bibliotheken is mogelijk het gedeelte Documentsjabloon beschikbaar waarin de standaardprogramma's voor het maken van nieuwe bestanden staan. In het gedeelte Documentsjabloon kunt u op de vervolgkeuzelijst klikken om het standaardbestandstype te selecteren dat u als sjabloon wilt gebruiken voor bestanden die in de bibliotheek worden gemaakt.

  Opmerking: Als inhoudstypen zijn ingeschakeld, kan de standaardsjabloon via het inhoudstype is opgegeven. Als meerdere inhoudstypen zijn ingeschakeld, kunt u kiezen uit verschillende standaardbestandstypen wanneer u nieuwe bestanden maken. In dit geval worden de standaardbestandstypen opgegeven door de inhoudstypen in plaats van het gedeelte documentsjabloon bij het maken van de bibliotheek.

 10. Klik op maken.

Naar boven

Een bibliotheek verwijderen

Belangrijk: Wanneer u een bibliotheek verwijdert, verwijdert u tevens documenten, metagegevens over de documenten, de versiegeschiedenis, bibliotheekinstellingen en specifieke machtigingsniveaus die aan de bibliotheek zijn gekoppeld. Voordat u een bibliotheek verwijdert, moet u controleren of de bibliotheek op dat moment door niemand wordt gebruikt en of niemand de documenten nodig zal hebben. Verder moet u op de hoogte zijn van het proces en beleid voor het verwijderen van bibliotheken in uw organisatie waardoor de machtiging om bibliotheken te verwijderen mogelijk wordt beperkt.

 1. Klik op de naam van de bibliotheek op de balk Snel starten of klik op Siteacties, Alle site-inhoud weergeven en vervolgens in het bijbehorende gedeelte Bibliotheken op de naam van de bibliotheek.

Opmerking: Het uiterlijk van en het pad naar een SharePoint-site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie, zoals een opdracht, knop of koppeling, niet kunt vinden.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voor een afbeeldingsbibliotheek, klik op het menu Instellingen Het menu Instellingen , klikt u op < bibliotheek > Bibliotheekinstellingen.

  • Klik voor andere bibliotheken onder Hulpprogramma's voor bibliotheken op het tabblad Bibliotheek en klik vervolgens in de groep Instellingen op Bibliotheekinstellingen.

 2. Klik onder Machtigingen en beheer op Deze <type bibliotheek> verwijderen.

 3. Klik op OK wanneer u om bevestiging wordt gevraagd (vooropgesteld dat u zeker weet dat u de bibliotheek wilt verwijderen).

Tip: Afhankelijk van de manier waarop uw site is ingesteld, kunt u een per ongeluk verwijderde bibliotheek mogelijk terughalen met behulp van de Prullenbak. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over het gebruik van de Prullenbak.

Naar boven

Volgende stappen

Nadat u een bibliotheek hebt gemaakt, wilt u mogelijk meer weten over:

 • Bibliotheken rangschikken

 • Het beheren van bibliotheken met veel items

 • Het toevoegen, openen en bewerken van bestanden in een bibliotheek

 • Het beheren van bibliotheekinstellingen en machtigingen

 • Het beheren van bestandsversies en procedures voor in- en uitchecken

 • Het instellen van bibliotheeksjablonen en het toevoegen van inhoudstypen

 • Het werken met kolommen en weergaven

 • Workflows gebruiken

Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over de bovenstaande stappen.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×