Bevorder de creativiteit met een brainstormvergadering

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u met uw team een brainstormvergadering houdt, kunt u een aantal simpele en beproefde brainstormprocedures gebruiken. Om u op weg te helpen, vindt u in dit artikel een kort overzicht van deze procedures.

In dit artikel

Kan op drie manieren om te brainstormen

Richtlijnen voor een productieve sessie

Drie brainstormtechnieken

Verschillende teams hebben verschillende doelen en persoonlijkheden. Wat effectief is voor een extravert team met verkopers is waarschijnlijk minder geschikt voor een groep technisch specialisten. Elk van de drie hier vermelde veelgebruikte technieken zijn toepasselijk voor een bepaald type team of situatie.

Vrije brainstorm    Gebruik deze methode om een atmosfeer van samenwerking te creëren in een brainstormvergadering en om vrije associatie te stimuleren onder de leden van de groep. Deelnemers brengen spontaan hun ideeën naar voren en de notulist noteert elk idee zoals het wordt geopperd.

Brainstorm bij toerbeurt    Gebruik deze methode wanneer u een georganiseerde brainstormsessie wilt houden waarin elke deelnemer een kans krijgt om te spreken. Deelnemers spreken om de beurt, in volgorde, en brengen één idee naar voren. De sessie kan niet worden beëindigd totdat iedereen een kans heeft gehad een idee toe te voegen aan de lijst. De voorzitter of notulist noteert het idee van elke deelnemer.

Brainstorm op papier    Gebruik deze methode wanneer vertrouwelijkheid belangrijk is, of wanneer u in één brainstormvergadering ideeën wilt verzamelen over verschillende onderwerpen. Deelnemers schrijven hun ideeën op in plaats van deze mondeling te delen. De ideeën worden verzameld, georganiseerd en vervolgens met de groep gedeeld.

Naar boven

Richtlijnen voor een productieve sessie

 1. Nodig voor uw brainstormvergadering zoveel mogelijk verschillende mensen uit om deel te nemen. Uit een groep mensen met uiteenlopende achtergronden krijgt u vermoedelijk het meest uitgebreide en creatieve bereik aan ideeën.

 2. Kies een voorzitter en een notulist (dit kan ook dezelfde persoon zijn). De belangrijkste taak van de voorzitter is om de juiste structuur te creëren zodat het proces zijn beloop kan nemen, zonder er te veel een stempel op te zetten.

 3. Definieer het probleem of idee waarover moet worden gebrainstormd. Maak een korte beschrijving van het probleem of idee en zorg ervoor dat iedereen het begrijpt.

 4. Herinner de deelnemers aan het volgende:

  • Doel van het project

  • Factoren die van invloed zijn op het project

  • Beschikbare informatiebronnen

  • Beperkingen

 5. Stel de regels vast voor de vergadering. Deze regels moeten het volgende bewerkstelligen:

  • zorgen dat de deelnemers plezier hebben en zo veel mogelijk ideeën naar voren brengen,

  • zorgen dat iedereen een kans krijgt om bij te dragen,

  • zorgen dat de voorzitter de leiding heeft,

  • zorgen dat ieder antwoord wordt opgeschreven, tenzij het een herhaling is,

  • zorgen dat niemand het idee van iemand anders bekritiseert of evalueert,

  • zorgen dat er een tijdlimiet is.

 6. Begin met brainstormen. Dit stadium omvat:

  • de voorzitter geeft de deelnemers in de groep het woord zodat zij hun ideeën kunnen delen,

  • het opschrijven van alle reacties zodat iedereen deze kan zien,

  • ervoor zorgen dat ideeën niet worden bekritiseerd of geëvalueerd totdat het brainstormen klaar is,

  • deelnemers de mogelijkheid geven om na te denken. Wanneer het stil is, proberen mensen waarschijnlijk na te denken of iets te verzinnen.

  • een diagram maken, terwijl of nadat de ideeën gepresenteerd zijn.

 7. Wanneer u klaar bent met het brainstormen, bekijkt u de resultaten en evalueert u de reacties. Wanneer u de reacties evalueert, kunt u deze kwalificeren op de volgende criteria:

  • de resultaten doorlopen en ideeën elimineren die vergelijkbaar zijn of die herhalingen zijn,

  • vergelijkbare concepten groeperen,

  • de resterende ideeën met de groep bespreken.

  • Maak een geordend diagram met een betekenisvolle hiërarchische structuur en probeer de reacties in het diagram te plaatsen.

  • Verwijder reacties die niet passen.

 8. Implementeer de resultaten van uw brainstormvergadering.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×