Bevestigingsberichten voor actiequery's in- of uitschakelen

Standaard wordt u gevraagd te bevestigen dat u een actiequery wilt uitvoeren. U kunt de bevestigingsberichten uitschakelen als u niet steeds wilt worden gevraagd om iets te bevestigen. Als de berichten niet worden weergegeven maar u bij nader inzien toch wilt worden gevraagd om een actiequery te bevestigen, schakelt u het weergeven van die berichten opnieuw in.

In dit artikel

Overzicht

Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een computer beheren

Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een database uitschakelen

Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een bepaalde set taken uitschakelen

Berichten uit- en inschakelen met behulp van een macro

Overzicht

Actiequery's zijn een manier om gegevens in uw database te wijzigen. Met een actiequery kunt u gegevens toevoegen, verwijderen en bijwerken en met behulp van bestaande gegevens een nieuwe tabel maken. Actiequery's zijn een zeer krachtige functie, maar kunnen een risico vormen als er onbedoeld gegevens mee worden gewijzigd. Omdat altijd de mogelijkheid bestaat dat er gegevens mee verloren gaan, wordt u in Access standaard gevraagd of u een actiequery al dan niet wilt laten uitvoeren. Hiermee wordt de kans een heel stuk kleiner dat gegevens onbedoeld worden gewijzigd.

Tip:  Als u voordat u een actiequery gaat uitvoeren, wilt zien op welke gegevens die query effect heeft, opent u het tabblad Start, klikt u in de groep Weergaven op Weergeven en klikt u tot slot op Gegevensbladweergave.

Als u liever niet wilt dat u door Access wordt gevraagd actiequery's te bevestigen of als er in Access niet om die bevestiging wordt gevraagd maar u dat wel wilt, kunt u de berichten naar wens uit- of inschakelen.

 • Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een computer beheren   
  U kunt met een instelling in het dialoogvenster Opties voor Access het standaardgedrag opgeven voor Access-databases die op een bepaalde computer worden geopend. Als u met deze instelling het weergeven van de berichten uitschakelt, wordt er onder geen enkele omstandigheid meer een bericht weergegeven. Als u met deze instelling het weergeven van de berichten inschakelt, worden die berichten in Access weergegeven, tenzij die zijn uitgeschakeld door een macro of door VBA.

 • Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een database uitschakelen   
  Kies deze methode als u niet wilt dat er tijdens het openen van een bepaalde database waarschuwingsberichten worden weergegeven. U kunt met de actie BerichtenInstellen in een AutoExec-macro de berichten uitschakelen. Het bestand dient een vertrouwd bestand te zijn omdat anders deze macro niet werkt. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie over vertrouwde databases.

 • Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een bepaalde set taken uitschakelen   
  Kies deze methode als u waarschuwingen wilt uitschakelen voor de duur van een aantal taken, waarna u deze waarschuwingen weer kunt inschakelen. U zou die waarschuwingen bijvoorbeeld kunnen uitschakelen wanneer u een query voor het maken van een tabel uitvoert en na afloop de waarschuwingen weer kunnen inschakelen. U kunt de macro-actie BerichtenInstellen en ook de VBA-methode DoCmd.SetWarning gebruiken. Het databasebestand dient een vertrouwd bestand te zijn omdat anders deze macro niet werkt. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie over vertrouwde databases.

Naar boven

Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een computer beheren

Belangrijk:  Als u deze instelling gebruikt om de bevestigingsberichten voor de actiequery uit te schakelen, worden die berichten niet op die computer weergegeven, zelfs niet voor een database met een macro of module waarmee de berichten worden ingeschakeld.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

 2. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Opties voor Access op Clientinstellingen.

 3. Schakel rechts in het dialoogvenster Opties voor Access in de sectie Bewerken onder Bevestigen het selectievakje Actiequery's uit en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een database uitschakelen

Met de actie BerichtenInstellen in een AutoExec-macro kunt u bevestigingsberichten voor een actiequery voor een database uitschakelen.

Belangrijk:  Als de database met daarin de macro niet wordt vertrouwd, wordt de actie BerichtenInstellen niet uitgevoerd. Zie het artikel Bepalen of u een database kunt vertrouwen voor meer informatie over vertrouwen en databases.

Opmerking:  Deze situatie is te omzeilen als er al een macro genaamd AutoExec is. Open in dat geval die macro in de ontwerpweergave en voer vervolgens stap 2 t/m 4 van de volgende procedure uit.

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Macro.

  Afbeelding op het lint van Access-macro's en -codegroep

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst boven aan de opbouwfunctie voor macro's de actie BerichtenInstellen.

  • Als de actie BerichtenInstellen niet wordt weergegeven, moet u controleren of de optie Alle acties weergeven in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Ontwerp is geselecteerd.

 3. Klik onder de actie BerichtenInstellen op de pijl naast Waarschuwingen weergeven en selecteer vervolgens de gewenste optie.

 4. Klik op Opslaan.

 5. Typ in het dialoogvenster Opslaan als de tekst AutoExec.

 6. Klik op OK en sluit vervolgens de opbouwfunctie voor macro's. De nieuwe macro wordt uitgevoerd wanneer u de database de volgende keer opent.

Zie het artikel Een macro voor een gebruikersinterface maken voor meer informatie over het maken van macro's.

Naar boven

Bevestigingsberichten voor actiequery's voor een bepaalde set taken uitschakelen

Er zijn twee basismanieren om bevestigingsberichten voor een actiequery voor een set taken uit te schakelen: met een macro en met een VBA-module. In beide gevallen kunt u code gebruiken om de waarschuwingen uit te schakelen, de set taken uitvoeren en die waarschuwingen vervolgens weer inschakelen. U voegt de code toe aan een gebeurtenis, zoals de gebeurtenis Click van een opdrachtknop of de gebeurtenis Openen van een formulier.

U voegt een module toe aan een gebeurtenis en wanneer die gebeurtenis plaatsvindt, wordt de module uitgevoerd U kunt bijvoorbeeld een module koppelen aan de gebeurtenis Bij openen voor een formulier. Wanneer het formulier wordt geopend, wordt de module uitgevoerd. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de methode DoCmd.SetWarnings in de gebeurtenis 'Bij openen' van een formulier gebruikt.

 1. Open het formulier in de ontwerpweergave.

 2. Als het eigenschappenvenster niet zichtbaar is, drukt u op F4 om het te openen.

 3. Klik op het vierkantje linksboven op het formulier, net onder het objecttabblad van het formulier.

 4. Controleer of op het tabblad Overige in het eigenschappenvenster de optie Bevat module staat ingesteld op Ja.

 5. Klik op het tabblad Gebeurtenis op de gebeurtenis Bij openen en klik vervolgens op de knop Opbouwen (het beletselteken naast de pijl).

 6. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen:

  • U gebruikt een VBA-module door te dubbelklikken op de Opbouwfunctie voor programmacode en vervolgens de resterende stappen uit deze procedure uit te voeren.

  • U gebruikt een macro door te dubbelklikken op de Opbouwfunctie voor macro's en vervolgens de stappen uit de procedure Met een macro berichten uit- en inschakelen uit te voeren.

 7. Typ DoCmd.SetWarnings (WarningsOff) en druk op Enter.

 8. Voer de benodigde code in om de taken uit te voeren zonder dat de bevestigingsberichten kunnen worden ingeschakeld.

 9. Typ op een nieuwe regel DoCmd.SetWarnings (WarningsOn).

 10. Sluit de VBA-editor en sla het formulier op.

Berichten uit- en inschakelen met behulp van een macro

 1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst boven aan de opbouwfunctie voor macro's de actie BerichtenInstellen.

  • Als de actie BerichtenInstellen niet wordt weergegeven, moet u controleren of de optie Alle acties weergeven in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Ontwerp is geselecteerd.

 2. Klik onder de actie BerichtenInstellen op de pijl naast Waarschuwingen weergeven en selecteer vervolgens Nee.

 3. Voer de macroacties in die nodig zijn om de taken te kunnen uitvoeren zonder dat u daarbij wordt gewaarschuwd.

 4. Selecteer onder de laatste taakactie de actie BerichtenInstellen, klik op de pijl naast Waarschuwingen weergeven en selecteer vervolgens Ja.

 5. Sluit de opbouwfunctie voor macro's en sla achtereenvolgens de macro en het formulier op.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×