Beveiligingsoverwegingen voor formuliersjablonen en formulieren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

"Beveiligingsoverwegingen" is een brede zin die kan worden verschillende problemen beschreven. Het vertrouwensniveau van een formuliersjabloon, het gebruik van de technologie Secure Sockets Layer (SSL) op een webserver, en besluit van een gebruiker een vertrouwde uitgever toevoegen aan het Vertrouwenscentrum zijn bijvoorbeeld alle beveiligingsoverwegingen.

In dit artikel worden aanbevolen procedures behandeld voor de beveiliging van formuliersjablonen en formulieren, en komen ook enkele overwegingen omtrent serverbeveiliging aan bod. Hoewel deze procedures u kunnen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen, is dit artikel niet uitputtend. Gebruik het bestaande beveiligingsbeleid van uw organisatie als basis voor de keuzes die u maakt over de beveiliging van uw formuliersjablonen en formulieren.

In dit artikel

Aanbevolen procedures voor beveiliging van de webserver

Aanbevolen procedures voor het gebruik van gegevensbronnen

Aanbevolen procedures voor het implementeren van formuliersjablonen

Aanbevolen procedures voor het implementeren van documentinformatiepanelen

Aanbevolen procedures voor het verzenden van formuliersjablonen als e-mailberichten

Aanbevolen procedures voor het helpen gebruikers blijven veilig

Algemene overwegingen

Aanbevolen procedures voor webserverbeveiliging

 • SSL gebruiken voor de servers die host browsercompatibele formuliersjablonen    Als u een browsercompatibele formuliersjabloon ontwerpen die beschikbaar zijn voor gebruikers wilt kunnen invullen op Internet, vraagt u uw serverbeheerder of Secure Sockets Layer (SSL)-technologie is geconfigureerd op de server waar u de formuliersjabloon wordt gehost. Sommige organisaties SSL gebruiken bij het verzamelen van persoonlijke gegevens worden verzameld, zoals creditcardnummers of bank rekeningnummers. De beschikking SSL te gebruiken kan worden aangestuurd door van een organisatie interne beleidsregels, regelgeving of beide. Een browsercompatibele formuliersjabloon is een browsercompatibele formuliersjabloon dat is gepubliceerd naar een server met InfoPath Forms Services en browsercompatibele zodat gebruikers aan het formulier in een webbrowser invullen kunnen. SSL is een open standaard die is ontwikkeld door Netscape Communications voor het instellen van een beveiligd communicatiekanaal om te voorkomen dat de kritieke gegevens, zoals creditcardnummers onderschept.

  Opmerking: SSL is ingeschakeld voor een URL als het adres begint met 'https' in plaats van met 'http'. SSL is mogelijk niet vereist als de formuliersjablonen beschikbaar zijn in een beveiligd intranet waar zowel de ontwerpers van formulieren als de gebruikers betrouwbaar zijn.

 • Gebruik een vertrouwde host    Als de server waarop uw formuliersjablonen niet meer in uw organisatie, zorg er dan voor dat een vertrouwde website hostingprovider bedrijf gebruiken. Bijvoorbeeld als u SSL-technologie wilt gebruiken besluit, Controleer of het hostingprovider bedrijf heeft een digitaal certificaat dat is uitgegeven door een certificeringsinstantie van derden. Als u de integriteit van de hostingservice kan worden geverifieerd, niet als host optreden er uw formuliersjablonen.

 • Beveiligings-patches en antivirussoftware installeren    Neem contact op met de beheerder van de server om te bevestigen dat de meest recente beveiligings-patches en updates worden geïnstalleerd op de server waarop uw formuliersjablonen worden gehost. Controleer ook dat de server lopende actuele antivirussoftware is en dat alleen vertrouwde gebruikers toegang hebben tot de server.

Naar boven

Aanbevolen procedures voor het gebruik van gegevensbronnen

 • Gebruik gegevensbronnen goedgekeurd    Om ervoor te zorgen dat de ontwerpers van formuliersjablonen in uw organisatie gebruik alleen gegevensbronnen goedgekeurde, gebruikt u een gegevensverbindingsbibliotheek, dat wil zeggen een centrale locatie opslaan en delen van gegevensverbindingen. Door een verzameling goedgekeurde gegevensverbindingen maken en het beperken van machtigingen voor de bibliotheek waarin ze zijn opgeslagen, kunt u de beveiliging van de gegevensbronnen die worden gebruikt in uw organisatie.

 • Wees voorzichtig bij gebruik van directe databaseverbindingen    Als de ontwerpers van formuliersjablonen in uw organisatie geen gebruik van een goedgekeurde gegevensbron van een gegevensverbindingsbibliotheek, kunnen ze besluiten om verbinding maken met een formuliersjabloon rechtstreeks naar een gegevensbron. Zorg ervoor dat alleen vertrouwde gebruikers toegang hebben tot de formulieren die zijn gebaseerd op de sjabloon in dat geval. Een formuliersjabloon met een directe verbinding met een database kan een onbetrouwbare-gebruiker met een manier om eigendomsgegevens toegang te verlenen.

Naar boven

Aanbevolen procedures voor de implementatie van formuliersjablonen

 • Informatie over het bereik van de implementatie van formuliersjablonen    Wanneer een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon is geïmplementeerd, worden toegevoegd aan een centrale locatie op de server waar deze kan worden geactiveerd op een of meer siteverzamelingen. Een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon is een browsercompatibele formuliersjabloon die door een beheerder op een server met InfoPath Forms Servicesis geüpload. Een beheerder goedgekeurde formuliersjabloon kunt code opnemen. Als de siteverzamelingen en formuliersjablonen in uw organisatie reeks sterk afwijkt doelgroepen, zorg er dan voor dat alleen deze formuliersjablonen die zijn ontworpen voor een bepaalde siteverzameling activeren. Bijvoorbeeld: als uw organisatie gebruikmaakt van een siteverzameling voor klanten en een andere voor werknemers, niet activeert een formuliersjabloon werknemer aan de siteverzameling van de klant. Formuliersjablonen naar de verkeerde siteverzameling activeren mogelijk, bedrijfseigen gegevens beschikbaar maken voor de verkeerde gebruikers. Bijvoorbeeld kan een werknemer-formuliersjabloon waarin een lijst met e-mailadressen van werknemer tot spam als sjabloon beschikbaar wordt gesteld aan het publiek leiden.

Naar boven

Aanbevolen procedures voor de implementatie van documentinformatiepanelen

Een ontwerper van formuliersjablonen kan in Microsoft Office InfoPath 2007 een formuliersjabloon als een documentinformatiepaneel implementeren. Een documentinformatiepaneel is een InfoPath-formulier dat deel uitmaakt van een Microsoft Office Word-, Microsoft Office PowerPoint- of Microsoft Office Excel-document, waardoor de gebruiker metagegevens over het document op één plaats kan toevoegen of wijzigen. Als een documentinformatiepaneel deel uitmaakt van een Word-document, kunnen daarin ook de gegevens van het document zelf worden bewerkt. Voor een documentinformatiepaneel gelden dezelfde beveiligingsoverwegingen als voor een formuliersjabloon (een documentinformatiepaneel kan met de beveiligingsniveaus Volledig vertrouwen, Domein of Beperkt worden gebruikt, afhankelijk van de functies die de formulierontwerper aan het documentinformatiepaneel toevoegt), maar er zijn ook verschillen. Als u in een documentinformatiepaneel bijvoorbeeld een koppeling met een externe bron maakt, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers een machtiging voor deze bron hebben wanneer ze het document openen. Stel dat u een verbinding maakt tussen een documentinformatiepaneel in een Word-document en een webservice. Wanneer gebruikers gemachtigd zijn om het Word-document te openen, krijgen ze toch een foutmelding als ze niet gemachtigd zijn voor de webservice die in het documentinformatiepaneel wordt gebruikt. De volgende lijst bevat enkele bijkomende overwegingen voor het gebruik van documentinformatiepanelen:

 • Een documentinformatiepaneel op een intranet implementeren    Als u een documentinformatiepaneel op een locatie op het intranet van uw bedrijf implementeert en het document waaraan het documentinformatiepaneel is gekoppeld zich op een extranet bevindt, dan kunnen uw interne gebruikers het documentinformatiepaneel gebruiken, maar uw externe gebruikers niet.

 • Gebruik van andere domeinen gegevensverbindingen in documentinformatiepanelen    U kunt gegevensverbindingen tussen domeinen niet gebruiken in een documentinformatiepaneel, tenzij de formuliersjabloon voor het documentinformatiepaneel is ingesteld op het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen vereist is, of de bijbehorende formuliersjabloon bevindt zich op een domein dat deel van de vertrouwde uitmaakt zone Websites in Windows Internet Explorer.

 • Documentinformatiepanelen op SharePoint-sites implementeren    Documentinformatiepanelen die op een Microsoft Office SharePoint Services-site worden geïmplementeerd, worden alleen weergegeven als de formuliersjabloon voor het documentinformatiepaneel zich in hetzelfde domein bevindt als het document waaraan het documentinformatiepaneel is gekoppeld.

 • Documentinformatiepanelen voor aangepaste XML-schema's gebruiken    Documentinformatiepanelen die op een aangepast XML-schema zijn gebaseerd, moeten op het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen of Beperkt zijn ingesteld. Wanneer u een documentinformatiepaneel maakt, kunt u uw eigen aangepast XML-schema opgeven en met behulp van dat schema de inhoud van het paneel maken, maar aan het resulterende documentinformatiepaneel kan geen gedeeltelijk vertrouwen worden verleend.

 • Documentinformatiepanelen in de zone Lokale computer    In Internet Explorer kunt u met beveiligingszones en -niveaus bepalen of een website toegang heeft tot de bestanden en instellingen op uw computer en wat voor type toegang er wordt verleend. Documentinformatiepanelen die zich in de zone Lokale computer bevinden, worden alleen geopend als de formuliersjabloon voor het documentinformatiepaneel met een installatieprogramma zoals Microsoft Windows Installer (MSI-bestand) op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd.

Naar boven

Aanbevolen procedures voor het verzenden van sjablonen als e-mailberichten

 • Vertrouwensniveaus voor formuliersjablonen die als e-mail worden verzonden    In InfoPath zijn er drie beveiligingsniveaus voor formuliersjablonen: Beperkt, Domein en Volledig vertrouwen. Alleen als formuliersjablonen op het beveiligingsniveau Beperkt zijn ingesteld, kunnen ze veilig in een e-mailbericht worden verzonden. Een formuliersjabloon die in een e-mailbericht wordt verzonden, werkt alleen met gegevens die zich in de formuliersjabloon bevinden maar niet met externe gegevensbronnen, en de sjabloon kan bovendien geen scripts of beheerde code bevatten.

 • Verzend geen persoonlijke gegevens in een e-mailbericht    U kunt regels aan een formuliersjabloon toevoegen waarmee een gebruiker formuliergegevens naar verschillende locaties kan verzenden door in het bijbehorende formulier op een knop te drukken. U kunt bijvoorbeeld regels voor een knop zodanig configureren dat formuliergegevens zowel naar een webservice als in de hoofdtekst van een e-mailbericht worden verzonden. Als de webservice en het e-mailadres van de geadresseerde zich niet in hetzelfde domein bevinden als de formuliersjabloon, is dit mogelijk onveilig. Als het e-mailbericht bijvoorbeeld via internet wordt verzonden, kunnen de gegevens in gevaar zijn, zelfs al maakt de webservice gebruik van SSL en bevindt deze zich op het intranet.

Naar boven

Aanbevolen procedures voor het beter beveiligen van gebruikers

 • Vraag uw gebruikers alleen formulieren van vertrouwde bronnen te installeren of te openen    In InfoPath zijn drie beveiligingsniveaus voor formuliersjablonen beschikbaar: Beperkt, Domein en Volledig vertrouwen. De beveiligingsniveaus bepalen of een formuliersjabloon toegang heeft tot gegevens in andere domeinen of tot bestanden en instellingen op uw computer. Volledig vertrouwde formulieren hebben het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen en hebben toegang tot bestanden en instellingen op de computer van een gebruiker. De formuliersjabloon voor deze formulieren moet digitaal zijn ondertekend met een vertrouwd basiscertificaat of moet op de computer van een gebruiker zijn geïnstalleerd. Vraag uw gebruikers alleen formulieren te installeren of te openen als deze volledig vertrouwd zijn en van vertrouwde bronnen afkomstig zijn.

  Opmerking: Door de vertrouwde uitgevers in het Vertrouwenscentrum te beheren, kunnen uw gebruikers controleren of ze volledig vertrouwde formulieren openen. Met het Vertrouwenscentrum kunnen gebruikers ook vertrouwde uitgevers, invoegtoepassingen en privacyopties beheren.

 • Vraag uw gebruikers de recentste browsers te gebruiken    Als uw gebruikers voor browsers ingeschakelde formuliersjablonen moeten invullen, is het raadzaam informatie te verschaffen over het downloaden van patches en upgrades voor hun browsers, zodat ze beschikking over de nieuwste versie.

Naar boven

Algemene overwegingen

 • Dat gebruikers kunnen digitale handtekeningen gebruiken    Wanneer gebruikers een formulier in InfoPath invullen, kunnen ze het formulier of het delen van het formulier digitaal ondertekenen. Wanneer ze een browsercompatibele formuliersjabloon invullen, kunnen geen ze het gehele formulier, alleen gedeelten ervan ondertekenen. Een formulier ondertekent, verifiëren van een gebruiker als de persoon die het formulier is ingevuld en ervoor zorgen dat de inhoud van het formulier niet zijn gewijzigd.

 • Gebruik digitale handtekeningen    Een formulier kan alleen op het niveau Volledig vertrouwen worden ingesteld als de formuliersjabloon digitaal is ondertekend met een vertrouwd basiscertificaat of als het formulier op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd met een installatieprogramma zoals Microsoft Windows Installer (MSI-bestand). Als u in ontwerpmodus een voorbeeld van een formuliersjabloon met niveau Volledig vertrouwen wilt bekijken, is een digitale handtekening niet vereist.

 • De beveiligingsniveaus van het InfoPath-objectmodel    Als een willekeurige formuliersjabloon in uw organisatie beheerde code bevat, moet u de beveiligingsniveaus van de leden van het InfoPath-objectmodel begrijpen. Het InfoPath-objectmodel implementeert drie verschillende beveiligingsniveaus die bepalen hoe en waar een bepaald lid van het objectmodel kan worden gebruikt. Als een formuliersjabloon beheerde code bevat waarvoor een hoger beveiligingsniveau nodig is dan het niveau van de formuliersjabloon, kan de code niet worden uitgevoerd. Als voor de methode Print bijvoorbeeld Volledig vertrouwen is vereist, kan de code niet worden uitgevoerd wanneer de formuliersjabloon is ingesteld op Domein.

 • Meer informatie over Windows Internet Explorer-beveiligingszones    Klik in Internet Explorer-beveiligingszones en niveaus kunnen u opgeven of een website toegang heeft tot de bestanden en instellingen op uw computer en hoeveel toegang die sites kunnen hebben. InfoPath worden sommige van deze instellingen gebruikt om te bepalen of een formuliersjabloon toegang heeft tot de bestanden en instellingen op de computer van een gebruiker en hoeveel toegang wordt verleend kan hebben. Ook worden sommige van deze instellingen gebruikt om te bepalen of een formulier dat een gebruiker invult toegang heeft tot inhoud die is opgeslagen in een ander domein dan het domein waarin de formuliersjabloon is opgeslagen.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×