Beveiligingsniveaus van InfoPath-formulieren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het beveiligingsmodel voor Microsoft Office InfoPath zijn gerelateerd aan de zone het en -instellingen in Windows Internet Explorer. Deze beveiligingsfuncties zijn ontwikkeld voor formulieren van gebruikers en computers beschermen tegen onveilige bewerkingen uitvoeren, zoals opvragen of gegevens verzenden naar een niet-vertrouwde bron.

In dit artikel

Beveiligingsniveaus voor formulieren

Extra beveiligingsfuncties voor formulieren

Internet Explorer-beveiligingszones en niveaus

Beveiligingsniveaus voor formulieren

InfoPath biedt drie beveiligingsniveaus voor formulieren: beperkt, domein en volledig vertrouwen vereist is. De beveiligingsniveaus bepalen of een formulier toegang heeft tot gegevens in andere domeinen, of de toegang tot bestanden en instellingen op de computer van de gebruiker. De beveiligingsniveaus ook van invloed zijn op de functies in een formulier wanneer gebruikers dit invullen. Bijvoorbeeld als het formulier een keuzelijst met gegevens uit een Microsoft Access-database bevat, het beveiligingsniveau voor het formulier kunt bepalen of het formulier wordt geopend en of het formulier toegang heeft tot de database of een beveiligingsbericht zonder toegang tot weergegeven de database.

Als u een formuliersjabloon ontwerpen, wordt in InfoPath automatisch de juiste beveiligingsniveau voor de formuliersjabloon op basis van de functies van de formuliersjabloon geselecteerd. De geselecteerde instelling is zo beperkend en veilig mogelijk. Als u liever een ander beveiligingsniveau voor een formuliersjabloon die u ontwerpt, kunt u de standaardinstelling wijzigen door een ander beveiligingsniveau handmatig te kiezen. Als een formulier dat een gebruiker invult beveiligingsniveau dan de fase die u of een gebruiker hieraan vereist is, wordt dat formulier wordt niet geopend of werkt niet goed. Bijvoorbeeld als u een formuliersjabloon ontwerpen en dat opgeven het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen vereist is, en vervolgens de gebruiker moet volledig vertrouwen toewijzen aan het bijbehorende formulier tijdens het invullen. Anders wordt het formulier niet geopend.

Formuliersjablonen uitgevoerd op een van de drie beveiligingsniveaus, afhankelijk van waar ze zich bevinden, hoe ze zijn geïnstalleerd en of ze digitaal zijn ondertekend. Deze beveiligingsniveaus worden in de volgende secties beschreven.

Opmerking: Browsercompatibele formuliersjablonen kunnen alleen worden uitgevoerd op het niveau van de beveiliging domein of volledig vertrouwen vereist is.

Beperkte

Wanneer u zich op het beveiligingsniveau van beperkte, een formulier kan alleen toegang tot inhoud die is opgeslagen in het formulier zelf. Dit betekent dat de volgende functies werken niet goed als het formulier wordt uitgevoerd bij het beperkt niveau:

 • Aangepaste taakvensters

 • Gegevensverbindingen, behalve indienen via een e-mailbericht

 • Microsoft ActiveX-besturingselementen en aangepaste besturingselementen

 • Beheerde code en script

 • Rollen gebaseerd op locaties in een Active Directory-service

 • Regels voor het openen van formulieren

 • Weergaven voor Microsoft Office Word afdrukken

 • Aangepaste dialoogvensters

 • Gekoppelde afbeeldingen

Domein

Wanneer u zich bij het beveiligingsniveau domein, een formulier toegang heeft tot inhoud die is opgeslagen in het formulier zelf en inhoud die is opgeslagen in een van de volgende locaties:

 • Hetzelfde domein als het formulier

 • Inhoud in de lokale computerzone in Internet Explorer. Hoewel u een bericht kan verschijnen voordat de inhoud beschikbaar wordt gesteld

 • Inhoud in de lokale intranetzone in Internet Explorer. Hoewel u een bericht kan verschijnen voordat de inhoud beschikbaar wordt gesteld

Wanneer een formulier toegang heeft tot inhoud in een zone, gebeurt dit volgens de beveiligingsniveaus die voor de zone in Internet Explorer. Een formulier in de zone Internet in Internet Explorer kunt openen, maar deze geen toegang tot inhoud die is opgeslagen in een ander domein.

Volledig vertrouwen

Wanneer u zich bij het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen vereist is, een formulier toegang heeft tot inhoud die is opgeslagen in het formulier zelf en inhoud uit een van de volgende locaties:

 • Hetzelfde domein als het formulier

 • Alle andere domeinen, zonder eerst een bericht over toegang tot de inhoud wordt weergegeven

 • Bestanden en instellingen op de computer. alle dezelfde resources die de persoon die het formulier invult op deze computer openen kunt

Een formulier kunt uitvoeren met volledig vertrouwen vereist is alleen als de formuliersjabloon digitaal is ondertekend met een certificaat vertrouwde basiscertificeringsinstantie of als de formuliersjabloon was geïnstalleerd op de computer van de gebruiker met behulp van een installatieprogramma zoals Microsoft Windows Installer (MSI-bestand). U hoeft niet een formuliersjabloon met volledig vertrouwen vereist is om een voorbeeld in de ontwerpmodus te digitaal te ondertekenen. Installatiebestanden voor formulieren kunnen worden gemaakt met behulp van de Wizard voor het publiceren van InfoPath.

Naar boven

Extra beveiligingsfuncties voor formulieren

InfoPath biedt aanvullende functies die u kunnen helpen verbeteren de beveiliging van de formulieren kunt importeren. Deze functies zijn:

Beveiliging inschakelen    Als u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u deze functie gebruiken om te voorkomen dat gebruikers het formulier in ontwerpmodus openen wanneer ze invullen. Houd er rekening mee dat deze instelling wordt niet volledig voorkomen dat gebruikers openen of wijzigen van het formulier in de ontwerpmodus. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld met behulp van het dialoogvenster formulier ontwerpen , klikken Op deze Computer om te zoeken van een opgeslagen formulier en deze te openen in de ontwerpmodus. In dat geval ontvangen gebruikers echter een bericht dat het formulier is beveiligd.

Digitale handtekeningen    Wanneer gebruikers een formulier in InfoPath invullen, kunnen ze de hele formulier of het delen van het formulier digitaal ondertekenen. Wanneer ze een voor browsers geschikte formuliersjablooninvullen, kunnen geen ze het gehele formulier, alleen gedeelten ervan ondertekenen. Een formulier ondertekent, verifiëren van een gebruiker als de persoon die het formulier is ingevuld en ervoor zorgen dat de inhoud van het formulier niet is gewijzigd. U kunt ook een formuliersjabloon die u ontwerpt digitaal ondertekenen en stelt u het beveiligingsniveau voor de sjabloon op volledig vertrouwen vereist is.

Aanpassing voor opslaan, afdrukken, verzenden, en exporteren    Als u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u deze instellingen gebruiken om te schakelen specifieke opdrachten en opties in- of uitschakelen. Deze instellingen bepalen of gebruikers kunnen opslaan, afdrukken, verzenden of exporteren van een formulier die ze hebben ingevuld.

Information Rights Management (IRM)    Wanneer u een formuliersjabloon in InfoPath ontwerpen, of een formulier met behulp van Microsoft Office Outlook 2007verzenden, kunt u informatie Rights Management (IRM) toepassen op deze. U kunt ook IRM toepassen op het e-mailbericht zelf.

Vertrouwde uitgevers en vertrouwde formulieren    Instellingen in het Vertrouwenscentrum kunnen gebruikers voor het beheren van de lijst met ontwikkelaars van formuliersjablonen en uitgevers die ze vertrouwt, en opgeven of de vertrouwde formulieren bestanden en instellingen op hun computer openen kunnen wanneer ze invullen. Vertrouwde formulieren zijn formulieren op basis van formuliersjablonen die op de computer zijn geïnstalleerd of formulieren op basis van formuliersjablonen die digitaal zijn ondertekend met een certificaat vertrouwde basiscertificeringsinstantie en hebt u het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen vereist is. Meer informatie over het toevoegen of verwijderen van vertrouwde uitgevers in het gedeelte Zie ook vinden.

Wanneer een gebruiker een formuliersjabloon op een computer installeert, ze automatisch de formulieren die zijn gebaseerd op de sjabloon voor toegang tot de bestanden en instellingen op deze computer ingeschakeld. Echter een digitaal ondertekend formuliersjabloon die een gebruiker niet hebt geïnstalleerd niet automatisch toegang tot de bestanden en instellingen op de computer van de gebruiker. Als u wilt deze toegang voor formulieren op basis van een digitaal ondertekend formuliersjabloon inschakelt, kunnen gebruikers het vertrouwde formulier instellen voor het wijzigen van het beveiligingsniveau voor digitaal ondertekende formulieren gebruiken.

Samenvoegen    Wanneer u een formuliersjabloon ontwerpen, kunt u opgeven of gebruikers gegevens kunnen importeren uit formulieren die zijn gebaseerd op dit formuliersjabloon tot één formulier. Als u het samenvoegen van formulieren uitschakelt, wordt de opdracht Formulieren samenvoegen in het menu bestand niet beschikbaar is.

Naar boven

Internet Explorer-beveiligingszones en niveaus

Klik in Internet Explorer-beveiligingszones en niveaus kunnen u opgeven of een website toegang heeft tot de bestanden en instellingen op uw computer en hoeveel toegang die sites kunnen hebben. InfoPath worden sommige van deze instellingen gebruikt om te bepalen of een formulier dat een gebruiker invult toegang heeft tot de bestanden en instellingen op de computer van de gebruiker en hoeveel toegang wordt verleend kan hebben. Ook worden sommige van deze instellingen gebruikt om te bepalen of een formulier dat een gebruiker invult toegang heeft tot inhoud die is opgeslagen in een ander domein dan het domein waarin het formulier is opgeslagen. Voor informatie over hoe beveiligingszones en niveaus van invloed zijn op beveiligingsniveaus voor InfoPath-formulieren die gebruikers invullen, raadpleegt u de voorgaande sectie, "Beveiligingsniveaus voor formulieren."

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×