Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

In Office kunt u een wachtwoord gebruiken om te voorkomen dat anderen uw documenten, werkmappen en presentaties openen of wijzigen. U kunt dan gemakkelijk wachtwoorden verwijderen om de beveiliging van een document of werkmap op te heffen als alleen-lezen niet meer nodig is. U kunt ook documentbeveiliging gebruiken om de typen wijzigingen te beperken die revisoren kunnen aanbrengen.

De IT-beheerders hebben wachtwoordbeleid voor de apps voor Office ingesteld met eenvoudige regels.

Waarschuwing : Het is belangrijk om te weten dat vergeten wachtwoorden niet kunnen worden teruggehaald door Microsoft.

 • Klik in een open document op Bestand > Info > Document beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop document beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief:    Hiermee maakt u het document alleen-lezen.

   Wanneer een document als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat het document alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als Definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een document deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen in het document worden aangebracht door revisoren of lezers.

   Wanneer u een document als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u het opent, ziet u boven aan het document een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt het document niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Versleutelen met wachtwoord:    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor het document.

   Belangrijk : Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

   Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord, en typ het opnieuw als daarom wordt gevraagd. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

 • Bewerking beperken:    Hiermee bepaalt u welke typen wijzigingen in het document kunnen worden aangebracht.

  Wanneer u Bewerking beperken selecteert, ziet u deze opties:

  • Opmaakbeperkingen    Hiermee worden de opmaakopties beperkt, zodat het uiterlijk behouden blijft. Klik op Instellingen om de stijlen te selecteren die zijn toegestaan.

  • Bewerkingsbeperkingen    U kunt zelf bepalen hoe het bestand kan worden bewerkt. U kunt bewerkingen ook uitschakelen. Klik op Uitzonderingen of Meer gebruikers om te bepalen wie het document kan bewerken.

  • Afdwingen starten    Klik op Ja, afdwingen van beveiliging starten om wachtwoordbeveiliging of gebruikersverificatie te selecteren. U kunt ook op Machtigingen beperken klikken om redacteurs met beperkte machtigingen toe te voegen of te verwijderen.

  • Machtigingen per persoon beperken:    Hiermee kunt u een Windows Live ID gebruiken om machtigingen te beperken.

   U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

 • Een digitale handtekening toevoegen:    Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

  Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's, te verifiëren door middel van computercryptologie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, integriteit en onweerlegbaarheid te bevestigen. Klik op de koppeling hieronder voor meer informatie.

  Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

 • Klik in een open document op Bestand > Info > Document beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop document beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief verwijderen:    Als u een document als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u het bestand opent, ziet u bovenaan het document een geel bericht met de tekst GEMARKEERD ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt het document niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Wachtwoordversleuteling verwijderen:    Als u wachtwoordversleuteling uit het document wilt verwijderen, opent u het document en typt u het wachtwoord in het vak Wachtwoord. Klik op Bestand > Info > Document beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. Wis het vak Wachtwoord, klik op OK en sla het document opnieuw op.

  • Beperkingen voor bewerken verwijderen:    Als u de beperkingen voor bewerken wilt verwijderen, klikt u onder aan het deelvenster Bewerking beperken op Beveiliging stoppen.

  • Beperkte toegang verwijderen of wijzigen:    Als u beperkte toegang wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bestand en klikt u in de gele balk bovenaan het document op Machtiging wijzigen.

  • Digitale handtekening verwijderen:    Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, opent u het bestand, klikt u met de rechtermuisknop op de handtekeningregel en klikt u op Handtekening verwijderen. Of klik op de pijl naast de handtekening in het deelvenster Handtekeningen en klik vervolgens op Handtekening verwijderen.

 • Klik in een open werkblad op Bestand > Info > Werkmap beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  Knop Werkmap beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief:    Hiermee wordt de werkmap alleen-lezen gemaakt.

   Wanneer een werkmap als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat het document alleen-lezen wordt. Met de opdracht Opmerking markeren als definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een werkmap deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat revisoren of lezers de werkmap per ongeluk wijzigen.

   Wanneer u een werkmap als definitief markeert, wordt u gevraagd het bestand op te slaan. De volgende keer dat u de werkmap opent, ziet u bovenaan een geel bericht met de tekst GEMARKEERD ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de werkmap niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Versleutelen met wachtwoord:    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor de werkmap.

   Opmerking : Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

   Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord, en typ het opnieuw als daarom wordt gevraagd. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dat niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

  • Huidig blad beveiligen:    Hiermee beveiligt u het werkblad en de vergrendelde cellen.

   Met de functie Huidig blad beveiligen kunt u wachtwoordbeveiliging inschakelen en instellen welke gebruikers gedeelten van het werkblad wel of niet mogen selecteren, opmaken, invoegen, verwijderen, sorteren of bewerken.

  • Werkmapstructuur beveiligen:    Met de functie Werkmapstructuur beveiligen kunt u wachtwoordbeveiliging inschakelen en opties selecteren om te voorkomen dat gebruikers belangrijke gegevens kunnen wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

  • Machtigingen per persoon beperken:    Hiermee installeert u Windows Rights Management om machtigingen te beperken.

   U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt, of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie

  • Een digitale handtekening toevoegen:    Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

   Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's, te verifiëren door middel van computercryptologie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, integriteit en onweerlegbaarheid te bevestigen.

   Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

 • Klik in een open werkblad op Bestand > Info > Werkmap beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  Knop Werkmap beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief verwijderen:    Als u een werkmap als definitief markeert, wordt u gevraagd het bestand op te slaan. De volgende keer dat u de werkmap opent, ziet u bovenaan de werkmap een geel bericht met de tekst GEMARKEERD ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de werkmap niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Wachtwoordversleuteling verwijderen:    Als u wachtwoordversleuteling uit het bestand wilt verwijderen, opent u de werkmap en typt u het wachtwoord in het vak Wachtwoord. Klik op Bestand > Info > Werkmap beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. Wis het vak Wachtwoord, klik op OK en sla het bestand opnieuw op.

  • Wachtwoordbeveiliging verwijderen uit blad:    Als u wachtwoordbeveiliging uit het blad wilt verwijderen, klikt u op Bestand > Huidig blad beveiligen en typt u het wachtwoord in het dialoogvenster Beveiliging werkmap opheffen.

  • Wachtwoordbeveiliging verwijderen uit werkmapstructuur:    Als u wachtwoordbeveiliging uit de werkmapstructuur wilt verwijderen, klikt u op Bestand > Werkmapstructuur beveiligen en typt u het wachtwoord in het dialoogvenster Beveiliging werkmap opheffen

  • Beperkte toegang verwijderen of wijzigen:    Als u beperkte toegang wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bestand en klikt u in de gele balk boven aan het document op Machtiging wijzigen.

  • Ingesloten handtekening verwijderen:    Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, opent u het bestand, klikt u met de rechtermuisknop op de handtekeningregel en klikt u op Handtekening verwijderen. U kunt ook achtereenvolgens klikken op de pijl naast de handtekening in het deelvenster Handtekeningen en op Handtekening verwijderen.

 • Klik in een open document op Bestand > Info > Presentatie beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop presentatie beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief:    Hiermee maakt u de presentatie alleen-lezen.

   Wanneer een presentatie als definitief wordt gemarkeerd, kan er niet meer in worden getypt en worden bewerkingsopdrachten en revisiemarkeringen uitgeschakeld, zodat de presentatie alleen-lezen wordt. Met de opdracht Markeren als Definitief kunt u aangeven dat u een definitieve versie van een presentatie deelt. Bovendien kunt u hiermee voorkomen dat revisoren of lezers de presentatie per ongeluk wijzigen.

   Wanneer u een presentatie als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u de presentatie opent, ziet u bovenaan een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de presentatie niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Versleutelen met wachtwoord:    Hiermee stelt u een wachtwoord in voor de presentatie.

   Let op : Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld.

   Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt het dialoogvenster Document versleutelen weergegeven. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord en typ het opnieuw wanneer u daarom wordt gevraagd. Belangrijk: als u een wachtwoord verliest of vergeet, kan dit niet door Microsoft worden opgehaald. Zorg er dan ook voor dat u een lijst met uw wachtwoorden met de bijbehorende bestandsnamen op een veilige plek bewaart.

  • Machtigingen per persoon beperken:    Hiermee installeert u Windows Rights Management om machtigingen te beperken.

   U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

  • Een digitale handtekening toevoegen:    Hiermee kunt u een zichtbare of onzichtbare digitale handtekening toevoegen.

   Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's, te verifiëren door middel van computercryptologie. Digitale handtekeningen worden gemaakt door een handtekening te typen of door een afbeelding van een handtekening te gebruiken om de echtheid, integriteit en onweerlegbaarheid te bevestigen.

   Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

 • Klik in een open presentatie op Bestand > Info > Presentatie beveiligen.

  U ziet de volgende opties.

  knop presentatie beveiligen met opties

  • Markeren als Definitief verwijderen   : Als u een presentatie als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u de presentatie opent, ziet u bovenaan het bestand een geel bericht met de tekst GEMARKEERD ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt de presentatie niet meer gemarkeerd als definitief.

  • Wachtwoordversleuteling verwijderen:    Als u wachtwoordversleuteling uit de presentatie wilt verwijderen, opent u het bestand en typt u het wachtwoord in het vak Wachtwoord. Klik op Bestand > Info > Presentatie beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. Wis het vak Wachtwoord, klik op OK en sla de presentatie op.

  • Beperkte toegang verwijderen of wijzigen:    Als u beperkte toegang wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bestand en klikt u in de gele balk boven aan de presentatie op Machtiging wijzigen.

  • Digitale handtekening verwijderen:    Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, opent u het bestand, klikt u met de rechtermuisknop op de handtekeningregel en klikt u op Handtekening verwijderen. Of klik op de pijl naast de handtekening in het deelvenster Handtekeningen en klik vervolgens op Handtekening verwijderen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Opmaakbeperkingen het selectievakje Opmaak beperken tot een aantal stijlen in en klik op Instellingen om op te geven welke stijlen kunnen worden toegepast of gewijzigd door een revisor.

 3. Schakel onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 4. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op Bijgehouden wijzigingen. (Dit geldt voor opmerkingen en invoegde, verwijderde en verplaatste items.)

  Opmerking : Voor een andere set beveiligingsfuncties gebruikt u de Active Directory-adreslijstservice. Klik op Machtiging beperken om Information Rights Management te gebruiken.

 5. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 6. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk : Als u geen wachtwoord instelt, kunnen alle revisoren uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 3. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op Opmerkingen.

 4. Als u bepaalde personen bewerkingsopties wilt geven voor specifieke delen van het document, kunt u gebieden in het document selecteren en kiezen welke gebruikers (een groep of individuele personen) de geselecteerde delen van het document kunnen bewerken. Klik op de pijl-omlaag naast de naam van de groep of persoon om te zoeken naar het volgende gebied dat of alle gebieden die de groep of persoon kan bewerken of om machtigingen voor de groep of persoon te verwijderen.

  Opmerking : Voor een andere set beveiligingsfuncties gebruikt u de Active Directory-adreslijstservice. Klik op Machtiging beperken om Information Rights Management te gebruiken.

 5. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 6. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk : Als u geen wachtwoord instelt, kunnen alle revisoren uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik in het taakvenster Document beveiligen op Beveiliging stoppen.

Opmerking : Als u het document hebt beveiligd met een wachtwoord, moet u het wachtwoord typen voordat u de beveiliging kunt opheffen.

Hoe worden regels voor wachtwoordbeleid afgedwongen?

IT-beheerders dwingen sterk wachtwoordbeleid af door instellingen voor groepsbeleid te configureren die voldoen aan de beveiligingsvereisten van hun organisatie. Raadpleeg het Engelstalige TechNet-artikel Plan password complexity settings for Office 2013 (Instellingen voor wachtwoordcomplexiteit plannen voor Office 2013) voor meer informatie over het implementeren van regels voor wachtwoordbeleid in een organisatie.

Er zijn twee foutberichten die vaak worden weergegeven wanneer u een bestand wilt beveiligen dat een wachtwoord heeft dat niet voldoet aan de regels voor wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord voldoet niet aan de minimale lengte Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven waarin staat dat u meer tekens moet gebruiken. Oplossing: Gebruik een wachtwoord dat minstens de minimumlengte heeft die wordt vermeld in het bericht.

 • Het wachtwoord voldoet niet aan de minimale complexiteitsregels Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven waarin staat dat u meer typen tekens moet gebruiken. Oplossing: Gebruik een wachtwoord dat minstens voldoet aan de minimale vereisten die worden vermeld in het bericht.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×