Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

Beveiliging in uw document, werkmap of presentatie toevoegen of verwijderen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Office kunt u een wachtwoord gebruiken om te voorkomen dat anderen uw documenten, werkmappen en presentaties openen of wijzigen. U kunt dan gemakkelijk wachtwoorden verwijderen om de beveiliging van een document of werkmap op te heffen als alleen-lezen niet meer nodig is. U kunt ook documentbeveiliging gebruiken om de typen wijzigingen te beperken die revisoren kunnen aanbrengen.

De IT-beheerders hebben wachtwoordbeleid voor de apps voor Office ingesteld met eenvoudige regels.

Waarschuwing: Het is belangrijk om te weten dat vergeten wachtwoorden niet kunnen worden teruggehaald door Microsoft.

Een wachtwoord toevoegen of verwijderen om toegang te beheren

Als u een wachtwoord wilt instellen voor een bestand van Word, Excel of PowerPoint, klikt u op Bestand > Info > Document beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. U wordt gevraagd een wachtwoord te maken en dit vervolgens te bevestigen. Nadat u een wachtwoord hebt toegevoegd aan het bestand, moet u het bestand opslaan om het wachtwoord toe te passen.

Belangrijk: 

 • Eindgebruikers: bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats. Als u het wachtwoord kwijtraakt of vergeet, kan het niet worden hersteld of verwijderd.

 • Ondernemingen: Als u zich zorgen maakt dat u geen toegang meer hebt tot Office-bestanden in uw onderneming die met een wachtwoord zijn beveiligd, is het hulpprogramma DocRecrypt mogelijk een oplossing. Het is wel zo dat u DocRecrypt moet implementeren VOORDAT het betreffende bestand met een wachtwoord wordt beveiligd. Het is niet mogelijk om met DocRecrypt bestanden met terugwerkende kracht te herstellen die met een wachtwoord zijn beveiligd voordat u DocRecrypt hebt geïmplementeerd. Zie voor meer informatie: Remove or reset file passwords using DocRecrypt (Wachtwoorden voor bestanden verwijderen of opnieuw instellen met DocRecrypt).

Nadat u een wachtwoord hebt toegevoegd aan een bestand, moet dat wachtwoord worden ingevoerd om het bestand te kunnen openen.

Als u het wachtwoord wilt verwijderen, opent u het bestand (waarvoor u het huidige wachtwoord nodig hebt) en gaat u naar Bestand > Document beveiligen > Versleutelen met wachtwoord. Verwijder het wachtwoord en klik op OK. Het wachtwoord wordt pas definitief verwijderd als u het bestand opslaat.

Gebruikers toestaan uw bestand te lezen, maar controle hebben over wijzigingen

Klik in een open document op Bestand > Info > Document beveiligen. U ziet de volgende opties.

Het menu document beveiligen in Word voor Office 365

Markeren als Definitief

Geef door dat u een definitieve versie van een bestand gaat delen, zodat de kans kleiner is dat revisoren of lezers per ongeluk wijzigingen aanbrengen.

Wanneer een bestand als definitief wordt gemarkeerd, is het niet mogelijk om te typen, bewerken, opdrachten uit te voeren en controlemarkeringen te gebruiken. Bovendien krijgt het bestand het kenmerk Alleen-lezen.

Wanneer u een document als definitief markeert, wordt u gevraagd of u het bestand wilt opslaan. De volgende keer dat u het opent, ziet u boven aan het document een geel bericht met de tekst MARKEREN ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, wordt het document niet meer gemarkeerd als definitief.

Belangrijk: Markeren als Definitief is geen beveiligingsfunctie. Elke gebruiker die het bestand opent, kan namelijk op Toch bewerken klikken als ze deze instelling willen negeren. Markeren als Definitief is niets meer dan een waarschuwing voor personen die het bestand openen dat deze versie als definitief moet worden beschouwd. Als u echt wilt voorkomen dat het bestand wordt gewijzigd, moet u de hieronder beschreven functie Bewerken beperken gebruiken.

Altijd alleen-lezen openen

Als u deze optie selecteert en het bestand opslaat wanneer het bestand in de toekomst wordt geopend, wordt dit standaard als alleen-lezen geopend en moet de gebruiker de optie ' toch bewerken ' selecteren voordat ze wijzigingen kunnen opslaan. Hiermee wordt voor komen dat bewerkingen per ongeluk worden bewerkt.

Bewerken beperken (alleen Word)

Hiermee bepaalt u welke typen wijzigingen in het document kunnen worden aangebracht.

Wanneer u Bewerken beperken selecteert, ziet u deze opties:

Het deelvenster bewerking beperken
 • Opmaakbeperkingen    Hiermee worden de opmaakopties beperkt, zodat het geselecteerde uiterlijk behouden blijft. Klik op Instellingen om de stijlen te selecteren die zijn toegestaan.

 • Bewerkingsbeperkingen    U kunt zelf bepalen hoe het bestand kan worden bewerkt. U kunt bewerkingen ook uitschakelen. Klik op Uitzonderingen of Meer gebruikers om te bepalen wie het document kan bewerken.

 • Onderaan het deelvenster ziet u Machtiging beperken   . Gebruik Windows Live ID om machtigingen te beperken.

  U kunt een Windows Live ID of een Microsoft Windows-account gebruiken om machtigingen te beperken. U kunt machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie wordt gebruikt of u kunt machtigingen toevoegen door op Toegang beperken te klikken. Zie Information Rights Management in Office voor meer informatie.

Wanneer u klaar bent om de geselecteerde beperkingen voor bewerken in te schakelen, klikt u op Ja, afdwingen van beveiliging starten om een wachtwoord toe te voegen of gebruikersverificatie te selecteren.

Toegang beperken

Hiermee kunt u machtigingen toepassen via een sjabloon die door uw organisatie is gemaakt. Zie het volgende artikel voor meer informatie over het gebruik van IRM (Information Rights Management) om de toegang tot een document te beperken: Information Rights Management in Office.

Een digitale handtekening toevoegen

Hiermee kunt u een onzichtbare handtekening toevoegen die de echtheid van het bestand bevestigt.

Digitale handtekeningen worden gebruikt om digitale gegevens, zoals documenten, e-mailberichten en macro's, te verifiëren door middel van computercryptologie.

Zie Digitale handtekeningen en certificaten voor meer informatie over digitale handtekeningen.

Afzonderlijke werkbladen of werkmapstructuur beveiligen in een Excel-spreadsheet

In Microsoft Excel kunt u nog een paar andere items vergrendelen. De bijbehorende instellingen zijn beschikbaar via Bestand > Info > Werkmap beveiligen.

 • Huidig blad beveiligen:    Kies Huidig blad beveiligen om te bepalen op welke manier het geselecteerde werkblad kan worden gewijzigd. U wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren voor het werkblad, dat u vervolgens moet bevestigen. U hebt ook de mogelijkheid om te selecteren welke bewerkingen gebruikers van het werkblad mogen uitvoeren, zoals selecteren, opmaken, invoegen, verwijderen of het doorvoeren van andere wijzigingen in het werkblad. Nadat u een wachtwoord hebt toegevoegd aan het werkblad, moet u het bestand opslaan om het wachtwoord toe te passen.

  Als u deze beveiliging weer wilt verwijderen, voert u de bovenstaande stappen uit en typt u het huidige wachtwoord in het veld Beveiliging blad opheffen. Nadat u de beveiliging hebt verwijderd, moet u het bestand opslaan om ervoor te zorgen dat het werkblad nu door alle gebruikers kan worden geopend.

 • Werkmapstructuur beveiligen:    Met de functie Werkmapstructuur beveiligen kunt u wachtwoordbeveiliging inschakelen en opties selecteren om te voorkomen dat gebruikers belangrijke gegevens kunnen wijzigen, verplaatsen of verwijderen. Wanneer u Werkmapstructuur beveiligen selecteert, kunt u desgewenst een wachtwoord invoeren.

  Als u deze beveiliging wilt verwijderen, klikt u nogmaals op Werkmapstructuur beveiligen. Als u geen wachtwoord hebt ingesteld bij het toevoegen van de beveiliging, hoeft u verder niets te doen om de beveiliging te verwijderen. Als u wel een wachtwoord hebt gekozen, moet u dat het wachtwoord invoeren in het dialoogvenster Beveiliging werkmap opheffen.

Beveiliging van een bestand verwijderen

Markeren als Definitief verwijderen   

Open het bestand en u ziet bovenaan het bestand een gele balk met het bericht GEMARKEERD ALS DEFINITIEF. Als u op Toch bewerken klikt, is het document niet meer gemarkeerd als definitief.

Bewerkingsbeperkingen verwijderen   

Klik in het bestand op Bestand > Info > Document beveiligen > Bewerken beperken en klik vervolgens onderaan het deelvenster Bewerking beperken op Beveiliging stoppen .

Beperkte toegang verwijderen of wijzigen   

Als u beperkte toegang wilt wijzigen of verwijderen, opent u het bestand en klikt u in de gele balk boven aan het document op Machtiging wijzigen.

Digitale handtekening verwijderen   

Als u een digitale handtekening wilt verwijderen, opent u het bestand. U ziet een melding in de gele balk bovenaan dat het bestand is gemarkeerd als definitief. Klik op Toch bewerken en geef aan dat u het goed vindt dat hierdoor de handtekeningen uit het document worden verwijderd.

Klik op Toch bewerken om een digitale handtekening uit het bestand te verwijderen.

Klik op de koppen hieronder voor meer informatie

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Opmaakbeperkingen het selectievakje Opmaak beperken tot een aantal stijlen in en klik op Instellingen om op te geven welke stijlen kunnen worden toegepast of gewijzigd door een revisor.

 3. Schakel onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 4. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op Bijgehouden wijzigingen. (Dit geldt voor opmerkingen en invoegde, verwijderde en verplaatste items.)

  Opmerking: Voor een andere set beveiligingsfuncties gebruikt u de Active Directory-adreslijstservice. Klik op Machtiging beperken om Information Rights Management te gebruiken.

 5. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 6. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk: Als u geen wachtwoord instelt, kunnen alle revisoren uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 3. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op Opmerkingen.

 4. Als u bepaalde personen bewerkingsopties wilt geven voor specifieke delen van het document, kunt u gebieden in het document selecteren en kiezen welke gebruikers (een groep of individuele personen) de geselecteerde delen van het document kunnen bewerken. Klik op de pijl-omlaag naast de naam van de groep of persoon om te zoeken naar het volgende gebied dat of alle gebieden die de groep of persoon kan bewerken of om machtigingen voor de groep of persoon te verwijderen.

  Opmerking: Voor een andere set beveiligingsfuncties gebruikt u de Active Directory-adreslijstservice. Klik op Machtiging beperken om Information Rights Management te gebruiken.

 5. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 6. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk: Als u geen wachtwoord instelt, kunnen alle revisoren uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 2. Klik in het taakvenster Document beveiligen op Beveiliging stoppen.

Opmerking: Als u het document hebt beveiligd met een wachtwoord, moet u het wachtwoord typen voordat u de beveiliging kunt opheffen.

Hoe worden regels voor wachtwoordbeleid afgedwongen?

IT-beheerders dwingen sterk wachtwoordbeleid af door instellingen voor groepsbeleid te configureren die voldoen aan de beveiligingsvereisten van hun organisatie. Raadpleeg het Engelstalige TechNet-artikel Plan password complexity settings for Office 2013 (Instellingen voor wachtwoordcomplexiteit plannen voor Office 2013) voor meer informatie over het implementeren van regels voor wachtwoordbeleid in een organisatie.

Er zijn twee foutberichten die vaak worden weergegeven wanneer u een bestand wilt beveiligen dat een wachtwoord heeft dat niet voldoet aan de regels voor wachtwoordbeleid.

 • Het wachtwoord voldoet niet aan de minimale lengte Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven waarin staat dat u meer tekens moet gebruiken. Oplossing: Gebruik een wachtwoord dat minstens de minimumlengte heeft die wordt vermeld in het bericht.

  Foutbericht wanneer wachtwoord niet voldoet aan het minimum aantal tekens

 • Het wachtwoord voldoet niet aan de minimale complexiteitsregels Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven waarin staat dat u meer typen tekens moet gebruiken. Oplossing: Gebruik een wachtwoord dat minstens voldoet aan de minimale vereisten die worden vermeld in het bericht.

  Foutbericht wanneer te weinig tekens zijn gebruikt voor het wachtwoord

Verwante onderwerpen

Waarom is mijn bestand als alleen-lezen geopend?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×