Beveiliging in InfoPath-formulieren

Het beveiligingsmodel voor Microsoft InfoPath is gebaseerd op het concept van de beveiligingszone en niveau-instellingen in Windows Internet Explorer. Het doel van de beveiligingsfuncties is de formulieren en computers van gebruikers te beschermen tegen onveilige bewerkingen, zoals het opvragen of verzenden van gegevens naar niet-vertrouwde bronnen.

In dit artikel

Beveiligingsniveaus voor formulieren

Aanvullende beveiligingsfuncties voor formulieren

Beveiligingszones en -niveaus van Internet Explorer

Beveiligingsniveaus voor formulieren

In InfoPath kunt u kiezen uit drie beveiligingsniveaus voor formulieren: Beperkt, Domein en Volledig vertrouwen. De beveiligingsniveaus bepalen of een formulier toegang heeft tot gegevens in andere domeinen of tot bestanden en instellingen op de computer van een gebruiker. De beveiligingsniveaus hebben ook invloed op de mogelijkheden van gebruikers tijdens het invullen van een formulier. Als het formulier bijvoorbeeld een keuzelijst bevat met gegevens uit een Microsoft Access-database, kan met het beveiligingsniveau voor het formulier worden bepaald of het formulier wordt geopend en toegang heeft tot de database of dat er een bericht wordt weergegeven en de toegang tot de database wordt geweigerd.

Als u een formuliersjabloon ontwerpt, wordt op basis van de voorzieningen van de formuliersjabloon automatisch het juiste beveiligingsniveau voor de formuliersjabloon geselecteerd. Het gekozen niveau heeft zo veel mogelijk beperkingen en beveiliging zonder dat dit gevolgen heeft voor de functionaliteit van het formulier. Als u liever een ander beveiligingsniveau instelt voor een formuliersjabloon die u ontwerpt, kunt u de standaardinstelling wijzigen door handmatig een ander beveiligingsniveau te kiezen voor het formulier. Als voor een formulier dat door een gebruiker wordt ingevuld een ander beveiligingsniveau vereist is dan het niveau dat door u of een gebruiker aan het formulier is toegewezen, wordt het desbetreffende formulier niet geopend of werkt het formulier niet goed. Als u bijvoorbeeld een formuliersjabloon ontwerpt en het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen instelt, moet de gebruiker volledig vertrouwen verlenen aan het desbetreffende formulier om het te kunnen invullen. Anders wordt het formulier niet geopend.

Formuliersjablonen worden uitgevoerd op een van de drie beveiligingsniveaus, afhankelijk van hun locatie, de manier waarop ze zijn geïnstalleerd en de aanwezigheid van een digitale handtekening. De beveiligingsniveaus worden in de volgende gedeelten beschreven.

Opmerking: voor browsers compatibele formuliersjabloonkunnen alleen worden uitgevoerd met het beveiligingsniveau Domein of Volledig vertrouwen.

Beperkt

Wanneer het beveiligingsniveau voor een formulier is ingesteld op Beperkt, heeft het formulier alleen toegang tot inhoud die in het formulier zelf is opgeslagen. Dit betekent dat de volgende functies niet goed werken als het formulier is ingesteld op het beveiligingsniveau Beperkt:

 • Aangepaste taakvensters

 • Gegevensverbindingen, behalve indienen via een e-mailbericht

 • Microsoft ActiveX-besturingselementen en aangepaste besturingselementen

 • Beheerde code en scripts

 • Rollen die zijn gebaseerd op locaties in een adreslijstservice van Active Directory

 • Regels voor het openen van formulieren

 • Afdrukweergaven voor Microsoft Office Word

 • Aangepaste dialoogvensters

 • Gekoppelde afbeeldingen

Domein

Wanneer het beveiligingsniveau voor een formulier is ingesteld op Domein, heeft een formulier toegang tot inhoud die is opgeslagen in het formulier zelf en inhoud die op een van de volgende locaties is opgeslagen:

 • Het domein van het formulier.

 • Inhoud in de zone Lokale computer in Internet Explorer, hoewel er een bericht kan verschijnen voordat de inhoud beschikbaar wordt gesteld.

 • Inhoud in de zone Lokaal intranet in Internet Explorer, hoewel er een bericht kan verschijnen voordat de inhoud beschikbaar wordt gesteld.

Als een formulier inhoud in een zone opvraagt, gebeurt dit volgens de beveiligingsniveaus die voor de zone zijn ingesteld in Internet Explorer. Een formulier in de zone Internet in Internet Explorer kan wel worden geopend, maar het formulier heeft geen toegang tot inhoud die in een ander domein is opgeslagen.

Volledig vertrouwen

Wanneer het beveiligingsniveau voor een formulier is ingesteld op Volledig vertrouwen, heeft een formulier toegang tot inhoud die is opgeslagen in het formulier zelf en inhoud die op een van de volgende locaties is opgeslagen:

 • Het domein van het formulier.

 • Alle andere domeinen, zonder dat er eerst een bericht wordt weergegeven over het raadplegen van de inhoud.

 • Bestanden en instellingen op de computer; alle bronnen op die computer die ook toegankelijk zijn voor degene die het formulier invult.

Het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen kan alleen worden toegepast op een formulier als de formuliersjabloon digitaal is ondertekend met een vertrouwd basiscertificaat of als de formuliersjabloon op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd met een installatieprogramma als Microsoft Windows Installer (MSI-bestand). U hoeft een formuliersjabloon met het beveiligingsniveau Volledig vertrouwen niet digitaal te ondertekenen om een voorbeeld in de ontwerpweergave weer te geven. Met behulp van de wizard Publiceren van InfoPath kunt u installatiebestanden voor formulieren maken.

Naar boven

Aanvullende beveiligingsfuncties voor formulieren

InfoPath bevat aanvullende functies voor het verbeteren van de beveiliging van formulieren. Het betreft de volgende functies:

Digitale handtekeningen     Bij het invullen van een formulier in InfoPath kunnen gebruikers een volledig formulier of delen van een formulier digitaal ondertekenen. Wanneer een voor browsers geschikte formuliersjabloonwordt ingevuld, kunnen delen van het formulier worden ondertekend, maar kan het formulier als geheel niet worden ondertekend. Door een formulier te ondertekenen kunt u officieel vastleggen dat u het formulier hebt ingevuld en ervoor zorgen dat de inhoud van het formulier niet wordt gewijzigd. U kunt ook een door u ontworpen formuliersjabloon digitaal ondertekenen en het beveiligingsniveau voor de sjabloon vervolgens instellen op Volledig vertrouwen.

Aanpassing voor opslaan, afdrukken, verzenden en exporteren     Als u een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u specifieke opdrachten en opties in- of uitschakelen. Deze instellingen bepalen of gebruikers een formulier dat zij hebben ingevuld kunnen opslaan, afdrukken, verzenden of exporteren.

Vertrouwde uitgevers en vertrouwde formulieren     Gebruikers kunnen met behulp van de instellingen in het Vertrouwenscentrum de lijst van vertrouwde formuliersjabloonontwikkelaars en -uitgevers beheren, en opgeven of vertrouwde formulieren tijdens het invullen toegang hebben tot bestanden en instellingen op hun computer. Vertrouwde formulieren zijn formulieren op basis van formuliersjablonen die zijn geïnstalleerd op de computer van een gebruiker, of formulieren op basis van formuliersjablonen die digitaal zijn ondertekend met een vertrouwd basiscertificaat en waarvoor het beveiligingsniveau is ingesteld op Volledig vertrouwen.

Wanneer een gebruiker een formuliersjabloon installeert op een computer, hebben de formulieren op basis van de desbetreffende formuliersjabloon standaard toegang tot de bestanden en instellingen op de computer. Een digitaal ondertekende formuliersjabloon die niet door een gebruiker op de computer is geïnstalleerd, heeft echter niet automatisch toegang tot de bestanden en instellingen op de computer van de gebruiker. U kunt deze toegang alsnog verlenen door het beveiligingsniveau voor formulieren op basis van een digitaal ondertekende formuliersjabloon te wijzigen in Volledig vertrouwen.

Samenvoegen    Als u een formuliersjabloon ontwerpt, kunt u aangeven of gegevens uit formulieren die zijn gebaseerd op die formuliersjabloon in één formulier mogen worden geïmporteerd. Als u het samenvoegen van formulieren uitschakelt, is de opdracht Formulieren samenvoegen in het menu Bestand niet beschikbaar.

Naar boven

Beveiligingszones en -niveaus van Internet Explorer

In Internet Explorer kunt u met beveiligingszones en -niveaus bepalen of een website toegang heeft tot de bestanden en instellingen op uw computer, en welk type toegang wordt verleend. In InfoPath worden sommige van deze instellingen gebruikt om vast te stellen of een formulier dat door een gebruiker wordt ingevuld toegang heeft tot de bestanden en instellingen op de computer van de gebruiker, en welk type toegang wordt verleend. Verder worden sommige van deze instellingen gebruikt om te bepalen of een formulier dat door een gebruiker wordt ingevuld toegang heeft tot inhoud die is opgeslagen in een ander domein dan het domein waarin het formulier is opgeslagen. Zie het vorige gedeelte, 'Beveiligingsniveaus voor formulieren', voor informatie over de invloed van beveiligingszones en -niveaus op beveiligingsniveaus voor InfoPath-formulieren die door gebruikers worden ingevuld.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×