Between...And, operator

Bepaalt of de waarde van een expressie binnen een opgegeven bereik van waarden valt. U kunt deze operator in SQL-instructies gebruiken.

Syntaxis

expr [Not] Betweenvalue1Andvalue2

De syntaxis van de operator Between...And bestaat uit deze onderdelen:

Onderdeel

Beschrijving

expr

Een expressie die het veld met de gegevens die u wilt evalueren aangeeft.

waarde1, waarde2

Expressies waaraan u expr wilt evalueren.


Opmerkingen

Als de waarde van expr tussen waarde1 en waarde2 (inclusief) is, retourneert de operatorBetween...AndWaar, anders is die Onwaar.. U kunt de logische operator Not opnemen om de tegengestelde voorwaarde te evalueren (dat wil zeggen, of expr zich buiten het bereik van value1 en value2 bevindt).

U kunt Between...And gebruiken om te bepalen of de waarde van een veld in een opgegeven numeriek bereik valt. In het volgende voorbeeld wordt gekeken of een order is verzonden naar een locatie binnen een bereik met postcodes. Als de postcode tussen 98101 en 98199 is, geeft de IIf-functie als resultaat 'Lokaal'. Anders wordt 'niet-lokaal' als resultaat gegeven.

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

If expr, value1, or value2 is Null, Between...And returns a Null value.

Omdat jokertekens , zoals *, worden behandeld als letterlijke waarden, kunt u ze niet met de operator Between...And gebruiken. U kunt bijvoorbeeld niet 980* en 989 * gebruiken om alle postcodes te vinden die beginnen met 980 tot 989. In plaats daarvan hebt u twee alternatieven om dit resultaat te bereiken. U kunt een expressie toevoegen aan de query waarmee de drie linker tekens van het tekstvak worden geselecteerd en Between...And op deze tekens toepassen. Of u kunt de hoge en lage waarden met extra tekens uitbreiden: in dit geval 98000 naar 98999 of 98000 naar 98999 – 9999 als u uitgebreide postcodes gebruikt. (U moet de – 0000 van de lage waarden weglaten, omdat anders 98000 wordt genegeerd als bepaalde postcodes wel uitgebreide secties hebben en andere niet.)Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×