BETROUWBAARHEID, functie

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Retourneert het betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde met een normale verdeling. Het betrouwbaarheidsinterval is een bereik aan een van de zijden van een voorbeeldgemiddelde. Als u bijvoorbeeld een product per post bestelt, kunt u met een bepaald niveau van vertrouwen bepalen wanneer het product ten vroegste en ten laatste wordt bezorgd.

Syntaxis

BETROUWBAARHEID(alfa;standaarddev;grootte)

alfa     is het significantieniveau op basis waarvan het niveau van betrouwbaarheid wordt berekend. Het betrouwbaarheidsniveau is gelijk aan 100*(1 - alfa)%. Als alfa 0,05 bedraagt, is het betrouwbaarheidsniveau dus 95%.

standaarddev     is de standaarddeviatie voor het gegevensbereik binnen de populatie. Deze wordt verondersteld bekend te zijn.

Grootte     is de grootte van de steekproef.

Opmerkingen

  • Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft BETROUWBAARHEID de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als alfa ≤ 0 of alfa ≥ 1, geeft BETROUWBAARHEID de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als standaarddev ≤ 0, geeft BETROUWBAARHEID de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als grootte geen geheel getal is, wordt de waarde afgekapt.

  • Als grootte < 1, geeft BETROUWBAARHEID de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als we ervan uitgaan dat alfa gelijk is aan 0,05, moet het gebied onder de standaardnormale kromme worden berekend dat gelijk is aan (1 - alfa) of 95%. Deze waarde is ± 1,96. Het betrouwbaarheidsinterval is daarom:

    Vergelijking

Voorbeeld

Stel, we nemen waar dat de afstand naar het werk in ons voorbeeld van 50 forenzen gemiddeld 30 minuten is met een standaarddeviatie binnen de populatie van 2,5. We kunnen er dan 95 procent op vertrouwen dat het populatiegemiddelde zich binnen het interval bevindt:

Vergelijking

Alfa

StdDev

Grootte

Formule

Beschrijving (resultaat)

0,05

0,5

50

=BETROUWBAARHEID([Alfa];[Standaarddev];[Grootte])

Betrouwbaarheidsinterval voor een populatiegemiddelde. Met andere woorden, de gemiddelde afstand naar het werk is gelijk aan 30 ± 0,692951 minuten, of 29,3 tot 30,7 minuten. (0,692951)

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×