BET, functie

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Berekent de betaling voor een lening, op basis van vaste betalingen en een vast rentepercentage.

Syntaxis

BET(rente;aantal-termijnen;hw;tw;type_getal)

Zie de functie HW voor een uitgebreidere beschrijving van de argumenten voor BET.

rente     is het rentepercentage van de lening.

aantal-termijnen     is het totale aantal termijnen van de lening.

hw     is de huidige waarde, of het totaalbedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Dit wordt ook wel de hoofdsom genoemd.

tw     is de toekomstige waarde, ofwel het saldo dat u wilt bereiken als de laatste betaling is verricht. Als u tw weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 0 (de toekomstige waarde van een lening is bijvoorbeeld 0).

Type_getal     is het cijfer 0 (nul) of 1 en geeft aan wanneer betalingen moeten worden voldaan.

Waarde van type_getal

Als betalingen worden voldaan

0 of niets

Aan het einde van de termijn

2,5

Aan het begin van de termijn

Opmerkingen

  • Het bedrag dat BET als resultaat geeft, omvat de hoofdsom en de rente, maar geen belastingen, aanbetalingen of heffingen die soms op leningen moeten worden betaald.

  • Wees consequent in het gebruik van de eenheden waarmee u rente en aantal-termijnen opgeeft. Als u maandelijkse aflossingen verricht op een lening met een looptijd van vier jaar tegen een rentepercentage van 12 procent per jaar, gebruikt u 12%/12 voor rente en 4*12 voor aantal-termijnen. Als u jaarlijkse aflossingen verricht op dezelfde lening, gebruikt u 12 procent voor rente en 4 voor aantal-termijnen.

  • U berekent het totale bedrag dat u tijdens de looptijd van de lening betaalt, door het aantal termijnen te vermenigvuldigen met de waarde die door BET wordt geretourneerd.

Voorbeeld 1

In het volgende voorbeeld

  • Rente is het rentepercentage op jaarbasis.

  • Aantal-termijnen is het aantal maandelijkse betalingen.

  • HW is het bedrag van de lening.

Rente

Aantal-termijnen

HW

Formule

Beschrijving (resultaat)

8%

10

10000

=BET([Rente]/12;[Aantal-termijnen];[Hw])

De maandelijkse betaling voor een lening met de bovenstaande voorwaarden (-1.037,03)

8%

10

10000

=BET([Rente]/12;[Aantal-termijnen];[Hw];0;1)

De maandelijkse betaling voor een lening met de bovenstaande voorwaarden, waarbij de betalingen aan het begin van de termijn moeten worden voldaan (-1.030,16)

Voorbeeld 2

U kunt met BET niet alleen betalingen voor annuïteiten bepalen, maar ook voor andere leningen.

In het volgende voorbeeld

  • is Rente het jaarlijkse rentepercentage.

  • is Aantal-termijnen het aantal jaren dat u wilt sparen.

  • HW is het bedrag dat u over 18 jaar wilt hebben gespaard.

U berekent het maandelijkse rentepercentage door het jaarlijkse percentage door 12 te delen en het aantal betalingstermijnen door het aantal jaren van de looptijd met 12 te vermenigvuldigen.

Rente

Aantal-termijnen

HW

Formule

Beschrijving (resultaat)

6%

18

50000

=BET([Rente]/12;[Aantal-termijnen]*12;0;[Hw])

Het maandelijkse spaarbedrag zodat na 18 jaar 50.000 is gespaard (-129,08)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×