Besturingselementen toevoegen om een object aan te passen

De meest voorkomende taak bij het aanpassen van een Access-formulier, -weergave of -rapport is het toevoegen of wijzigen van besturingselementen. Dit zijn tekstvakken, knoppen, keuzelijsten met invoervakken en andere functies die u gebruikt om gegevens toe te voegen, te bewerken en weer te geven.

Veelgebruikte Access-besturingselementen.

U kunt op twee manieren besturingselementen toevoegen, ongeacht of u in een Access-web-app of een Access-bureaubladdatabase werkt:

  • Als u een besturingselement wilt maken dat met een veld is verbonden (wat inhoudt dat in het besturingselement gegevens uit een tabel worden weergegeven en kunnen worden bewerkt), opent u de lijst met velden (Alt+F8) en sleept u het veld van de lijst maar het formulier, de weergave of het rapport. Er wordt een besturingselement toegevoegd dat geschikt is voor het type gegevens dat in het veld is opgeslagen.

    Een veld van de lijst met velden naar een weergave slepen.

    Tip:  Als u een formulier maakt met de functie Formulier in een Access-bureaubladdatabase, worden er automatisch afhankelijke besturingselementen gemaakt voor alle velden in de recordbron.

  • Als u een niet-afhankelijk besturingselement wilt maken, klikt u op een besturingselement op het tabblad Ontwerpen op het lint. In een Access-web-app wordt het besturingselement direct toegevoegd aan de weergave. In een bureaubladdatabase moet u klikken op de plaats in het formulier, de weergave of het rapport waar u het besturingselement wilt weergeven.

    De galerie Besturingselementen op het lint.

    Als u wilt, kunt u een niet-afhankelijk besturingselement omzetten in een afhankelijk besturingselement door de eigenschappen van het besturingselement te bewerken. Druk op F4 in een bureaubladdatabase om de eigenschappen weer te geven en selecteer de naam van een veld in de vervolgkeuzelijst Besturingselementbron.

Hoe bepaal ik of ik een afhankelijk of een niet-afhankelijk besturingselement moet maken?

Afhankelijke besturingselementen worden gebruikt om met gegevens in tabellen of query's te werken. Doordat deze besturingselementen zijn verbonden met de onderliggende gegevensbron, worden alle wijzigingen die u in afhankelijke besturingselementen aanbrengt, doorgevoerd in de gegevensbron (als de gegevensbron bewerkbaar is).

Niet-afhankelijke besturingselementen zijn handig voor het weergeven van berekende waarden of het invoeren van waarden die niet in tabellen hoeven worden opgeslagen. U kunt in een formulier bijvoorbeeld niet-afhankelijke besturingselementen invoegen om begin- en einddatums in te voeren. Vervolgens gebruikt u een macro die aan een opdrachtknop is gekoppeld om de datums te lezen en een rapport weer te geven voor het ingevoerde datumbereik. Omdat u deze datums niet hoeft op te slaan, hoeven de besturingselementen niet verbonden te zijn met een object.

Wat kan ik nog meer doen met besturingselementen?

Het meest voorkomende type besturingselement is het tekstvak. In tekstvakken kan een groot aantal verschillende gegevenstypen worden weergegeven, zoals tekst, getallen en datums. Andere besturingselementen hebben specifiekere functies. Er is bijvoorbeeld een besturingselement om een pagina-einde in een rapport in te voegen, een besturingselement om webinhoud aan een bureaubladdatabaseformulier toe te voegen en een besturingselement om een subformulier aan een bureaubladdatabaseformulier toe te voegen. U kunt een besturingselement maken dat verwijst naar een besturingselement op een ander formulier. In een bureaubladdatabase kunt u ook de tabvolgorde voor besturingselementen wijzigen.

Zie Inleiding tot rapporten in Access voor meer informatie over het toevoegen van besturingselementen aan rapporten.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×