Besturingselementen op een werkblad groeperen, kopiëren, verplaatsen of uitlijnen

Excel voor Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u formulier toevoegen en ActiveX-besturingselementen aan een werkbladformulier, wilt u mogelijk groep, kopiëren, verplaatsen of besturingselementen als u wilt maken van een goed ontworpen, beschrijvende UserForm uitlijnen.

Als u wilt uitvoeren een van de procedures in dit artikel als een of meer besturingselementen is een ActiveX-besturingselement, moet u eerst controleren dat het tabblad ontwikkelaars beschikbaar is.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

 2. Klik onder het lint aanpassen, klikt u op hoofdtabbladen in de vervolgkeuzelijst.

 3. Schakel het selectievakje ontwikkelaars in en klik vervolgens op OK.

Zorg ervoor dat u in de ontwerpmodus. Klik op het tabblad ontwikkelaars op Ontwerpmodus Knopafbeelding .

Besturingselementen groeperen, de groepering opheffen of besturingselementen opnieuw groeperen

Wanneer u de besturingselementen groepeert, combineert u ze zodat u ermee werken kunt alsof ze één besturingselement. U kunt bijvoorbeeld het formaat wijzigen of verplaatsen van alle besturingselementen in een groep als één eenheid.

Opmerking: U kunt formulier- of ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met tekenhulpmiddelen of hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepselectie.

Besturingselementen groeperen

 1. Selecteer de besturingselementen die u wilt groeperen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Groeperen aan en klik op Groeperen.

De groepering van besturingselementen opheffen

 1. Selecteer de groep die u wilt opheffen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Groeperen aan en klik op Groep opheffen.

  1. Als u wilt doorgaan met het opheffen van de groepering, klikt u in het berichtvak op Ja.

  2. Als u een afzonderlijk besturingselement wilt wijzigen, gaat u verder met het selecteren van besturingselementen en met het opheffen van de groepering totdat het gewenste besturingselement beschikbaar is.

Besturingselementen opnieuw groeperen

 1. Selecteer een van de besturingselementen die eerder waren gegroepeerd. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Groeperen aan en klik op Opnieuw groeperen.

Opmerking: U kunt formulier- of ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met tekenhulpmiddelen of hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepselectie.

Met de opdrachten Kopiëren en Plakken

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Als u een één kopie van een besturingselement, klikt u opStart, klik op kopiëren Knopafbeelding en klik vervolgens op Plakken Knopafbeelding .

  Als u meerdere duplicaten, herhalen totdat u het aantal exemplaren dat u wilt plakken.

Met het toetsenbord en de muis

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Druk op Ctrl en sleep het besturingselement.

  Als u meerdere kopieën wilt maken, herhaalt u de sleepbewerking totdat u het gewenste aantal kopieën hebt.

Opmerking: U kunt formulier- en ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met tekenhulpmiddelen of hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepselectie.

Met de muis

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Plaats de aanwijzer op het besturingselement totdat deze verandert in een aanwijzer met vier pijlpunten en sleep het geselecteerde besturingselement of de geselecteerde besturingselementen naar een andere locatie.

Met het toetsenbord

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Druk op de pijltoetsen om te verplaatsen van het besturingselement in stappen één pixel.

Besturingselementen en andere objecten in de tekening tekenpapier automatisch stapel in afzonderlijke lagen die u toevoegt. U kunt de stapelvolgorde kunt zien wanneer besturingselementen elkaar overlappen, het bovenste besturingselement bedekt de besturingselementen eronder.

Opmerking: Formulier- en ActiveX-besturingselementen hebben hun eigen stapelvolgorde die losstaat van de stapelvolgorde van de objecten die worden gemaakt met de hulpmiddelen voor SmartArt, zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen.

 1. Selecteer het besturingselement. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Volgorde aan en voer vervolgens de volgende handelingen uit:

  1. Als u het besturingselement één niveau hoger in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar voren.

  2. Als u het besturingselement bovenaan in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar voorgrond.

  3. Als u het besturingselement één niveau lager in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar achteren.

  4. Als u het besturingselement onderaan in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar achtergrond.

Opmerking: U kunt formulier- en ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepsselectie.

Alle besturingselementen uitlijnen op het raster of op vormen

 1. Selecteer het besturingselement. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Alle objecten uitlijnen met de linkerbovenhoek van een cel, het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen en klik vervolgens op Uitlijnen op raster Knopafbeelding klikt u op de pijl naast uitlijnen Knopafbeelding .

  Deze uitlijnfunctie werkt wanneer de rasterlijnen zijn ingeschakeld, maar ook wanneer deze zijn uitgeschakeld. U kunt besturingselementen ook uitlijnen op de celrasterlijnen door de Alt-toets ingedrukt te houden terwijl u een besturingselement of object verplaatst.

 3. Als u wilt uitlijnen automatisch besturingselementen die niet met de verticale en horizontale randen van andere shapes bij het verplaatsen of ze tekenen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen , op de pijl naast uitlijnen Knopafbeelding en klik vervolgens op op vorm uitlijnen Knopafbeelding .

Besturingselementen uitlijnen op hun randen

Belangrijk: Als u besturingselementen uitlijnt, kan dat er toe leiden dat ze op elkaar worden gestapeld. Zorg er daarom voor dat de besturingselementen al ongeveer de juiste afstand tot elkaar hebben voordat u een uitlijnopdracht uitvoert.

 1. De besturingselementen wilt selecteren. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. De besturingselementen uitlijnen en klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen , klikt u vervolgens op de pijl naast uitlijnen Knopafbeelding . Voer een van de volgende opties:

  1. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het bovenste besturingselement, klikt u op Boven uitlijnen Knopafbeelding .

  2. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het onderste besturingselement, klikt u op Onder uitlijnen Knopafbeelding .

  3. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het meest linkse besturingselement, klikt u op Links uitlijnen Knopafbeelding .

  4. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het meest rechtse besturingselement, klikt u op Rechts uitlijnen Knopafbeelding .

Besturingselementen horizontaal of verticaal uitlijnen

 1. De besturingselementen wilt selecteren. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Als u wilt uitlijnen de besturingselementen, klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen , op de pijl naast uitlijnen Knopafbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de middelpunten van besturingselementen horizontaal wilt uitlijnen, klikt u op Midden uitlijnen Knopafbeelding .

  2. Als u de middelpunten van besturingselementen verticaal wilt uitlijnen, klikt u op Centreren Knopafbeelding .

Besturingselementen horizontaal of verticaal verdelen

 1. Ten minste drie besturingselementen wilt selecteren. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Verdeel de besturingselementen en klikt u op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen , op de pijl naast uitlijnen Knopafbeelding , voer een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u alle besturingselementen horizontaal op gelijke afstand van elkaar wilt plaatsen, klikt u op Horizontaal verdelen Knopafbeelding .

  2. Als u alle besturingselementen verticaal op gelijke afstand van elkaar wilt plaatsen, klikt u op Verticaal verdelen Knopafbeelding .

Als u wilt uitvoeren een van de procedures in dit artikel als een of meer besturingselementen is een ActiveX-besturingselement, moet u eerst controleren dat het tabblad ontwikkelaars beschikbaar is.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Schakel in de categorie Populair, onder Belangrijke opties voor het werken met Excel, het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

Zorg ervoor dat de ontwerpmodus is ingeschakeld. Schakel op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen de optie Ontwerpmodus in Knopafbeelding .

Besturingselementen groeperen, de groepering opheffen of besturingselementen opnieuw groeperen

Wanneer u de besturingselementen groepeert, combineert u ze zodat u ermee werken kunt alsof ze één besturingselement. U kunt bijvoorbeeld het formaat wijzigen of verplaatsen van alle besturingselementen in een groep als één eenheid.

Opmerking: U kunt formulier- of ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met tekenhulpmiddelen of hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepselectie.

Besturingselementen groeperen

 1. Selecteer de besturingselementen die u wilt groeperen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Groeperen aan en klik op Groeperen.

De groepering van besturingselementen opheffen

 1. Selecteer de groep die u wilt opheffen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Groeperen aan en klik op Groep opheffen.

  1. Als u wilt doorgaan met het opheffen van de groepering, klikt u in het berichtvak op Ja.

  2. Als u een afzonderlijk besturingselement wilt wijzigen, gaat u verder met het selecteren van besturingselementen en met het opheffen van de groepering totdat het gewenste besturingselement beschikbaar is.

Besturingselementen opnieuw groeperen

 1. Selecteer een van de besturingselementen die eerder waren gegroepeerd. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Groeperen aan en klik op Opnieuw groeperen.

Opmerking: U kunt formulier- of ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met tekenhulpmiddelen of hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepselectie.

Met de opdrachten Kopiëren en Plakken

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Als u een één kopie van een besturingselement, klikt u op het tabblad Start in de groep Klembord , klikt u op kopiëren, Knopafbeelding en klik vervolgens op Plakken Knopafbeelding .

  Als u meerdere kopieën wilt maken, herhaalt u de plakbewerking totdat u het gewenste aantal kopieën hebt.

Met het toetsenbord en de muis

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Druk op Ctrl en sleep het besturingselement.

  Als u meerdere kopieën wilt maken, herhaalt u de sleepbewerking totdat u het gewenste aantal kopieën hebt.

Opmerking: U kunt formulier- en ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met tekenhulpmiddelen of hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepselectie.

Met de muis

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Plaats de aanwijzer op het besturingselement totdat deze verandert in een aanwijzer met vier pijlpunten en sleep het geselecteerde besturingselement of de geselecteerde besturingselementen naar een andere locatie.

Met het toetsenbord

 1. Selecteer het besturingselement of de besturingselementen. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Druk op de pijltoetsen om te verplaatsen van het besturingselement in stappen één pixel.

Besturingselementen en andere objecten in de tekening tekenpapier automatisch stapel in afzonderlijke lagen die u toevoegt. U kunt de stapelvolgorde kunt zien wanneer besturingselementen elkaar overlappen, het bovenste besturingselement bedekt de besturingselementen eronder.

Opmerking: Formulier- en ActiveX-besturingselementen hebben hun eigen stapelvolgorde die losstaat van de stapelvolgorde van de objecten die worden gemaakt met de hulpmiddelen voor SmartArt, zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen.

 1. Selecteer het besturingselement. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de selectie, wijs Volgorde aan en voer vervolgens de volgende handelingen uit:

  1. Als u het besturingselement één niveau hoger in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar voren.

  2. Als u het besturingselement bovenaan in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar voorgrond.

  3. Als u het besturingselement één niveau lager in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar achteren.

  4. Als u het besturingselement onderaan in de stapelvolgorde wilt plaatsen, klikt u op Naar achtergrond.

Belangrijk: Als u wilt uitvoeren in de volgende procedures uit, moet u eerst het menu van de knop uitlijnen op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen toevoegen aan de Werkbalk Snelle toegang.

Het menu van de knop uitlijnen op het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang

 1. Klik op de pijl naast de werkbalk Snelle toegang en klik vervolgens op Meer opdrachten.

 2. Selecteer onder Kies opdrachten uit de optie Alle opdrachten.

 3. Selecteer in de lijst die wordt weergegeven, de opdracht Uitlijnen Knopafbeelding .

 4. Klik op Toevoegen en klik op OK.

Opmerking: U kunt formulier- en ActiveX-besturingselementen niet combineren met objecten die zijn gemaakt met hulpmiddelen voor SmartArt (zoals vormen en SmartArt-afbeeldingen) in dezelfde groepsselectie.

Alle besturingselementen uitlijnen op het raster of op vormen

 • Als u alle objecten wilt uitlijnen op de linkerbovenhoek van een cel, klikt u op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Uitlijnen Knopafbeelding en klikt u vervolgens op Uitlijnen op raster Knopafbeelding .

  Deze uitlijnfunctie werkt wanneer de rasterlijnen zijn ingeschakeld, maar ook wanneer deze zijn uitgeschakeld. U kunt besturingselementen ook uitlijnen op de celrasterlijnen door de Alt-toets ingedrukt te houden terwijl u een besturingselement of object verplaatst.

 • Als u wilt dat besturingselementen automatisch worden uitgelijnd op de verticale en horizontale randen van andere vormen wanneer u ze verplaatst of tekent, klikt u op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Uitlijnen Knopafbeelding en klikt u vervolgens op Uitlijnen op vorm Knopafbeelding .

Besturingselementen uitlijnen op hun randen

Belangrijk: Als u besturingselementen uitlijnt, kan dat er toe leiden dat ze op elkaar worden gestapeld. Zorg er daarom voor dat de besturingselementen al ongeveer de juiste afstand tot elkaar hebben voordat u een uitlijnopdracht uitvoert.

 1. De besturingselementen wilt selecteren. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen, klikt u op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Uitlijnen Knopafbeelding en voert u vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het bovenste besturingselement, klikt u op Boven uitlijnen Knopafbeelding .

  2. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het onderste besturingselement, klikt u op Onder uitlijnen Knopafbeelding .

  3. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het meest linkse besturingselement, klikt u op Links uitlijnen Knopafbeelding .

  4. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen op het meest rechtse besturingselement, klikt u op Rechts uitlijnen Knopafbeelding .

Besturingselementen horizontaal of verticaal uitlijnen

 1. De besturingselementen wilt selecteren. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Als u de besturingselementen wilt uitlijnen, klikt u op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Uitlijnen Knopafbeelding en voert u vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u de middelpunten van besturingselementen horizontaal wilt uitlijnen, klikt u op Midden uitlijnen Knopafbeelding .

  2. Als u de middelpunten van besturingselementen verticaal wilt uitlijnen, klikt u op Centreren Knopafbeelding .

Besturingselementen horizontaal of verticaal verdelen

 1. Ten minste drie besturingselementen wilt selecteren. Zie voor meer informatie selecteren of deselecteren besturingselementen op een werkblad.

 2. Als u de besturingselementen gelijkmatig wilt verdelen, klikt u op de werkbalk Snelle toegang op de pijl naast Uitlijnen Knopafbeelding en voert u een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u alle besturingselementen horizontaal op gelijke afstand van elkaar wilt plaatsen, klikt u op Horizontaal verdelen Knopafbeelding .

  2. Als u alle besturingselementen verticaal op gelijke afstand van elkaar wilt plaatsen, klikt u op Verticaal verdelen Knopafbeelding .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×