Besturingselementen op een formulier automatisch uitlijnen

Als u een nieuw formulier maakt met een van de opties voor formulieren op het tabblad Maken, of als u velden toevoegt aan een formulier dat is geopend in de indelingsweergave, is de standaardinstelling in Access 2007 dat tekstvakken en andere besturingselementen in zogenaamde indelingen worden geplaatst. Met behulp van een indeling, aangegeven met een oranje raster rond de besturingselementen, kunt u besturingselementen horizontaal en verticaal uitlijnen om het formulier een uniform uiterlijk te geven. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u besturingselementen kunt toevoegen, verwijderen of opnieuw rangschikken in indelingen.

In dit artikel

Indelingen

Een nieuwe indeling maken

Een indeling in tabelvorm wijzigen in een gestapelde indeling en omgekeerd

Een indeling splitsen in twee indelingen

Besturingselementen opnieuw rangschikken in een indeling

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Besturingselementen verwijderen uit een indeling

Indelingen

Indelingen zijn er in twee varianten: tabelvormig en gestapeld.

 • In indelingen in tabelvorm worden besturingselementen net als in een spreadsheet in rijen en kolommen gerangschikt, met labels aan de bovenkant. Indelingen in tabelvorm zijn altijd verdeeld over twee secties van een formulier. Ongeacht in welke sectie de besturingselementen staan, bevinden de labels zich altijd in de sectie erboven.

  Eenvoudige tabelbesturingsindeling

 • In gestapelde indelingen worden besturingselementen verticaal gerangschikt, zoals wel op papieren formulieren wordt gedaan, met een label links van elk besturingselement. Gestapelde indelingen bevinden zich altijd binnen één sectie van een formulier.

  Elementaire gestapelde besturingselementindeling

U kunt meerdere indelingen van elk type in een formulier hebben. U kunt bijvoorbeeld een indeling in tabelvorm hebben zodat u een rij met gegevens voor elke record kunt maken, en daaronder een of meer gestapelde indelingen met meer gegevens uit dezelfde record.

Naar boven

Een nieuwe indeling maken

In Access worden in de volgende omstandigheden automatisch gestapelde indelingen gemaakt:

 • U maakt een nieuw formulier door op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Formulier te klikken.

 • U maakt een nieuw formulier door op het tabblad Maken in de groep Formulieren op Leeg formulier te klikken en vervolgens een veld uit het deelvenster Lijst met velden naar het formulier te slepen.

In een bestaand formulier kunt u als volgt een nieuwe indeling maken:

 1. Selecteer een besturingselement dat u aan de indeling wilt toevoegen.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding .

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik vervolgens op Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding .

De nieuwe indeling wordt gemaakt en de geselecteerde besturingselementen worden eraan toegevoegd.

Naar boven

Een indeling in tabelvorm wijzigen in een gestapelde indeling en omgekeerd

Een indeling wijzigen in een ander type indeling:

 • Selecteer de indeling door op de oranje indelingskiezer in de linkerbovenhoek van de indeling te klikken. Alle cellen in de indeling worden geselecteerd.

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op het gewenste type indeling (Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding ).

  • Klik met de rechtermuisknop op de indeling, wijs Indeling aan en klik vervolgens op het gewenste type indeling.

De besturingselementen worden opnieuw gerangschikt in de gekozen indeling.

Naar boven

Een indeling splitsen in twee indelingen

U kunt een indeling als volgt in twee indelingen splitsen:

 1. Houd Shift ingedrukt terwijl u op de besturingselementen klikt die u wilt verplaatsen naar de nieuwe indeling.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op het gewenste type voor de nieuwe indeling (Tabelvorm Knopafbeelding of Gestapeld Knopafbeelding ).

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik op het gewenste type voor de nieuwe indeling.

Er wordt een nieuwe indeling gemaakt, waaraan de geselecteerde besturingselementen worden toegevoegd.

Naar boven

Besturingselementen opnieuw rangschikken in een indeling

 • U kunt een besturingselement binnen een indeling verplaatsen door dit naar de gewenste positie te slepen. Terwijl u het veld sleept, geeft een horizontale of verticale blauwe balk aan waar het wordt geplaatst als u de muisknop loslaat.

 • U kunt een besturingselement verplaatsen van de ene indeling naar een andere indeling van hetzelfde type. U kunt bijvoorbeeld een besturingselement van de ene naar de andere gestapelde indeling slepen, maar niet naar een indeling in tabelvorm.

Naar boven

Besturingselementen toevoegen aan een indeling

Een nieuw veld uit het deelvenster Lijst met velden toevoegen aan een bestaande indeling    

 • Sleep het veld uit het deelvenster Lijst met velden naar de indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar het veld te staan komt wanneer u de muisknop loslaat.

Bestaande besturingselementen toevoegen aan een bestaande indeling    

 1. Selecteer het eerste besturingselement dat u aan de indeling wilt toevoegen.

 2. Als u andere besturingselementen aan dezelfde indeling wilt toevoegen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u deze besturingselementen selecteert. U kunt besturingselementen in andere indelingen selecteren.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het formulier in de ontwerpweergave is geopend, sleept u de geselecteerde velden naar de indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar de velden komen te staan wanneer u de muisknop loslaat.

  • Als het formulier is geopend in de indelingsweergave:

   1. Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op het type indeling waaraan u de besturingselementen wilt toevoegen. Als u besturingselementen aan een indeling in tabelvorm wilt toevoegen, klikt u op Tabelvorm Knopafbeelding . Als u besturingselementen aan een gestapelde indeling wilt toevoegen, klikt u op Gestapeld Knopafbeelding .

    Er wordt een nieuwe indeling gemaakt, waaraan de geselecteerde besturingselementen worden toegevoegd.

   2. Sleep de nieuwe indeling naar de bestaande indeling. Een horizontale of verticale balk geeft aan waar de velden komen te staan als u de muisknop loslaat.

Naar boven

Besturingselementen verwijderen uit een indeling

Door een besturingselement uit een indeling te verwijderen, kunt u dit besturingselement op een willekeurige plaats op het formulier plaatsen zonder hierdoor de positie van andere besturingselementen te beïnvloeden.

 • Selecteer het besturingselement dat u uit de indeling wilt verwijderen. Als u meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u de Shift ingedrukt en klikt u op de besturingselementen die u wilt verwijderen. Als u alle besturingselementen in de indeling wilt selecteren, klikt u op indelingskiezen in de linkerbovenhoek van de indeling.

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga naar het tabblad Schikken en klik in de groep Indeling bepalen op Verwijderen Knopafbeelding .

  • Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik op Verwijderen Knopafbeelding .

   De geselecteerde besturingselementen worden uit de indeling verwijderd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×