Besturingselementen met Windows-thema's gebruiken in formulieren

Met Microsoft Office Access 2007 kunt u het huidige visuele Microsoft Windows-thema toepassen op de besturingselementen in de databaseformulieren. Hierdoor beschikken de gebruikers van de database over een consistente weergave, omdat de besturingselementen in de formulieren overeenkomen met de besturingselementen in Windows-dialoogvensters, -wizards, enzovoort. In Office Access 2007 is het gebruik van Windows-thema's standaard ingeschakeld voor alle nieuwe databases die u maakt. Dit geldt echter niet voor bestaande databases. Wanneer Windows-thema's zijn ingeschakeld, wordt het thema gebruikt voor alle besturingselementen totdat u dit uitschakelt of u bepaalde weergave-eigenschappen instelt of wijzigt.

In dit artikel wordt beschreven hoe u het gebruik van Windows-thema's voor een database kunt in- en uitschakelen en hoe u een visueel Windows-thema kunt wijzigen. Daarnaast worden de weergave-instellingen behandeld waarmee het gebruik van een Windows-thema voor een besturingselement wordt uitgeschakeld.

In dit artikel

Windows-thema's in- of uitschakelen voor besturingselementen

Een visueel Windows-thema wijzigen

Naslag voor de aanpassing van besturingselementen

Windows-thema's in- of uitschakelen voor besturingselementen

U kunt Windows-thema's in- of uitschakelen door een programmaoptie in te stellen die van toepassing is op de geopende database.

 1. Open de database waarvoor u een Windows-thema wilt in- of uitschakelen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik op Opties voor Access.

 3. Klik op Huidige database.

 4. Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Besturingselementen met Windows-thema's gebruiken in formulieren in of uit en klik vervolgens op OK.

Voorbeelden

In de volgende afbeelding wordt een formulier weergegeven waarin geen besturingselementen met Windows-thema's worden gebruikt. Let op de kleur, vorm en arcering van de verschillende besturingselementen.

Besturingselementen in een database zonder Windows-thema's

In de volgende afbeelding wordt hetzelfde formulier weergegeven. Nu is de database echter ingesteld op het gebruik van besturingselementen met Windows-thema's. In dit geval is het visuele Windows-thema ingesteld op Windows Vista.

Besturingselementen met het Windows Vista-thema

Hierna ziet u hetzelfde formulier, dit keer met het Windows-thema Windows-klassiek.

Besturingselementen met het thema Windows-klassiek

Als u een database distribueert waarin besturingselementen met Windows-thema's worden gebruikt, wordt het thema gebruikt dat momenteel is geselecteerd op de computer waarop de database wordt uitgevoerd.

Naar boven

Een visueel Windows-thema wijzigen

 • In Windows Vista    

  1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik in het snelmenu op Aan persoonlijke voorkeur aanpassen.

  2. Klik onder Persoonlijke instellingen voor vormgeving en geluiden op Thema.

  3. Selecteer het gewenste thema in het dialoogvenster Instellingen voor thema's in de vervolgkeuzelijst Thema. U kunt ook Bladeren selecteren om het dialoogvenster Thema openen weer te geven, waarin u kunt bladeren naar een aangepast themabestand (met de bestandsextensie .Theme) dat u op een bepaalde locatie hebt opgeslagen.

 • In Microsoft Windows XP    

  1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en klik in het snelmenu op Eigenschappen.

  2. Selecteer het gewenste thema in de vervolgkeuzelijst Thema op het tabblad Thema's van het dialoogvenster Eigenschappen voor Beeldscherm of klik op Bladeren om naar een aangepast themabestand (met de bestandsextensie .Theme) te bladeren dat u op een bepaalde locatie hebt opgeslagen.

Naar boven

Naslag voor de aanpassing van besturingselementen

Wanneer u besturingselementen met Windows-thema's in een database inschakelt, wordt voor de Access-besturingselementen het Windows-thema gebruikt totdat u bepaalde weergave-eigenschappen voor deze besturingselementen wijzigt. De volgende tabel bevat de verschillende typen besturingselementen en de eigenschappen die u kunt instellen om de besturingselementen aan te passen, waardoor het Windows-thema niet meer wordt gebruikt.

Voor dit besturingselement

Wordt het Windows-thema niet meer gebruikt wanneer u deze eigenschap wijzigt

In de volgende instelling

Tabbesturingselement

BackStyle

Gesloten

Optiegroep

BackStyle

Transparant

Selectievakje

BorderWidth

Groter dan 2 punten

Keuzerondje

BorderWidth

Groter dan 2 punten

Alle besturingselementen

SpecialEffect

Verhoogd, Schaduw of Reliëf

Alle besturingselementen

BorderStyle

Alle instellingen behalveGesloten of Transparant

Alle besturingselementen

BorderColor

Alle kleuren behalveZwart of Transparant

Opmerking: In Access is er één uitzondering op deze regel: als u de eigenschap SpecialEffect instelt op Omkaderd, kunt u de eigenschap BorderColor instellen op Grijs zonder het besturingselement aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×