Besturings elementen op een formulier automatisch uitlijnen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een nieuw formulier maakt met behulp van een van de hulp middelen voor formulieren op het tabblad maken , of wanneer u velden toevoegt aan een formulier terwijl dit is geopend in de indelings weergave, worden tekst vakken en andere besturings elementen in hulp lijnen met de naam indelingen geplaatst. Met een indeling, die wordt aangegeven door een oranje raster rond de besturings elementen, kunt u besturings elementen horizon taal en verticaal uitlijnen om het formulier een uniform uiterlijk te geven. In dit artikel leest u hoe u besturings elementen toevoegt, verwijdert of opnieuw rangschikt in indelingen.

In dit artikel

Informatie over indelingen

Een nieuwe indeling maken

Een indeling wijzigen van in tabel vorm naar gestapeld of omgekeerd

Eén indeling opSplitsen in twee indelingen

Besturings elementen in een indeling opnieuw rangschikken

Besturings elementen toevoegen aan een indeling

Besturings elementen uit een indeling verwijderen

Informatie over indelingen

Er zijn twee soorten indelingen: in tabel vorm en gestapeld.

 • In tabel vormige indelingen worden besturings elementen gerangschikt in rijen en kolommen, net als in een spread sheet, met labels aan de bovenkant. Tabel vormige indelingen worden altijd verdeeld over twee secties van een formulier. in welke sectie de besturings elementen zich bevinden, staan de labels in de bovenstaande sectie.

  Eenvoudige tabel vormige besturingselementindeling

 • In gestapelde indelingen zijn besturingselementen verticaal gerangschikt zoals op een papieren formulier, met een label links van elk besturingselement. Gestapelde indelingen staan altijd in één sectie van het formulier.

  Eenvoudige indeling voor gestapelde besturings elementen

U kunt op een formulier meerdere indelingen van beide typen hebben. U hebt bijvoorbeeld een indeling in tabelvorm om een rij gegevens te maken voor elk record, en een of meer gestapelde indelingen eronder, die meer gegevens uit hetzelfde record bevatten.

Naar boven

Een nieuwe indeling maken

In Access worden automatisch gestapelde indelingen gemaakt in een van de volgende situaties:

 • U maakt een nieuw formulier door te klikken op Formulier in de groep Formulieren op het tabblad Maken.

 • U maakt een nieuw formulier door te klikken op Leeg formulier in de groep Formulieren op het tabblad Maken. Vervolgens sleept u een veld uit het veldenlijstvenster naar het formulier.

Op een bestaand formulier kunt u op de volgende manier een nieuwe indeling maken:

 1. Selecteer een besturingselement dat u wilt toevoegen aan de indeling.

 2. Als u andere besturingselementen wilt toevoegen aan dezelfde indeling, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u ook die besturingselementen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op tabel vorm of gestapeld.

  • Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde besturingselement/de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik vervolgens op Tabelvorm of Gestapeld.

In Access wordt de indeling gemaakt en worden de geselecteerde besturings elementen hieraan toegevoegd.

Naar boven

Een indeling wijzigen van in tabel vorm naar gestapeld of omgekeerd

Ga als volgt te werk om een gehele indeling van het ene type over te schakelen naar het andere type:

 • Selecteer de indeling door te klikken op de oranje indelings kiezer in de linkerbovenhoek van de indeling. Alle cellen in de indeling worden geselecteerd.

  Tip: U kunt ook alle besturings elementen in een indeling selecteren door een besturings element te selecteren en vervolgens te klikken op indeling selecteren in de groep rijen & kolommen op het tabblad Schikken .

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad rangschikken in de groep tabel op het gewenste indelings type (tabel vorm of gestapeld).

  • Klik met de rechter muisknop op de indeling, wijs indelingaan en klik vervolgens op het gewenste indelings type.

De besturingselementen worden opnieuw gerangschikt in het gewenste indelingstype.

Naar boven

Eén indeling opSplitsen in twee indelingen

U kunt een indeling als volgt splitsen in twee indelingen:

 1. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de besturings elementen die u naar de nieuwe indeling wilt verplaatsen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op het gewenste indelings type voor de nieuwe indeling (in tabel vorm of gestapeld).

  • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde besturingselementen, wijs Indeling aan en klik vervolgens op het gewenste indelingstype voor de nieuwe indeling.

In Access wordt een nieuwe indeling gemaakt en worden de geselecteerde besturingselementen hieraan toegevoegd.

Naar boven

Besturings elementen in een indeling opnieuw rangschikken

 • U kunt een besturings element in een indeling verplaatsen door dit naar de gewenste locatie te slepen. Terwijl u het veld sleept, wordt met een horizontale of verticale balk aangegeven waar het wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

 • U kunt een besturings element van de ene indeling naar een andere indeling van hetzelfde type verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld een besturingselement van de ene gestapelde indeling naar een andere gestapelde indeling slepen, maar niet naar een indeling in tabelvorm.

Naar boven

Besturings elementen toevoegen aan een indeling

Een nieuw veld toevoegen vanuit het deel venster lijst met velden aan een bestaande indeling    

 • Sleep het veld vanuit het veldenlijstvenster naar de indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar het veld wordt geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

Bestaande besturings elementen toevoegen aan een bestaande indeling    

 1. Selecteer het eerste besturings element dat u wilt toevoegen aan de indeling.

 2. Als u andere besturingselementen wilt toevoegen aan dezelfde indeling, houdt u Shift ingedrukt en selecteert u ook die besturingselementen. U kunt besturings elementen selecteren in andere indelingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het formulier is geopend in de ontwerpweergave, sleept u de geselecteerde velden naar de indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar de velden worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

  • Als het formulier is geopend in de indelingsweergave:

   1. Klik op het tabblad Schikken in de groep tabel op het type van de indeling waaraan u de besturings elementen wilt toevoegen. Als u besturings elementen toevoegt aan een tabel vormige indeling, klikt u op tabel vorm. Als u besturingselementen aan een gestapelde indeling toevoegt, klikt u op Gestapeld.

    In Access wordt een nieuwe indeling gemaakt en worden de geselecteerde besturingselementen hieraan toegevoegd.

   2. Sleep de nieuwe indeling naar de bestaande indeling. Met een horizontale of verticale balk wordt aangegeven waar de velden worden geplaatst wanneer u de muisknop loslaat.

Naar boven

Besturings elementen uit een indeling verwijderen

Als u een besturings element uit een indeling verwijdert, kunt u dit overal op het formulier plaatsen zonder dat dit van invloed is op de positie van andere besturings elementen.

 1. Selecteer het besturingselement dat u uit de indeling wilt verwijderen. Als u meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u vervolgens op de besturingselementen die u wilt verwijderen. Als u alle besturingselementen in de indeling wilt selecteren, klikt u op de indelingskiezer in de linkerbovenhoek van de indeling.

 2. Klik met de rechter muisknop op een van de geselecteerde besturings elementen, wijs indelingaan en klik vervolgens op indeling verwijderen.

  De geselecteerde besturingselementen worden uit de indeling verwijderd.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×