Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund

U kunt een Excel-bestand in een andere bestandsindeling opslaan door op Bestand > Opslaan als te klikken. De beschikbare bestandsindelingen in het dialoogvenster Opslaan als zijn afhankelijk van het actieve type blad (een werkblad, grafiekblad of ander type blad).

Opmerking: Wanneer u een bestand in een andere indeling opslaat, worden bepaalde opmaak, gegevens en functies mogelijk niet overgedragen.

Als u een bestand wilt openen dat in een andere bestandsindeling is gemaakt, bijvoorbeeld in een eerdere versie van Excel of in een ander programma, klikt u op Bestand > Openen. Een Excel 97-2003-werkmap wordt automatisch in de compatibiliteitsmodus geopend. Als u de nieuwe functies van Excel 2010 volledig wilt benutten, kunt u de werkmap opslaan in de bestandsindeling van Excel 2010. Desgewenst kunt u ook in de compatibiliteitsmodus blijven werken. Hierbij blijft de oorspronkelijke bestandsindeling behouden, zodat achterwaartse compatibiliteit mogelijk is.

Excel-bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Excel-werkmap

.xlsx

De standaard XML-bestandsindeling voor Excel 2010 en Excel 2007. Hierin kan geen VBA-macrocode (Microsoft Visual Basic for Applications) of Microsoft Office Excel 4.0-macrobladen (.xlm) worden opgeslagen.

Excel-werkmap met macro's (code)

.xlsm

De XML-bestandsindeling met ondersteuning voor macro's van Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 en Excel 2007. Kan VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.xlm) opslaan.

Excel binaire werkmap

.xlsb

De binaire bestandsindeling (BIFF12) voor Excel 2010 en Excel 2007.

Sjabloon

.XLTX

De standaardbestandsindeling voor een Excel-sjabloon van Excel 2010 en Excel 2007. Kan geen VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Sjabloon (code)

.XLTM

De bestandsindeling met ondersteuning voor macro's voor een Excel-sjabloon van Excel 2010 en Excel 2007. Kan VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Excel 97-2003-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Excel 97-2003-sjabloon

.XLT

De binaire bestandsindeling voor een Excel-sjabloon voor Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Microsoft Excel 5.0/95-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 5.0 - Excel 95 (BIFF5).

XML-werkblad 2003

.XML

XML-werkblad 2003-bestandsindeling (XMLSS).

XML-gegevens

.XML

XML-gegevensindeling.

Excel-invoegtoepassing

.XLAM

De XML-invoegtoepassingsindeling voor Excel 2010 en Excel 2007 die macro's ondersteunt. Een invoegtoepassing is een extra programma dat aanvullende code moet uitvoeren. Ondersteunt het gebruik van VBA-projecten en Excel 4.0-macrobladen (.xlm).

Excel 97-2003-invoegtoepassing

.XLA

De Excel 97-2003-invoegtoepassing, een aanvullend programma voor het uitvoeren van aanvullende code. Ondersteunt het gebruik van VBA-projecten.

Excel 4.0-werkmap

.XLW

Een Excel 4.0-bestandsindeling voor het opslaan van werkbladen, grafiekbladen en macrobladen. U kunt een werkmap in deze bestandsindeling openen in Excel 2010, maar u kunt een Excel-bestand niet in deze bestandsindeling opslaan.

Works 6.0-9.0-werkblad

.xlr

Werkblad dat is opgeslagen in Microsoft Works 6.0-9 0.

Opmerking: Deze indeling wordt alleen ondersteund in Excel Starter.

Tekstbestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Opgemaakte tekst (spatie is scheidingsteken)

.PRN

Lotus-indeling met spaties. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (tab is scheidingsteken)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een ander Microsoft Windows-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (Macintosh)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een Macintosh-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (MS-DOS)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een MS-DOS-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Unicodetekst

.TXT

Slaat een werkmap op als Unicodetekst. Unicode is een tekencoderingsstandaard die is ontwikkeld door het Unicode Consortium.

CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een ander Windows-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (Macintosh)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een Macintosh-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (MS-DOS)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een MS-DOS-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

DIF

.DIF

Data Interchange-indeling. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen

Opmerking: Wanneer u een werkmap in een tekstindeling opslaat, gaat de gehele opmaak verloren.

Overige bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

DBF 3, DBF 4

.DBF

dBase III en IV. U kunt deze bestandsindelingen in Excel openen, maar u kunt een Excel-bestand niet opslaan in dBase-indeling.

OpenDocument-werkblad

.ODS

OpenDocument-werkblad. U kunt Excel 2010-bestanden opslaan in de ODS-indeling (OpenDocument-werkblad), zodat ze kunnen worden geopend in spreadsheettoepassingen die deze indeling gebruiken, zoals Google Docs en OpenOffice.org Calc. U kunt werkbladen in de ODS-indeling ook openen in Excel 2010. Bepaalde opmaak kan verloren gaan bij het openen en opslaan van ODS-bestanden.

PDF

.PDF

Portable Document Format (PDF). In deze bestandsindeling blijft de documentopmaak behouden en kunnen bestanden gemakkelijk worden gedeeld. Als een PDF-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, blijft de opmaak van het bestand behouden. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd. De PDF-indeling is ook zeer geschikt voor documenten die door een commerciële afdrukservice worden gereproduceerd.

Opmerking: Deze bestandsindeling wordt niet ondersteund in Excel 2007.

XPS-document

.XPS

XML Paper Specification (XPS). In deze bestandsindeling blijft de documentopmaak behouden en kunnen bestanden gemakkelijk worden gedeeld. Als een XPS-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, blijft de opmaak van het bestand behouden. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd.

Opmerking: Deze bestandsindeling wordt niet ondersteund in Excel 2007.

Bestandsindelingen die met het Klembord worden gebruikt

U kunt gegevens van het Microsoft Office Klembord in Excel plakken met de opdracht Plakken of Plakken speciaal (tabblad Start, groep Klembord, knop Plakken) als de gegevens op het Office Klembord in een van de volgende indelingen zijn opgeslagen:

Indeling

Extensie

Klembord-indeling

Afbeelding

.WMF of .EMF

Afbeeldingen in Windows-metabestand (WMF) of Windows Enhanced-metabestand (EMF).

Opmerking    Als u een afbeelding met de indeling Windows-metabestand (WMF) kopieert vanuit een ander programma, wordt de afbeelding in Excel geplakt als een afbeelding met de indeling enhanced metabestand.

Bitmap

.BMP

Afbeeldingen opgeslagen in bitmapindeling (BMP).

Microsoft Excel-bestandsindelingen

.XLS

Binaire bestandsindelingen voor Excel versies 5.0/95, (BIFF5), Excel 97-2000 (BIFF8) en Excel 2010 (BIFF12)

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling.

DIF

.DIF

Data Interchange-indeling.

Tekst (tab is scheidingsteken)

.TXT

Door tabs gescheiden tekstindeling.

CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)

.CSV

Indeling met door lijstscheidingstekens gescheiden waarden.

Opgemaakte tekst (spatie is scheidingsteken)

.RTF

RTF-indeling. Alleen uit Excel.

Ingesloten object

.RTF

Microsoft Excel-objecten, objecten van correct geregistreerde programma's die OLE 2.0 (OwnerLink), Afbeelding of andere presentatie-indelingen ondersteunen.

Ingesloten object

.GIF, .JPG, .DOC, .XLS of .BMP

OwnerLink, ObjectLink, Link en Afbeelding of andere indelingen.

Gekoppeld object

.EMF

Indeling voor tekenobjecten van Office voor Afbeelding (Enhanced Windows-metabestand, EMF).

Tekst

.TXT

Schermtekst, OEM-tekst.

Gecombineerd webpaginabestand

.MHT, .MHTML

Gecombineerd webpaginabestand (.MHT of .MHTML). In deze bestandsindeling worden inlineafbeeldingen, applets, gekoppelde documenten en andere ondersteunende items waarnaar wordt verwezen in het document, geïntegreerd.

Opmerking: Deze bestandsindeling wordt niet ondersteund in Excel 2007.

Webpagina

.HTM, .HTML

Hypertext Markup Language (HTML).

Opmerking: Wanneer u tekst uit een ander programma kopieert, wordt de tekst in de HTML-indeling geplakt, ongeacht de indeling van de oorspronkelijke tekst.

Bestandsindelingen die niet in Excel worden ondersteund

De volgende bestandsindelingen worden niet langer ondersteund in Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel Starter en Excel 2007. U kunt bestanden met deze bestandsindelingen niet openen of opslaan.

Indeling

Extensie

Klembord-indeling

Excel-grafiek

.XLC

Excel 2.0-, 3.0- en 2.x-bestandsindelingen

Excel-grafiek

.WK1, .WK2, .WK3, .WK4, .WKS

Lotus 1-2-3-bestandsindelingen (alle versies)

Microsoft Works

.WKS

Microsoft Works-bestandsindeling (alle versies)

DBF 2

.DBF

DBASE II-bestandsindeling

WQ1

.WQ1

Quattro Pro voor MS-DOS-bestandsindeling

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 en 7.0 voor Windows.

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel Starter

Verder worden de volgende bestandsindelingen niet langer ondersteund in Excel Starter. U kunt bestanden met deze bestandsindelingen niet openen of opslaan.

Indeling

Extensie

Excel 97-2003-invoegtoepassing

.xla

Excel-invoegtoepassing

.xlam

Gegevensbronnaam

.dsn

Access MDE-database

.mde

Office-gegevensverbinding

.odc

Gegevenskoppelingbestand

.udl

Niet-ondersteunde bestandsindelingen openen of weergeven

Als een bestandsindeling die u wilt gebruiken niet wordt ondersteund in Excel, kunt u het volgende proberen:

  • Zoek op internet naar een bedrijf dat conversieprogramma's maakt voor bestandsindelingen die niet in Excel worden ondersteund.

  • Sla het bestand op in een bestandsindeling die wordt ondersteund in een ander programma en exporteer het bestand vervolgens vanuit dit programma naar een bestandsindeling die wordt ondersteund in Excel.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Verwante onderwerpen

Excel-opmaak en -functionaliteit die niet behouden blijven bij conversies naar andere bestandsindelingen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×