Bestanden van SharePoint Server 2013 OneDrive voor Bedrijven verplaatsen naar Office 365

Als u al uw inhoud van SharePoint Server 2013 naar Office 365 wilt verplaatsen, is het raadzaam om het SharePoint-migratieprogrammate starten.

Als u bestanden handmatig wilt verplaatsen, raadpleegt u dit artikel. U kunt ook Mijn sitebibliotheekbestanden van SharePoint Server 2010 verplaatsen naar Office 365.

Bibliotheek van SharePoint 2013 OneDrive voor Bedrijven

Mijn sitebibliotheken van SharePoint 2010

SharePoint 2013 OneDrive voor Bedrijven

Mijn site van SharePoint 2010

Waarom moet ik bestanden verplaatsen naar OneDrive voor bedrijven op Office 365 ?

OneDrive voor bedrijven voor Office 365 biedt u de Cloud toegang tot uw werkdocumenten. Dit betekent dat u de bestanden kunt openen op elke computer of elk mobiel apparaat met internetverbinding. Daarnaast heeft uw organisatie de instelling gewijzigd, zodat u OneDrive voor bedrijven kunt selecteren op de navigatiebalk in OneDrive voor bedrijven op Office 365.

Selecteer OneDrive in SharePoint om naar OneDrive voor Bedrijven in Office 365 te gaan.

Naar boven

In dit artikel

Het overstappen op OneDrive voor bedrijven voor Office 365 vergt enkele eenmalige taken. Sommige van deze taken zijn afhankelijk van de bestanden en activiteiten in uw oorspronkelijke OneDrive voor Bedrijven in SharePoint 2013. De onderstaande tabel bevat een overzicht van deze taken en de gedeelten daaronder bevatten details van de taken.

Actie

Beschrijving

Pictogram Documenten verplaatsen

Uw bestanden verplaatsen

Uw Office 365 OneDrive voor bedrijven-bibliotheek is geconfigureerd en klaar voor gebruik. Maar waarschijnlijk hebt u bestanden in SharePoint die u wilt verplaatsen naar de Office 365 bibliotheek.

OneNote-logo

OneNote-notitieblokken verplaatsen

U moet meerdere stappen uitvoeren om uw OneNote-notitieblokken te verplaatsen.

Pictogram Gedeeld document

Bestanden delen

U hebt de bestanden in uw oude bibliotheek van SharePoint OneDrive voor Bedrijven mogelijk op verschillende manieren gedeeld. De bestanden die u hebt verplaatst naar de nieuwe Office 365 bibliotheek, zijn nieuwe bestanden. U wilt daarom mogelijk opnieuw verbindingen voor delen instellen voor bepaalde bestanden.

Uw bestanden verplaatsen van SharePoint naar Office 365

Voer de volgende taken in deze volgorde uit om uw bestanden te verplaatsen:

 1. Ga naar uw bibliotheek van SharePoint OneDrive voor Bedrijven.

 2. Synchroniseer uw bibliotheek van SharePoint Server 2013 OneDrive voor Bedrijven met uw computer

 3. Maak een back-up van de gesynchroniseerde bibliotheekmap op uw computer

 4. Stop de synchronisatie van uw bibliotheek van SharePoint Server 2013 OneDrive voor Bedrijven

 5. Synchroniseer uw bibliotheek van Office 365 OneDrive voor Bedrijven naar uw computer

 6. Upload bestanden naar uw gesynchroniseerde bibliotheek van Office 365 OneDrive voor Bedrijven

Stappen voor het verplaatsen van SharePoint 2013-bestanden naar Office 365

Uw bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven in SharePoint Server 2013 openen

Door onedrive te selecteren op de navigatiebalk in SharePoint Server 2013 gaat u nu naar OneDrive voor bedrijven op Office 365. Voor het verplaatsen van bestanden naar OneDrive voor bedrijven op Office 365 moet u echter eerst naar uw oorspronkelijke OneDrive voor bedrijven in SharePoint 2013.

 1. Meld u aan bij SharePoint.

 2. Selecteer uw naam op de navigatiebalk en selecteer Over mij.
  Selecteer de pagina Info over mijzelf in SharePoint.

 3. Selecteer Instellingen en selecteer Site-inhoud.
  Selecteer Site-inhoud in het tandwielmenu op de pagina Info over mijzelf.

 4. Selecteer documentenop de pagina site-inhoud.
  Selecteer Documenten op de pagina Site-inhoud.
  U gaat nu naar uw OneDrive voor bedrijven-bibliotheek in SharePoint Server 2013.

Uw bibliotheek van SharePoint Server 2013 OneDrive voor Bedrijven met uw computer synchroniseren

De synchronisatie-app voor OneDrive voor Bedrijven biedt een efficiënte manier om uw bestanden te verplaatsen, omdat u kunt werken met bestanden op uw lokale computer en u geen bestanden in een netwerk hoeft te verplaatsen. Houd rekening met de volgende belangrijke details over het gebruik van de synchronisatie-app voor deze taak:

Ga als volgt te werk om OneDrive voor Bedrijven te synchroniseren met uw computer:

 1. Ga naar uw oorspronkelijke OneDrive voor Bedrijven in SharePoint Server 2013.

 2. Selecteer Synchroniseren boven aan de pagina.
  OneDrive voor Bedrijven synchroniseren in SharePoint 2013

  De synchronisatie-app voor OneDrive voor bedrijven wordt geopend.

  Opmerking: Als de app de naam SkyDrive Pro heeft in plaats van OneDrive voor Bedrijven, gebruikt u niet de nieuwste versie van de synchronisatie-app.

 3. Selecteer Nu synchroniseren.

  Als u de meest recente versie van OneDrive voor bedrijven nodig hebt, klikt u op de app OneDrive voor bedrijven weergeven die geschikt is voor mij in het dialoogvenster synchroniseren.

 4. Selecteer Mijn bestanden weergeven om naar de gesynchroniseerde bibliotheekmap te gaan. De map wordt weergegeven onder uw Windows-favorieten en heeft de naam OneDrive voor bedrijven.
  Een gesynchroniseerde map van SharePoint OneDrive voor Bedrijven

  Als u deze bibliotheek al synchroniseerde voordat u met deze taak bent begonnen, gaat u meteen naar de gesynchroniseerde bibliotheekmap wanneer u Nu synchroniseren selecteert.

Een back-up maken van de gesynchroniseerde bibliotheekmap op uw computer

Waarom moet u een kopie maken van de gesynchroniseerde bibliotheekmap? U beschikt dan over een back-up van uw bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven en u kunt deze later makkelijker vinden in de Verkenner.

 1. Maak een nieuwe map in de Verkenner voor de kopie van de gesynchroniseerde bibliotheekmap. Bijvoorbeeld:
  een map waarin u bestanden tijdelijk opslaat die moeten worden verplaatst naar Office 365

 2. Selecteer de gesynchroniseerde map van OneDrive voor Bedrijven in uw Favorieten.

 3. Selecteer alle bestanden en mappen en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

 4. Selecteer de nieuwe map en druk op Ctrl+V om alle bestanden en mappen te plakken.
  Aangezien bestanden in deze map niet worden gesynchroniseerd met SharePoint, worden ze weergegeven zonder dat er synchronisatie indicatoren ( Bestandspictogram met synchronisatie-indicator ) worden weergegeven op de pictogrammen.
  De map voor het tijdelijk opslaan van bestanden nadat u bestanden hebt verplaatst vanuit de gesynchroniseerde map van SharePoint OneDrive voor Bedrijven

Boven aan pagina

De synchronisatie van uw bibliotheek van SharePoint OneDrive voor Bedrijven stopzetten

Nu u een back-upmap met uw bibliotheek hebt gemaakt, zet u de synchronisatie van uw SharePoint-bibliotheek stop.

 1. Klik in het systeemvak met de rechtermuisknop op het pictogram van de synchronisatie-app voor OneDrive voor bedrijven en selecteer de synchronisatie van een map afbreken...
  De synchronisatie van OneDrive voor Bedrijven stopzetten

 2. Selecteer OneDrive voor Bedrijven en selecteer Synchronisatie afbreken.

 3. Selecteer Ja om te bevestigen dat u deze bibliotheek niet meer wilt synchroniseren.

Opmerking: U krijgt een bericht dat deze stap permanent stopt met synchroniseren, maar u kunt altijd op synchroniseren in OneDrive voor bedrijven klikken om te beginnen met synchroniseren later.

Uw Office 365 OneDrive voor bedrijven-bibliotheek synchroniseren met uw computer

 1. Selecteer OneDrive op de navigatiebalk.
  OneDrive-koppeling naar Office 365 OneDrive voor Bedrijven
  Hiermee opent u een nieuw browservenster met uw Office 365 OneDrive voor bedrijven-bibliotheek.
  OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek in Office 365

 2. Selecteer Synchroniseren.
  De wizard synchronisatie-app van OneDrive voor bedrijven wordt geopend.

  Opmerking: Als de app de naam SkyDrive Pro heeft in plaats van OneDrive voor Bedrijven, gebruikt u niet de nieuwste versie van de synchronisatie-app. Zie De synchronisatie-app voor OneDrive voor Bedrijven bijwerken verderop in dit artikel voor meer informatie over het bijwerken van de app.

 3. Selecteer Nu synchroniseren.

 4. Selecteer Mijn bestanden weergeven om naar de gesynchroniseerde bibliotheekmap te gaan. De map wordt weergegeven onder uw Windows-favorieten en heeft de naam ' OneDrive @naam organisatie'
  ,
  bijvoorbeeld: Gesynchroniseerde bibliotheek van OneDrive voor Bedrijven onder Windows-favorieten U ziet geen bestanden in de map Gesynchroniseerde bibliotheek. U hoeft dus alleen maar de synchronisatieverbinding tussen de map en de Office 365 bibliotheek in te stellen.

Boven aan pagina

Bestanden uploaden naar de gesynchroniseerde map van Office 365 bibliotheek

 1. Open in de Verkenner de map waarnaar u bestanden hebt gekopieerd die u hebt gedownload van de SharePoint-bibliotheek.

 2. Verplaats alle bestanden in deze map naar de gesynchroniseerde map van Office 365 bibliotheek.

  Tip: U kunt desgewenst bestanden slepen naar de gesynchroniseerde map van Office 365 bibliotheek in uw favorieten.

Belangrijk: Als u een groot aantal bestanden verplaatst, raden we u voor de beste resultaten ten zeerste aan om bestanden in batches van maximaal 100 bestanden te verplaatsen.

Wanneer u de bestanden hebt verplaatst naar de map Gesynchroniseerde bibliotheek, worden deze automatisch geüpload naar Office 365. Terwijl de bestanden worden geüpload, kunt u zien dat de bestandspictogrammen veranderen, zoals hieronder wordt weergegeven.

Bestandspictogrammen veranderen terwijl de bestanden worden geüpload en gesynchroniseerd naar OneDrive voor Bedrijven in Office 365.

U kunt deze nu zien wanneer u OneDrive voor bedrijven op Office 365 in een webbrowser bezoekt.

Tip: U kunt snel naar de bibliotheek navigeren in een webbrowser. Klik in de gesynchroniseerde bibliotheekmap met de rechtermuisknop op een bestand, selecteer OneDrive voor Bedrijven en selecteer Ga naar browser.

Een bestand in een gesynchroniseerde map bekijken in een webbrowser

Naar boven

Mijn OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek bevat meer dan 20.000 items

Als uw OneDrive voor bedrijven-bibliotheek meer dan 20.000 items bevat, kunt u de synchronisatie-app niet gebruiken zoals beschreven in dit artikel om uw bestanden te verplaatsen naar Office 365.

Het aantal items in OneDrive voor Bedrijven bestaat uit bestanden en mappen in de bibliotheek, plus bestanden in de prullenbak van SharePoint.

Hoeveel items bevat OneDrive voor Bedrijven?

Als u het aantal items in OneDrive voor Bedrijven wilt zien, kunt u een weergave maken waarin het aantal items wordt geteld. U kunt de bestanden en mappen ook tellen in OneDrive voor Bedrijven met behulp van de optie Openen met Verkenner:

 1. Ga naar uw OneDrive voor Bedrijven-bibliotheek in SharePoint Server 2013.

 2. Selecteer op het tabblad Bibliotheek de optie Openen met Verkenner.

 3. Klik in Verkenner met de rechtermuisknop in de bestandenlijst en selecteer Eigenschappen.
  Op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Eigenschappen wordt het aantal bestanden en mappen weergegeven.

Aanbevelingen

Beperk indien mogelijk het aantal items dat u opslaat in OneDrive voor Bedrijven, zodat u de synchronisatie-app kunt gebruiken om uw bestanden te verplaatsen zoals in dit artikel wordt beschreven.

Als u echt meer dan 20.000 items moet verplaatsen, kunt u de optie Openen met Verkenner gebruiken, hoewel dit veel tijd in beslag kan nemen. Zie bestanden uploaden naar een bibliotheekvoor meer informatie. Mogelijk kan een programmeur een script maken om uw bestanden sneller te verplaatsen.

Opmerkingen over het verplaatsen van bestanden naar Office 365

Houd rekening met de volgende informatie over het verplaatsen van bestanden van SharePoint Server 2013 naar Office 365:

 • Bestanden behouden hun oorspronkelijke metagegevens niet.

  Bestanden die u van SharePoint Server 2013 overstapt naar Office 365 worden in feite herkend als nieuwe bestanden. Als gevolg hiervan blijven metagegevens van de bestanden, zoals Gewijzigd en Gewijzigd door, niet behouden.

 • OneDrive voor bedrijven op Office 365 heeft een opslaglimiet van 1 TB.

 • OneDrive voor bedrijven voor Office 365 beperkt de volgende bestandstypen: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLx.

Boven aan pagina

OneNote-notitieblokken verplaatsen naar Office 365

De synchronisatie-app voor OneDrive voor Bedrijven biedt geen ondersteuning voor OneNote-notitieblokken. Als u notitieblokken van SharePoint naar Office 365 wilt verplaatsen, kunt u het beste nieuwe notitieblokken maken in Office 365 en vervolgens secties uit de oorspronkelijke notitieblokken naar de nieuwe notitieblokken kopiëren.

 1. Maak in OneDrive voor bedrijven in Office 365 een nieuw notitieblok.

  Belangrijk: Geef het notitieblok dezelfde naam als het oorspronkelijke notitieblok in SharePoint.

 2. Synchroniseer het notitieblok dat u wilt verplaatsen in SharePoint en kopieer alle secties.

 3. Open in OneDrive voor bedrijven in Office 365 het nieuwe notitieblok en plak de secties uit de oorspronkelijke werkmap.

 4. Verwijder het oorspronkelijke notitieblok uit de SharePoint-bibliotheek.

Bestanden delen in de Office 365 bibliotheek

U hebt de bestanden in uw oude bibliotheek van SharePoint OneDrive voor Bedrijven mogelijk op verschillende manieren gedeeld. U hebt mogelijk:

De bestanden die u hebt verplaatst naar de nieuwe Office 365 bibliotheek, zijn nieuwe bestanden. Daarom wilt u mogelijk verbindingen met geselecteerde bestanden instellen door deze te delen.

Nadat u hebt gecontroleerd of u uw bestanden naar Office 365 hebt verplaatst, raden we u aan ze te verwijderen uit uw oude bibliotheek in SharePoint Server 2013. Op deze manier kunnen mensen verouderde exemplaren van documenten, die u eerder met hen hebt gedeeld, niet meer raadplegen.

Naar boven

De synchronisatie-app voor OneDrive voor Bedrijven bijwerken

Als u een Klik-en-Klaar-installatie van de synchronisatie-app voor OneDrive voor Bedrijven hebt (meest gebruikelijk), ontvangt u waarschijnlijk automatisch updates. Als u wilt controleren of er updates zijn, selecteert u Bestand ->Office-account in een Office-programma, zoals Word of Excel. Als u Microsoft Office niet uitvoert, ontvangt u alle updates voor de synchronisatie-app automatisch.

Als u geen informatie over Office-updates ziet op een accountpagina van een Office-programma, betekent dit dat u een MSI-installatie van de OneDrive voor Bedrijven-app hebt. In dit geval controleert u op updates met Windows Update.


Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×