Bestanden toevoegen in de webversie van Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt bestanden vanaf uw computer, OneDrive of andere opslagaccounts toevoegen aan e-mailberichten en agendagebeurtenissen en deze delen met anderen. U kunt ook afbeeldingen insluiten in uw e-mailberichten en agendagebeurtenissen.

Uw versie kiezen voor instructies

De instructies verschillen enigszins, afhankelijk van of u de bèta versie van Outlook op het web gebruikt. Kies welke versie van Outlook op het web u gebruikt om de stappen te zien die op u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Webversie van Outlook

Zie Instructies voor de klassieke webversie van Outlook.

Opmerking: Als het logo van uw organisatie is opgenomen in de taakbalk, ziet u mogelijk iets dat enigszins afwijkt van wat hierboven wordt weergegeven.

Instructies voor de nieuwe webversie van Outlook

Wanneer u een bestand bijvoegt vanaf uw computer, wordt er een kopie van het bestand bijgevoegd. Elke geadresseerde krijgt een eigen kopie van het bestand.

Opmerking: De limiet voor bijgevoegde, lokale bestanden bedraagt 34 MB.

 1. Selecteer onder aan een bericht of agenda gebeurtenis de optie Bijvoegen > Bladeren op deze computer.

  Scherm afbeelding van de optie voor het bladeren op deze computer in het menu bijVoegen

 2. Kies het lokale bestand dat u wilt bijvoegen en selecteer Openen.

U kunt ook een bestand delen vanuit OneDrive. Op deze manier kunnen uw geadresseerden in realtime samen werken.

Opmerking: De limiet voor de grootte van bijlagen voor OneDrive -bestanden is 2 GB.

 1. Selecteer Bijvoegen onder aan een bericht of agenda gebeurtenis > Bladeren in Cloud locaties.

  Scherm afbeelding van de optie voor het bladeren in Cloud locaties in het menu bijVoegen

 2. Kies het bestand dat (of de map die) u wilt delen en selecteer Volgende. Dubbelklik op mappen om deze te openen.

 3. Selecteer delen als een OneDrive -koppeling.

 4. Kies of personen het bestand kunnen bewerken of alleen bekijken. Selecteer Meer acties > Machtigingen wijzigen.

  Scherm afbeelding van de optie voor geadresseerden kunnen worden weer gegeven in het menu machtigingen wijzigen

U kunt ook bestanden delen vanuit andere opslag accounts. Iedereen met wie u het bestand deelt, kan de meest recente wijzigingen zien.

 1. Selecteer Bijvoegen in een bericht of agenda gebeurtenis > Bladeren in Cloud locaties.

  Scherm afbeelding van de optie voor het bladeren in Cloud locaties in het menu bijVoegen

 2. Selecteer het opslagaccount van waaruit u een bestand wilt delen. U kunt opslagaccounts toevoegen door Een account toevoegen te kiezen.

 3. Kies het bestand dat (of de map die) u wilt bijvoegen en selecteer Volgende. Dubbelklik op mappen om deze te openen.

 4. Selecteer Delen als een koppeling.

U kunt een bericht als bijlage aan een ander bericht toevoegen in Outlook op het web.

 1. Een nieuw bericht maken of klikken om een bestaand bericht te beantwoorden of door te sturen.

 2. Schik de vensters zo dat u zowel de lijst met berichten als het nieuwe bericht kunt zien.

 3. Selecteer en sleep het bericht dat u wilt toevoegen vanuit de berichten lijst naar uw bericht.

U kunt geen kopie van een map bijvoegen in Outlook op het web. U kunt echter wel een map delen in OneDrive.

 1. Selecteer het OneDrive -pictogram op de taak balk en selecteer Online weer geven. OneDrive wordt geopend in een webbrowser.

  Scherm afbeelding van de knop Online weer geven

 2. Open Verkenner Pictogram Verkenner op uw computer en ga naar de map die u wilt bijvoegen.

 3. Sleep de map naar OneDrive in de webbrowser.

  EEN scherm afbeelding van een bestand dat naar OneDrive wordt gesleept

 4. Ga naar Outlook op het web en maak een nieuw bericht of open een bericht vanuit de berichten lijst.

 5. Selecteer Bijvoegen > Bladeren in Cloud locaties, kies in OneDrive de map die u wilt bijvoegen en selecteer volgende.

 6. Selecteer delen als een OneDrive -koppeling.

BELANGRIJK: Geadresseerden kunnen standaard de bestanden in de map bewerken. Ga als volgt te werk als u machtigingen wilt wijzigen zodat geadresseerden de bestanden alleen kunnen bekijken:

 • Selecteer Meer acties > machtigingen wijzigen > geadresseerden kunnen bekijken.

  Scherm afbeelding van de optie voor geadresseerden kunnen worden weer gegeven in het menu machtigingen wijzigen

 1. Selecteer het bericht met de bijlage die u wilt downloaden.

 2. Selecteer Meer acties naast de bijlage.

  Schermafbeelding van het menu Meer acties

 3. Selecteer Downloaden.

 1. Open het bericht met de bijlage die u wilt afdrukken

 2. Selecteer de bijlage en selecteer vervolgens Downloaden.

  Let op: Open een bijlage in een e-mailbericht alleen als u de inhoud en de persoon van wie u het bericht hebt ontvangen, vertrouwt. Bijlagen worden vaak gebruikt om computervirussen te verspreiden. Als u de inhoud wilt bekijken van de bijlage zonder deze te openen, selecteert u Voorbeeld in het vervolgkeuzemenu naast de bijlage.

 3. Open de bijlage met de app of het programma dat daarvoor is bedoeld en druk de bijlage af. Zo opent u een DOCX-bestand in Word en drukt u het vervolgens af.

In het e-mailbericht dat u schrijft, selecteert u De knop Verwijderen. in de rechterbovenhoek van het bijgevoegde bestand om het te verwijderen.

Schermafbeelding van de knop Bijlage verwijderen.

U kunt Foto's, gif's of illustraties van uw computer of OneDrive invoegen als inline-afbeeldingen in e-mail berichten, agenda-items of uw e-mail handtekening. Inline-afbeeldingen worden weer gegeven in de hoofd tekst van het bericht of de agenda gebeurtenis.

 1. Open het bericht of de agendagebeurtenis.

 2. Selecteer het afbeeldings pictogram om een afbeelding in te voegen vanaf uw computer of OneDrive.

  Schermafbeelding van de knop Afbeeldingen inline invoegen

 3. Kies de afbeelding die u wilt invoegen en selecteer Openen.

 4. Sleep de hoekgrepen om het formaat van de afbeelding te wijzigen.

  Opmerking: Het wijzigen van het formaat van een afbeelding vermindert de bestandsgrootte niet. Zie De bestandsgrootte van een afbeelding verkleinen als u wilt weten hoe u de bestandsgrootte van een afbeelding kunt verminderen.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding om opmaakopties te bekijken.

Instructies voor de klassieke webversie van Outlook

Wanneer u een bestand bijvoegt vanaf uw computer, wordt er een kopie van het bestand bijgevoegd. Elke geadresseerde krijgt een eigen kopie van het bestand.

Opmerking: De limiet voor bijgevoegde, lokale bestanden bedraagt 34 MB.

 1. Meld u aan bij de webversie van Outlook.

 2. Selecteer in een e-mailbericht of agendagebeurtenis Bijvoegen bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Bijvoegen.

 3. Selecteer Computer, kies het bestand dat u wilt bijvoegen en selecteer Openen.

  Tip: Dubbelklik op mappen om deze te openen.

Wanneer u een bestand bijvoegt vanuit OneDrive, kunnen de geadresseerden in realtime samen aan het bestand werken. U kunt ook een bestand op uw computer uploaden naar OneDrive en vervolgens delen als een OneDrive-bestand.

Opmerking: De limiet voor bijgevoegde OneDrive-bestanden bedraagt 2 GB.

 1. Selecteer in een e-mailbericht of agendagebeurtenis Bijvoegen bovenaan de pagina.

  Schermafbeelding van de knop Bijvoegen.

 2. Selecteer OneDrive - persoonlijk of OneDrive -< naam van uw bedrijf >.

 3. Kies het bestand dat u wilt bijvoegen en selecteer Volgende.

  Tip: Dubbelklik op mappen om deze te openen.

 4. Selecteer Delen als een OneDrive-koppeling.

  Als u wilt wijzigen of personen het bestand kunnen bewerken of deze slechts kunnen bekijken, selecteert u Meer acties > Machtigingen wijzigen en kies wat personen kunnen doen met het gedeelde bestand.

  Schermafbeelding van de knop Meer acties.

 1. Open een nieuw e-mailbericht, of klik om een bestaand bericht te beantwoorden of door te sturen.

 2. Open het bericht in een nieuw venster door in de rechterbovenhoek Pictogram Bewerken in afzonderlijk venster te selecteren.

  Opmerking: Als u Pictogram Bewerken in afzonderlijk venster niet ziet, vouwt u het bericht uit door in de rechterbovenhoek Pictogram Uitvouwen te selecteren.

 3. Schik de vensters zo dat u zowel de lijst met berichten als het nieuwe e-mailbericht kunt zien.

 4. Selecteer het bericht dat u wilt koppelen en sleep het van de lijst met berichten naar het nieuwe bericht.

  Schermafbeelding van bericht dat naar het venster Opstellen wordt gesleept

 1. Open het bericht met de bijlage die u wilt afdrukken

 2. Selecteer de bijlage en selecteer in de vervolgkeuzelijst Downloaden.

Als het downloaden is voltooid, kunt u het item openen en vervolgens afdrukken.

Selecteer De knop Verwijderen. in de rechterbovenhoek van het bijgevoegde bestand.

Schermafbeelding van de knop Bijlage verwijderen.

 1. Open het bericht of de agendagebeurtenis.

 2. Selecteer het afbeeldingspictogram om een afbeelding in te voegen vanaf uw computer.

  Met het pictogram Afbeelding invoegen kunt u bestanden invoegen vanuit OneDrive of uw computer.

 3. Kies de afbeelding die u wilt invoegen en selecteer Openen .

 4. Sleep de hoekgrepen om de afbeelding groter of kleiner te maken.

  Sleep de afbeeldingsgrepen om de afbeelding groter of kleiner te maken

 5. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding om opmaakopties te bekijken.

 • Als u een bericht beantwoordt dat een bijlage heeft, wordt de bijlage niet in het antwoord opgenomen.

 • Open een bijlage in een e-mailbericht alleen als u de inhoud en de persoon van wie u het bericht hebt ontvangen, vertrouwt. Bijlagen worden vaak gebruikt om computervirussen te verspreiden. Gebruik het leesvenster om een voorbeeld van het bericht te bekijken ( Stappen voor het wijzigen van tags > Weergave-instellingen > Leesvenster) voordat u het opent.

 • Lange bestandsnamen van bijlagen worden in Outlook op het web ingekort. Dit heeft geen invloed op de inhoud van het bestand.

 • U voegt alleen bestanden aan agendagebeurtenissen toe die door u of een gedelegeerde zijn gemaakt.

Zie ook

Bestanden toevoegen of afbeeldingen invoegen in e-mailberichten van Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×