Bestanden, nieuws en pagina's richten op specifieke doelgroepen

Bestanden, nieuws en pagina's richten op specifieke doelgroepen

U kunt bestanden, inclusief pagina's en nieuws, promoten bij bepaalde doelgroepen met moderneSharePoint Online doelgroepen. U kunt een of meer groepen voor elk bestand instellen als publiek.

Opmerking: Sommige functies worden geleidelijk geïntroduceerd voor organisaties die zich hebben aangemeld voor het Targeted release-programma. Dit betekent dat u bepaalde functies nog niet kunt zien of dat de functies er anders uit kunnen zien dan beschreven in de Help-artikelen.

Eerst moet u doelgroepen inschakelen voor de bibliotheek

Schakel eerst doelgroepen in om een doelgroep te maken.

 1. Ga naar uw bibliotheek. Als u bijvoorbeeld werkt met pagina's of nieuws, selecteert u instellingenen vervolgens site- inhouden sitepagina's.

 2. Selecteer in de bibliotheek instellingenen Bibliotheekinstellingen.

 3. Selecteer onder algemene instellingende optie instellingen voor doelgroepen.

 4. Schakel het  selectievakje doelgroep gebruiken in.

Vervolgens selecteert u het publiek voor een bestand.

Selecteer een bestand in de bibliotheek en selecteer een waarde voor de eigenschap doelgroep in het detailvenster. Pagina's opnieuw publiceren en de nieuwsberichten bijwerken.

Beveiligingsgroepen worden gedefinieerd met een doelgroep. Maak indien nodig een Office 365-groep voor de leden van uw publiek. Als u een beheerder bent, kunt u een beveiligingsgroep maken via het Microsoft 365-Beheercentrum.

Nieuws wordt nu met publiek gefilterd op de startpagina van SharePoint en op het tabblad Nieuws in SharePoint mobiel. Gebruik de volgende stappen om de functie in te schakelen voor webonderdelen.

Doelgroepen inschakelen voor het webonderdeel

Het webonderdeel gemarkeerde inhoud en het webonderdeel Nieuwsdat ondersteuning biedt voor doelgroepen van het publiek nadat de presentatie is ingeschakeld.

 1. Een bestaande pagina bewerken of een nieuwe pagina maken

 2. Het webonderdeel toevoegen of bewerken

 3. Doelgroepen inschakelen in de sectie filteren

 4. De pagina publiceren of opnieuw publiceren

Notities: 

Overzicht

Met behulp van doelgroepen kunt u inhoud zoals items in een lijst of bibliotheek, navigatiekoppelingen en andere inhoud alleen aan specifieke groepen personen weergeven. Dit is handig als u gegevens wilt presenteren die alleen relevant zijn voor een bepaalde groep personen. U kunt bijvoorbeeld inhoud toevoegen aan een documentbibliotheek die is gepromoveerd tot één afdeling.

Elk item in een lijst of bibliotheek van SharePoint kan op specifieke doelgroepen worden gericht. Dit doet u via het webonderdeel Inhoudsquery. Het is ook mogelijk om andere soorten webonderdelen en hun inhoud op doelgroepen te richten.

Daarnaast kunt u navigatiekoppelingen van een site richten op doelgroepen. Hierdoor wordt de ervaring van gebruikers vereenvoudigd, omdat ze alleen de navigatiekoppelingen zien die voor hen relevant zijn.

Gebruik een of meer van de volgende onderdelen om een doelgroep te identificeren:

 • SharePoint-groepen

 • Distributielijsten

 • Beveiligingsgroepen

 • Globale doelgroepen

  Globale doelgroepen zijn doelgroepen op basis van regels die worden beheerd door SharePoint-beheerders.

Iedereen met ten minste de machtiging Medewerker kan een doelgroep opgeven, maar dan moet de naam van de doelgroep wel bekend zijn. U kunt een doelgroep zoeken op naam, alias of beschrijving door te klikken op bladeren geen in de lijst doelgroepen .

Naar boven

Lijst- of bibliotheekitems richten op een doelgroep

De volgende procedure laat zien hoe u alle items afkomstig uit een bepaalde lijst van het type documentbibliotheek richt op een doelgroep. U kunt het webonderdeel Inhoudsquery ook gebruiken om alle items van een site en de bijbehorende subsites weer te geven of items van alle sites in een siteverzameling. Vervolgens kunt u een query maken met de doelgroep die u hebt ingesteld voor de items in de sites of de siteverzameling.

Er zijn drie stappen nodig om items uit een lijst of bibliotheek op een bepaalde doelgroep te richten:

Stap 1: Doelgroepen inschakelen voor de lijst of bibliotheek

Als u doelgroepen inschakelt voor een lijst of bibliotheek, kunt u elk item in de lijst of bibliotheek richten op een doelgroep.

Opmerking: Als de lijst of bibliotheek van SharePoint al is ingeschakeld voor doelgroepen, wordt de kolom Doelgroepen weergegeven.

 1. Klik op de lijst of bibliotheek met het item dat u wilt richten op een doelgroep.

 2. Voor SharePoint Online of SharePoint Server 2019, klikt u op instellingenen klikt u vervolgens op lijst instellingen of instellingen van document bibliotheek.

  Menu Instellingen met Bibliotheekinstellingen geselecteerd of Menu Instellingen waarin Lijstinstellingen is gemarkeerd

  Voor SharePoint 2016, 2013, 2010 of 2007: klik op de werkbalk van de lijst of bibliotheek op Instellingen, en klik vervolgens op Lijstinstellingen of Instellingen van documentbibliotheek.

  Lijstinstellingen op lint of Knoppen op het lint voor SharePoint-bibliotheekinstellingen

 3. Klik onder Algemene instellingen op Instellingen voor doelgroepen.

  Instellingen voor doelgroepen onder Algemeen op de pagina met bibliotheek- of lijstinstellingen
 4. Schakel het selectievakje Doelgroep gebruiken in.

  Het selectievakje Doelgroep gebruiken inschakelen

Stap 2: De doelgroep opgeven voor de items

Nadat u de lijst of bibliotheek hebt ingeschakeld voor doelgroepen, kunt u voor afzonderlijke items in de lijst of bibliotheek instellen dat deze moeten worden weergegeven voor een of meer doelgroepen.

 1. Voor SharePoint Online of SharePoint Server 2019klikt u links van het item waarvoor u de doelgroep wilt wijzigen, klikt u op het pictogram Details Knop voor informatie of openen van detailvenster en klikt u vervolgens op Alles bewerken op Eigenschappen.

  Voor SharePoint 2016, 2013, 2010 en 2007: klik op de pijl of de drie puntjes (... ) naast de naam van een item in de lijst of bibliotheek en klik vervolgens op Eigenschappen bewerken of Eigenschappen. In sommige versies van SharePoint moet u mogelijk nog een keer op drie puntjes (... ) klikken.

 2. Voeg in de lijst Doelgroepen een of meer doelgroepen toe.

  Een of meer doelgroepen toevoegen

  Opmerking: Als goedkeuring voor inhoud of een goedkeuringswerkstroom is ingeschakeld voor de lijst of bibliotheek, moet het item mogelijk het goedkeuringsproces doorlopen.

 3. Klik op Opslaan.

Stap 3: Het item weergeven in een webonderdeel voor SharePoint 2016, 2013, 2010 of 2007

Als u een lijst of bibliotheek van SharePoint wilt weergeven aan een bepaalde doelgroep, kunt u hiervoor het webonderdeel Inhoudsquery gebruiken. Het webonderdeel Inhoudsquery maakt het mogelijk om een query te maken waarmee u items in lijsten en bibliotheken kunt filteren.

Opmerking: Voor SharePoint Online zijn webonderdelen mogelijk niet zichtbaar.

In dit voorbeeld ziet u hoe u alle items uit een bepaalde lijst weergeeft aan een specifieke doelgroep. Het betreft een lijst van het type documentbibliotheek.

 1. Op de pagina waarop u het item wilt weergeven, klikt u op Bijschrift 4 of instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klikt u vervolgens op pagina bewerken.

 2. Voor SharePoint 2010, 2013 en 2016: klik op het tabblad Invoegen en klik vervolgens op Webonderdeel.

  webonderdeel invoegen

  In SharePoint 2007: klik op Een webonderdeel toevoegen en klik vervolgens onder Standaard op Webonderdeel Inhoudsquery.

  Klik onder inhoud samenvatten op Inhoudsquery.

  Een webonderdeel Inhoudsquery toevoegen

  Opmerking: Als u de optie Inhoudsquery niet ziet, neemt u contact op met uw beheerder van SharePoint.

 3. Klik op Toevoegen.

 4. Voor SharePoint 2010, 2013 en 2016 klikt u op de pijl-omlaag Pijl-omlaag bij Webonderdeel voor bewerken aan de rechterkant van het webonderdeel en klikt u vervolgens op webonderdeel bewerken in het menu.

  In SharePoint 2007: klik op Bewerken en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen om het werkvenster te openen voor het webonderdeel.

  Menu Webonderdeel voor selectie van Webonderdeel bewerken
 5. Ga als volgt te werk onder Query in het taakvenster:

  Lijst met eigenschappen van webonderdeel Inhoudsquery met drie bijschriften
  1. Selecteer Items weergeven uit de volgende lijst en geef de locatie op van de lijst.

   Opmerking: In dit voorbeeld geven we een bepaalde lijst op. U kunt het bereik uitbreiden naar items in lijsten op meer dan één site door een van de andere opties te selecteren.

  2. Geef onder de vereiste optie Lijsttype aan van welk type lijst het item deel uitmaakt. In dit voorbeeld klikt u op Documentbibliotheek. Alleen items in het lijsttype dat u kiest, worden verwerkt door de query.

  3. Ga als volgt te werk onder Doelgroep.

   Bewerking

   Werkwijze

   De items in de lijst weergeven aan de doelgroep die u hebt opgegeven in 'Stap 2: De doelgroep opgeven voor de items', wanneer de huidige gebruiker lid is van de doelgroep.

   Schakel het selectievakje Doelgroepfilter toepassen in. Dit is vereist voor een juiste werking van de query.

   Ook de items in de lijst weergeven waarvoor geen doelgroep is opgegeven. Deze items worden aan iedereen weergegeven.

   Schakel het selectievakje Inclusief niet-gerichte items in. Dit is optioneel.

   Wanneer de pagina wordt weergegeven, is de inhoud van het webonderdeel alleen zichtbaar voor huidige gebruikers die lid zijn van de doelgroepen die u hebt opgegeven.

Naar boven

Een webonderdeel richten op een doelgroep

SharePoint Webonderdelen kunnen alleen worden weergegeven voor personen die lid zijn van een bepaalde groep of een bepaald publiek. Op deze manier kunt u aangepaste pagina's voor specifieke groepen maken.

Opmerking: Net als alle andere webonderdelen, heeft het webonderdeel Inhoudsquery een lijst Doelgroepen in de sectie Geavanceerd van het taakvenster. Deze instelling bepaalt of het webonderdeel zelf zichtbaar is voor de huidige gebruiker. Als dat niet zo is, worden geen van de andere instellingen toegepast.

U kunt een doelgroep identificeren met behulp van een SharePoint-groep, een distributielijst, een beveiligingsgroep of een globale doelgroep.

 1. Op de pagina waarop u het item wilt weergeven, klikt u op Bijschrift 4 of instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klikt u vervolgens op pagina bewerken.

 2. Voor SharePoint 2010, 2013 en 2016 klikt u op de pijl-omlaag Pijl-omlaag bij Webonderdeel voor bewerken aan de rechterkant van het webonderdeel en klikt u vervolgens op webonderdeel bewerken.

  Menu Webonderdeel voor selectie van Webonderdeel bewerken

  In SharePoint 2007: klik op Bewerken en klik vervolgens op Gedeeld webonderdeel wijzigen om het werkvenster te openen voor het webonderdeel.

 3. Voeg onder Geavanceerd een of meer namen van doelgroepen toe aan de lijst Doelgroepen.

  Gedeelte Geavanceerd van dialoogvenster 'Eigenschappen van webonderdelen' met doelgroep gemarkeerd

Wanneer de pagina wordt weergegeven, is het webonderdeel alleen zichtbaar voor de personen die lid zijn van de doelgroepen die u hebt opgegeven.

Naar boven

Een navigatiekoppeling richten op een doelgroep

Een navigatiekoppeling op een SharePoint-server kan worden gericht, zodat deze alleen zichtbaar is voor personen die lid zijn van een bepaalde groep of doelgroep. U moet ten minste de machtiging Ontwerpen hebben om de instellingen voor sitenavigatie te kunnen wijzigen.

 1. Op de pagina waarop u het item wilt weergeven, klikt u op Bijschrift 4 of instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klikt u op site-instellingen. Als u site- instellingenniet ziet, klikt u op sitegegevensen klikt u vervolgens op Alle site-instellingen weergeven.

 2. Klik onder uiterlijk op NavigatieenKlik op navigatie wijzigen.

 3. Ga op de pagina Instellingen voor sitenavigatie naar Structurele navigatie: Bewerken en sorteren en klik op Koppeling toevoegen.

  Onder Structurele navigatie in Navigatie-instellingen, met Koppeling toevoegen gemarkeerd
 4. Typ in het dialoogvenster Navigatiekoppeling waarden voor Titel en URL voor de koppeling en voeg vervolgens een of meer namen van doelgroepen toe aan de lijst Doelgroepen.

  Eigenschappen van navigatiekoppeling met OK gemarkeerd.

  De waarde voor de URL kunt u eerst naar het Klembord kopiëren om deze vervolgens via het contextmenu van de koppeling met Snelkoppeling kopiëren in het veld URL te plakken. Als die optie niet beschikbaar is in uw browser, gaat u naar de pagina die u wilt koppelen en kopieert u de inhoud van de adresbalk.

Wanneer de pagina wordt weergegeven, is de navigatiekoppeling alleen zichtbaar voor de personen die lid zijn van de doelgroepen die u hebt opgegeven.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×