Bestanden inchecken, uitchecken of wijzigingen in bestanden negeren in een sitebibliotheek

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een bestand dat zich in een bibliotheek op een site bevindt, kunt u dit het veiligste doen door het bestand uit te checken. Op deze manier zorgt u ervoor dat niemand anders het bestand kan wijzigen terwijl u eraan werkt. Wanneer het bestand is uitgecheckt, kunt u het online of offline bewerken en opslaan zo vaak u wilt.

Als u klaar bent met bewerken en het bestand weer in de bibliotheek op een site hebt ingecheckt, kunnen anderen uw wijzigingen zien en kunnen zij het bestand uitchecken als zij daarvoor de benodigde machtigingen hebben. Als u besluit dat u geen wijzigingen wilt maken of de wijzigingen in het bestand niet wilt bewaren, kunt u het uitgecheckte bestand verwijderen zodat dit geen invloed heeft op de versiegeschiedenis.

Wat wilt u doen?

Overzicht

Een bestand uitchecken

Een bestand inchecken

Een uitgecheckt bestand verwijderen

Uitchecken, inchecken of meerdere uitgecheckte bestanden verwijderen voor meerdere bestanden

Overzicht

Sommige bibliotheken zijn zo geconfigureerd dat u bestanden moet uitchecken. Als dit het geval is in uw organisatie, wordt u gevraagd om de bestanden uit te checken die u wilt bewerken. Als u klaar bent met het bestand, moet u het weer inchecken of het uitchecken ongedaan maken.

Als uitchecken niet is vereist, kunt u een document openen in de bibliotheek, wijzigingen aanbrengen, en het bestand opslaan en sluiten. Als u dit doet, kan iemand anders tegelijkertijd aan het document werken en uw wijzigingen overschrijven. Tenzij u er compleet zeker van bent dat alleen u het bestand hebt geopend, kunt u het bestand beter uitchecken voordat u wijzigingen aanbrengt.

Belangrijk:  Als u met meerdere personen tegelijk aan hetzelfde document werkt, checkt u het document niet uit, tenzij u exclusieve schrijfrechten wilt hebben.

Naar boven

Een bestand uitchecken

Een bestand uitchecken uit een bibliotheek:

 1. Navigeer naar de bibliotheek waarin zich het bestand bevindt.

 2. Kies een van de volgende manieren om het bestand uit te checken:

  • Wijs de bestandsnaam aan, klik op de vervolgkeuzepijl naast de bestandsnaam en selecteer Uitchecken.

   Vervolgkeuzelijst voor een Word-bestand dat is geselecteerd in een SharePoint-lijst. "Uitchecken" is gemarkeerd.

  • Schakel het selectievakje naast de bestandsnaam in en selecteer op het lint het pictogram Uitchecken.

   SharePoint-lint met "Uitchecken" geselecteerd

   Er wordt een bericht geopend met de melding dat u op het punt staat een bestand uit te checken. Als u het bestand wilt opslaan in de map die u voor lokale concepten hebt bestemd, schakelt u het selectievakje Mijn lokale conceptmap gebruiken in.

   Berichtvak met de mogelijkheid om het uitgecheckte bestand in een lokale conceptmap op te slaan

   Belangrijk:  Als u twee bestanden of meer uitcheckt, kunt u deze niet opslaan in een lokale conceptmap.

 3. Beslis of u het bestand wilt opslaan in uw lokale conceptmap. Snelheid en draagbaarheid zijn de voordelen van het opslaan van het bestand in een lokale map. Betere bestandsbeveiliging is het voordeel van online werken. Als u niet offline hoeft te werken, kunt u wellicht beter online werken. Als u het bestand wilt opslaan in uw lokale conceptmap, schakelt u het selectievakjeMijn lokale conceptmap gebruiken in. Schakel anders het selectievakje niet in.

 4. Klik op OK.

Wanneer het bestand is uitgecheckt, is een groene pijl-omlaag De kop verplaatsen gedeeltelijk het pictogram naast de bestandsnaam vallen. Zo weet u of iemand anders, dat het bestand is uitgecheckt. Als u de muisaanwijzer op het pictogram van een bestand uitgecheckt, wordt de naam van het document en de naam van de persoon die uitgecheckt heeft knopinfo weergegeven.

Knopinfo die onder het pictogram van het uitgecheckte bestand wordt weergegeven. De gebruiker ziet de bestandsnaam en weet wie het bestand heeft uitgecheckt.

Naar boven

Een bestand inchecken

Uw bestanden en de wijzigingen die u erin hebt aangebracht, zijn pas weer beschikbaar voor uw collega's nadat u de bestanden weer hebt ingecheckt in de bibliotheek.

Een bestand inchecken

 1. Navigeer naar de bibliotheek waarin het bestand zich bevindt.

 2. Kies een van de volgende manieren om het bestand weer in te checken:

  • Wijs het bestand aan dat u wilt inchecken, klik op de vervolgkeuzepijl naast de bestandsnaam en selecteer Inchecken.

   Vervolgkeuzelijst met "Inchecken" geselecteerd

  • Schakel het selectievakje naast het bestandspictogram in en klik vervolgens op Inchecken op het lint.

   SharePoint-lint met cursor die pictogram Inchecken aanwijst

 3. Wanneer de inchecken bericht geopend, breng de gewenste optie in het onderdeel Uitgecheckte kopie.

  • Als u het bestand tussentijds wilt inchecken en daarna het bestand wilt blijven bewerken, kiest u Ja in het onderdeel Uitgecheckte kopie behouden.

  • Wanneer de werkzaamheden aan het bestand zijn voltooid en het niet uitgecheckt hoeft te blijven, kiest u Nee in het onderdeel Uitgecheckte kopie behouden.

   Berichtvak dat wordt weergegeven wanneer een bestand is ingecheckt

 4. Voeg in het onderdeel Opmerkingen een opmerking toe waarmee u de aangebrachte wijzigingen beschrijft. Deze stap is optioneel, maar is een aanbevolen werkwijze. Incheckopmerkingen zijn vooral handig als meerdere personen aan een bestand werken. Als daarnaast versies in uw organisatie worden bijgehouden, maakt de opmerking deel uit van de versiegeschiedenis. Deze is mogelijk in de toekomst van belang als u om een bepaalde reden terug moet gaan naar een vroegere versie van het bestand.

 5. Klik op OK om het inchecken van het bestand te voltooien of op Annuleren als u van gedachte bent veranderd. De groene pijl verdwijnt van het bestandspictogram nadat het bestand weer is ingecheckt.

Naar boven

Een uitgecheckt bestand verwijderen

Wanneer u een bestand uitcheckt en er geen wijzigingen in aanbrengt, kunt u het uitgecheckte bestand verwijderen in plaats van het op te slaan. Als uw organisatie versies bijhoudt, wordt er een nieuwe versie gemaakt wanneer u een bestand weer incheckt in de bibliotheek. Door het uitgecheckte bestand te verwijderen, voorkomt u dat er nieuwe versies worden gemaakt wanneer er geen wijzigingen in het bestand zijn aangebracht.

In sommige gevallen maakt u wijzigingen die u niet wilt behouden. In plaats van het bestand op te slaan, kunt u het uitgecheckte bestand verwijderen, waarbij de wijzigingen verloren gaan.

Een uitgecheckt bestand verwijderen:

 1. Navigeer naar de bibliotheek waarin het bestand zich bevindt.

 2. Kies een van de volgende manieren om het bestand weer in te checken:

  • Wijs het bestand aan dat u wilt inchecken, klik op de vervolgkeuzepijl naast de bestandsnaam en selecteer Uitgecheckte kopie verwijderen.

   Vervolgmenu met "Uitgecheckte kopie verwijderen" geselecteerd

  • Schakel het selectievakje naast het bestandspictogram in en klik vervolgens op Uitgecheckte kopie verwijderen op het lint.

   Pictogram Uitgecheckte kopie verwijderen op het SharePoint-lint

 3. Wanneer het berichtvak Geopende Document wordt gemeld dat u gaat het bestand negeren, klikt u op OK om te voltooien controleren in het bestand of Annuleren als u van gedachten verandert. De groene pijl verdwijnt van het bestandspictogram wanneer het bestand is ingecheckt.

Naar boven

Meerdere bestanden uitchecken, inchecken of meerdere uitgecheckte bestanden verwijderen

Meerdere bestanden uitchecken, inchecken of meerdere uitgecheckte bestanden tegelijk verwijderen:

 1. Schakel het selectievakje in naast het bestandspictogram van de bestanden die u wilt inchecken, uitchecken of verwijderen.

  SharePoint-documentbibliotheek waarin meerdere bestanden voor uitchecken zijn gemarkeerd

 2. Selecteer op het lint Uitchecken, Inchecken of Uitgecheckte kopieën verwijderen.

 3. Klik op OK wanneer het berichtvak wordt weergegeven.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×