Bestanden inchecken, uitchecken of wijzigingen in bestanden negeren in een bibliotheek

Bestanden inchecken, uitchecken of wijzigingen in bestanden negeren in een bibliotheek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een bestand op een site en zeker wilt weten dat niemand anders het bestand kan bewerken, kunt u het bestand uitchecken. Wanneer u het bestand hebt uitgecheckt, kunt u het zo vaak als nodig online of offline bewerken en opslaan. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u in SharePoint-bibliotheken bestanden kunt uitchecken en inchecken, en wijzigingen in bestanden kunt negeren. Zie Belangrijke vragen over uitchecken, inchecken en versies voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Het cluster van knoppen onder de sectie Openen en uitchecken op het lint Bestand

Als u klaar bent met bewerken en het bestand weer in de bibliotheek hebt ingecheckt, kunnen anderen uw wijzigingen zien en kunnen zij het bestand bewerken, als zij daarvoor de benodigde machtigingen hebben. Als u besluit dat u geen wijzigingen wilt maken of de wijzigingen in het bestand niet wilt bewaren, kunt u het uitgecheckte bestand negeren zodat dit geen invloed heeft op de versiegeschiedenis.

Tip:  Als u een Office-document tegelijk met anderen wilt bewerken (ook wel cocreatie genoemd), moet u het bestand niet uitchecken. Dan opent u het gewoon en bewerkt u het. We raden wel aan eerst versiebeheer in te schakelen voor de bibliotheek, voor het geval iemand later een fout maakt en u een eerdere versie van het bestand wilt herstellen. Zie Samenwerken aan documenten en cocreatie voor meer informatie over cocreatie.

Als u een document wilt uitchecken en bewerken, ongeacht of u dat online doet of het bestand eerst downloadt, volgt u deze stappen:

 • Het document uitchecken

 • Het document in een online-app downloaden of openen

 • Het document bewerken

 • Het document uploaden of opslaan in de online-app

 • Het document inchecken

Sommige bibliotheken zijn zo ingesteld dat u bestanden moet uitchecken. Als een bestand moet worden uitgecheckt, wordt u gevraagd om de bestanden uit te checken die u wilt bewerken. Als u klaar bent met het bestand, moet u het weer inchecken of het uitgecheckte bestand negeren.

Als het niet nodig is om de bestanden in de bibliotheek uit te checken, hoeft u dat niet te doen als u het ten minste niet erg vindt dat anderen het bestand tegelijk met u kunnen bewerken.

Tip:  Als leden van het team samen documenten gaan schrijven, is het raadzaam in ieder geval het bijhouden van primaire versies in te schakelen in de bibliotheek. U voorkomt hiermee dat een document verloren gaat als iemand een fout maakt en een document met dezelfde naam uploadt naar een bibliotheek waar teamleden samen aan het document werken. U kunt dan namelijk een eerdere versie van het document herstellen als u wijzigingen kwijt bent geraakt. Zie Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie.

 1. Ga naar de bibliotheek waarin het bestand is opgeslagen. Als u naar een weergave van de bibliotheek op een andere pagina kijkt, moet u mogelijk eerst op de titel van de bibliotheek klikken. U moet bijvoorbeeld eerst op Documenten klikken om naar de bibliotheek Documenten te gaan.

 2. Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt uitchecken en klik op Bestanden en vervolgens op Uitchecken.

  Knop voor uitchecken met knopinfo weergegeven

  Notities: 

  • Wanneer het bestand is uitgecheckt, wordt het pictogram naast de bestandsnaam gedeeltelijk bedekt door een groene pijl die omlaag wijst De kop verplaatsen . Hierdoor weet u, of weten anderen, dat het bestand is uitgecheckt. Als u het pictogram van een uitgecheckt bestand aanwijst, kunt u de naam zien van het document en de naam van de persoon die het bestand heeft uitgecheckt.

Wanneer u een document uitcheckt, moet u het nog steeds openen, downloaden of online bewerken. Wanneer u een document uitcheckt, wordt er alleen ingesteld dat uitsluitend u iets met het bestand kunt doen. Als u het document alleen wilt bekijken, dubbelklikt u op de naam van het document om het te openen in Office 365.

Terwijl u niet aanbevolen, kan u theorie een bestands- en laat die het project uitgecheckt om voor onbepaalde tijd zodat niemand anders deze kunt wijzigen raadplegen. Er zijn echter betere manieren dat doen. Als u wilt voorkomen dat iemand een bestand bewerken, maar nog steeds delen, Verleen de gebruiker of weergaverechten alleen wanneer u deze in eerste instantie delen groeperen. Zie ideeën, sites en inhoud delen voor meer informatie.

Wanneer u een bestand uitcheckt, wordt het alleen gemarkeerd als uitgecheckt. Er gebeurt verder niets met het bestand totdat u het daadwerkelijk downloadt of online bewerkt. U kunt het bewerken in een onlinetoepassing, zoals Excel of Word Online, of u kunt het bestand downloaden naar uw lokale station en offline werken.

Om een document online te openen zonder het te downloaden, voert u de volgende stappen uit:

Open uw ingecheckt document online in Office 365

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op het document en klik op Openen in Word Online of een ander onlineprogramma van Office 365, zoals Excel, PowerPoint enzovoort.

  • Klik op de weglatingstekens (...) naast het document, klik nogmaals op de weglatingstekens (...) en klik op Openen in Word Online (of het andere Office 365-programma.)

 2. Wanneer u klaar bent, slaat u het bestand op en sluit u de app (in Office 365-apps gebeurt het opslaan automatisch).

 3. Check het bestand weer in.

Ga als volgt te werk om bestanden te downloaden:

Download uw ingecheckt bestand

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op het document en klik vervolgens op Downloaden.

  • Selecteer het bestand en klik vervolgens op Een kopie downloaden op het lint Bestanden.

  • Klik op de weglatingstekens (...), klik nogmaals op de weglatingstekens (...) en klik vervolgens op Een kopie downloaden.

 2. Klik onderin uw browser op Opslaan. Klik op Openen of Map openen om het bestand weer te geven na het downloaden. Het bestand wordt standaard in de map Downloads geplaatst.

Uw bestanden en de wijzigingen die u erin aanbrengt, zijn pas weer beschikbaar voor uw collega's nadat u de bestanden weer hebt ingecheckt in de bibliotheek.

Als u het bestand hebt gedownload om lokaal te bewerken, moet u het eerst uploaden en vervolgens inchecken. Zie Bestanden uploaden naar een bibliotheek om te zien hoe u dit doet.

 1. Ga naar de bibliotheek waarin het bestand is opgeslagen. Als u naar een weergave van de bibliotheek op een andere pagina kijkt, moet u mogelijk eerst op de titel van de bibliotheek klikken. U moet bijvoorbeeld eerst op Documenten klikken om naar de bibliotheek Documenten te gaan.

 2. Selecteer het bestand of de bestanden die u wilt inchecken, klik op Bestanden en vervolgens op Inchecken.

  knop document inchecken en knopinfo
 3. Als u het bestand tussentijds wilt inchecken zodat u het bestand kunt blijven bewerken, klikt u op Ja in het gebied Uitgecheckte kopie behouden. Anders laat u Nee ingeschakeld.

  Dialoogvenster Inchecken

 4. Voeg in het onderdeel Opmerkingen een opmerking toe waarmee u de aangebrachte wijzigingen beschrijft. Deze stap is optioneel, maar is een aanbevolen werkwijze. Incheckopmerkingen zijn vooral handig als meerdere personen aan een bestand werken. Als daarnaast versies in uw organisatie worden bijgehouden, maakt de opmerking deel uit van de versiegeschiedenis. Deze kan later van belang zijn als u terug moet gaan naar een vroegere versie van het bestand.

 5. Klik op OK. De groene pijl verdwijnt van het bestandspictogram nadat het bestand weer is ingecheckt.

Wanneer u een bestand uitcheckt en er geen wijzigingen in aanbrengt of wijzigingen aanbrengt die u niet wilt bewaren, kunt u het uitgecheckte bestand negeren in plaats van het op te slaan. Als uw organisatie versies bijhoudt, wordt er een nieuwe versie gemaakt wanneer u een bestand weer incheckt in de bibliotheek. Door het uitgecheckte bestand te negeren, voorkomt u dat er nieuwe versies worden gemaakt wanneer er geen wijzigingen in het bestand zijn aangebracht.

 1. Ga naar de bibliotheek waarin het bestand is opgeslagen. (Als u naar een weergave van de bibliotheek op een andere pagina kijkt, moet u misschien eerst op de titel van de bibliotheek klikken. U moet bijvoorbeeld eerst op Documenten klikken om naar de bibliotheek Documenten te gaan.)

 2. Selecteer het bestand of de bestanden waarvan u de wijzigingen wilt negeren, klik op Bestanden en klik vervolgens op Uitgecheckte kopie verwijderen.
  Knop uitchecken SPO-document negeren

 3. Klik op OK om het negeren van de uitgecheckte kopie te voltooien. De groene pijl verdwijnt van het bestandspictogram nadat het bestand is ingecheckt.

Meestal zullen uw SharePoint-gebruikers documenten in- en uitchecken op een verantwoordelijk manier. Maar als iemand een document uitcheckt en vervolgens het bedrijf verlaat of op vakantie gaat, kunnen andere gebruikers niet meer met het bestand werken. Als u machtigingen voor volledig beheer hebt, kunt u een bestand inchecken dat door iemand anders is uitgecheckt. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 1. Als u machtigingen voor volledig beheer hebt, volgt u de instructies voor het inchecken van een bestand.

 2. Wanneer u op OK klikt in het dialoogvenster voor inchecken, wordt een waarschuwing weergegeven dat het bestand is uitgecheckt door een andere gebruiker. Klik op OK om dit te negeren en het bestand in te checken.

  schermafbeelding van een waarschuwing over inchecken van een bestand van een andere gebruiker

Als u een bestand nodig hebt dat is uitgecheckt, kunt u zien welke gebruiker dat heeft gedaan en contact met die persoon opnemen. Om de gebruiker te zien, houdt u de muisaanwijzer boven het pictogram van het document. Er wordt knopinfo weergegeven met de naam van de gebruiker die het bestand heeft uitgecheckt.

pop-up wanneer u de muisaanwijzer boven het documentpictogram plaatst

U kunt bestanden een voor een of in een batch inchecken. Wanneer u meerdere bestanden incheckt, hebben ze allemaal dezelfde instelling voor het behoud van het uitchecken, en dezelfde opmerkingen. Voer de volgende stappen uit.

 1. Selecteer in de documentbibliotheek alle bestanden die u wilt inchecken door te klikken op het selectievakje links van het pictogram van het document.

  drie uitgecheckte bestanden geselecteerd
 2. Klik op het tabblad Bestanden en klik vervolgens op Inchecken. Als u bestanden hebt geselecteerd die niet zijn uitgecheckt, wordt een waarschuwing weergegeven.

  knop document inchecken en knopinfo
 3. Als u het bestand tussentijds wilt inchecken zodat u het bestand kunt blijven bewerken, klikt u op Ja in het gebied Uitgecheckte kopie behouden. Anders laat u Nee ingeschakeld.

  Dialoogvenster Inchecken

 4. In het gebied Opmerkingen voegt u een opmerking toe met een beschrijving van de wijzigingen die u hebt aangebracht. Deze opmerking wordt gebruikt voor alle bestanden die u incheckt.

 5. Klik op OK. De groene pijl verdwijnt van het bestandspictogram nadat het bestand weer is ingecheckt.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×