Bestanden in een documentbibliotheek uitchecken of inchecken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan een bestand in een SharePoint Online-documentbibliotheek, maar niet wilt dat anderen op hetzelfde moment wijzigingen aanbrengen, checkt u het bestand uit vanuit de documentbibliotheek.

Wanneer u een bestand vanuit een SharePoint Online-documentbibliotheek uitcheckt, bent u de enige die het kan bewerken. U kunt het bestand online bewerken in Office 365 of offline en uw wijzigingen zo vaak als u wilt opslaan voordat u het bestand weer incheckt. Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen aan het bestand, kunt u het vanuit de bibliotheek inchecken om uw wijzigingen te uploaden. Als u van gedachten verandert, kunt u uw wijzigingen negeren en het uitchecken ongedaan maken.

Opmerking: Als u de gebruikersinterface die wordt weergegeven in deze voorbeelden niet ziet, gebruikt u mogelijk een aan lokale versie van SharePoint. Zie uitchecken, inchecken of wijzigingen in bestanden in een bibliotheek negeren in plaats daarvan.

Opmerking: Wanneer u een bestand uitcheckt, gebeurt er niets mee. Het bestand is nog steeds opgeslagen in de bibliotheek. Er wordt alleen aangegeven dat u exclusieve bewerkrechten hebt totdat u het bestand weer incheckt. Als u het wilt bewerken, moet u het document downloaden of online bewerken. Hoe u het bestand bewerkt of bijwerkt, is afhankelijk van het type bestand. Als het een Word-document betreft, kunt u Word in Office 365 gebruiken of uw bureaubladkopie van Word. Voor een bestand dat geen Office 365-indeling heeft, downloadt u het bestand en gebruikt u de editor die u normaal gesproken voor die indeling gebruikt.

30 November 2016 bijgewerkt met behulp van feedback van klanten.

Een bestand uitchecken vanuit een documentbibliotheek

 1. Open de bibliotheek met het bestand dat u wilt uitchecken, plaats de muisaanwijzer boven het bestand en klik vervolgens op het vinkje.

  Gemarkeerd document met cursor boven selectievakje
 2. Klik op het beletselteken (...) op de werkbalk en klik vervolgens op Uitchecken.

  Beletselteken met menu Uitchecken, met Uitchecken gemarkeerd

  Opmerking: U kunt ook met de rechtermuisknop op het bestand klikken, op Meer klikken en vervolgens op Uitchecken.

 3. Er wordt een notitie weergegeven terwijl het bestand wordt uitgecheckt. Als u op het pictogram klikt, ziet u de voortgang van het uitchecken.

  Notitie wordt uitgecheckt en pictogram is gemarkeerd
 4. Wanneer een bestand is uitgecheckt, wordt het pictogram van het document door een groene pijl overlapt.

  Bestandsnaam en pictogram met overlappende groene pijl.

Notities: 

Een bestand inchecken in een documentbibliotheek

 1. Open de bibliotheek, plaats de muisaanwijzer boven het bestand dat u wilt inchecken en klik op het vinkje.

  Uitgecheckt bestand is geselecteerd
 2. Klik op het beletselteken (...) op de werkbalk en klik vervolgens op Inchecken.

  Menu Document met Inchecken gemarkeerd

  Opmerking: U kunt ook met de rechtermuisknop op het bestand klikken, op Meer klikken en vervolgens op Inchecken.

 3. In het dialoogvenster Inchecken kunt u een opmerking plaatsen, bijvoorbeeld over wat u hebt gewijzigd of toegevoegd.

  Dialoogvenster Inchecken met ingevoegde opmerking en gemarkeerde knop Inchecken
 4. Klik op Inchecken wanneer u klaar bent.

Als u een document wilt inchecken waaraan u geen wijzigingen hebt aangebracht, krijgt u het bericht dat er geen items zijn bijgewerkt.

Bericht over niet bijgewerkt item plus pictogram

Controleer of u de wijzigingen aan het bestand hebt opgeslagen voordat u het incheckt. In SharePoint Online blijft het document uitgecheckt en kan niemand het bewerken. Maak daarom het uitchecken ongedaan als u geen wijzigingen wilt aanbrengen.

Notities: 

Het uitchecken vanuit een documentbibliotheek ongedaan maken

 1. Open de bibliotheek, plaats de muisaanwijzer boven het bestand waarvoor u het uitchecken ongedaan wilt maken en klik op het vinkje.

 2. Klik op het beletselteken (...) op de werkbalk en klik op Uitchecken ongedaan maken .

  Geopend menu Uitchecken met Uitchecken ongedaan maken gemarkeerd

  Opmerking: U kunt ook met de rechtermuisknop op het bestand klikken, op Meer klikken en vervolgens op Uitchecken ongedaan maken.

 3. Er verschijnt een dialoogvenster met de tekst 'weet u het zeker?' als u het uitchecken ongedaan wilt maken. Klik op Uitchecken ongedaan maken om het uitchecken ongedaan te maken.

  Bevestigingsdialoogvenster Inchecken ongedaan maken met knop Ongedaan maken gemarkeerd

  Als u wilt controleren wat de uitcheckstatus van uw bestand is, klikt u op het pictogram boven het bericht Uitchecken ongedaan maken.

  Bericht over voortgang ongedaan maken check-in

Notities: 

Een snelle manier om te zien wie een uitgecheckte kolom heeft, is door de muisaanwijzer boven het pictogram Uitgecheckt te plaatsen De kop verplaatsen om een tip weer te geven waaraan u kunt zien wie het bestand heeft uitgecheckt.

U kunt ook de kolom Ingeschakeld af door toevoegen aan de standaardweergave van de bibliotheek. Op deze manier kunt iedereen gemakkelijk zien wie een document dat is uitgecheckt heeft. Meer informatie over het toevoegen van een kolom Ingeschakeld af door in SharePoint Online of Office 365, raadpleegt u een kolom in een SharePoint Online-lijst of bibliotheek maken.

Meer informatie

Zie Een aangepaste weergave van een documentbibliotheek maken voor meer informatie.

U kunt een bestaand document vervangen door een nieuw document door de onderstaande stappen te volgen.

 1. Check in de documentbibliotheek het bestand uit dat u wilt vervangen.

 2. Geef het nieuwe bestand exact dezelfde naam als het bestand dat u wilt vervangen en sleep het naar de bibliotheek of gebruik de knop Uploaden. U kunt het bestand ook downloaden en overschrijven. Zie Een map of bestanden uploaden naar een documentbibliotheek voor meer informatie over uploaden.

 3. In SharePoint Online wordt een bericht over voortgang weergegeven met de mededeling dat het item niet is geüpload op de werkbalk. Klik op het bericht.

  Statusveld met mislukte upload
 4. Klik in het dialoogvenster Voortgang op Vervangen.

  Dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat het uploaden is mislukt en waarin de knop Vervangen is gemarkeerd
 5. Check het bestand weer in om het oude bestand te vervangen door het nieuwe bestand. Als u van gedachten verandert, volgt u de stappen voor het negeren van het uitchecken hierboven.

Als er versiebeheer is ingeschakeld, wanneer het bestand is ingecheckt, SharePoint wordt een nieuwe kopie, bewaren, eerdere versies. Zie voor meer informatie over versiebeheer, hoe werkt versiebeheer in een lijst of bibliotheek?.

Hoe kan het beter?

In dit artikel handig is? Zo ja, laat het ons weten onder aan deze pagina. Zo handig niet, laat het ons weten wat was duidelijker is of ontbrekende. Neem uw versie van SharePoint, OS en browser. Controleer of de feiten, in het dialoogvenster toevoegen en bijwerken in dit artikel gebruiken we uw feedback.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×