Bestanden herstellen in Office voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Auto herstel, een functie die beschikbaar is in sommige Office-toepassingen, probeert bestanden automatisch te herstellen in het geval van een toepassing of systeem crash. Dit gebeurt door regel matig een kopie van het bestand op te slaan op de achtergrond.  Standaard wordt in auto herstel een herstel bestand elke 10 minuten opgeslagen.

Belangrijk: Gebruik auto herstel niet als vervanging voor het regel matig opslaan van bestanden door te klikken op Save   Knop Opslaan . Het is de beste manier om uw bestanden op te slaan.

U kunt instellen hoe vaak deze auto herstel-bestanden worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld auto herstel instelt op het opslaan van elke 5 minuten, kunt u meer informatie herstellen in het geval van onverwacht afsluiten, zoals van een stroom storing, dan als deze is ingesteld op Opslaan om de 10 of 15 minuten.

Als u het bestand hand matig opslaat, worden de eerdere auto herstel-bestanden opgeschoond omdat u uw wijzigingen zojuist hebt opgeslagen.

Automatisch opslaan is een andere functie die uw bestand automatisch opslaat terwijl u werkt, net als wanneer u het bestand hand matig opslaat, zodat u zich niet zorgen hoeft te maken over het opslaan. Op de Mac is automatisch opslaan beschikbaar in de micro soft Excel-, Word-en Power Point voor Office 365-abonnees. Als automatisch opslaan is ingeschakeld, zijn de auto herstel-bestanden zelden nodig.

Zie voor meer informatie: Wat is automatisch opslaan?

Een automatisch opgeslagen auto herstel-bestand zoeken

De volgende keer dat u een toepassing opent na een crash, wordt door de toepassing gedetecteerd dat er een auto herstel-bestand bestaat en wordt dit automatisch geopend. U kunt het opslaan en vervolgens verder werken vanaf waar het wordt uitgeschakeld.

Tip: Het is raadzaam om het herstelde bestand onmiddellijk op te slaan voordat u verder gaat werken om ervoor te zorgen dat de wijzigingen in dat punt veilig blijven behouden.

Als u de auto herstel-bestanden hand matig wilt zoeken, bevinden deze zich in de map auto herstel. U vindt ze in de Finder onder '/Users/<username >/Library/containers/com.Microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery '

Opmerking: Als u een bestand sluit en op niet opslaan klikt, wordt het auto herstel-bestand opgeruimd en verwijderd, omdat Office ervan uitgaat dat alles in orde is en u op de normale manier afsluit.

Wijzigen hoe vaak auto herstel-bestanden automatisch worden opgeslagen in Word, Power Point of Excel

 1. Klik in het menu in Word, PowerPoint of Excel op Voorkeuren.

 2. Klik op Pictogram Opslaan Opslaan

 3. Geef in het vak AutoHerstel-informatie opslaan op hoe vaak u documenten wilt opslaan.

De locatie wijzigen waar auto herstel-bestanden worden opgeslagen in Word

Opmerking: De locatie van het auto herstel-bestand kan niet worden gewijzigd in Excel of Power Point. Voor deze toepassingen worden hier de auto herstel-bestanden opgeslagen:/Users/<username >/Library/containers/com.Microsoft. [Power Point of Excel]/Data/Library/Preferences/autoRecovery

 1. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 2. Klik onder persoonlijke instellingen op Bestands locaties   Pictogram Bestandslocaties .

 3. Klik onder Bestandslocaties op AutoHerstel-bestanden en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Zoek de locatie waar u de automatisch opgeslagen bestanden wilt opslaan en klik vervolgens op Openen.

Tekst uit een beschadigd bestand in Word herstellen

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik onder ontwerp functies en taal Programma's op algemene   Pictogram Algemeen .

 3. Zorg ervoor dat het selectievakje Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen is geselecteerd en sluit het dialoogvenster Algemeen.

 4. Klik op Bestand > Openen.

 5. Ga naar het menu Openen rechtsonder en selecteer Tekst herstellen.

  Klik op Openen > Tekst herstellen en open vervolgens uw beschadigde documenten om ze te herstellen
 6. Open het document.

Een automatisch opgeslagen of hersteld bestand zoeken

De volgende keer dat u een toepassing opent, worden de bestanden in de auto herstel-map weer gegeven in de lijst recent openen. U kunt ook de bestanden vinden in de Finder onder '/Users/username/Library/Application Support/micro soft/Office/Office 2011 auto Recovery '

Opmerking: Als u een bestand sluit en op Niet opslaan klikt, wordt dat bestand verwijderd uit de autoherstelmap.

Word

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Wijzigen hoe vaak bestanden automatisch worden opgeslagen

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik onder uitvoer en delen op knop voorkeuren opslaan opslaan. 

 3. Geef in het vak Elke op hoe vaak u Word-documenten wilt opslaan.

De opslaglocatie voor automatisch opgeslagen bestanden wijzigen

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik onder persoonlijke instellingen op Bestands locaties   knop voorkeuren voor bestandslocaties .

 3. Klik onder Bestandslocaties op AutoHerstel-bestanden en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Zoek de locatie waar u de automatisch opgeslagen bestanden wilt opslaan en klik vervolgens op Kiezen.

Tekst uit een beschadigd bestand herstellen

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik onder ontwerp functies en taal Programma's op algemene   Knop Algemene voorkeuren .

 3. Zorg dat het selectievakje Conversie bevestigen bij openen is ingeschakeld en klik vervolgens op OK.

 4. Klik op de werk balk standaard op Open   Knop Openen .

 5. Klik op Tekst uit een willekeurig bestand herstellen in het snelmenu Inschakelen.

 6. Open het document.

PowerPoint

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Wijzigen hoe vaak bestanden automatisch worden opgeslagen

 1. Klik in het PowerPoint-menu op Voorkeuren.

 2. Klik op PowerPoint-knop Voorkeuren opslaan Opslaan, schakel het selectie vakje automatisch opslaan of auto herstel info in en geef vervolgens op hoe vaak u in Power Point presentaties wilt opslaan. 

Excel

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Wijzigen hoe vaak bestanden automatisch worden opgeslagen

 1. Klik in het Excel-menu op Voorkeuren.

 2. Klik onder delen en privacy op knop voorkeuren opslaan opslaan. 

 3. Schakel het selectievakje Elke in en geef vervolgens op hoe vaak u Excel-werkmappen wilt opslaan.

Zie ook

Wat is Automatisch opslaan?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×