Bestanden en mappen in OneDrive delen

Bestanden en mappen in OneDrive delen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met OneDrive kunt u foto's, Microsoft Office-documenten, andere bestanden en hele mappen delen met anderen. De bestanden en mappen die u in OneDrive opslaat, zijn privé tot u besluit ze te delen. U kunt op elk gewenst moment stoppen met delen.

 1. Ga naar de website van OneDrive en meld u aan met uw Microsoft-account.

 2. Selecteer het bestand of de map die u wilt delen door de cirkel in de bovenhoek van het item te selecteren. U kunt ook meerdere items tegelijk selecteren die u wilt delen.

 3. Selecteer Delen boven aan de pagina.

  Schermafbeelding van het selecteren van een bestand en het klikken op de opdracht Delen

 4. In het vak delen dat wordt weer gegeven, stelt u desgewenst een verval datum of wacht woord in en kiest u een van de opties voor delen: een koppeling of e-mail adresophalen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Delen

  Opmerking: Als u deze opties niet ziet, bent u waarschijnlijk aangemeld met uw werk- of schoolaccount. Klik op het tabblad OneDrive - Bedrijven boven aan dit artikel om te zien hoe OneDrive voor Bedrijven-bestanden kunt delen.

Koppeling ophalen

Kies deze optie als u items wilt delen met een groot aantal personen die u mogelijk niet eens persoonlijk kent. U kunt deze koppelingen bijvoorbeeld gebruiken om berichten te plaatsen op Facebook, Twitter of LinkedIn, of te delen via e-mail of chatberichten. Iedereen die de koppeling ontvangt, kan het item bekijken of bewerken, afhankelijk van de machtiging die u instelt. Houd er rekening mee dat de koppeling ook kan worden doorgestuurd en dat aanmelden niet vereist is.

 1. Klik op Koppeling ophalen.

 2. Kies het gewenste type koppeling in de vervolgkeuzelijst boven de knop Koppeling ophalen. De koppeling wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een andere optie in de vervolgkeuzelijst kiest.

  Als u bijvoorbeeld machtigingen wilt instellen op alleen weergeven, klikt u op de pijl naast Iedereen met deze koppeling kan dit item bewerken en schakelt u het selectievakje Bewerken toestaan uit.

  • Alleen weergeven: wanneer u items met dit type koppeling deelt, kunnen anderen uw items bekijken, kopiëren en downloaden zonder zich aan te melden. Ze kunnen de koppeling ook doorsturen naar anderen.

  • Bewerken: wanneer u items met dit type koppeling deelt, kunnen anderen bestanden bewerken en bestanden aan een gedeelde map toevoegen of eruit verwijderen. Ontvangers kunnen de koppeling doorsturen, de lijst met personen wijzigen die de bestanden of map delen, en machtigingen voor ontvangers wijzigen. Als u een map deelt, kunnen personen met machtigingen voor bewerken alles in de map kopiëren, verplaatsen, bewerken, delen, eruit verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 3. Selecteer Kopiëren om de koppeling naar het klembord te kopiëren.

  Schermafbeelding van de optie Koppeling ophalen in het dialoogvenster Delen in OneDrive

  Opmerking: 'https://1drv.ms' is de verkorte URL voor OneDrive. Verkorte URL’s zijn nuttig voor het delen via Twitter.

 4. Plak de koppeling in een e-mailbericht of naar een andere locatie waar u de koppeling wilt delen. Als u de koppeling op een sociaal netwerk wilt plaatsen, selecteert u Meer en vervolgens het pictogram van het sociale netwerk.

E-mail

Kies deze optie als u een uitnodiging per e-mail wilt verzenden naar personen of groepen en wilt bijhouden wie u hebt uitgenodigd. Hiermee kunt u later ook machtigingen van bepaalde personen of groepen verwijderen als dat nodig is.

 1. Klik op E-mail.

  Schermafbeelding van het selecteren van e-mail in het dialoogvenster Delen in OneDrive

 2. Voer de e-mailadressen of namen van contactpersonen in met wie u wilt delen. Wanneer u gegevens in het vak begint te typen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de lijst die wordt weergegeven.

  Schermafbeelding van het uitnodigen van mensen na het selecteren van e-mail in het dialoogvenster Delen

 3. Voeg eventueel een notitie aan de ontvangers toe.

 4. Als u het machtigingsniveau wilt wijzigen, selecteert u Kan weergeven of Kan bewerken.

  • Als u Kan weergeven kiest, kunnen degenen die u uitnodigt de bestanden die u deelt bekijken, downloaden en kopiëren.

  • Als u Kan bewerken kiest, kunnen ontvangers Office Online gebruiken om Office-documenten te bewerken zonder zich aan te melden. Voor het aanbrengen van andere wijzigingen (zoals bestanden toevoegen aan of verwijderen uit een map), moeten de ontvangers zich aanmelden met een Microsoft-account.

   Als u Kan bewerken kiest en een ontvanger het bericht doorstuurt, kan iedereen die het item dat u deelt, ontvangt dat item ook bewerken. Personen met machtigingen voor bewerken kunnen ook anderen uitnodigen om bewerkingsmachtigingen voor het item te krijgen.

 5. Selecteer Delen om de machtigingsinstellingen op te slaan en een bericht te verzenden met een koppeling naar het item.

Notities: 

 • Zie Ik kan geen OneDrive-bestanden delen vanaf Outlook.com (Engelstalig) als u problemen ondervindt bij het delen vanaf Outlook.com.

 • Als je Microsoft-account is ingesteld met Family Safety en een van je ouders contactpersonenbeheer heeft uitgeschakeld, kun je alleen items delen met personen die al in je lijst met contactpersonen staan.

 • Respecteer de auteursrechten en wees voorzichtig met wat u online deelt. Het ongeautoriseerd kopiëren of delen van materiaal is in strijd met de Microsoft-serviceovereenkomst.

Ontvangers meer controle en mogelijkheden geven voor samenwerking met gedeelde mappen

Als u mappen met machtigingen voor bewerken deelt, kunnen personen met wie u deelt de gedeelde mappen toevoegen aan hun eigen OneDrive. Hierdoor kunnen ze de map naast hun eigen mappen en items hebben, eenvoudig items tussen mappen verplaatsen en gemakkelijker offline hieraan werken. Eventuele updates die ze uitvoeren, worden gesynchroniseerd met de gedeelde map, zodat iedereen met toegang tot de map de meest actuele versie heeft.

 • De map delen via een koppeling: kies Koppeling ophalen en klik in het vak Delen op Iedereen met deze koppeling kan dit item bewerken.

 • De map delen via e-mail: kies E-mail en klik in het vak Delen op Kan bewerken.

Tip: De ontvangers kunnen wel gedeelde mappen aan hun OneDrive toevoegen, maar geen afzonderlijke bestanden. Als u wilt dat ontvangers bestanden aan hun OneDrive kunnen toevoegen, zet u de bestanden eerst in een map en deelt u vervolgens de map.

De items weergeven die u hebt gedeeld

Op OneDrive.com selecteert u Gedeeld in het linkerdeelvenster en selecteert u vervolgens Gedeeld door mij.

Nadat u zich op de OneDrive-website hebt aangemeld met uw werk- of schoolaccount, ziet u hoe u bestanden of mappen kunt delen:

 1. Ga naar de website van OneDrive en meld u aan met uw werk- of schoolaccount.

  Opmerking: Gebruikt u Office 365 niet? Probeer Documenten of mappen delen in SharePoint Server.

 2. Selecteer het bestand (of de map) dat u wilt delen en selecteer Delen.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Delen met de koppeling Delen voor personen binnen de organisatie.

 3. Voer de namen in van de personen met wie u wilt delen en indien gewenst een bericht.

 4. Beschrijving Klik op de vervolg keuzelijst om het type koppeling te wijzigen. Het detail venster wordt geopend, waarin u kunt wijzigen wie er toegang heeft tot de koppeling en of personen het item dat u deelt, kunnen bewerken.

  Opties voor Wie moet deze koppeling kunnen gebruiken? (de opties variëren afhankelijk van de beheerinstellingen):

  • Iedereen: hiermee krijgt iedereen toegang die deze koppeling ontvangt, rechtstreeks dan wel doorgestuurd door iemand anders. Dit kunnen personen van buiten uw organisatie zijn.

  • Personen in <uw organisatie>: hiermee kan iedereen in de organisatie de koppeling openen, of ze de koppeling rechtstreeks ontvangen of krijgen doorgestuurd.

  • Personen met een bestaande toegang kunnen worden gebruikt door personen die al toegang hebben tot het document of de map. De machtigingen voor het item worden niet gewijzigd. Gebruik deze als u alleen een koppeling wilt verzenden naar iemand die al toegang heeft.

  • Bepaalde personen: hiermee kunnen alleen de personen die u opgeeft de koppeling openen, hoewel andere personen deze mogelijkheid al kunnen hebben. Als de uitnodiging voor delen wordt doorgestuurd, dan kunnen alleen personen die al toegang tot het item hebben, de koppeling gebruiken.

  De optie Bewerken toestaan is standaard ingeschakeld. Als u wilt dat anderen uw bestanden alleen kunnen bekijken, schakelt u het selectievakje uit.

  Klik op Toepassen wanneer u klaar bent.

 5. Klik op Verzenden als u de koppeling wilt verzenden.

Een koppeling ophalen naar een te kopiëren bestand of map

U kunt ook delen door een koppeling naar bestanden of mappen op te halen die u kunt kopiëren en in een tekstbericht of op een website plakken. De personen met wie u deze koppelingen deelt, kunnen de koppeling naar anderen doorsturen.

 1. Klik in OneDrive op Koppeling kopiëren. De koppeling wordt automatisch gekopieerd naar het Klembord.

  Schermafbeelding van het dialoogvenster Koppeling kopiëren

 2. Beschrijving Klik op de vervolg keuzelijst om het type koppeling te wijzigen. Het detail venster wordt geopend, waarin u kunt wijzigen wie er toegang heeft tot de koppeling en of personen het item dat u deelt, kunnen bewerken.

  Opties voor Wie moet deze koppeling kunnen gebruiken? (de opties variëren afhankelijk van de beheerinstellingen):

  • Iedereen: hiermee krijgt iedereen toegang die deze koppeling ontvangt, rechtstreeks dan wel doorgestuurd door iemand anders. Dit kunnen personen van buiten uw organisatie zijn.

  • Personen in <uw organisatie>: hiermee kan iedereen in de organisatie de koppeling openen, of ze de koppeling rechtstreeks ontvangen of krijgen doorgestuurd.

  • Personen met een bestaande toegang kunnen worden gebruikt door personen die al toegang hebben tot het document of de map. De machtigingen voor het item worden niet gewijzigd. Gebruik deze als u alleen een koppeling wilt verzenden naar iemand die al toegang heeft.

  • Bepaalde personen: hiermee kunnen alleen de personen die u opgeeft de koppeling openen, hoewel andere personen deze mogelijkheid al kunnen hebben. Als de uitnodiging voor delen wordt doorgestuurd, dan kunnen alleen personen die al toegang tot het item hebben, de koppeling gebruiken.

  De optie Bewerken toestaan is standaard ingeschakeld. Als u wilt dat anderen uw bestanden alleen kunnen bekijken, schakelt u het selectievakje uit.

  Klik op Toepassen wanneer u klaar bent.

 3. Plak de koppeling (Ctrl+V) waar u maar wilt, bijvoorbeeld in een tekstbericht of op een website.

Notities: 

 • De door een gedeelde koppeling verleende machtiging is net zo lang geldig als de koppeling bestaat. Als bijvoorbeeld een koppeling inactief wordt, wordt de toegang ingetrokken (hoewel er nog steeds toegang tot het bestand kan zijn op andere manieren).

 • Wanneer Bewerken toestaan is geselecteerd: personen in uw organisatie kunnen de bestanden bewerken, kopiëren of downloaden nadat ze zich hebben aangemeld. Wanneer Bewerken toestaan niet is geselecteerd, kunnen personen in uw organisatie het bestand weer geven, maar kunnen ze geen wijzigingen aanbrengen. Ze kunnen de bestanden echter wel kopiëren of downloaden.

 • Mogelijk kunt u bestanden delen met externe gebruikers (personen die niet in uw netwerk zijn) door ze uit te nodigen als ' gasten ' of door gast koppelingen te maken en te posten. Deze koppelingen zijn standaard beschikbaar in Office 365, maar beheerders kunnen extern delen uitschakelen voor uw sites. Zie share Point-bestanden of-mappen delenvoor meer informatie.

Delen met de mobiele apps van OneDrive

Voor informatie en Help raadpleegt u:

Meer hulp nodig?

Zie ook Office 365 Advanced Protection

Online

Online-Help opvragen
Zie meer ondersteuningspagina's voor OneDrive en OneDrive voor Bedrijven.
Zie Problemen met de mobiele app van OneDrive oplossen voor de mobiele app van OneDrive.

Pictogram voor e-mailondersteuning

E-mailondersteuning
Als u nog meer hulp nodig hebt, kunt u met uw mobiele apparaat schudden terwijl u zich in de OneDrive-app bevindt, of een e-mailbericht sturen naar het ondersteuningsteam van OneDrive. Als u contact wilt opnemen met de ondersteuning voor OneDrive voor Bedrijven op een pc of Mac, opent u het activiteitencentrum en selecteert u Meer > Feedback verzenden > Er is iets wat ik niet goed vind.

OneDrive voor Bedrijven-beheerder kunnen de OneDrive voor Bedrijven Tech Community of Help voor OneDrive voor Bedrijven-beheerders raadplegen of contact opnemen met de ondersteuning van Office 365 voor Bedrijven.

Office 365-communityforums

Wilt u feedback geven?
OneDrive UserVoice is de plaats om suggesties te doen voor functies die u graag wilt zien toegevoegd aan OneDrive. Hoewel we geen specifieke functies of tijdlijnen kunnen garanderen, zullen we reageren op elke suggestie die minstens 500 stemmen krijgt.

Ga naar OneDrive UserVoice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×