Bestanden beheren in SharePoint Workspace 2010

In het algemeen kunt u bestanden in het hulpmiddel Bestanden beheren op dezelfde manier als in Windows Verkenner. Sommige bestandsbeheertaken, zoals het wijzigen van namen of het verwijderen van bestanden, kunt u alleen uitvoeren als uw rol daarvoor de juiste machtigingen heeft. U kunt de volgende beheertaken uitvoeren met bestanden in het hulpmiddel Bestanden:

Wat wilt u doen?

Bestanden kopiëren of verplaatsen

Bestanden verwijderen

Namen van bestanden wijzigen

Bestanden sorteren

Bestandseigenschappen bekijken

Nieuwe bestandsmappen maken

Bestanden kopiëren of verplaatsen

Als u een bestand wilt kopiëren naar een andere map (binnen het hulpmiddel Bestanden of naar een map in Windows Verkenner), gebruikt u daarvoor de opdrachten Kopiëren en Plakken in het snelmenu of drukt u op Ctrl en sleept u het bestand. Als u een bestand wilt verplaatsen naar een andere map, gebruikt u slepen en neerzetten.

In de onderstaande tabel wordt het gedrag van slepen en neerzetten beschreven.

Als u dit wilt doen

Gaat u als volgt te werk

Een bestand kopiëren naar een submap in hetzelfde hulpmiddel Bestanden.

Druk op Ctrl en sleep het bestand van de bovenliggende map naar de submap. U kunt een bestand ook met Ctrl slepen naar elke andere map die lager in de maphiërarchie staat.

Een bestand kopiëren naar een map op een hoger niveau in de maphiërarchie in hetzelfde hulpmiddel Bestanden.

Voor deze bewerking wordt slepen en neerzetten niet ondersteund. Gebruik Kopiëren en Plakken in het snelmenu.

Een bestand kopiëren naar een map in een ander hulpmiddel Bestanden of naar een map in Windows buiten SharePoint Workspace.

Sleep het bestand en zet het neer.

Een bestand verplaatsen naar een submap in hetzelfde hulpmiddel Bestanden.

Sleep het bestand van de bovenliggende map naar de submap. U kunt een bestand ook slepen naar elke andere map die lager in de maphiërarchie staat.

Een bestand verplaatsen naar een map op een hoger niveau in de maphiërarchie in hetzelfde hulpmiddel Bestanden.

Voor deze bewerking wordt slepen en neerzetten niet ondersteund. Gebruik Knippen en Plakken in het snelmenu.

Een bestand verplaatsen naar een map in een ander hulpmiddel Bestanden of naar een map in Windows buiten SharePoint Workspace.

Druk op Shift en sleep het bestand.

Tip: Als u een bestand naar Microsoft Outlook sleept, opent u hiermee automatisch een nieuw Outlook-bericht met het bestand als bijlage.

Naar boven

Bestanden verwijderen

Als u een bestand wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Naar boven

Namen van bestanden wijzigen

Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op Naam wijzigen.

Naar boven

Bestanden sorteren

Ga als volgt te werk als u wilt wijzigen hoe bestanden worden gesorteerd in de bestandenlijst:

  1. Klik op het tabblad Start op Schikken.

  2. Klik op een sorteeroptie in de lijst.

Naar boven

Bestandseigenschappen bekijken

Als u de eigenschappen van een bestand wilt bekijken (bijvoorbeeld de bestandsgrootte of aanmaakdatum), klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u op Eigenschappen.

Naar boven

Nieuwe bestandsmappen maken

U kunt bestandsmappen maken en schikken in een boomstructuur, net zoals u dat in Windows Verkenner zou doen. Het hulpmiddel Bestanden bevat in eerste instantie één map met de permanente naam 'Bestanden'. Dit is altijd de map op het hoogste niveau in de lijst (vergelijkbaar met de naam van een schijfstation zoals C:\ op een computer). Alle mappen die u toevoegt, worden hiërarchisch onder Bestanden weergegeven.

Een nieuwe map maken

Nieuwe mappen worden altijd hiërarchisch onder de geselecteerde map geplaatst.

  1. Selecteer de map waarin u een nieuwe map wilt plaatsen.

  2. Klik op het tabblad Start op Nieuw en klik vervolgens op Map.

  3. Typ een naam voor de nieuwe map en druk op ENTER.

De naam van een map wijzigen

U kunt de namen van mappen in het hulpmiddel Bestanden wijzigen op dezelfde manier als in Windows Verkenner.

  1. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik vervolgens op Naam wijzigen.

  2. Typ een nieuwe naam voor de nieuwe map en druk op ENTER.

Mapeigenschappen bekijken

Als u de eigenschappen van een map wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u vervolgens op Eigenschappen. Het dialoogvenster Mapeigenschappen heeft vier tabbladen, Algemeen, Waarschuwingen, Machtigingen en Downloaden.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×